Povećavanje efikasnosti slatkog pelina sa kiseonikom

Tehnika koju je koristio Majkl Džekson da bi produžio dugovečnost pokazuje veoma dobre mogućnosti da poveća efektirvnost prirodnog leka za rak. U okruženju čistog kiseonika na tri ipo puta većem pritisku vazduha od normalnog prirodni preparat artemisnin derivat biljke artemisia annua ili narodski zvane slatki pelin ima veću moć i efektivnost prilikom unuštavanja kancerogenih ćelija. Takodje je potvrđeno da kiseonik pod ovako visokim pritiskom sam po sebi uništava kancerogene ćelije.Ova istraživanja su objavili naučnici sa Vašinktonskog Univerziteta u časopisu Anticancer Research.

Najnovija studija

U najnovijoj studiji izvršeno je ispitivanje u kome je korišten artemisnin i kiseonik. Koristeći samo slatki pelin ili samo kiseonik je postignuto redukovanje širenja kancerogenih ćelija leukemije za 15 posto. Ako se ova dva metoda koriste u kombinaciji smanjuje se rast ćelija za 38 odsto, što takođe povećava efikasnost artemisnina za 50 odsto.

“Ako se kombinuje kiseonik pod visokim pritiskom i artemisnin postiže se mnogo veća efikasnost i mnogo brže izlečenje“, tvrdi vođa tima istraživača Dr. Henri Lai. “Mi smo izvršili meranja na samo 48 sati, na dužem vremenskom periodu očekujemo mnogo bolje rezulate od gore navedenih.“

Istorija artemisinina

slatki pelin artemisia annua

Istorija leka artemisnina nas podseća na rane 70-te i priču o Indijani Džonsu. Dr.Lai kaže da je kineski lider Mao Ce Tung naredio istraživanje i razvijanje leka za malariju.Istovremeno su seljaci u centralnoj Kini otkrili 2000 godina staru grobnicu koja je u sebi sadržala tri kovčega. Jedan kovčeg je sadžao svileni svitak koji je opisao razne recepte, uključujući i lek za malariju artemisinin. Kinezi su ispratili ova uputstva i tako je iz prošlosti ponovo vraćen drevni lek.

Upotreba

Danas se slatki pelin u mnogo koristi u Aziji i Africi za lečenje malarije.otkriveno je da artemisnin deluje u dodiru sa gvožđem i formira slobodne radikale, veoma reaktivne naelektrisane čestice koje razaraju kancerogene ćelije. Parazit malarije je takođe podložan jer je negov organizam takođe bogat gvožđem.

Artemisnin omogućava jeftin način lečenja raka“ rekao je Lai „njegova efikasnost je 100 puta veća od tradicionalne hemoterapije“ takodje je dodao “Što se raka dojke tiče kod ovog oboljenja artemisnin pokazuje najvišu efikasnost.“

Lai kaže da visok nivo kiseonika poboljšava efekat slatkog pelina, jer kiseonik povećava stvaranje slobodnih radikala. U 2010 on je je izvršio istraživanje sa korišćenjem hiperbarične komore u kojoj je Raimond Kouk profesor farmaceutskih nauka vršio ispitivanja da pod visokim pritiskom kiseonik smanjuje bol.

Hiperbarična komora

Hiperbarična komora ispunjena kiseonikom pod visokim pritiskom pomaže roniocima koji izađu na površinu previše brzo da se postepeno prilagode na normalan nivo kiseonika. Pop pevač Majkl Džekson je sredinom 80-tih pokušao da izleči brojne ožiljke od plastične operacije spavanjem u hiperbaričnoj komori, takodje da zadrži svoj mladalački izgled i produži svoj životni vek. Dokazano je da hiperbarična komora sa kiseonikom leči nekoliko bolesti uključujući bolest dekompresije, trovanje ugljen monoksidom, teške opekotine i sporo zarastanje rana.

U kliničkoj praksi, artemisinin-hiperbarična terapija dovodi da prilikom boravka ljudi i životinja u hiperbaričnoj komori se povećava efikasnost slatkog pelina. Ostali koautori su Usuke Ohgami, Catherine Elstad i Eunhee Chung iz VSU i Donald Shirachi iz Čiko hiperbaričkog centra. Istraživanja finansira država Vašington na Univerzitetskom koledžu za farmaciju Čiko u hiperbaričnom centru.