Naučna istraživanja artemisinina kao potencijalnog leka za rak

Jedinjenje artemisinin se ekstraktuje iz biljke koja se naziva slatki pelin. Pre mnogo hiljada godina Kinezi su ga koristili za lečenje malarije. Danas, naučnici su dokazali da ova čudesna biljka je podjednako efikasna u borbi protiv raka. Hajde da pregledamo neke od naučnoistraživačkih radova koji su do sad objavljeni.

Metod tretiranja kancera

Sve kancerogene ćelije imaju povećanu koncentraciju gvožđa da bi se razvijale, drugim rečima kancerogene ćelije imaju mnogo veću koncentraciju gvožđa u odnosu na normalne ćelije. U toku istraživanja, naučnici su izvadili iz organizma ćelije sa maksimalnom kocentracijom gvožđa i u njih injektovali artemisinin. Rezultat je bio da artemisinin ima osobine inhibicije i uništavanja kancerogenih ćelija.

(Us patent 5,578.637, Univerzitet Vašington, pronalazači Dr H.Lai i Dr NP Singh, Novembar 26 1996)

Leukemija kod ljudi

artemisinin

U drugoj studiji dr.Lai je pronašao veoma značajena otkrića što se tiče ćelija leukemije. On je otkrio da su ćelije raka uništene vrlo brzo u roku od nekoliko sati kad su izložene holotransferinu (on vezuje receptore koji služe prenošenju gvožđa) I dihidroartemisininu ( tip artemisnina koji je rastvorljiv u vodi). On je naglasio da je uništenje ćelija moglo biti proizvod visoke koncentracije gvožđa u ćelijama leukemije.

(H.Lai I NP Sing, selektivne ćelije raka izložene Dihidroartemisininu I holotransferinu)

55 onkoloških ćelijskih linija

Ova neverovatna biljka ispitana je za aktivnost protiv 55 linija kancera. Ustanovljeno je da je artemisinin najaktivniji protiv leukemije i raka debelog creva, melanoma, raka dojke, raka prostate i raka bubrega. Takođe je utvrđeno da je efikasnost bila znatna u kombinaciji sa drugim standardnim lekovima koji se koriste u borbi protiv raka. Kao takav, ovi rezultati ga klasifikuju kao veoma upotrebljivo jedinjenje sa niskom toksičnošću a samim tim ima potencijal da zameni hemoterapiju.

(Antimalarijski lek je takođe efektivan protiv kancera Int’l Journal of Oncology, 18;767-773,2001)

Ćelije raka dojke

Biljka slatki pelin I jedinjenje artemisinin postaju citostatik u prisustvu gvožđa. Da bi prilaogdla veći unos gvožđa kancerogena ćelija poseduje više transferin receptora, to su putevi koji omogućavaju gvožđu ulaz u ćeliju. U ćelijama raka dojke ima od 5 do 15 puta više transferin receptora na površini nego kod normalnih ćelija dojke. Kod nedavnih studija u normalne ćelije I kancerogene ćelije dojke je injektiran artemisinin.Rezultati su bili zapanjujući. Artemisinin je ubio čak I one ćelije koje su bie otporne na zračenje.Efekti na normalne ćelije su bili minimalni. Ova analiza pokazuje da a tretman ovom biljkom može biti jednostavan, efikasan i ekonomičan lek za rak.

(NP Singh and H Lai,Slektivni uticaj dihidroartemisnina na ćelija raka dojke. Life Sciences, 70:49-56,2001)

Prirodni lekovi koji su bolji od hemoterapije

Različite studije sprovedene odvojeno u Nemačkoj i Australiji, otkrile su aktivnosti dvadeset lekova na leukemiju artemisinin, artesuante, balcalein, Baicalin, barberine, bufalin, kantaridin, cephalotakine, kurkumin, daidzein, daidzin, dialil, disulfid, Ginsenoside, Rh2, glicirrhizic kiselina, isonardosinon, Homoharringtonine, nardosinon, nardofuran, Puerarin, kvercetin, taninska kiselina i tetrahidronardosinon. Rezultati su pokazali da artesunat povećana daunorabicin I akumulaciju u E1000 ćelijama.

Artesunat i bufalin imaju sposobnost za borbu protiv leukemije, primenjen sam ili zajedno sa daunonrubicin kod multi-rezistentnih ćelija.Ova dva leka su pogodna za lečenje leukemije I kao takvi imaju budućnost takve primene u medicini.

(Efferth et al, Blood Cells, Molecules, and Diseases 28(2) Mar/April; 160-168, 2002)

4 linija ćelija kancera

Izolovani triterpeni i seskuliterpeni iz Artemisia stolonifera, oba su pokazali da mogu da unište raka pluća, rak jajnika, melanoma kože i debelog creva.

(Kwon, Phytochemical constituents of Artemisia stolonifera, Arch.Pharm, Research 24(4):312-315,2001)

Leukemija i rak pluća

Istraživači su otkrili novi tip jedinjenja koje može da uništi ćelije kancera posle modifikovanja artemisinina. Ovaj novi derivate sadrži cijano I aril grupe I ovo jedinjenje je bilo veoma efikasno u uništavanju kancera pluća I leukemije.

(Li, Ying, et al, Novel antitumor artemisinin derivatives targeting G1 phase of the cell cycle, Bioorganic and Medicinal chemistry letters 11:5-8, 2001)

Nadam se da ste pronašli neke intresantne informacije iz ovih naučnih istraživanja o artemisininu, njegovim derivatima i uticaju na neka od kancerogenih oboljenja.

Takođe možete pročitati i Artemisinin derivat slatkog pelina i njegov rastući značaj u medicini