Testovi za utvrđivanje napredka kancera

Veliki broj ljudi se svakodnevno pita dali u svom organizmu ima i koliko ima maligniteta.
Nijihovo interesovanje je uvek povezano sa informacijom dali je količina maligniteta u organizmu trivijalna, veoma mala ili možda veoma opasna po život. U najviše slučajeva informacije koje žele da dobiju ljudi koji strepe od maligniteta su gde se nalazi i kolika je njegova veličina a naravno i kog je tipa.  Izuzet od ovih informacija kao organ je mozak, međutim neretko baš mozak naseljavaju i napdaju metastaze kancera.

Faze kancera

Generalno gledano možemo reći  da najranije faze kancera nisu za brigu jer se mogu neutralisati (osim kad se nalaze u mozgu). Naprotiv tome je mnogo važnije širenje ovog početnog oblika kancera.
Istraživanje maligniteta i njegovo esencijalno značenje ne predstavlja uzbunu za bolesnika da je rak već počeo da se širi i da se zbog toga vrše ispitivanja.
Postoji nekoliko različitih tipova ispitivanja koja se sprovode u određenim vremenskim intervalima i koriste se u poslednjih 25 godina za dobijanje najrazličitijih rezultata.
Glavna pretnja maligniteta su metastaze – ovo je kompleksan proces koji podrazumeva širenje tumora ili maligniteta u udaljenim delovima tela od prvobitne lokacije. Ovo predstavlja stvarni problem koji predstavlja napredak i probijane zaštite do sekundarnih malignih tumora udaljenih od glavne pozicije maligniteta.
Iako rast glavnog tumora retko dovodi do smrti, to nije slučaj i kod sekundarnih malignih tumora.

Metastaze

Više od 95% smrtnih slučajeva su nastali zbog metastaza. Iako sam  po sebi primarni malignitet se širi, hemoterapijom , radijoterapijom i operacijama nečesto ubrzavaju  metastaze i širenje maligniteta.
Neka veoma česta pitanja kod ljud koji su oboleli od ove teške bolesti su:
Dali malignitete ima tendenciju širenja na druge delove tela i u kojoj je fazi?
Dali dodaci I suplementi , promena u ishtrani smanjuju problem?
Treba biti svestan da kod ljudi kod kojih nema indicija daljeg razvoja i nastanka metastaza u njihovoj dijagnozi treba biti opet oprezan od mogućeg nastanka i tako se treba i ophoditi u procesu lečenja. Takođe kod ljudi koji boluju od malignih bolesti treba stalno pratiti dali je tretman koji oni koriste operativan. Ovi bolesnici žele da budu upoznati sa činjenicom dali anti-kancerogeni tretman utiče dobro na njih ili ne i dali suzbija razvoj kancera i u kojoj meri.
Naš iskreni savet pacijentima
Naš savet je da se zapitate dali se vaš malignitet širi ili stagnira, ili se određenim tretmanom smanjuje.
Trebalo bi da znate da manje od jedan procenat maligniteta u vašem organizmu ne pravi nikakvu opasnost vašem životu.Takođe, vami nisu potrebni veoma skupi CT skenovi i PET skenovi da biste dobili tačnu sliku koliko imate u organizmu. Uobičajeni lekarski pregled može indentifikovati  malignitet od dimenzija veličine graška što predstavlja već nekoliko milijardi kancerogenih ćelija. Niko ne želi takođe od pacijenata da se njihovo ispitivanje svrshodnosti i efektivnosti delovanja tretmana odlaže na 6 meseci.  U većini slučajeva taj dugi period između rezultata testiranja predstavlja rasipanje dragocenog vremena koje može da se iskoristi za male pormene u tretmanu koje će povećati efektivnost terapije.

Istraživanje detektovanja maligniteta

Istraživanja za detektovanje maligniteta-  Testovi krvi  koji pokazuju samo određene markere tumora su samo donekle operativni i relevantni. To je razlo zašto se mi zalažemo za sveobuhvatni višedimenzionalni  test kao što je CA profil, koji predstavlja odličan test za malignitet, koj je veoma delikatan  i do detalja izračunava širenje maligniteta. Za razliku od klasičnih testova koji ne prikazuju nikakvu akciju i razvoj tumora ovaj test to pokazuje. CA profil prikazuje metastaze i nivo maligniteta. Većina lekara je preokupljena klasičnim indikatoririma raka prikazanim na tipičnim nivoima, dok kod CA profila se ovi indikatori su podignuti i prikazani na brojnim nivoima. Na ovaj način se dobija trodimenzionalna slika stanja bolesnika i naprredka antikacerogene terapije.
Iako pacijenti koji imaju malignitet u svom organizmu treba da znaju koliko je operativna njihova metoda lečenja, ipak dimenzije tumora su veoma skroman merač u svrhu ispitivanja progresa ili redukovanja bolesti. Može se dogoditi da je tumor u potpunosti iščezao na jednom mestu dok imamo ubrzano širenje maligniteta na drugom mestu.
Hemoterapija, radioterapija i operacija generalno prouzrokuju širenje maligniteta i stvaranje metastaza. Za pacijente obolele od kancera dimenzije tumora nisu problem  već brzina i količina kojom se širi maligno oboljenje. Shodo tome treba izabrati najbolji protokol koji će se sprečiti širenje kancera i nastanak metastaza ili će u protivnom kompletan protokol biti bezuspešan.
Gore napomenuti CA test daje dovoljno informacija o sledećim podacima:
Nivou maligniteta
Aktivnosti metastaza
Količini rasta kancera
U slučaju da ste se odlučili za neki anti-kancerogeni tretman, savetujem vam da upražnjavate sistematski periodična ispitivanja (jedan test na svaka dva do tri meseca) da bi ste bili sigurni kako vaš operativni anti kancer treman funkcioniše. Testovi koji mogu izuzetno dobro da definišu vaše trenutno stanje su CA profil i NAVARo urin test.
Od vitalnog je značaja da koristite iste testove svaki put. Testovi koji nisu istog tipa ne mogu međusobno da se upoređuju.

CA profil

Ovaj test krvi i urina kontroliše 6 biomarkera koji kad se posmatraju zajedno prikazuju rast i napredak maligniteta u organizmu. Tri od njih predstavljaju tumor markere, dok ostala tri predstavljaju markere koji prikazuju nivo sputavanja vašeg imunog sistema i organa od strane maligniteta. Ovaj test takođe kontroliše stepen maleigniteta. Više o CA profilu možete pročitati ovde

Navaro test mokraće

Ovaj veoma jednostavan test je pravi način da se proceni  nivo maligniteta u organizmu.  Iako nije tako savršen kao druge tehnike, on moćže da ponudi veoma dobru sliku o izbnosu maligniteta u organizmu kod ljudi koji nisu sigurni dali imaju uopšte maligno oboljenje ili kod ljudi koji žele da provere kolika je progresija maligniteta il njegovo smanjenje prilikom korišćenja nekog ant kancer protokola.

Termografija

Termografi su u stanju da vam daju precizni dokaz o lokaciji maligniteta. Ovaj sistem se sastoji od infracrvenih kamera, i malignitet prikazuju kao crvene grudvice zahvaljujući toploti koju stvaraju maligne ćelije. Maksimalna koncentracija maligniteta dojke stvara veoma jake infekcije u ustima. U takvim slučajevima, temromgrafija može prikazati crvene globule  u ustima i crvenu tačku maligniteta u dojci jedna ili dve vitke crvene linije između ova dva mesta simbolizuju širenje infekcije pomoću limfnog sistema od usta do maligniteta grudi.

Barium enema test

Za ovaj test se koristi barijum klistir koji se posmatra kroz radiografiju. Ovaj test otkriva lokacija maligniteta i obezbeđuje informacije o kolicini maligniteta.

Share

author

Miko Lamberto

Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

Similar Posts

X