Mastika je viskozna mirisna supstanca.  Latinski naziv ove biljke je Pistacia Lentiscious a to je biljka koja od davnina raste na južnom delu ostrva Xios koje se nalazi u Egejskom moru. Drvo Pistacia Lentiscious važi za lekovitu biljku i koristi se kao veoma moćam preparat za lečenje. Ona je poznata po svom lekovitom svojstvu u svim zemljama koje izlaze na Sredozemno more. 

Ona se koristi za lečenje brojnih stanja i bolesti poput gastritisa i lošeg varenja. Naučnici su u dosadašnjim istraživanjima potvrdili mnoga pozitivna svojstva gume mastike. U laboratorijskim istraživanjima i eksperimentima naučnici su potvrdili korisne elemente Pistacia Lentiscious kao prirodne smole u cilju lečenja mnogih oboljenja.

Mastika kao terapeutski agens

mastika terapeutski agens

Mastika ima široku ulogu u raznim terapeutskim metodama i koristi se kao septicit, vezuje se za upotrebu prilikom hirurških intervencija, leči čir i razne oblike maligniteta.  Istraživanjem je potvrđena njena upotreba kao antioksidansa i pesticida a takođe je izražen njen uticaj na smanjivanje povišenog holesterola, uticaj na hronovu bolest, dijabetes i hipertenziju. Njena terapeutska vrednost takođe leži u njenom uticaju na razne  linije štetnih mikroba uključujući i veoma opasnu Heliko bakteriju.

Ovaj ofanzivni mikrob je uzročnik nastanka gastritisa i čira na dvanaestopalačnom crevu. Heliko bakterija ili latinski naziv Helicobacter pylori je veoma bitna karika u nastanku želudačnog maligniteta. Eliminacijom H. Pilori bakterije iz gastrointestinalno trakta se utiče na sekundarnu inhibiciju želudačnog i crevnog maligniteta čiji razvoj je podstaknut ovom bakterijom.

Mastika istraživanje

Sprovedeno je savremeno istraživanje u Grčkoj i  u Floridi  USA od strane dva stručna tima na malignitetima debelog creva. Njihova namera je bila da shvate kako Mastika ubija ćelije raka debelog creva a svoja istraživanja su obavljali u laboratorijskim uslovima. Ustanovljeno je da Mastika ima različit uticaj na kancerogena oboljenja i da njen uticaj zavisi od količine koja se unese u organizam.

Što je veća količina i što je jači inezitet delovanja, automatski će biti i jači uticaj delovanja na kancer. Kada je izloženost bila u dužini od 48 sati sa snagom Mastike od 25 mikrograma po mililitru maligne ćelije su ostale vezane za ekstracelularnu membranu, ali već kad je snaga mastike bila povećana na 50 mikrograma po mililitru, oko 50% kancerogenih ćelija je bilo skinuto sa membrane a kad je koncentracija mastike unešena u ogranizam bila 100 mikrograma po mililitru, 100% malignih ćelija je odstranjeno sa uzorka.

Mastika i kancer

U poslednjih nekoliko godina sve je veća koncentracija pozitivnih uticaja Mastike i slučajeva uništavanja raznih tipova humanih maligniteta. Masitika ili smola od Mastike pripada biloškoj grupi Tritepenoida koji su posebno odgovorni za njene antikacerogene osobine.  Mastika može biti efikasna poput nekih anti-neoplastičnih legova zahvaljujući ovim jedinjenjima.

Znatan broj istraživanja je obeležio maligna oboljenja na koje utiče Mastika a vremenom se ova lista širi. Malignitet prostate, debelog creva,  rektuma, leukemija i malignitet pluća su oboljenja na koja mastika ima antikancerogeni uticaj.

Istraživanje sa kancerom

mastika žvaka

U 2005 je naučni tim predvođen sa dr. Balan otkrio da mešavina tečnosti uglovodonika i mastike promoviše apoptozu u HCT116 kancerogenim ćelijama humanog kancera debelog creva.

U ovom istraživanju, Balan i drugi su potvrdili da rastvor etanola i mastike  ometaju širenje i rast HCT116 humanog raka debelog creva. Ustanovljeno je da koncentracija od 200 milikrama po kilogramu dnevno u roku od 4 dana ( podeljeno u tri dnevne doze) je smanjila razvoj tumora za 35% a efekti ovog tretmana su utvrđeni sa efektom koji je aktiviran 35 dana kasnije. Naučnici su dokazali da Mastika ima anti-maligno delovanje kod kancera debelog creva.

Ukratko, studije su otkrile da guma Mastike ima veoma učinkovito delovanje protiv aktivnosti maligniteta poput nekoliko tipova ljudske neoplazije, prostate, debelog creva, pluća, pankreasa i hematoloških maligniteta. Ovo je objavljeno u najnovijem  izveštaju sekcije za sudsku medicinu i toksikologiju, medicnskog fakulteta Univerziteta u Atini.

Današnja statistika o antitumorskim aktivnostima mastike i njenih kompozita je prikazana u narednom tekstu i rezultati su izvedeni iz iste. U ovom izveštaju naučnici su se fokusirali na molekularne procese koji su utiču na direktne i indirektne uticaje koji su povezani sa malignitetom. Komponente koje imaju svoje mestu u hemijskoj klasi Triterpendoida predstavljaju jedinjenja koja imaju najvećeu ulogu u antimalignim akcijama mastike.

Uticaj mastike i njenih sastojaka na kancer

Uticaj mastike i njenih sastojaka su:

1. Nuklearni faktor kapa-Beta: proteinski kompozit koji reguliše kopiju dezokiribonukleinske kiseline. Neadekvatna regulacija nuklearnog faktora kapa-Beta dovodi do razvoja maligniteta.

2. Savladavanje JAK-STAT staze – ovaj put je veoma bitan u razvoju ćelija raka.

3. Inhibicija vaskularnog endotelnog faktora rasta –  povećava razvoj krvnih sudova. Mesanjenjem količine novi hrvnih sudova se smanjuje dotok hranljvih komponenata i razvoj tumora.

4. Smanjenje glutationa

Možemo da zaključimo da je mastika veoma uspešan antikaqncerogeni agens koji može da ima veoma bitnu ulogu u kombinovanim terapijama sa drugim antikancerogenim preparatima takođe u skorijoj budućnosti treba očekivati nove informacije iz najnovijim medicinskih ispitivanja. Jedno za sada možemo zaključiti, ovaj preparat koji je dugi niz godina korišten u tradicionalnoj medicini je ponovo dobi šansu kroz otkriće njegovog uticaja u lečenju kancerogenih oboljenja.