Чланци

DMSO i njegove lekovite karakteristike

Dimetilsulfoksid, DMSO, s pravom nosi naziv ’’čudotvornog leka’’, i to ne usled veoma raširenih marketinških napora već na osnovu svedočenja ljudi koji su potvrdili dobijanje velike koristi upravo od ove hemikalije. Istorijat njegove prirode i pronalaska njegovog puta do medicinske primene je priča koja bi zaista trebalo da se podeli i sa drugim ljudima. Prvi […]

DMSO i njegova antikancer svojstva

DMSO Dimetil Sulfoksid, je prirodna suptanca. Ovaj proizvod se često koristi od strane trenera atletike kao tretman za teške povrede kod atletičara. On povećava dotok krvi u predelu povrede. On je priznat kao veoma blaga ali veoma moćna supstanca za lečenje. Postoje hiljade slučajeva koji potvrđuju sigurnost DMSO i efikasnost ovog preparata u poslednjoj deceniji. Ovaj […]

DMSO/CD hlor dioksid protokol za čišćenje organizma od mikroba

Ovo je jedan od najboljih anti kancer protokola  koji koriste mnoge klinke za lečenje leče raka prirodnim putem. Svrha ovog protokola je da preobrazi kancerogene ćelije u normalne ćelije korišćenjem preparata DMSO i hlor dioksida.Čišćenjem ćelija od mikroba one prelaze iz deformisanog kancerogenog i mutiranog oblika u normalan to jest postaju zdrave. Pre nego pročitate […]