Produkty na układ odpornościowy wpływają korzystnie na morfologię krwi, działają antyoksydacyjnie, bezpośrednio lub pośrednio wpływają na morfologię krwi, chronią narządy, tkanki i komórki przed patogenami.