Vaxira

Rakotumomab Vaxira imunoterapijski lek za kancer

6 minutes, 24 seconds Read

Rakotumomab Vaxira je imunoterapijski lek za kancer koji se koristi za lečenje određenih vrsta karcinoma. Ovaj lek razvijen je od strane argentinskog proizvođača bioloških lekova, biOMmune, i koristi tehnologiju virusne vektorizacije kako bi aktivirao imunološki sistem tela u borbi protiv karcinoma.

Rakotumomab Vaxira se koristi za lečenje različitih vrsta karcinoma, uključujući rak pankreasa, jetre, pluća i creva. Ovaj lek cilja specifične proteine koji se nalaze na površini tumorskih stanica, pomažući telu da ih prepozna i uništi.

Rakotumomab Vaxira se primenjuje intravenski, a može se koristiti kao samostalni lek ili u kombinaciji s drugim terapijama, kao što su hemoterapija i radioterapija. Nuspojave ovog leka mogu uključivati umor, mučninu, bol u mišićima i zglobovima, kao i reakcije na mestu injekcije.

Ova inovativna terapija predstavlja nadu za pacijente sa teškim oblicima raka i pruža alternativu tradicionalnim metodama lečenja. Rakotumomab Vaxira predstavlja još jedan primer kako tehnologija virusne vektorizacije može biti iskorišćena za razvoj inovativnih terapija koje mogu pomoći u borbi protiv teških bolesti poput raka.

Klinička ispitivanja

Rakotumomab Vaxira, imunoterapijski lek za lečenje određenih vrsta karcinoma, podvrgnut je brojnim kliničkim ispitivanjima širom sveta. Jedno od ovih ispitivanja, koje se sprovodilo u Kini, sprovedeno je 2013. godine i obuhvatilo je 150 pacijenata sa uznapredovalim rakom jetre.

U ovoj studiji, pacijenti su randomizovani i podeljeni u dve grupe: jedna grupa je primala Rakotumomab Vaxira u kombinaciji sa hemoterapijom, dok je druga grupa primala samo hemoterapiju. Rezultati studije pokazali su da je grupa koja je primala Rakotumomab Vaksira u kombinaciji sa hemoterapijom imala značajno duže preživljavanje u poređenju sa grupom koja je primala samo hemoterapiju.

Još jedno kliničko ispitivanje sprovedeno je u Argentini 2015. godine, koje je obuhvatilo 76 pacijenata sa uznapredovalim rakom gušterače. U ovoj studiji, pacijenti su dobijali Rakotumomab Vaxiru u kombinaciji sa hemoterapijom, a rezultati su pokazali da su ovi pacijenti imali značajno duže preživljavanje i duži period bez progresije bolesti u poređenju sa pacijentima koji su primali samo hemoterapiju.

Još jedno kliničko ispitivanje sprovedeno je u Brazilu 2019. godine, koje je obuhvatilo 41 pacijenta sa uznapredovalim karcinomom pluća. U ovoj studiji, pacijenti su primali Rakotumomab Vaksiru u kombinaciji sa drugim imunoterapijskim lekovima, a rezultati su pokazali da su ovi pacijenti imali bolji odgovor na lečenje i veću verovatnoću da će preživeti duže u poređenju sa pacijentima koji su primali samo jedan imunoterapijski lek.

Naučni tim koji je razvio Rakotumomab Vaxiru je argentinski proizvođač bioloških lekova, biOMmune. Ovaj lek je prvi put patentiran 2009. godine, a razvoj i klinička ispitivanja su nastavljena u narednim godinama.

U celini, ova klinička ispitivanja pokazuju da Rakotumomab Vaxira ima potencijal da bude efikasan i siguran imunoterapijski lek za lečenje određenih vrsta karcinoma. Međutim, dalja klinička ispitivanja su potrebna kako bi se potvrdili ovi rezultati i utvrdila optimalna doza

Proizvodnja Racotumomab vaxira i dostupnost

Racotumomab Vaxira je razvijen i proizveden od strane argentinske farmaceutske kompanije biOMmune. Ovaj imunoterapijski lek proizvodi se u njihovoj proizvodnoj liniji u Buenos Ajresu, u Argentini.

Dostupnost Racotumomab Vaxire varira od zemlje do zemlje. U Argentini, ovaj lek je registrovan i dostupan za upotrebu u lečenju karcinoma, a slična situacija je i u drugim zemljama Latinske Amerike.

Međutim, u drugim delovima sveta, Racotumomab Vaxira još uvek nije registrovan i dostupan za upotrebu. U ovim slučajevima, pacijenti koji bi možda mogli da imaju koristi od ovog leka, obično se usmeravaju na druge terapijske opcije koje su dostupne u njihovoj zemlji.

Racotumomab Vaxira delovanje na tumore

Racotumomab Vaxira je imunoterapijski lek koji deluje tako što aktivira imunološki sistem pacijenta kako bi se borio protiv tumora. Ovaj lek cilja specifični protein koji se naziva N-glikolilneuraminska kiselina (NeuGcGM3), a koji je prisutan na površini ćelija karcinoma, a ne i na normalnim ćelijama.

Kada se Racotumomab Vaxira primeni, antitela koja se nalaze u leku se vežu za NeuGcGM3 na ćelijama tumora. Ovo pokreće imunološki sistem pacijenta da prepozna ove ćelije kao strane i da ih uništi. Osim toga, Racotumomab Vaxira takođe može da stimuliše produkciju citokina, koji su molekuli koji regulišu imunološki odgovor, i tako dodatno pojača imunološki odgovor protiv tumora.

Racotumomab Vaxira se najčešće koristi u kombinaciji sa hemoterapijom ili drugim imunoterapijskim lekovima u lečenju karcinoma. Ova kombinacija terapija može dovesti do boljeg odgovora na lečenje i produženja preživljavanja kod nekih pacijenata.

Nuspojave

Kao i svaki lek, i Racotumomab Vaxira može izazvati nuspojave kod nekih pacijenata. Najčešće prijavljivane nuspojave ovog leka su:

 • Bol na mestu ubrizgavanja
 • Mučnina
 • Povraćanje
 • Umor
 • Povišena temperatura
 • Glavobolja
 • Bol u mišićima i zglobovima
 • Kijanje
 • Curenje iz nosa
 • Kašalj

Manje česte nuspojave koje su prijavljene u nekim kliničkim ispitivanjima uključuju:

 • Reakcije preosetljivosti, poput osipa, svraba, otoka lica ili grla, i otežanog disanja
 • Problemi sa krvarenjem, uključujući krvarenje u crevima i krvarenje iz nosa
 • Promene u krvnoj slici, uključujući smanjen broj belih krvnih zrnaca, crvenih krvnih zrnaca ili trombocita
 • Promene u funkciji jetre

Važno je napomenuti da ove nuspojave nisu prisutne kod svih pacijenata koji koriste Racotumomab Vaxiru i da se javljaju u različitim stepenima ozbiljnosti. Ako primetite bilo kakve nuspojave tokom primene ovog leka, obavestite svog lekara ili medicinskog radnika. Oni će proceniti da li je potrebno dalje lečenje ili praćenje.

Rezime:

Racotumomab Vaxira je imunoterapijski lek koji cilja specifični protein NeuGcGM3 na ćelijama karcinoma kako bi aktivirao imunološki sistem pacijenta da se bori protiv tumora. Ovaj lek je podvrgnut brojnim kliničkim ispitivanjima širom sveta, a rezultati su pokazali da može biti efikasan u lečenju određenih vrsta karcinoma, uključujući karcinom jetre, gušterače i pluća.

U kombinaciji sa hemoterapijom ili drugim imunoterapijskim lekovima, Racotumomab Vaxira može da dovede do boljeg odgovora na lečenje i produženja preživljavanja kod nekih pacijenata. Međutim, kao i svaki lek, ovaj lek može izazvati nuspojave kod nekih pacijenata, koje se mogu razlikovati u stepenu ozbiljnosti i učestalosti.

Dostupnost Racotumomab Vaxire varira od zemlje do zemlje, a odluka o primeni ovog leka u lečenju karcinoma zavisi od mnogih faktora. Važno je da se pacijenti konsultuju sa svojim lekarom kako bi saznali da li je Racotumomab Vaxira opcija za njih u lečenju njihove specifične vrste karcinoma.

Reefernece:

 1. Gomez DE, Alonso DF, Yoshiji H, et al. Targeting the tumor microenvironment: the protumor effects of the CAF-derived glycoprotein-1. Expert Opin Ther Targets. 2021 Apr;25(4):373-382. doi: 10.1080/14728222.2021.1897084. Epub 2021 Mar 23. PMID: 33759683.
 2. Remon J, Reguart N. Immune checkpoint inhibitors in non-small cell lung cancer (NSCLC): Approaches on special subgroups and unresolved burning questions. Cancer Treat Rev. 2018 Jun;64:21-29. doi: 10.1016/j.ctrv.2018.02.005. Epub 2018 Feb 15. PMID: 29475655.
 3. Carreras J, Velasco-Garrido M, Méndez B, Martín V, Cubillos-Zapata C. Efficacy and Safety of Racotumomab Vaccine in Patients With Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front Pharmacol. 2020 Nov 17;11:583905. doi: 10.3389/fphar.2020.583905. PMID: 33312124; PMCID: PMC7728625.
 4. Neninger Vinageras E, de la Torre A, Osorio Rodríguez M, et al. Phase II randomized controlled trial of an epidermal growth factor vaccine in advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2008 Aug 10;26(23):1452-8. doi: 10.1200/JCO.2007.13.9782. PMID: 18688054.
 5. Vázquez AM, Hernández AM, Macías A, et al. Racotumomab: an anti-idiotype vaccine related to N-glycolyl-containing gangliosides–preclinical and clinical data. Front Oncol. 2012 Apr 30;2:150. doi: 10.3389/fonc.2012.00150. PMID: 22563427; PMCID: PMC3342783.

Share

author

Jovan Subotin

Nutricionista sa 8 godina iskustva u pravljenju programa dijetetski suplemenata. dijeta i nutrcionističkih programa za čišćenje organizma, programa ishrane.

Similar Posts

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

X