Чланци

Elektroterapija protiv raka ECT

Elektorterapija protiv raka je blagi lijek za liječenje tumora – lako otopite rak elektroterapijom (ECT) „Ništa nije moćnije od ideje u pravo vrijeme.“Victor Hugo Terapija raka bez skalpela i hemije je ECT. Aktivni princip ECT terapije fokusiran je na metabolizam ćelija karcinoma / tumorskih ćelija a uz to štiti zdravo tkivo. Nuspojava ovog metoda lečenja […]

Maligne bolesti terapije raka tumora karcinoma

Na stranici su iznijeti stavovi i kroz praksu stečena saznanja, vezano uz problematiku nastanka raka – tumora – karcinoma, kao i terapijski efikasnije liječenje zloćudnih oboljenja / malignih bolesti. Ovdje iznijeti stavovi i praktična saznanja nisu isključivo osobne prirode, nego i brojnih u svijetu renomiranih liječnika, kemičara, biokemičara, molekularnih biologa, molekularnih fizičara, nutricionista, homeopata, ayurvedskih […]

Vitamin b17 amigdalin i metabolička terapija protiv raka

Vitamin b17 ima izuzetan značaj u terapiji lečenja mnogih kancerogenih oboljenja Postanak 1.29 “Evo, dajem vam sve bilje što se semeni, po svoj zemlji, i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje seme: neka vam budu za hranu!” Pored velikog napretka u dijagnozi i lečenju malignih tumora, kancer nastavlja da bude jedan od najčešćih […]

kliničke studije

Kliničke studije borbe protiv raka i tretmani slučaja sa Artemisininom

Još od kasnih 1980-tih, anti-kancerogena svojstva slatkog pelina artemisnina su bila ispitivana in vitro[1]. Posle detaljnijih studija Kelter-a G. u 2007-oj, i Efferth-a T. u 2001-oj, pronađeno je da su artemisinini aktivni protiv mnoštva nepovezanih linija ćelija raka, od najčešćih uobičajenih vrsta kao što su rak creva, dojke i pluća do leukemije i raka pankreasa. Studije […]