rutin

Rutin – zdravstvene prednosti upotreba prilikom lečenja

Rutin predstavlja jedinjenje složenog šećera koje se dobija iz biljne vrste Carpobrotus Edulis. On je takođe prisutan u biljci Ruta graveolens zbog koje je rutin i dobio ime. On je sastavni deo heljdinih semena, asparagusa, agruma,  jabuke,  raznih bobica, breskve a takođe i zeleni čaj sadrži rutin. Rutin se koristi kao dopunski preparat i dodatak ishrani zbog svojih antioksidantskih i anti-bakterijskih svojstava.  On poseban značaj ima u razvoju krvi. Opšte je poznat pod nazivom P vitamin, iako ne pripada ni jednoj kategoriji vitamina.

Kako deluje rutin?

Rutin je biljni flavonoid. On ima sposobnost da se kombinuje sa katjonima biljaka.  Kod ljudi, on se vezuje sa jonom gvožđem Fe2 i sprečava njegovo vezivanje za vodonik peroksid, reakcija koja bi inače dovela do formiranja slobodnih radikala koji imaju potencijal da oštete ćelije. Na ovaj način, rutin štiti ćelije od oksidativnog stresa delujući kao antioksidans.

Još jedno od dejstava je njegova inhibicija vaskularnog endotelijalnog faktora rasta u koncentracijama koje su netoksične za organizam. VEFR je odgovoran za formiranje novih krvnih sudova (anginogenezu). Rutin stoga deluje kao inhibitor anginogeneze. Ovo je osnovni mehanizam njegovog delovanja kao anti-tumor agensa.

Zdravstve prednosti rutina

Postoje mnoge zdravstvene prednosti rutina a navešćemo neke od njih u nastavku teksta:

Razblaživanje krvi

Rutin uspešno sprečava formiranje ugrušaka krvi inhibiranjem agregacije trombocita u krvi. To svojstvo ima zbog svoje sposobnosti da inhibira dejstvo aktivacije trombocita. Na ovaj način, sprečava zgrušavanje krvi i pomaže prilikom nejnog razvodnjavanja.

Ova rekacija ga pretvara u izuzetnog kandidata za lečenje trombotičkih bolesti. Takođe on utiče na nastanak modrica koje prate korišćenje aspirina i drugih antikoagulanasa čiji nastanak može biti kontrolisan uz pomoć rutina kao alternativni vid sveobuhvatne terapije.

Snižava holesterol

Slobodni radikali menjaju LDL holesterol koji predstavlja loš holesterol i deponuju ga u vidu plaka na zidove krvnih sudova i na taj način se stvaraju začepljenja. Rutin sprečava formiranje ovih rekativnih vrsta kiseonika i sprečava formiranje plaka holesterola a na taj način pomaže u prevenciji arterioslkeroze koja prestavlja preteču moždanog udara i kardiovaskularnih poremećaja.

Anti-oksidans

rutin u jabukama

Rutin zbog svog anti-oksidativnog dejstva, sprečava stvaranje otrovnog kiseonika ili slobodnih radikala u organizmu. Na taj način on štiti ćelije od oksidativnog stresa.

Ovaj precizan mehanizam ima takođe sposobnost da produži dejstvo adrenalina u crevima tako što sprečava oksidaciju i njegovo indukovano uništenje.

Jača vaskularni zid

Rutin povećava snagu zidova krvnih sudova. On deluje kao tonik za krvne sudove koji održava snagu zida krvnog suda. On pomaže da zidovi održe svoju fleksibilnost. Rutin se dakle, efikasno koristi u lečenju vaskularnih stanja kod bolesti hemoroida u kojima se trba uticati na fleksibilnost tkiva.

On takođe može da pomogne u lečenju hipertenzije kod starijih osoba kod kojih je najverovatnije uzrok smanjene elastičnosti krvnih sudova njihova starost.  Rutin se takođe koristi kao sredstvo za lečenje proširenih vena. Ta njegova sposobnost zbog njegove veoma izražene uloge u lečenju hronične venske insuficijencije koja nastaje kao rezultat kompromitovane funkcije vena da uspešno vrate krv u srce.

Anti-inflamatorno dejstvo

Rutin uspešno inhibira više medijatora zapaljenja. Rutin pomaže u sprečavanju upala u organizmu. Poznato je da on sprečava regrutovanje neutrofila (hemotaksiju)  i sprečava njihovu degranulaciju koja predstavlja primarnu rekaciju koja pokreće lanac događaja u zapaljenju. On takođe modulira dejstvo Arahidonske kiseline metaboličkih enzima uključujući fosfolipaze A2 i ciklooksigenaze. Na ovaj način se smanjuje edem uz smanjivanje propustljivosti kapilarne membrane a na taj  nači se sprečava  prelazak tečnosti iz krvnih kapilara u intersticijalno tkivo.

On se uspešno koristi kao jedinjenje u lečenju različitih hroničnih inflamatornih poremećaja poput inflamatornih bolesti creva, artritisa,. Anti-inflamatorni efekti flavonoida rutina mogu imati veoma visok uticaj u sprečavanju nastanka kancera. Ovi anti-inflamatorni mehanizmi rutina su korišćeni u kineskoj tradicionalnoj medicini nekoliko vekova unazad.

Majnerova bolest

Majnerovu bolest karakteriše osećaj punog uha, vrtoglavica, zujanje u ušima i periodične vrste oštećenja sluha kao rezultat poremećaja u unutrašnjem uhu. Rutin uspešno smanjuje simptome povezane  sa Majnerovom bolešću. Svi ovi efekti rutina se prepisuju njegovoj sposobnosti da spreči preteranu proizvodnju i nakupljanje endolife u srednjem uhu.

Anti-kancerogeno svojstvo

Sposobnost rutina da spreči oksidaciona oštećenja ćelija i da spreči anginogenezu čini ga idelanim agensom za lečenje raznih vrsta kancera. Razna klinička ispitivanja su dokazala njegovu sposobnost da kontroliše razvoj raka dojke.

Rezime

Postoji previše predosti rutina da bi sve bile nabojane u ovom tekstu. Rutin je proglašen potpuno bezbednim sredstvom za upotrebu tokom trudnoće i mogu ga bezbedno koristiti trudnice koje imaju hemoroide indukovane trudnoćom, vensku insufijenciju i proširene vene.

Svi njegovi efekti su testirani na bezbednost podjednako na životinjama i na ljudima. Sporedni efekti koji su primećeni prilikom kliničkih ispitivanja uključuju alergijsku rekaciju kod ljudi koji su osetljivi na alergene iz hrane koja sadži rutin kao što je heljda. Rutin terba oprezno koristit kod ljudi koji boluju od dermatitisa. Zdravstvene prednosti rutina čine ga odličm prirodnim lekom za lečenje mnoštva bolesti i pormećaja.

Ovde možete kupiti rutin visokog kavliteta

rutin

Share

author

Miko Lamberto

Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

Similar Posts

X