Super artemisinin slatki pelin prah

Upotreba Super artemisinin praha Artemisinin je veoma poznat biljni lek koji se koristi nekoliko vekova unazad u Kineskoj medicini zbog svojih veoma lekovitih svojstava. On se koristi kao anti-virusno, anti-bakterijsko, anti-kancerogeno, anti-parazitsko, anti-gljivično, anti-inflamatorno i anti-malarijsko sredstvo. Anti-kancerogeno svojstvo Sposobnost Artemisinina da uništi kancerogene ćelije ima potporu u mnogim predhodnim istraživanjima. U svojoj strukturi artemisinin […]

Pojava bola prilikom upotrebe artemisinina

Da bismo objasnili zbog čega nastaje bol usled terapije artemisininom moram vam deteljno razjasniti kompletan mehanizam nastanka bola kod kancerogenih oboljenja i sve osobine kancera koje su povezane sa nastankom bola. Takođe moramo se usresrediti na klasične antikancer protokole kao što su hemoterapija i radijacija i analizu njihovog uticaja na nastanak bola usled njihove stalne […]

Artemisinin i rak dojke

Artemisinin selektivno  smanjuje funkcionalne nivoe estrogenskog receptora-alfa i otklanja proliferaciju indukovanu od strane estrogena u ćelijama ljudskog raka dojke. Rak dojke nastavlja da proganja žene kao drugi vodeći uzrok smrti. Njegov teror ostaje neumitan čak i pored naprednog medicinskog znanja našeg veka. Samo u SAD-u jedna od svakih osam žena će biti dijagnostifikovana sa rakom […]

Kliničke studije borbe protiv raka i tretmani slučaja sa Artemisininom

Još od kasnih 1980-tih, anti-kancerogena svojstva slatkog pelina artemisnina su bila ispitivana in vitro[1]. Posle detaljnijih studija Kelter-a G. u 2007-oj, i Efferth-a T. u 2001-oj, pronađeno je da su artemisinini aktivni protiv mnoštva nepovezanih linija ćelija raka, od najčešćih uobičajenih vrsta kao što su rak creva, dojke i pluća do leukemije i raka pankreasa. Studije […]

Artemisinin derivat slatkog pelina i njegov rastući značaj u medicini

Artemisinin se dobija iz ekstrakta slatkog pelina i do sad je ustanovljeno da je odličan za lečenje malarije uključujući i visoko otporne sojeve ovog parazita.Njegova delotvornost  se takođe pokazala i kod parazitskih infekcija kao što je šistozomijaza. Slatki pelin je pokazao i veliki uticaj i široka svojstva kod kancerogenih oboljenja a ispitivanja su izvršena na […]

Istraživanja sa artemisininom

Do sada najobimnije istraživanje Artemisinina aktivnog derivata slatkog pelina kao anti-kancer agensa su napravili doktori Narenda Singh and Henry Lai sa Vašington Univerziteta.Ova studija je objavljena u Journal Life Science. Gvožđe je potrebno u mnogim ćelijskim procesima.Poznato je da mnogi tipovi kancerogenih ćelija akumuliraju gvožđe.Razne vrste kancerogenih ćelija imaju velike količine gvožđa na receptorima koji […]

Slatki pelin – Čudesna biljka koja uništava parazite i kancer

Biljka slatki pelin ili naučni naziv artemisia annua i njen aktivni sastojak artemisinin su pokazali zapanjujuće rezultate u smislu da su prilikom naučnog istraživanja otkrivena antikancerogena dejstva u kojima je ova biljka uništila 28% ćelija raka dojke za samo 16 sati. Dodavanjem gvožđa i povećavanjem koncentracije artemisnin je uništio 98% ćelija raka dojke. Ovaj ekspreiment […]

X