mravlja biljka

Mravlja biljka lek za rak uspešni primeri

Dijagnoza Dr. Samuela nije davala ohrabrujuće rezultate za Monu Pengkei zbog tumora koji je nastao zbog abnormalnosti limfnih čvorova. Vest je bila umnogome tragičnija je je ona bila majksa jednog deteta.  Na recept svoga lekara ona je odmah u apoteci uzela lek koji joj je bio potreban za izlečenje. Nažalost, san o kompletnom izlečenju je vremenom počeo da bledi. Godinu dana kasnije od početka uzimanja ovog leka koji je bio prepisan od njenog doktora boles nije nestala. Ovo je bio dovoljan razlog da Mona započne alternativni sistem lečenja. 

Medjutim, ni sa alternativnim tretmanom nije bilo mnogo pomaka. Bol se nije smanjivao. „Bila sam veoma zabrinuta i nervozna jer sam bila udata i rodila sam malo dete“ – rekla je ona.  Njeno nezadovoljstvo i nemir su kulminirali jer je prilikom rasta tumora jedna vena pukla i krv je počela da teče iz rane. Ona je bila u velikim bolovima u naredne 3 nedelje.

Nada za spasenje je i pored toga bila prisutna. Kada je njen muž napustio dom u potrazi za praškastim lekom Sarang Semut koji su mu preporučile njegove kolege, nada se ponovo vratila. Na pakovanju proizvoda je bilo napisano : Mirmecodia Sarang Semut između ostalih leči tumore i rak. Tog dana sredinom 2005 godine ona je počela da pije ovu biljnu esenciju.

Sarang semut mravlja biljka

Sarang semut doslovce znači „mravinjak“ u Indoneziji. Uprkos svome imenu Sarang semut nisu napravili sami mravi. Sarang semut je biljna vrsta koja je vezana za drvo a raste na visokim delovima stabla. Ova biljka je podeljena u dve grupe: Mirmecodia i Hinophitium koje imaju desetin podvrsta. Unutrašnost ove biljke je naseljena mravima i gljivicama. Mravi, glivice i biljka su povezani  simbiozom, gde se mravi i gljivce hrane a njihova tela stvaraju otpatke kojima se hrani biljka, mravi čuvaju biljku a telo biljke im daje zaštitu za mravinjak.

Mravlja biljka raste na mangrovima i drugom drveću duž obale na nadmorskoj visini od 2400m. Mipmecodia mravinjak se može naći na mestima na kojima se stoka vodi na ispašu ali veoma retko može da se nađe u nizijskim tropskim šumama, češće se može naći na poljoprivrednim područjima na nadmorskoj visini od 600 metara.

Pored mangova ova biljka se može naći na vrstama kao što su bor, bukva a veoma retko je možemo naći na drveću koje ima glatku koru kao što je naprimer eukaliptus. U divljini arang semut naseljavaju razne vrste mrava a najčešće su to tri vrsteroda  Iridomirmek mrava. Indentifikacijom od većine uzoraka utvrđeno je da je načešća vrsta koja naseseljava Sarang semut Ochetellus sp.

Ova biljka se već dugo koristi od strane primitivnih plemena koja naseljavaju Istočnu Indoneziju, kao prirodni lek za razne bolesti.  Stablo ove biljke se tanko seče suši i mrvi.  Muž od Mone je doneo baš ovaj preparat svojoj ženi da pokuša da odstrani kancer. Ona je svaki dan pila po čašu napitka od mravlje biljke po tri puta. Mesec dana kasnije, tumor u vretu je nestao rana je zarasla a bol je prestao.

Slučajevi lečenja kancera

Mona je bila zainteresovana šta se njoj zapravo događa. U septembru 2005 godine, otišla je kod svog lekara koji joj je u početku predlagao da se izvrši operacija na tumoru.“ Doktor je  bio zapanjen kako sam se oporavila“ priseća se ona. „Onda me doktor pitao dali sam uzimala neke druge lekove?  Kod njega su dolazili ljudi sa istim siptomima ali on nikad nije video da se nekom tako brzo popravi stanje.“

Tumor na mozgu, Linda Hedriyani (satrost 20 godina) – Lindi je dijagnostifikovan tumor na mozgu u dobi od 17 godina zbog veoma jakih bolova u glavi. On je prolazila sesiju za sesijom hemoterapija, sa malo ili nimalo uspeha. Kad je gotovo nestala svaka nada ona se odlučila za ekstrakt mravlje biljke za koji je čula od radnika u proizvodnji koju je držala njena porodica. Posle 3 nedelje terapije, ona je počela da oseća značajan napredak. Bol zbog širenja tumore je nestao. Ona je bila u mogućnosti da normalno obavlja sve aktivnosti.

Rak pluća Hamir Hamid- „ Sa dijagnozom raka pluća ustanovljenim CT-skenom grudnog koša bivam hospitalizovan u bolnici Fatmavati. Moj zet mi je preporučio mravlju biljku kao alternativni tretman. Posle nekoliko meseci uradjen mi je ponov CT sken. Moji doktori su ostali zbunjeni i teško su verovali u ono što su videli. Tumor je nestao!“

Sarang semut mravlja biljka, njeni mehanizmi protiv aktivnosti raka, bezbednost, doksičnost i doziranje

Mona Pengkei i drugi pacijenti koji su navedeni i njihova izlečenja ne predstavljaju samo puku slučajnost.Istraživači iz susednih zemalja su dokazali tvrdnje mnogih pacijenata kroz niz naučnih istraživanja. In vitro testovima, dokazano je da je mravlja biljka veoma efektivna protiv ćelija raka.  Da napomenemo neke od tih istraživača Kui Kim Tran iz nacionalnog univerziteta u Ho Ši Minu sa kolegama Iasuhiro Tazuka, Iuko Harimai i Ajrun Hari Banskota iz Toiama farmaceutskog univerziteta.

Mravlja biljka

Biljka težine 2-3 kilograma je ekstraktovana sa aznim rastvaračima kao što su voda, metanol i smeša metanola i vode. Zatim je izvršen razvoj 3 vrste visoko metastatičkih linija ćelija raka (mogu lako da se šire na druge delove tela) kao što su rak grlića materice, rak pluća i rak debelog creva.

Ekstrakt mravlje biljke je zatim dat svakoj grupi ćelija raka. Rezultat je bio neverovatan: Sarang semut je pokazao antipolifeativne aktivnosti. U medicini, poliferacija znači ubrzani i veoma aktivan rast ćelija raka.  Rak je povezan sa nekontrolisanim razvojem kancerogenih ćelija i njihovim rastom.“ Antiprliferativno dejstvo zanči da je ovaj preparat inhibirao proces proliferacije ćelija raka“, rekao je dr. Vili Japaries Mars, naučnik Alumini Univerziteta u indoneziji.

Sarang semut u medijima

Sarang semut biljkaKako je navedeno u biološkom parmaceutskom magazinu, ekstrakt biljke Sarang semut je potisnuo proliferaciju ćelija tumora raka. U testovima gore navedenih naučnika je dokazana efikasnost EC50 u koncentraciji od 9.97 mg/ml ekstraktovano metanolom, što znači da već sa malom dozom mravlje biljke može da se suplimira stopa rasta ćelija raka za 50%. U međuvremenu, EC50 u ekstraktu vodom i 11,3 mg/ml. U mešavini metanol voda su postigli iste rezultate. Ova istraživanja su potvrdila empirijsko iskustvo mnogih ljudi koji su se oporavili od raka konzumiranjem ovog proizvoda.

Dosad je dokazano da ekstrakt metanolom,vodom i metanolom i vodom uspešno inhibira rast pojedinih vidova raka i tumorskih ćelija u in vitro aktivnosti i da je nivo inhibicije prilično visok. Jedan od mehanizama koji je otkriven jeste indukcija apoptoze na šta ukazuje promena morfologije i DNK fragmentacija.

Ekstrakt mravlje biljke etanolom je takođe dokazano aktivno jedinjenje koji sadrži histonske deacetilaze koje imaju efektivno antikancerogeno delovanje. HDAC inhibitori dokazano je inhibiraju rast tumorskih ćelija, indukuju diferencijaciju i izazivaju apoptotičku ćelijsku smrt ćelija kancera dojke, pluća, jajnika, prostate i debelog creva. HDAC inhibitori uzrokuju transkripcionu aktivaciju nekoliko gena čija ekspresija dovodi do inhibicije raka tumora.

Naučna istraživanja

istraživanje DMSO

Prema profesoru doktoru Sumali Viriovidagdo, profesoru na Katedri za farmaciju Univerziteta u Indoneziji, epifitske biljke kao što su Sarang semut imaju zaista veliki potencijal kao lek. Ako biljke žive u simbiozi sa drugim organizmima one su obično bogate sekundarnim metabolitim. Sva stvorenja imaju primarne metabolite a to su: ugljeni hidrati, proteini, masti i masne kiseline.  Sekundarni metaboliti su alkaloidi, terpenoidi, steroidi i glikozidi i oni nisu uvek prisutni u svim biljkama.

Istraživanje na životinjama

Drugo naučno istaživanje je sprovedeno od strane Muhameda Ahkama Suborata koje je obzbedilo sigurnost konzumiranja ekstrakta Sarang Semut biljke. U Martu 2006, on je testirao nivo bezbednosti potrošnje Saragn semut ekstrakta. Ekstrakt vode ove biljke je korišten na 3 grupe pacova. Svaka grupa pacova se sastojala od 10 životinja 5 muških i 5 ženskih starih 3 meseca a teških 16 grama.

Pošto su postili osam sati, 3 grupe pacova su dobile Ekstrakt biljke Sarang semut sa naknadnom dozom od 7,5 mikrolitara po grupi, 75 mikrolitara i 750 mikrolitara. Ekstrakt se primenjivao oralno. Kada se pretvori u ljudske vrednosti za čoveka teškog 50 kg, ekvivalentna doza od 7,5 mikrolitara za pacova bi bila 30 kašika za čoveka.

Rezultat?  Do 5 dana, ekstrakt biljke Sarang semut u svim dozama nije uticao na performanse rada bubrega, jetre, srca, slezine, reproduktivnih organa i pluća. To jest, svi organi su i dalje funkcionisali normalno. 12 – tog dana, funkcia organa u grupi 1 i 2 nije pokazvala nikakve promene u odnosu na kontrolnu grupu. Medjutim u grupi 3 došlo je do degeneracije lize epitelnih tubula u bubrezima.

Rezultati istraživanja

Istraživanje je pokazalo da konzumiranje 3 puta po jednu kašiku dnevno ovog ekstrakta je i dalje veoma veoma bezbedno. Pitanja bezbednosti su takođe prećena od strane Ahkama hroničnim testovima toksičnosti.  Ponovo su uključeni glodari u ove testove. Oni su podeljeni u dve grupe, svaka se sastojala od 5 mužjaka i 5 ženki. Grupa A je dobila 1500 mikrolitara a grupa B 3000 mikrolitara ekstrakta sa vodom biljke Sarang semut.

Iako je doza povećana za oko 400 puta, pošto su prošle 3 nedelje ni jedan pacov nije uginuo.  Svi ispitani pacovi su ostali za ovo vreme zdravi. Toksikološki test je napokon bio završen. Nije pronađena smrtonosna doza LD50. Dakle očigledno koncentracijom do 400 puta većom od uobičajene ovaj ekstrakt nije bio dovoljno otrovan da ubije. To je dobra vest, ali ćemo morati da sačekamo i istraživanja sa 1000 puta većim koncentracijama. „ međutim , takva visoka doza nije praktična jer zahteva od čoveka da troši do jednog kilograma ekstrakta u toku dana“ rekao je glavni istraživač ovog eksperimenta.

Ahkam je zaključio da iako je visok nivo LD50 u mravljoj biljci, osigurana je bezbednost korisnika ove biljke i njenog ekstrakta. Naprimer kod hemoterpije smrtonosna doza je samo 10 puta veća od dozvoljene, dok kod mrvlje biljke ova doza može da dostigne i nivo do 400 puta veće koncentracije.

Ostala istraživanja na mravljoj biljci

Naučna istraživanja sprovedena od strane raznih naučnih timova su samo jedan od koraka u otkrivanju potencijala mravlje biljke. In vitro test nije dovoljan, jer in vitro testovi ne mogu da garantuju uspeh u in vivo. Mnogi faktori kao što su hormoni i druge metaboličke akcije tela mogu uticati na njegov mehanizam delovanja.

Primećeno je da je biljni ekstrakt mravlje biljke iz Papue je dobio ogromnu popularnost u javnosti. Ova biljka ima prednosti u lečenju mnogih bolesti od onih blagih kao što su krvarenje, čirevi, hemoroidi pa do teških bolesti kao što su tumori i rak, tuberkoloza i koronarne srčane bolesti. Pored toga, ova biljka može poboljšati i olakšati proizvodnju majčinog mleka i povratiti zdravlje žena posle porođaja, povećati izdržljivost i može se koristiti kao afrodizijak.

Na kraju treba naglasiti da postoje samo tri vrste ove biljke koje imaju lekovita svojstva iako ih ima na desteine. Ljudi trebaju da budu oprezni u izboru biljke i najbolje je da to učini stučno lice koje se razume u odabir biljaka.

Kako koristiti ekstrakt?

Postoje dva oblika proizvoda od mravlje biljke: suvi prah i ekstrakt u kapsulama. Proizvod koji je u prahu treba da se prokuva u vodi. Potrebno je dosta vremena za pripremanje ove esencije i relativno mali učinak ovom metodom čini ovaj način konzumacije dosta nepopularnim. Konzumacija kapsuliranog proizvoda je dosta popularniji oblik.

Generalno deci sa manje od 10 godina starosti se daje pola doze koju uzimaju odrasle osobe.

U obliku kapsula od 500 ovaj proizvod se uzima  za kao tretman za bilo koju bolest 2 kapsule odjednom , tri puta na dan, a za zdrave osobe se preporučuju dve kapsule jednom dnevno.

Share

author

Miko Lamberto

Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

Similar Posts

X