Resveratrol sprečava širenje raka

Resveratrol je jedinjenje koje se dobija iz grožđa, raznih koštunjavih plodova I bobica takođe i iz mnogih drugih izvora biljnog porekla. U poslednjih desteak godina otkrivena su veoma značajna svosjtva Resveratrola. Njegove mnogostuke funkcije u biohemijskim i molekularnim rakcijama su pokazale da on ima veoma značajnu ulogu u zaustavljanju razvoja kancerogenih ćelija. Ovaj preparat sprečava anginogenezu, metastazu, rast i apoptozu kancerogenih ćelija.
Resveratrol je pokazao da poseduje spobnost da utiče na mnoge biološke aktvinosti koje su povezane sa tretmanom i prevencijom kancerogenih oboljenja. Konzumacija crvenog vina i smanjenje mogućnosti dobijanja neke od kardiovaskularnih bolesti je direktno povezana sa jedinjenjem resveratrolom.
Mnoge kliničke studije su dokazale da ovo jedinjenje može da zaustavi progresiju mnogih teških oboljenja poput kancera, diabetesa, artritisa, a takođe ovaj preparat može da popravi zdravstvenu sliku bolesnika, utiče na sipmtome starenja.Svi ovi efekti su povezani sa njegovom sposobnošću da aktivira proteine sirtuine.
Ovi proteini su direktno povezani sa genetskim procesima starenja, blokiranja apoptoze i preživljavanja ćelija. Tvrdi se da ovaj preparat utiče i u DNK procesima koji sprečavaju širenje i razmnožavanje kancerogenih ćelija.
Antitumor aktivnosti resveratrola su veom značajne zbog njegove mogućnosti delovanja u mnogim delovima tela i organima. Njegovo delovanje nije ograničeno kako kod nekih jedninjenja na samo jedan tip tumora ili jedan organ. U ovom slučaju je njegovo delovanje usmereno na široki spektar funkcija celokupnog organizma i organa.
Ovaj preparat inhibira razvoj tumora kancerogenih ćelija raka kože uz pomoć svog svojstva antioksidansa. Nizom drugih DNK reakcija je uspeo da smanji širenje kancera i metastaziranje. Resveratrol je u naučnim studijama pokazao sposobnost da inhibira metastaze melanoma i smanji invaziju metastaza u jetri.
Njegov uticaj je veoma razvijen i izražen kod kancera dojke, prostate, debelog creva. Kancerogne ćelije koriste nekoliko sistema širenja i prenošenja na zdrave ćelije, ovaj preparat zaustavlja i sprečava većinu ovih kompleksnih procesa koje koriste kancerogene ćelije. Antikancerogeni efekti resveratrola ne mogu biti objašnjeni kroz jedan samo jedan mehanizam jer je njegovo delovanje izuzetno kompleksno. On deluje iz nekoliko pravaca a to su na molekularnom nivou, biohemijskom i fiziološkom u cilju sprečavanja širenja kancerogenih oboljenja.
Njegova upotreba treba da se ograniči između 250 i 500 mg na dnevnom nivou a može da se uzima iz nekoliko puta.
Postoje mnoge već završene studije koje dokazuju da ovaj preparat inhibira rast kancerogenih ćelija. Pored toga svojstva ovog preparata se mogu definisati i kao anti inflamatorna, antioksidantska i dijetalna.
Ovaj preparat možete naći pod nazivom Trans Resveratrol 100 mg

Share

author

Miko Lamberto

Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

Similar Posts

X