Vitamin A sprečava povratak raka debelog creva

Švajcarski naučnici su pronašli biološki mehanizam koji blokira mogućnost povratka raka debelog creva. U ovom tretmanu se koristi vitamin A koji aktivira protein koji je izgubljen usled delovanja kancerogenih ćelija.
Kancer debelog creva odnosi mnoge živote širom celog sveta i ovaj oblik kancera je izuzetno otporan na sve dosad poznate metode lečenja. Jedan od uzroka njegove otpornosti je grupa ćelija koja se nalazi u debelom crevu koja stvara povrat kancera kroz svoj genetski materijal i na koju se ne može uticati konvencionalnim terapijama.
Većina ćelija raka debelog creva umire usled tretmana kao što je hemoterapija. Ali i pored toga, genetske mutacije u matičnim ćelijama, omogućavaju kanceru da preživi. Kada se završi anti-kancer tretman, matične ćelije koje su preživele mogu da proizvedu nove ćelije debelog creva, zajedno za mutacijama koje su uzrokovale nastanak kancerogenih ćelija, a kao rezultat imamo povratak bolesti.
U laboratoriji Joerg Huelsken, PhD u Švajcarskoj, naučnici su istraživali kako se ćelije debelog creva razvijaju iz matičnih ćelija creva. Koristeći nekoliko modela, naučnici su posmatrali ćelije miševa a takođe i ćelije čoveka.
Studija se fokusirala na HOXA5 protein, koji pripada familiji proteina koji regulišu fetalni razvoj. Ovi proteini se oslobađaju prilikom ranog razvoja i imaju ulogu da osiguraju i omoguće pravilan razvoj i raspored tkiva, organa i udova fetusa.
U odraslom organizmu HOXA5 reguliše raspoređivanje i funkciju matičnih ćelija. Naučni tim je otkrio da HOXA5 protein u slučaju creva igra glavnu ulogu u regulisanju broja matičnih ćelija i u njihovoj proizvodnji.
Kao i kod ostalih proteina, HOXA5 protein proizilazi iz specifičnog gena. Istraživači su otkrili da kancerogene matične ćelije debelog creva koriste biološke mehanizme da blokiraju ovaj gen. Blokirajući HOXA5 gen kancerogene matične ćelije debelog creva mogu nekontrolisano da razvijaju i da se šire rezultirajući nastanak metastaza.
Naučnici su tražili način da zaustave blokadu HOXA5 gena. Odgovor na ovaj problem su pronašli u vitaminu A. Malo hemijsko jedinjenje pod imenom retinoid poznato po indukciji difernecijacije matičnih ćelija kože se pokazalo kao aktivator HOXA5 gena. U miševima sa rakom debelog creva, tretmanom retinoidom blokirana je progresija tumora i normalizovan je razvoj tkiva aktiviranjem proizvodnje HOXA5. ovim tretmanom su eliminisane matične ćelije kancera i preventivno je zaustavljen razvoj metastaza. Slični rezultati su se pokazali i kod ljudi.
Ova studija sugeriše da ekspresijom HOAX5 gena može da se postigne još veći uspeh kod pacijenata kojima su uklonjene ćelije kancera debelog creva. Terapija vitaminom A i retinoidom može da bude izuzetno efektivna protiv kancera debelog creva, ne samo kao tretman postojeće bolesti već i kao preventivno sredstvo kod visoko rizičnih grupa pacijenata.
Vitamin A koji stimuliše proizvodnju retinoida i utiče na retinoid receptore u svom organskom obliku može da se nađe u velikoj koncentraciji u jetri bakalara i dostupan je u preparatu ulje jetre bakalara.

Share

author

Miko Lamberto

Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

Similar Posts

X