Kolostrum takođe i nazvan imuno mleko ( pošto u sebi sadrži 87 faktora rasta i 97 imunih faktora) se luči kod dojilja svih sisara i uzimaju ga novorođenčad u okviru početnih 24 do 48 časova od njihovog rođenja. Kolostrum sadrži sve neophodne faktore koji utiču na početak novog života. Moćne funkcije ovog jedinjenja mogu održavati sve imune zadatke u organizmu koji su od vitalnog značaja a takođe mogu i da organizuju neophodne procese važne za ćelijsku ishranu koji su od presudnog značaja u razvoju organizma i njegovom životu.

Kako dobijamo kolostrum

kolostrum za imuni sistem

Krave i kamile daju veliku količinu kolostruma tako da je proizvodnja ovog suplementa usmerena ka iskorišćenju potencijala ove dve životinje. Veoma je bitno da se kolostrum uzima odmah nakom rođenja teleta. nA OVAJ način se omogućava najveća koncentracija peptida i veoma dobar kvalitet kolostruma.

Majke sisara posebno krave daju veoma velike količine kolostruma kad imaju mladunče. Jedan deo se koristi od strane teleta, dok drugi deo ostaje neiskorišćen. Danas, ljudi počinju da shvataju značaj kravljeg kolostruma.

Iznad više raznih drugih svojstava, kravlji kolostrum obavlja veoma značajnu ulogu u tretmanu maligniteta. Progresija bilo kog maligniteta umanjuje efikasnost imunog sistema. kolostrum modifikuje ove promene i vraća imuni sistem u normalu i povećava njegovu efikasnost. Ova osobina kolostruma je veoma izražena zvog veoma visokog inteziteta IgG tipa imunoglobulina. Ovo jedinjenje čini KOLOSTRUM veoma jakim anti kancer agensom a ujedno održava onog ko ga koristi vitalnim i dugovečnim.

Funkcije kolostruma

kolostrum funkcije za organizam

Kolostrum promoviše sledeće funkcije u organizmu:

Razvija mnoge funkcije imunog sistema uključujući njegovu percepciju za pronalaženje stranih tela

Intezivira rast ćelija prirodnih ubica (ove ćelije su ujedno povezane sa uništavanjem malignih oboljenja)

Prema tome, ljudi koji su bolesni od nekog tipa maligniteta obavezno trebaju da koriste kolostrum u cilju pojačavanja i sređivanja imunog sistema. Kolostrum laktabumin je jedno od veoma bitnih jedinjenja koja utiču na apoptozu malignih ćelija. Citokini prisutni u kolostrumu (interleukini, interferoni, limfokini) takođe utiču kao veoma jaka jedinjenja na kancerogena oboljenja.

Laktoferin u kolostrumu

Bioaktivni mlečni protein poznat kao laktoferin je pronađen u velikim količinama u kolostrumu. Utvrđeno je da on ima veoma snažan uticaj na protiv malignih oboljenja kod ljudskih bića i životinja. U najnovijim istraživanjima, laktoferin dobijen iz kravljeg mleka je utica veoma aktivno na apoptozu ljudskog maligniteta želudca.

Istraživači su takođe utvrdili da laktoferin takođe ima veoma značajnu ulogu u upravljanju razvojem raka pluća. Laktoferin iz kamiljeg mleka smanjuje širenje malignih ćelija debelog creva a takođe i otežava uticaj nekih proteina i jedinjenja na stvaranje grešaka u DNK nizovima.

Laktoferin je specifičan takođe po osobini da se veže za slobodno gvožđe u organizmu. On sprečava kancerogene ćelije i druga strana tela da ga uzimaju i koriste u procesima deobe i drugim procesima koji su značajni za njihov opstanak. Tretman Laktoferinom smanjuje intezitet faktora nekroze tumornog tkiva IL 4, IL 6 i IL 10 citokina. Na taj način se smanjuje i ograničava oticanje koje je propratni faktor razvoja maligniteta pluća.

Sastav kolostruma

U cilju borbe protiv maligniteta, potrebno je ojačati i poboljšati imuni sistem u organizmu. Kolostrum čini čuda po pitanju delovanja na rak. On sadrži antioksidativnu fitantnu kiselinu koja inhibira gvožđe i njegovo dopremanje i korišćenje od strane malignih ćelija, kao i laktoferin.

Naučnici sa Švedskog univerzitet utvrdili su sledeće:

Alfa laktabumin koji sadrži kolostrum utiče na ćelije maligniteta da one izvrše samouništenje. Interlukin 4 citokin utiče na apoptozu malignih ćelija a ovaj tip interleukina se takođe može pronaći u kolostrumu.

Druga jedinjenja koja otežavaju razvoj maligniteta a nalaze se u kolostrumu su sledeća:

Faktro nekroze tumora

Vitamin A

Vitamin D

Polipeptidi bogati prolinom

TGF beta peptidi

Iako mnogi od nas mogu da budu podložni malignitetu i ako svako od nas sadži jedan deo malignih ćelija u organizmu, konzumiranjem kolostruma mogućnost nastanka maligniteta je ravna nuli a uz njegovu pomoć mali broj malignih ćelija se lako čisti i onemogućuje se njihov dalji razvoj.

Kolostrum ima korisne uticaje kod pacijenata koji pate od maligniteta i može da bude veoma uspešna dopuna trenutno raspoloživim lekovima koji se bore protiv maligniteta. Čak i ako ste uznemireni bilo kakvim mogućim prisustvom maligniteta kolostrum možete koristiti u cilju ne samo zaustavljanja progresije bolesti i preventivnog uzimanja preparat već i poboljšanja kompletnog stanja organizma i odrbambenog imunog sistema.