Molekularni vodonik

Molekularni vodonik čudesni gas koji leči gotovo sve bolesti

Molekularni vodonik je medicinski gas koji je predmet medicinskog istraživanja duže nego što mislite. Prvo javno istraživanje povezano sa molekularnim vodonikom i njegovim medicinskim osobinama je započeto još davne 1798 godine. Skoro 100 godina kasnije 1888, dešava se još jedno istraživanje od strane doktora Nikolasa Sena, koji je koristio molekularni vodonik ili H2 u medicinske svrhe.

Molekularni vodonik istraživanje

U 1975 godini kroz jednu moćnu studiju demonstrirano je  da hiperbaričnom terapijom molekularnim vodonikom možemo čak lečiti i kancer. U ovoj studiji, naučnici su dokazali da izlaganje miševa sa kancerom kože mešavini gasa od 2,5% kiseonika i 97,5% vodonika u trajanju od dve nedelje došlo je do dramatične regresije tumora kod miševa.

Iako je naučna javnost smatrala da molekularni vodonik nema neki previše značajan uticaj na ljudsko telo, mnogi su se prenerazili činjenicom da je 2007 godine obavljeno istraživanje u kom je zaključeno da molekularni vodonik predstavlja selektivni anti-oksidans za veoma agresivne slobodne radikale. Studija je dokazala da molekularni vodonik neutrališe veoma agresivni hidroksid radikal, jedan od najtoksičnijih radikala koji postoje za koji ljudski organizam nema prirodnu zaštitu i da ga tom prilikom konvertuje u vodu.

Od 2007 godine putem medicinskih istraživanja je dokazano da molekularni vodonik ima značajan medicinski potencijal u lečenju mnogih bolesti.

Evolucijom u medicinskoj primeni došlo se do zaključka da on ima značajnu terapeutsku vrednost u lečenju nekih veoma teških bolesti sa fatalnim ishodom.

Molekularni vodonik selektivni antioksidans

molekularni vodonik slika

Celokupan uticaj molekularnog vodonika na svetsku medicinu je neverovatan. Ovaj ne toksičan element ima veliku budućnost u primeni ne samo zbog toga što nije štetan već što je prirodan i ima ga u izobilju svuda oko nas.

U nedavnim publikacijama je otkriveno da pored direktne neutralizacije visoko rekativnog oksidanta, H2, indirektno smanjujući oksidativni stres on reguliše ekspresiju različitih gena. Regulisanjem ekspresije gena, H2 ima funkciju anti-inflamatornog, anti-alergijskog,  anti-apoptičkog jedinjenja a takođe stimuliše metabolizam. Pored rastućeg obima istraživanja na životinjama, obimna klinička ispitivanja su izvedena ili su u toku. Pošto većina lekova deluje sa specifičnim ciljevima, H2 se razlikuje od konvencionalnih farmaceutskih lekova. Zahvaljujući njegovoj velikoj efikasnosti i nedostatku neželjenih efekata, H2 imam potencijal za kliničku primenu kod mnogih bolesti.

Molekularni vodonik je selektivni antioksidans. On takođe redukuje veoma snažan oksidans peroksinitrit 0N00-. To znači da molekularni vodonik ima potencijal da štiti naš DNK i proteine od oštećenja i oksidativnog stresa. Bitno je da ovaj element ne utiče na ćelijsku homeostazu, to jest da ne neutrališe pozitivne slobodne radikale koji su potrebni telu da pravilno funkcioniše.

Uticaj na metabolizam

molekularni hidrogen voda

Molekularni vodonik stimuliše proizvodnju endogenih antioksidanasa putem NRF2, što znači da on reguliše sopstveni antioksidativni sistem tela. Ovo rezultira proizvodnjom zaštitnih enzima poput glutationa, katalaze, i superoksid dismutaze. Ovi antioksidansi su snažni u smanjenju oksidativnog stresa u telu, koji je povezan sa gotovo svim ljudskim bolestima.

Molekularni vodonik učestvuje u genetskoj ekspresiji, modulaciji ćelija i regulaciji proteina. To znači da H2 može izmeniti ćelijske signalne puteve. Istraživanje je pokazalo da molekularni vodonik može regulisati inflamatorne citokine, hormone i još mnogo toga.

Po dosadašnjim istraživanjima molekularni vodonik pomaže kod:

Alchajmerove bolesti, artritisa, reumatoidnog artritisa, dijabetesa tip 1 i 2, Parkinsonove bolesti, astme, srčanih problema, bolesti bubrega, visokog krvnog pritiska, kancera, tumora, psoriaze, i mnogih drugih bolesti

Rezime

Potencijal molekularnog vodonika je ogroman i istraživanja su u toku. Ne dešava se svakog dana da se pojavi elemenat sa ogromnom medicinskom pozadinom u istraživanju i primerima izlečenja. Povrh svega ovaj elemenat se nalazi u najvažnijem elementu koji daje život a to je voda.

Share

author

Miko Lamberto

Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

Similar Posts