Lipozomalni suplementi i njihova primena

Iako je mnogo ljudi dobilo informacije vezane za lipozomalne suplemente, ipak većina njih razmišlja da li su oni samo puka propaganda, ili zaista postoje. Pa! Mi Vam govorimo da su zaista stvarni. Uzmite za primer Lipozomalni vitamin C o kome se tako mnogo govorilo. Pokazalo se da se asimilovao čak do 5 puta uspešnije nego bilo koji drugi oblik vitamina C. Lipozomalna roba je kompresovana u masnoj supstanci koja je okružuje i koja je čini dodatno rastvorljivoj u masti i slobodno asmiliovanoj od područija stomaka. Glutation je još jedan dobar primer lipozomalne robe. Glutation je glavni antioksidant ljudskog tela i lipozomalna formula ovog proizvoda brzo pomera supstancu onde gde je potrebna tako što izbegava tok varenja.

Šta je lipozom?

Lipozomi su malene loptaste čestice napravljene od dva molekula koji čine gusti sloj masti koji obuhvata vodenu kabinu. Drugim rečima, ovo su veoma mali, rastvorljivi u masti, vidovi transporta, za transportovanje hranjivih sastojaka do ćelija organizma. Lipozomalnu ekspertizu je objavio Dr. Alec Banham sa Babraham Instituta u Kembridžu, UK.

liposoma

Tehnologija lipozomalne inkapsulacije

Tehnologija lipozomalne inkapsulacije je najsavremenija tehnika distribucije koju koriste medicinski istražitelji da bi relocirali medikamente koji deluju podržavajući lekovitim putem telesna tkiva. Ovaj metod distributorne šeme nudi ciljani trasfer dinamičnih kompozita do tela. Postojao je sve od ranih sedamdesetih. Zbog izvanredne trasferalne kompetentnosti LET-a, nekoliko kreatora hidratantnih krema i proizvoda za lepotu (koji se se nanose direktno na deo tela) su ga podržavali. Zbog neverovatnih rezultata i prednosti dobijenih iz Lipozomalne tehnologije, mnogobrojne kompanije koje se bave ishranom, ternutno primenjuju ovaj metod u oralnoj distribuciji dodataka ishrani. Prednost je to što dozvoljava hranjivom sastojku u hrani da trasportuje kompaktna i neraspala prirodna jedinjenja do određenih tkiva i struktura. Osiguravajući to da su doze ograničene pet do petnaest puta manje od uobičajene konzumacije dodataka, efikasnost distributorne šeme nije promenjena.

Ovo smanjenje je značajno kako terapeutski tako i u pogledu smanjenja troškova. Možda i nije neprikladno spomenuti ovde da na uobičajenu tranziciju tableta i kapsula kao i na lokalizovanu deportaciju supstanci koje obezbeđuju ishranu, utiču na vlažnost, kiseonik i druge neodgovarajuće determinante. Supstance su možda razvrstane po postojanju enzima (prisutnim u oralnim i digestivnim tečnostima jednjaka) koji prethode njihovoj asimilaciji u telu. Štaviše, materijali koji se koriste za držanje stvari na okupu, zaštitni materijali, želatini i šećeri su, ustvari, konzervansi koji utiču na proceduru asimilacije. Ova nezavršena asimilacija proizvedena od strane neadekvatne fragmentacije tableta ili kapsula predstavlja pažljivu prepreku. Međutim, LET oslobađa fortifikaciju materijala od zabrinjavajućih i agresivnih posledica, za koje se očekuje da se pojave u digestivnim putevima. Ovo je zato što Lipozomalna Inkapsulacija angažuje fosfolipidne lipozome da izgrade zaštitu koja odbija negativne efekte gastrointestinalnih tečnosti, alkalnih rastvora, soli i slobodnih radikala tela. Interval ove odbrane opstaje od momenta kad su hranjive supstance usmerene ka digestivnom putu do momenta kad supstance dotaknu tkivo koje ih prima i kada momentalno budu uvučene od strane ćelijskih aranžmana i relocirane u unutar-ćelijsku zonu.

LET

Glavni deo lipozoma u LET-u je napravljen od fosfolipida. Sve ćelije tela okružuje odbrambena membrana koja sadrži fosfolipide. Fosfolipidi su potrebni telu kako bi razvijalo i vršilo svoje funkcije. Krucijalni deo LET-a su PC lipozomi, koji funkcionišu kao regioni u koje se kondenzovani dodaci dostavljaju. Lipozomi su dostupni u raznim dimenzijama, koje određuje metod po kom su pripremljeni. Njihove dimenzije se mogu kretati od mikrometara do nanometara. Njihov sklop je takav da mogu imati jednu ravan, binarnu ravan ili mogu imati više ravni. Lipozom smanjenih dimenzija je vredniji za zaštitu pošiljki i prolaženje kroz ljudsko telo u poređenju sa većim lipozomima; što je tanji lipozom, to je više produžen njegov život i veća njegova postojanost. Postoje razne tehnike za formulisanje lipozoma. Glavni metod koji se koristi za prenošenje hrane pomoću usta, je automatizovani brend. Tri glavna aranžmana(sklopa) za klasifikovanje mehaničke procedure planiranja su:

  • Ekstruzija
  • Mikro-fluidizacija
  • Sonikacija

Sve mešavine, uključujući hemikalije i lipozome, će se na kraju dezintegrisati putem ishrane. Puni status lipozomalne ekspertize bi trebao da koristi lipozome manje od 200 nanometara sa građom koja se sastoji od dve ravni i Fosfatidilholin-om. Jaja i soja su najčešći resursi i moraju se držati na sobnoj temperaturi, izvan hlađenja. Izvanredna ilustracija potčinjenosti LET-a životu je vitamin C. Vitamin C neki oslovljavaju i kao čudesan antioksidant zbog njegove sposobnosti da rastvori i neutračiše slobodne radikale. U slučaju da je potebna veća količina, korisno je ubaciti vitamin C intravenozno tako da se više njega asimiluje u krv i tkiva. Kada se konzumira oralno,  samo 10 do 15 posto vitamina C se iskoristi iz razloga što se njegova asimilacija guši u gastrointestinalnoj oblasti. Upoterba LET tehnologije je momentalno unapredila i restrukturirala transfer vitamina C u ćelije. Do sada, ovo je neprevaziđen način da vitamin C dobije prolaz do hepatičnog sistema u njegovom zdravom stanju. Vitamin C je zaštićen od strane PC lipozoma, od štete koju prave enzimi  i želudačne tečnosti u gastrointestinalnom sistemu. Čim uđu u telo, PC lipozomi se kreću kroz tanko crevo bez napora i bez ikakvog podsticaja. Lipozome transportuje sistem do jetre u sveobuhvatnom obliku i opremljeni su da isprazne svoj sadržaj. PC lipozomi u jetri su raštrkani. Polinezasićeni Fosfatdilholin gutaju ćelije jetre dok oslobađa zarobljeni vitamin C. Kada koristite lipozomalni inakpsulirani vitamin C oralno, količina vitamina C u ćelijskom sistemu se povećava bez ikakvih indikacija o štetnim efektima kao što je bol u stomaku, količina proizvedenog urina i bilo kakav dodatni teret jetri, što je za svaku pohvalu.

Prednosti lipozomalnog artemisinina

liposomalna tehnologija

Tehnološki napredni lipozomalni preparati imaju pogodne osobine kao transporteri leka pomoću intravenoznih i intramuskularnih metoda. Oni su odlični u pogledu dimenzija elemenata, distribucije, inkapsulacijske vrednosti i drugih korisnih stvari. Njihova somatska i biohemijska postojanost su takođe procenjene. Štaviše, u eksperimentisanju (korištenjem celog živog organizma) antimalarijsko dejstvo lipozomalnih preparata na bazi artemisinina je potkrepljeno kod miševa obolelih od Plazmodijuma bergeji NK-65, pogodnog prototipa za nadgledanje malarije iz razloga što ova zaraza pruža mehaničke, funckionalne sličnosti kao i sličnosti sa životnim ciklusom ljudskih bolesti. Artemisinin bez pratnje, ili isti stopljen sa kurkuminom, je bio kondenzovan u konzervativnim PEGilovanim lipozomima i njihovi celokupni efekti (na žive subjekte) su bili procenjeni kao kontrast neograničenoj pripremi. Miševima je dat artemisinin u količini od 50mg po kilogramu telesne težine po danu, bez dodataka ili samo sa kurkuminom kao dodatnim medikamentom, datim u količini od 100mg po kilogramu telesne težine po danu. Sam Artemisinin je počeo da smanjuje nivoe parazita koji se mogu dokazati u krvi, samo posle sedmicu dana nakon tretmana i činilo se da ima oscilirajuću tendenciju u krvnoj koncentraciji  koja se pokazala kao antimalarijska efikasnost.

U poređenju, korištenja konzervativnih lipozoma opterećenih artemisininom (A-CL), konzervativnih lipozoma oterećenih artemisininom i kurkuminom (AC-CL), PEGilovanih lipozoma opterećenih artemisininom (A-PL),  PEGilovanih lipozoma opterećenih artemisninom i kurkuminom (AC-PL), su odala utisak momentalnih rezultata koji su se suprostavljali malariji. I nano-kondenzovan artemisinin i artemisnin pomešan sa kurkuminom su izlečili miševe (koji su bili zaraženi malarijom) u okviru ekvivalentog post-inekcijskog vremena. Pored toga, svi preparati su pokazali manju količinu nesaglasnosti u koncetracije plazme artemisinina što nam govori da su A-CL, AC-CL, A-PL i AC-PL  pružili izmenjeno pražnjenje medikamenata i, kao rezultat, postojao je kontinuirani rezultat koji se suprostavljao malariji. Posebno, A-PL je pokazao da doprinosi najprimetnije i zadovoljavajuće efekte lečenja kod ovog mišijeg arhetipa malarije. Unapređena izdržljivost A-PL-a  u krvi nameće upotrebu ovih nano sistema kao pogodnih inertno-usmerenih  trasportera za rastuće zaraze; ovaj robustan uticaj formulacije se dodaje mehanizmu delovanja artemisinina koji deluje u fazi ciklusa eritrocita kod ljudi, kao krvni šizonticid ( agent koji selektivno oštećuje ćeliju sporozoan parazita(bube). Preovlađujući biljni tretman Artemisinin (poznat i kao slatki pelin) se koristio od strane Kineskog življa već mnogo vekova i takođe je dobio priznanje u eksperimentalnom savladavanju falciparum malarije koja je otporna na lekove. Artemisia je skromna biljka koja raste u jugoistočnoj Aziji i koja se koristi za lećenje intestinalnih pijavica. Svetska zdravsvena organizacija ju je već proglasila kao bezopasan lek protiv malarije.

Pored spomenutog, pokazala se kao korisna u borbi protiv maligniteta. Prema istraživačkim studijama, realizacija sa ovom biljkom se oslanja na činjenicu da maligne ćelije kao i paraziti malarije skladište gvožđe, često sakupljajući hiljadu puta više dodatnog gvožđa nego što bi uobičajene ćelije čuvale. Artemisinin ima dva atoma kiseonika koja su u mogućnosti da se razdvoje u prisustvu ovolikog intenziteta gvožđa, i posledično proizvedu veoma osetljive slobodne radikale koji su uvešteni da unište parazite malarije kao i mnoge maligne ćelije pored toga. Tretiranje individua (koji pate od maligniteta) sa artemisininom uzrokuje uništenje ovih anomalnih ćelija, međutim normalne ćelije ostaju nepormenjene. Ova izuzetna sposobnost da cilja maligne ćelije čini Artemisinin izuzetnom zamkom vođenom malignitetom. Artemisinin predstavlja (onima koji pate od nekog maligniteta) verovatnoću korištenja ne-smrtnog leka koji nije samo ekonomičan nego i široko dostupan. S obzirom na to da Artemisinin ima neverovatnu sigurnosnu konturu, definitivno bi trebao biti uzet u obzir kao lek kada se uobičajeni tretmani dokažu kao neuspešni u pružanju rezultata.

Takođe bi neupitno trebao biti korišten kod osoba koje pate od maligniteta ali nepokolebljivo odbijaju da prime konvencionalne tretmane. Artemisinin trenutno prolazi kroz istraživanja i analize za tretiranje malignih ćelija, takođe određeni kineski istraživači predstavljaju da je artemisinin pružio značajne efekte u odnosu na ćelije hepatoma kod čoveka. Artemisinin je takođe pokazao da smanjuje razvoj krvnih sudova kao i manifestaciju vaskularnog endotelijalnog faktora rasta u nekoliko tkiva. Kasnije, farmakološka supstancijacija potvrđuje da ogranak(derivat) artemisinina, pod imenom dihidroartemisinin, ima sposobnost da cilja ljudske sekundarne maligne izrasline koje se nalaze na udaljenosti od primarnog mesta melanoma.

Pripovest Donalda- mehaničara:

Četrdesetsedam godina star mehaničar Donald je bio poprilično zdrav kada je morao da traži savet jednog travara kada je sveže identifikovao užasno ispupčenje (dimenzija jajeta). Kada je izvršena biopsija, ispostavilo se da je limfom. Travar ga je momentalno stavio na terapiju sa ogrankom(derivatom) ove Artemisinin biljke i savetovao ga da ga koristi dve nedelje. Nakon dve sedmice, na ispupčenju se pojavilo malo smanjenje u sredini, ali se granica razvila marginalno. Razočaran što se ispupčenje nije degenerisalo značajnije mehaničar je odlučio da prestane korištenje ovog preparata. Nakon jednog meseca, travar je primio poziv od mehaničara, koji mu je saopštio dobre vesti da je tumor nestao u potpunosti.

Pojam lipozomalnog vitamina C

Kao što svi znamo, Vitamin C (Askorbinska kiselina)je jedan od posebno priznatih antioksidanata širom sveta. Ova neophodna hrana zdravlja igra odlučujuću ulogu u služenju sistemu otpora našeg tela.

Lipozomalni vitamin C je visokotehnološka inovacija u oblasti apsorpcije nutrienata i predstavlja neverovatnu zdravstvenu nadoknadu.
Lipozomalni vitamin C se pakuje kao telesna ćelija tako da prolazi kroz digestivnu barijeru i dostavlja nutriente direktno u krvotok. Ovo ima mnogo višu stopu apsopcije sa oko 90% ćelija koje se kupaju u vitaminu C. Neki eksperti sugerišu da je lipozomalni vitamin C u ogromnoj meri superioran u donosu na IV vitamin C– skupa ali delotvorana procedura koja se vrši poprilično često u bolnicama i alternativnim zdravstvenim klinikama. Dimenzije lipozoma su značajne u velikoj meri kada govorimo o njihovoj sposobnosti da prihvate najviše mere vitamina C. Tačne dimenzije bi trebalo da budu između 100 – 400 nanometara i moraju biti verifikovani od strane FDA kontrolnog autoriteta kako bi se garantovala zaštita kao i vrednost.

Najbolji transporteri za lipozomalni vitamin C su fosfatidilholini, koji pomažu da se pričvrste lipozomi uzajamno. Savršene količine bi trebalo da budu između 250-500mg PC-a za svaku dozu u lipozomalnoj vitamin C formulaciji. Ovaj fosfatidilholin bi trebalo da potiče od ne-genetski modifikovanog suncokreta ili lecitina soje.

Prednosti lipozomalnog vitamina C

S obzirom na to da je vitamin C posebno neophodan za dravlje očiju, mnogi autoriteti prihvataju kao istinitu činjenicu da unos čak i 1,000mg lipozomalnog vitamina C dnevno može zaustaviti katarakte.

Lipozomalni vitamin C ima lekovite sposobnosti

Upotreba lipozomalnog vitamina C za lečenje pneumonije

Alan Smit, Novozelandski agrarni radnik posvećen većinski procesima i metodama vezanim za proizvodnju mleka, putera i sira je dobio svinjsku gripu kada je bio na odmoru na Fidžiju. Kada se vratio kući, gripa je brzo napredovala ka ozbiljnoj pneumoniji zbog čega je on izgubio svest i zbog čega je morao biti smešten na intenzivnu negu. Snimak pluća je pokazao da su njegova pluća apsolutno ispunjena tečnošću. Tri sedmice kasnije, Alanov doktor je ispitivao njegovu rodbinu da li dozvoljavaju da se ugase aparati i da on umre. Alanov zet (sa malo informacija o medicini) je ubedio doktore da pokušaju sa unošenjem veće količine vitamina C intravenoznim putem u Alana. Prvobitno, doktori su odbili ali su morali popustiti nakon što su ih tri Alanova sina nagovorila da unesu intravenozno vitamin C njihovom ocu. Kao rezultat, oni su nesigurno i sa mnogo sumnje odlučili da daju intravenozno vitamin C Alanu. Pa je tako Alan primio 25 grama vitamina C intravenozno na veče i dodatnih 25 grama sledećeg jutra.

Sledećeg dana, CT snimak Alanovih pluća je ukazao na povećano kretanje vazduha i nakon nekoliko dana, radiograf je pokazao progres vazduha. Jasno oporavljanje je bilo primetno. S druge strane, doktori su odbacili pomisao da je vitamin C doneo oporavak  i kao alternativu zasluge za oporavak su pripisali rotiranju pacijenta u licem na dole poziciju. Gotovo momentalno nakon početka IV ubacivanja vitamina C, Alan je premešten sa aparata za disanje i počeo je inhalaciju sa svojim sopstvenim plućima. Uprkos ovome, odjednom, još jedan doktor konsultant je piršao, pretpostavio da je kontrola uspostavljena nad slučajem i prekinuo IV vitamin C. Stanje Alana Smita se brzo pogoršalo do te mere da je njegova supruga apelovala na konsultaciju sa ovim doktorom koji nije hteo da nastavi sa vitaminom C. Ali morao je da popusti kada su, još jednom, Alanovi sinovi insistirali na IV vitaminu C. Doktor je nevoljno nastavio sa unošenjem vitamina C ali samo u malim dozama od jedan gram dnevno.

Alan je počeo da se oporavlja i napokon je relociran u bolnicu koja je bila bliže njegovom domu (iako je disao uz pomoć respiratora). Alanova rodbina je morala da prođe kroz još jedan konflikt sa drugim doktorom, koji je ponovo prekinuo terapiju sa vitaminom C. Ovog puta je porodica posegla za pravnim predstavnikom koji je uputio pismo upozorenja bolnici. Bolnica je bila primorana da nastavi sa vitaminom C, ali opet, u malim količinama. Kao finalni rezultat, Alan je bio u stanju da sedne na krevet i prebačen je da uzima tečnosti na usta. Međutim, na osnovu njihovog ličnog prosuđivanja, rodbina je obezbedila svom ocu 6 grama vitamina C dnevno koji je uzimao oralno. Ovaj vitamin je bio u obliku ekstremno lako svarljivog tipa poznatog kao Lipo-sferski vitamin C.

Alan je izdržao do oporavka i poslat je kući iz bolnice. Kući, Alanov komšija Džon ga je zezao da mu duguje 15 dolara koje je platio za hemisko čišćenje njegovog odela koje je namenio za Alanovu sahranu.

Upotreba lipozomalnog vitamina C za lečenje maligniteta

Među malignitetima, malignitet dojke je najčešći razlog smrti kod žena, zaslužan za oko 1.5% svih smrti (Murthy i Aleyamma 2004).
Trenutno, postoji napredak u zdravstvenoj korisnosti antimalignih posrednika sa smanjenjem sekundarnih neželjenih posledica, i transportacija medikamenata do kranje lokacije fundamentalno koristi nove ekspertize npr. Nano tehnologija u polju medicine. (Brigger i ostali., 2002). Posledično, možda je usamljena tehnika konzumiranje tumor-eksplicitnog dejstva sa manje neželjenih efekata i manje štete biološkim ćelijama. Širok raspon nanotrasportera za anti-kancerogene lekovite terete se koristi za borbu protiv otpornosti na lek (Martin 2009) npr. Lipozomi opterećeni lekovima (Sells i drugi.,1987, Cowens i drugi., 1993), polimerična nanosfera, polimerične nano kapsule (Couvreur 2001), kompaktni nano lipidi i nanočestice koje su u mogućnosti da se magnetizuju (Muller i Keck, 2004). U vezi sa prethodno spomenutim razlozima artemisinin je stavljen u lipozome (A, forma)  i u prorez za artemisinin u pegiliranom lipozomu (B, forma) kako bi se analizirala njihova korisnost za ćelijsku liniju kancera grudi koja je MCF-7. Efekti artemisinin lipozoma (A) i artemisinin lipozoma polietilen glikol 20000 (B) na ćelijsku liniju raka dojke (MCF-7) je uzeta u obzir. Debljina nano čestica i A i B je definisana od strane Zetasizer-a. Zetasizer Nano Z sistem je posvećen kvantifikaciji zeta kapaciteta i elektroforetskom kretanju u vodenim i ne-vodenim difuzijama koristeći Laser Doppler Mikro-Elektroforezu (kretanje rasprostranjenih čestica uporedivih sa tečnošću pod efektom strukturalno nepromenljivog električnog polja).

Rezultat

Angažovanje nano transportera u distribuciji lekova (npr. Nano- lipozomi) vrši vitalnu ulogu u podizanju korisne manifestacije lekova.
 
(Int. J. LifeSc. Bt & Pharm. Res. 2013 Azim AkbarzadehISSN 2250-3137 www.ijlbpr.com
Vol. 2, No. 1, Januar 2013)

Share

author

Miko Lamberto

Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

Similar Posts