Kvantni magnetno rezonantni analizator organizma

Želim da vam predstavim najnoviji izum tehnologije u koji su sjedinjene medicina, elektro-tehnologija, bio-informatika i druge nauke. Kvantna medicina na nivou teorije predstavlja naprednu elektronsku tehnologiju koja detektuje slabo magnetno polje našeg tela i analizom nam daje informacije o celokupnom zdravstvenom stanju osobe uključujući njegove probleme. Na ovaj način možemo dobiti preventivne informacije kojima regulišemo zdravstveno stanje osobe koja se analizira.
Bio magnetni analizator zdravstvenog stanja je izumeo tim medicinskih i kompijuterskih naučnika i zasnovan je na nekoliko stotina hiljada kliničkih slučajeva koji su praćeni dugi niz godina.  Tačnost ovog uređaja može da dostigne neverovatnih 85%. Držanjem senzora u ruci, stotine informacija vezanih za vašu zdravstvenu sliku će biti obrađeno  za nekoliko minuta. Ovaj fantastičan uređaj ne predstavlja naučnu fantastiku.
Metod kvantne rezonantne magnetne analize je brz i tačan i predstavlja neinvazivni spektralni metod testiranja koji je pogodan za poređenje i analizu  dejstva lekova i medicinskih proizvoda a takođe proveru pod-zravstvenog stanja organizma. Glavnih stavki analize ima preko 30, uključujući kariovaskularnu i cerbrovaskularnu analizu, mineralnu gustinu kostiju, miralni i vitaminski sastav, koncentraciju teških metala, reumatizam, pluća i respiratorni trakt, nefropatiju, šećer u krvi, želudac i creva, jetru i žuč, kranijalne nerve, ginekologiju, prostatu, bolesti kostiju, gvožđe, selen, cink i kalcijum, analizu bolesti, analizu pod zdravstvenog stanja i drugo.
Kvantni magnetni rezonantni analizator podrazumeva visoku tehnologiju inovativne medicine, bio-informatike elektrotehnike i drugih nauka. Korišćenjem kvantne medicne kao teorijske osnove, predstavlja upoterbu napredne elektronske opreme koja analizira slabo magnetno polje ljudskih ćelija u svrhu naučnog ispitivanja, čime se utvrđuje zdravstveno stanje ispitivane osobe a na taj način se otkrivaju glavni problemi i definišu se potrebna sredstva u cilju otklanjanja istih. Kvantni rezonantni magnetni analizator ima individualizovani pristup napredne nauke svakom pojedincu i njegov cilj je zaštita organizma. Predosti ovog uređaja su praktičnost, jednostavnost, postojanost, ekonomičnost. Sa povećanim opsegom naučnih istraživanja, ovaj uređaj će napraviti veći doprinos u utvrđivanju uzroka promena u ljudskom zdravlju.
Ljudsko telo predstavlja skup velikog broja ćelija koje su u neprekidnom razvoju, diferencijaciji, regeneraciji i apoptozi. Ove ćelije se neprestano obnavljaju preko procesa deobe. 25 milona ćelija se podeli u jednoj sekundi kod odraslog čoveka, a krvne ćelije se obnavljaju u iznosu od 100 miliona u jednoj minuti. U procesu deobe i rasta ćelija, se emituju elektro-magnetni talasi.
Signali elektromagnetnih talasa koji se emituju u ljudskom telu oslikavaju specifično stanje ljudskog organizma, a emitovani elektromagnetni talasi se razlikuju u različitim stanjima ljudskog tela. Ako možemo da zabeležimo pojedine specifične elektromagnetne talase, mi smo u mogućnosti da registrujemo trenutno zdravstveno stanje organizma.
Kvantna medicna smatra da je najvažniji uzrok nastanka bolesti izlazak elektrona iz atomskog jezgra i promena orbite, čime se izaziva promena atoma koji čine određeni bio-materijal, promenu malih bio-molekula, promenu velikih bio-molekula, promenu ćelija i konačno promenu kompletnih organa što dovodi do zdravstvenih problema u kompletnom organizmu. Pošto je elektron energetsko telo, kada se kretanje elektrona izvan atomskog nukleusa i orbita promene, elektromagnetno polje emitovano od strane atoma će se takođe promeniti. Energija elektromagnetnih talasa se menja izazvana promenama u ljudskom organizmu koje su uslovljenje fizičkim promenama bolestima i psihičkim stanjem čoveka. Frekvencija energije slabog magnetnog polja utvrđena držanjem senzora se poredi sa spektrom rezonance bolesti i nutricionističkih indikatora koji su zabeleženi u instrumentu i rezultati ove analize se dalje obrađuju u kompijuteru. Na ovaj način se dobija informacija kvantne rezonantne magnetne analize koja daje informacije o bolesti i nutitivnom stanju organizma. Konačno, kompletan test se analizira od strane stručnog lica. Naprimer kancerogene ćelije su drugačije od normalnih ćelija. Ako je povećana koncentracija kancerogenih ćelija u ljudskom organizmu, rezonanca će izvršiti test i istrumemnt će detketovati signal. Što više kancerogenih ćelija ima u organizmu signal će biti intezivniji a kvantni rezultat teži ka negativnoj vrednosti. Ako nema značajnog broja kancerogenih ćelija, rezonanca neće zabeležiti promene i rezultat će biti pozitivan.
Analizom ovim uređajem može da se utvrdi zdravsteno stanje osobe a takođe ovi testovi mogu da odrede koji nutitivni parametri treba da se poboljšaju da bi se popravilo kompletno stanje organizma. Ovaj uređaj takođe može da se koristi za praćenje pojedinih terapija i u svrhu prilagođavanja terapije zahtevima stanja pojedinca.
kvantni-analizator

Kvantni analizator 3 i 5 generacije a takođe 3d i 9d možete kupiti kod nas. 

Share

author

Miko Lamberto

Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

Similar Posts