Istraživači Medicinskog fakulteta u Merilendu su objavili informacije posle njihovih istraživanja kako konkretno modifikovani citrus pectin deluje na kancerogena oboljenja. Ove studije analiziraju delovanje MCP zajedno sa hemoterapijom, takođe i njegovo prilagođavanje i poboljšavanje imunog sistema, čišćenje organizma od toksina I teških metala i blokiranje protein galectin 3 a ujedno i njegovo delovanje prilikom zaustavljanja razvoja i nastanka metastaza u organizmu.

Modifikovani citrus pectin ima izuzetno delovanje protiv različitih mehanizama koji su povezani sa metastaziranjem kancera, zagađenošću I čišćenjem organizma od teških metala i delovanjem na blokadi galectin 3 proteina koji je uzročnik mnogih teških oboljenja – rekao je vođa istraživačkog tima Isak Eliaz.

Osnovni oblik ovog preparata je ima suviše dugačka vlakna i kompleksnu molekularnu strukturu i kao takav nije mogao biti apsorbovan u krvotok. Iako je imao izuzetno dobre rezultate prilikom rešavanja problema digestivnog trakta i imunog sistema nije se ni moglo naslutit koliko će novina doneti njegova modifikovana verzija u kojoj su vlakna skraćena i kojoj je na taj način bila omogućena potpuna apsorbcija u ljudski organizam.

Modifikovana verzija cirtus pektina je uspešno zaustavljala i kotrolisala metastaze melanoma, kancera prostate raka dojke i debelog creva. Rezultati su objavljeni u nekoliko novijih studija u kojima je takođe potvrđeno da ovaj preparat direktno utiče na anginogenezu. Blokiranjem anginogeneze se postiže zaustavljanje razvoja metastaza u organizmu.

Ovaj preparat je uspešno indukovao apoptozu u kancerogenim ćelijama. Apoptoza predstavlja programiranu smrt kancerogenih ćelija. U jednoj od studija je dokazano da ovo jedinjenje podržava apoptozu androgenog zavisnog i androgenog nezavisnog oboljenja kancera prostate.

Naučnici su dokazali da ovaj preparat čini hemoterapiju još efikasnijom. MCP čini ćelije raka još osetljivijim na hemoterapiju a takođe prilikom izlaganja organizma radijaciji ovaj preparat čini organizam izdržljivijim i otpornijim na efekte radijacije.

Ovo je prirodni blokator galectina 3, proteina koji je direktno povezan sa progresijom metastaza u organizmu i njihovim razvojem. Ovaj protein je povezan takođe sa raznim srčanim anomalijama i problemima srčanog mišića, problemima sa jetrom, bolestima bubrega. Galectin 3 protein pomaže kancerogenim ćelijama da se bukvalno zakače na tkivo i da na taj način metastaziraju, razmnožavajući se nekontrolisano. Modifikovani citrus pektin smanjuje koncentraciju ovog proteina i blokira njegovu proizvodnju. U tom slučaj ne može doći do vezivanja kancerogenih ćelija koje bukvalno lebde u organizmu i krvotoku do njihovog konačnog izumiranja i nemože doći do formiranja metastaza.

Ovaj preparat je takođe pokazao i uticaj prilikom razvoja imunog sistema i prilikom aktivnosti imunog sistema. Takođe on uspešno pomaže organizmu da se očisti od teških metala .

Terapeutski uticaji ovog preparata su se pokazali veoma značajnim prilikom lečenja mnogih hroničnih oboljenja i kancera. Delovanjem mnogostrkih mehanizama ovaj preparat je pokazao neverovatne rezultate čak i na najizdržljivijim tipovima kancerogenih oboljenja. Širom sveta ovaj preparat je uspešno koristilo čak 12 miliona ljudi obolelih od različitih oblika kancera sa uspešnim ishodom.

Kombinovan sa drugim preparatima, naprimer za preparatima koji uništavaju kancerogene ćelije ili direktno ili indirektno utiču na dopremanje energije do kancerogenih oboljenja ovaj preparat je jedan od nosećih u cilju zaustavljanja širenja i progresije kancera.

Preparat možete pronaći ovde Modifikovani Citrus Pektin

Modifikovani Citrus Pektin 750mg prodaja

kod kancerogenih oboljenja blokira galcetin 3 protein koji veže kancerogene ćelije za tkivo i stvara metastaze. ovaj preparat inhibira anginogenezu i zaustavlja širenje kancerogenih oboljenja.