vitamin b17

Vitamin b17 amigdalin i metabolička terapija protiv raka

Vitamin b17 ima izuzetan značaj u terapiji lečenja mnogih kancerogenih oboljenja

Postanak 1.29 Evo, dajem vam sve bilje što se semeni, po svoj zemlji, i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje seme: neka vam budu za hranu!”

Pored velikog napretka u dijagnozi i lečenju malignih tumora, kancer nastavlja da bude jedan od najčešćih uzroka smrti u visoko razvijenim zemljama i širom celog sveta.

Malignitet predstavlja nesrazmeran rast mutiranih i deformisanih ćelija u našem organizmu. Ćelije koje su mutirane i koje se ubrzano razvijaju i rastu koriste glukozu iz naše krvi i troše ovaj energetski materijal koji je potreban drugim organima u organizmu za njihovo neometano funkcionisanje.

Maligne ćelije za sve vreme prisutnosti u ljudskom organizmu oslobađaju otrovni materijal koji ugrožava normalno funkcionisanje drugih zdravih organa. Iz ova dva razloga malignitet mora biti tretiran bez odlaganja. Postoji bezbroj tretmana za malignitet, takođe u koje možemo uvrstiti alternativne metode koje poseduju neke pozitivne strane u tretiranju maligniteta u odnosu na klasične metode.

Malignitet širom sveta

Zastrašujuća je informacija da od  tri osobe barem jedna će umreti od nekog oblika raka. Pored toga tačno je da  da operacija i radioterapija mogu da izleče ljude sa lokalizovanim tumorima i da se uz pomoć hemoterapije izlečio jedan deo obolelih, ali generalno stopa smrtnosti od kancera nije značajno unapređena za poslednjih 25 godina.

Kod oko 60% obolelih od kancera, prilikom dijagnoze se otkriju rašireni oblici kancera i tom prilikom hemoterapija ne može da se dozira u dovoljnoj meri da bi se njenom toksikološkom formom narušio i uništio već uveliko prošireni tumor. Mnogi ne mogu da budu izloženi hemoterapiji zbog njenih neželjenih efekata. Takođe postoji ne mali broj tumora na koje uopšte ne deluje hemoterapija.

Vitamin b17 i kancer

vitamin b17 injekcije

Sa velikim zadovoljstvom želim da vam predstavim prirodni preparat čije antikancerogeno delovanje prevazilazi gore navedene metode i koji se upotrebljava decenijama u nazad. U poslednjih 35 godina je kroz mnoge kliničke studije dokazano delovanje ovog preparata na kancerogena oboljenja i to od strane mnogih veoma priznatih naučnika.

Anti-kancerogeni agens je vitamin B17 poznat kao Amigdalin ili Laetril. Veoma velika koncentracija ovog lekovitog preparata je pronađena u košticama kajsije. U spisima starim preko 2500 god pre Hrista mnogih starih civilizacija poput egipatske i kineske, pronađene su informacije o značaju upotrebe koštice kajsije i njenim lekovitim svojstvima.

Jedinjenje  poznato kao Laetril sprečava razvoj i umnožavanje ćelija maligniteta. Laetril je originalni lek koji se dobija iz prirodnog jedinjenja amigdalina koje se nalazi u košticama raznog voća kao što su seme kajsije, jabuke, breskve, šljive, dunje i u bademima. Laetril se takođe naziva i vitamin b17 ili Amigdalin B 17. Amigdalin se sastoji iz glukoze, benzaldehida i cijanida. Cijanid je snažna komponenta u Laetrilu B17 vitaminu koja deluje smrtonosno na ćelije maligniteta. Oni koji podržavaju delovanje vitamina B17 tvrde da je cijanid otrovniji za maligne ćelije nego za zdrave ćelije I da je trovanje ovim preparatom malo verovatno.

Istorija amigdalina

Vitamin b17 ili amigdalin nije upotrebljavan do polovine 20 tog veka. On je ponovo otkriven 1802 prilikom destilacije vode iz koštica kajsije.

Naučna istraživanja vezana za vitamin b17 su počela sredinom 20 veka od strane američkih lekara.  Dr. Ernest T. Krebs i njegov sin su prvi koji su izvršili neka od istraživanja na ovom preparatu. U svrhu istraživanja koristili su čist integrisani oblik B17 vitamina označen kao Laetril.

Testiranje na životinjama je izvedeno u nekoliko laboratorija širom zemlje tokom 50 i šezdesetih godina prošlog veka i ova istraživanja su dala izuzetne rezultate. Drugi poznati lekari u drugim zemljama takođe su počeli da istražuju Laetil.

Filip P. Binzel i vitamin b17

Filip P. Binzel knjiga

Godine 1973 doktor Filip P. Binzel počinje sa upotrebom b17 vitamina na svojim pacijentima koji su oboleli od maligniteta i kombinovao je upotrebu ovog preparata sa dijetama protiv maligniteta.  Vitamin b17 su osporavali mnogi lekari tog vremena i ovaj preparat je bio izložen mnogim kritikama i protiv njega je bukvalno vođen krstaški rat. Ovaj krstaški pohod na Vitamin b17 Laetril je doveo do toga da je on zabranjen u USA i da je morao da se preseli u Meksiko.

U svojoj knjizi „Živi i zdravi“ Dr. Binzel daje kompletan spisak pravila koja moraju da se poštuju prilikom tretiranja pacijenta obolelih od maligniteta. Dr. Ernesto Kontreras je takođe lečio svoje pacijente b17 vitaminom u bolničkim uslovima. Uporebljavao je Laetril po pravilima Dr. Binzela ali je uveo i neke novine kao što je bila intravenska upotreba vitamina B17. Za pacijente koji nisu bili sposobni da se leče u ovakvoj klinici sledeća pravila lečenja su prezentovana od strane Dr. Binzela.

Inicjacija kompletnog režima doktora Binzela počinje sa njegovim specifičnim režimom ishrane. Da budem precizniji, njegovi pacijenti su započinjali poseban režim ishrane 15 dana pre nego što je počeo tretman vitaminom b17 da bi se postigli maksimalni rezultati. Njegov režim ishrane je uključivao vegetarijansku ishranu i hrana je uzimana sveža ili kuvana.

Šta je vitamin b17

Vitamin b17 je preparat takođe znan kao laetril  predstavlja dekontaminirani oblik amigdalina. Ove materija ima najviše u košticama kajsije mada može da se pronađe i u drugim namirnicama.

Ovo jedinjenje se može uzimati konzumiranjem koštica kajsije u malim količinama a takođe se može uzimati u obliku tableta koje su dostupne u koncentraciji od 100 do 500 mg.

Svrha ovog preparata nije samo borba protiv maligniteta, on se čak može uzimati u svrhu preventivnog delovanja na ovo oboljenje.

Ono što možete očekivati je da ova bomba od preparata u organizmu izbriše sve loše ćelije koje postoje u organizmu. Naučnici su dokazali da se u organizmu svakog od nas proizvode maligne ćelije.

Ako nastavite da uzimate vitamin b17 i ponavljate tretman ovim jedinjenjem u određenim vremenskim intervalima, postižete čišćenje organizma od svih malignih ćelija koje su se stvorile.

Benzeldehid i cijanid unutar amigdalina obavljaju istu ili sličnu ulogu u ljudskom organizmu kao i hemo terapija.

Kako funkcioniše vitamin b17

Početak procesa uništenja malignih ćelija je sam kontakt cijanida sa malignom ćelijom. Kad cijanid uđe u maligne ćelije one oslobađaju jedan enzim koji smanjuje njegovo dejstvo i dok on stiže do zdravih ćelija ovaj enzim balansira njegovo dejstvo i smanjuje uticaj cijanida na zdrave ćelije.

Svakodnevnim konzumiranjem vitamina b17 smanjujemo mogućnost formiranja većih tumora jer ovaj vitamin maligne ćelije saseca u samom početku njihovog razvoja. Ovaj preparat je dobro poznat u Evropi, Aziji i Americi.

Zabrana prodaje vitamina b17 laetrila

Američka F.D.A je upotrebila neka zakonska ograničenja, da bi zaustavila upotrebu terapije Laetrilom. Ova agencija je takođe zabranila prodaju Laetrila i ovu supstancu stavila pod klasifikaciju “nebezbedan dodatak ishrani“, što ovaj preparat zapravo nije. Ovaj preparat dokazano kroz klinička ispitivanjima u 100% slučajeva ne dozvoljava razvitak bilo kakvog tumora u ljudskom organizmu.

Farmaceutske kompanije su nakon ove objave pokušale da razviju hemijsku kopiju ovog preparata ali neuspešno. Zatim pošto nisu mogli patentirati novi lek na bazi B17 vitamina oni nalažu F.D.A da ista agencija zabrani prodaju i proizvodnju ovog preparata.

Vitamin b17 kao preventiva

Vitamin b17 je veoma prisutan u ishrani nekih kultura poput Hunza i Eskima. Kod ovih kultura nije zabeležen ni jedan slučaj kancera do dana današnjeg. Po Dr. Krebsu dnevna doza vitamina b17 bio trebala biti oko 100 mg da bismo sebi obezbedili život bez kancera.

Metabolička terapija za lečenje kancera

metabolička terapija vitaminom b17

Poslednjih godina pojavila su se mnoga otkrića vezana za nastanak kancera. Do sad se verovalo da je kancer bolest lokalnog karaktera u obliku lezije koja je u formi rasta i koja se pojavljuje na odrđenom delu tela. Ova lokalna lezija, smatra se, da je rezultat aktivnosti proizvedene od strane virusa, kancerogenih agenasa i drugih unutrašnjih ili spoljnih faktora.

Danas većina stručnjaka veruje da je kancer kompleksna bolest koja predstavlja krajnji rezultat poremećenog metabolizma. To je podmukla bolest koja uključuje celo telo, nervni sistem, digestivni trakt, pankreas, pluća, endokrilni sistem i ceo odbrambeni sistem. Iz tog razloga je čest povraćaj raka kod pacijenata koji su se lečili nekim konvencionalnim metodima.

U ljudskom telu postoje hiljade ćelija koje su zaglavljenje u razvoju u fazi začetka organizma. Ove ćelije se nazivaju fibroblasi. Njihova osnovna funkcija je popravka. Kad je slomljena kost, ove ćelije mogu da se transformišu u koštane ćelije, ili da postanu ćelije krvi. Ove ćelije mogu reagovati na bilo koji od morfogenetskih stimulansa. Ove iste ćelije kad su podvrgnute kancerogenima se transformišu u ćelije raka.

Svaki dan u ljudskom organizmu veliki broj ovih ćelija embriona postaju kancerogene ćelije. One retko formiraju tumore zbog imunog sistema. Funkcija ovog sistema je da uništi sav strani materijal u telu. Kad ćelije embrioni postanu ćelije raka to je sa biohemijskog gledišta našeg organizma isto kao da postaju strana tela. Mi ćemo i dalje ostati zdravi jer limfociti, makrofage i druge komponente imunog sistema mogu da unište te ćelije i da spreče njihovo širenje i razmnožavanje.

Međutim, ako je imuni sistem oslabljen od loše ishrane, zagađenja iz okruženja ćelije raka će moći brzo da se formiraju i razmnožavaju i doći će do nastanka oboljenja. Naš imuni sistem generalno slabi kako organizam stari. Starenje povećava mogućnost nastanka degerenativnih metaboličkih bolesti. Jedan od primarnih ciljeva metaboličke terapije je da revitalizuje telo i omogući imunom sistemu da eliminiše i odstrani prisutne ćelije raka.

Vitamin b17 amigdalin i njegovo delovanje

vitamin b17 košpice

Metabolizam je skup funkcija našeg organizma. Da bi naš organizam funkcionisao normalno, svi atributi fizički, mentalni i duhovni moraju da budu harmonični. Ovo stanje je konačni cilj metaboličke terapije. Metabolička terapija je ne toksična i predstavlja anti kancer tretman baziran na upotrebi vitamina b17, enzima pankreasa, imuno stimulatora i mineralni i vitaminskih kompleksa.

Laetril je glavni anti tumor agens. Njegov glavni hemoterapeutski agens može biti pronađen u preko 1200 biljaka, pretežno u semenju koštice kajsije a predstavlja elemenat cijanida koji je veoma bio-prihvatljiv za ljudski organizam. To znači da ovo jedinjenje lako prolazi kroz ćelijsku membranu stižući do intra-celularnog dela ćelije.

Ovaj radikal cijanida je kontroverzan ali je naučnim ispitivanje dokazano da nije toksičan za ljudski organizam. Normalne i zdrave ćelije u prisustvu amigdalina oslobađaju jedan enzim koji neutrališe njegovo dejstvo i ne dozvoljava mu da oslobodi cijanid i on se uz pomoć ovog enzima transformiše u glukozu koja predstavlja energetski šećer. Maligne ćelije nemaju ovaj enzim i amigdalin se aktivira unutar kancerogenih ćelija oslobađajući velike količine cijanida. Amigdalin napada bolesne i mutirane ćelije i potpuno ih uništava. Ovo je Božiji način kako se odvijaju stvari: kancerogene ćelije su uništene dok zdrave ostaju netaknute.

Kada lateril dođe u dodir sa enzimom betaglukaosidasom dolazi do oslobađanja hidrogen cijanida koji ustvari predstavlja toksičnu materiju. U dodiru sa ovim enzimom aktivatorom lateril se razbija na dva molekula glukoze, jedan molekul benzaldehida i u toj reakciji se oslobađa  jedan molekul hidrogen cijanida. Samo kancerogene ćelije sadrže ovaj enzim aktivator Ključna informacija je da hidrogen cijanid mora biti formiran i da se on ne oslobađa u organizmu tek tako bez ikakve hemijske reakcije.

Ako imate kancer najvažnija je uneti maksimalnu dozu vitamina b17 u organizam u kratkom vremenskom roku. Mnogi ljudi uzimaju samo b17 vitamin dok je kod drugih vitamin b17 sastavni deo kompletnog metaboličkog protokola.

Inicijalna faza 1:

Najefektivniji metod je upotreba vitamina B17 intravenalno 3 grama jednom dnevno u trajanju do 21 to znači dve ampule dnevno direktno u venu ili kateter ili 6 grama vitamina b17 oralno.

Pangaminska kiselina ili vitamin b15 jedna kapsula tri puta dnevno na kraju svakog obroka.

Enzimske kapsule 3 puta dnevno po jedna

Liposomalni vitamin c 1000 mg 3 puta dnevno sa obrokom

Emulzija vitamina A 5 kapi u čašu soka ili vode 3 puta dnevno

Tri kapsule koštane srži ajkule dnevno

Kordiceps, AHCC ili IP6 dve kapsule dnevno x 3 sa svakim obrokom.

Oralna upotreba se ograničava na 3 grama ili 6 tableta od 500 mg u trajanju od 21 dan. 3 puta dnevno po 2 tablete uz obrok.

Kod enzimske terapije ovo je najbolja kombinacija enzima koja se uzima tri puta dnevno:

Pankreatin………………………….1250mg

Papain…………….………………….150mg

Bromelain…………..………………150mg

Tripsin………………….…………..125mg

Lipase……………………….……….50mg

Amylazae………………………..……50mg

a-chymotrypsin…………………….45mg

Rutin………………………………….100mg

Zinc gluconate………………………10mg

Super oxide dismutase……….…50mcg

Catalase…………………………….200 Units

L-Glutathione………………………10mg

Najbolji vitamin A je visokokoncentrovani vitamin A u emulziji mleka koji sadrži oko 15000 IU po jednoj kapi. Poenta ovog preparata je direktna apsorbcija u limfovod I isti kad se unese u koncentraciji od 100000 do 150000 IU dnevno štiti organizam od oslobođenih toksina, povećava delovanje imunog sistema,

U dozama od 1000000 do 1500000 iu ovaj vitamin deluje kao izuzetan antitumorni preparat.

Faza 2

U fazi 2 koja se koristi narednik 3 meseca se piju po jedna tableta b17 vitamina 3 puta dnevno uz obrok

Vitamin A emulzija po 10 kapi dva puta dnevno u vodi ili soku.

Ishrana i vitamin b17

hunza narod

Ove drevne civilizacije unose hranu bogatu B 17 vitaminom i nemaju zabeležene slučajeve maligniteta:

Hunze na severu pakistana

Akadijanci na Crnom Moru

Eskimi

Navaho američki indijanci

Klusteri u Africi

Klusteri u Latinskoj maerici

U svim slučajevima ako analizirate režim ishrane ovih naroda koji nemaju maligna oboljenja u kontinuitetu ćete pronalaziti da je zapravo unos b17 vitamina jedina stvar koja može da bude razlog nestanka malignih ćelija iz njihovog organizma.

Trenutno jedini pouzdan proizvođač vitamina b17 je cyto-pharma kompanija koja se nalazi u Meksiku.

Možete nas kontaktirati vezano za nabavku originalnih preparata i konsultacije sa doktorima iz Meksika.

Kako nabaviti vitamin b17

Ranije su se preparate koji sadrže vitamin B17 mogli naći samo u inostranstvu sada ih ima i nanašem tržištu. Kako bi ojačali vaš organizam u borbi sa kancerom ne morate pribegavati hemijskim preparatima najbolje je da promenite vašu ishranu i ojačate vaš organizam zato je najbolje uzeti vitamin B17 iz prirode. Ovaj vitamin je pravo blago koji vam može promeniti život ili spasiti život.

Ovaj vitamin je pronađen u gorkom bademu supstanca koja je lekovite zove se amigdalin. Možete se naći u voću koje je nama pristupačno najviše ga ima u košticama kajsije vrlo je interesantno da je izdvojen prvi put u bademu ali ga ipak im najviše u kajsiji. Takođe ga ima i u orasima, nektarinama, šljivi, trešnji, semenkama jabuke, kruške, dunje, ribizlama divljim kupinama,mahunarkama, heljdi,lanu i prosu. Karcinom i nastaje zato što organizam nema dovoljno vitamina B17.

Kada organizam napadne kancer borite se protiv njega vitaminom B17 i kancer će postati vaša prošlost. Jer ovaj vitamin razara ćelije kancera i vaš organizam će ponovo biti jak i zdrav. Nemojte dozvoliti da vam organizam toliko oslabi da postane pogodno tlo za razvoj ove bolesti. Koistite ovaj vitamin što ćešće kako bi vaš organizam bio jak i zdrav. Koristite što više voće koje smo vam već naveli u prirodnom obliku i nikada nećete doći u situaciju da morate da se borite protiv kancera.

Kontaktirajte nas

    Share

    author

    Miko Lamberto

    Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

    Similar Posts