Poly MVA tretman za kancer i druge degenerativne bolesti

Poly MVA sadrži u sebi molekul mineralnog kompleksa lipoinske kiseline koji može da prihvati elektricitet i da predaje elktricitet što ga čini veoma dobri prenosnikom energije koji povećava i prenosi energiju na ćelijskom nivou.
Ovaj preprat Poly MVA, može veoma lako da zaštiti ćelije i da ih snabde energijom. Mnoge godine konstantnog istaživanja su potvdile da Poly MVA podržava opravku gena a koji su oštećeni od strane kancera i Poly MVA se koristi u anti kancer terapijama za regulaciju stanja mitohondrija sa povećanom koncentracijom kiseonika.
Jednom kad se nađe unutar ćelije, Poly MVA podržava normalnu proizvodnju energije ATP kroz Krebsov krug i metabolizam kiseonika. Ovo se razlikuje od metabolizma anaerobnih ćelija kancera koji ciljajući mitohondrije menja funkcije ćelija.
U različitim studijama je pokazano da Poly MVA ima efektivan učinak kod raznih tipova kancerogenih ćelija, bez štetnih uticaja na normalne ćelije. Povećavanje kiseonika i proizvodnja i upotreba ATP predstavlja osnovu za normalnu ćelijsku funkciju. Alfa lipoinska kiselina i minerali su međusobno povezani i predstavljaju molekul koji je rastvoriv kako u vodi tako i u mastima. Na taj nači ova supstanca može da se apsorbuje u čitavom organizmu.
Poly MVA je pod stalnim istraživanjem i upotrebom intavenski i oralno veoma dobro obuzdava kancer i ostale degenerativne bolesti. Poly MVA se takođe može koristiti i kao preparat za prevenciju jer je veoma bezbedan za upotrebu. Poly MVA kao veoma dobar antioksidans ima jak uticaj na slobodne radikale. Njegova sposonost da dopremi elektrone do mitohondrije je od krucijalnog značaja kod uspešnog lečenja kancera.
Poly MVA je efektivan, siguran i uspešan način da se napadne kancer. Ovaj preparat pristupa kanceru iz druge perspektive u odnosu na klasične preparate i lekove. Poly MVA utiče na mikro metaboliza ćelija i vraća kancerogene ćelije u normalne.
LAMC/Poly MVA je jedinstveno jedinjenje napravljeno u inovativnom procesu sjedinjavanja minerala paladijuma, alfa lipinske kiseline i vitamina B1 tiamina. Kada se alfa lipoinska kiselina, veoma moćan anti oksidans poveže sa mineralom paldiumom bogatim elektricitetom i vitaminom B1, kao rezultat dobijamo kompleks koji je rastvorljiv u vodi i masti i na taj nači se povećava apsorbcija ovog preparata u organizmu.
Sa vitaminima B1, B2 i B12 i specifičnim mineralima i amino kiselinama, jedinstveni kompleks postiže posebnu akciju i reakciju u kompletnom organizmu. Ovaj preparat je dizajniran da obezbdi energiju i zaštiti ćelije od oksidacije putem posebnog patenta i formulacije. Ovaj preparat promoviše normalnu ćelijsku funkciju umesto nenormalne ćelijske funkcije.
Ako imate kancer mozga, pluća, dojke, creva, pankreasa, prosate ili jetre obratite pažnju na ovaj proizvod. Kod njega je dokazana sposobnost da premosti krvno moždanu barijeru. Ovaj preparat može da se koristi i kod akutne leukemije i kancera kostiju.
Ploly MVA je superioran proizvod koji ima jedinstvene anti oksidativne sposobnosti, koje štite ćelije od slobodnih radikala. Ona zamenjuje pojedine nutriente koji se umanjuju prilikom raznih terapija za kancer. On veoma brzo deluje i brzo daje rezultate i zbog toga se preporučuje i za pacijente koji su u veoma teškim fazama bolesti.
Poly MVA je veoma efikasan kod ciljanja raznih tipova raka. Prilikom upotrebe ovog preparata treba obratiti pažnju takođe i na maksimalne doze i kombinaciju sa drugim preparatima a takođe treba obratiti pažnju i na to da se kompletna upotreba i tretman prilagođavaju bolesniku, stadijumu bolesti od strane stručnog lica an ne na svoju ruku.
Ovo su zabrane koje važe za upotrebu Poly MVA:
Ne koristiti Alfa lipoinsku kiselinu zajedno sa poly MVA jer ovaj preparat sadži u sebi alfa lipoinsku kiselinu
Ako koristite visoke doze anti-oksidanasa poput vitamina C, obavezno napravite razliku u konzumiranju u vremenskom preiodu od minimalno 6 sati.
Ako koristeite neke preparate koji oodklanjaju teške metale iz vašeg organizma obavezno napravite pauzu između konzumacije poly MVA i tog preparata od minimalno 24 časa.
Upotreba Gravile, zeolita i hidrazin sulfata mogu da se poklapaju sa upotrebom poly MVA tako da ih u slučaju odabira poly MVA trebate izbegavati. ili napravite pauzu od 6-12 sati između konzumacije preparata.
Uz upotrebu Poly MVA se preopučuje i konzumacija koenzima Q10. takođe se preporučuje upotreba polz MVA sa kalcijumovim protokolom.
Poly MVA je izuzetan preparat koji se preporučuje ljudima koji su oboleli od kancer jer za veoma kratko vreme može da popravi njihovo zdravstveno stanje i kompletnu zdravstevnu sliku. Ono što je ograničenje za nabavku ovog preparat je veoma visoka cena tretmana koji na mesečnom nivo košta preko 1000 dolara i njegova neporistrupačnost jer se4 prodavac nalazi u Americi.
Ovaj preparat možete pronaći na ovom sajtu