kliničke studije

Kliničke studije borbe protiv raka i tretmani slučaja sa Artemisininom

Još od kasnih 1980-tih, anti-kancerogena svojstva slatkog pelina artemisnina su bila ispitivana in vitro[1]. Posle detaljnijih studija Kelter-a G. u 2007-oj, i Efferth-a T. u 2001-oj, pronađeno je da su artemisinini aktivni protiv mnoštva nepovezanih linija ćelija raka, od najčešćih uobičajenih vrsta kao što su rak creva, dojke i pluća do leukemije i raka pankreasa. Studije su takođe identifikovale potencijalne opšte mehanizme kao što je normalizacija povećane Wnt/β-katenin staze kod kolorektalnog raka. Ostale staze za anti-kancerogene aktivnosti ukljucuju inhibiciju povećane angiogeneze povezane sa tumorom.

Ekstrakt slatkog pelina Artemisinin i njegovo delovanje

Anti-kancerogeno delovanje ekstrakta slatkog pelina, Artemisinina, je dokumentovano u ispitivanjima na ljudima i individualnim kliničkim slučajevima. Ekstrakt slatkog pelina, Artemisinin, je korišten u terapiji protiv raka, i pokazalo se da se lako tolerise i podnosi bez značajnih nuspojava i neželjenih efekata. Pretpostavlja se, hipotetički, da Artemisnin aktiviran od strane gvožđa nanosi štetu zbog oslobađanja visoko akilirajućih radikala na bazi ugljenika i radikalne vrste kiseonika (ROS). Radikali mogu igrati ulogu u ćelijskim promenama zabeleženim u ćelijama tretiranim sa Artemisininom kao što su povećana apoptoza, zastoj u rastu, inhibicija angiogeneze i oštećenje DNK.

Pre nego što ijedan lek bude dostupan za javnost, prethodno mora podleći rigoroznim istraživanjima. Poslednji korak ka odobravanju leka za ljudsku upotrebu jeste kliničko ispitivanje. Klinička ispitivanja su istraživačke studije koje uključuju ljude. Oni su poslednji korak u dugom procesu koji počinje sa istraživanjima u laboratoriji. Većina tretmana koje koristimo danas su rezultat prošlih kliničkih ispitivanja. Klinička ispitivanja su jedan od poslednjih koraka u dugom procesu donošenja novog farmaceutskog proizvoda na tržište. Pre nego što takav proizvod bude odobren od strane regulatornih organa, mora biti dokazana njegova efikasnost i bezbednost kod ciljane populacije pacijenata. Program kliničkog razvitka za nove proizvode ukljucuje mnoga klinička ispitivanja kao i desetine hiljada ispitanika.

Studije i klinički dokazi

Sakupljeni klinicki dokazi pokazuju da Artemisinin i njegovi derivati obećavaju lečenje karcinoma grkljana, uvealnog malinoma i makroadenoma hipofize. Ekstrakt slatkog pelina je takođe u fazama I-II ispitivanja za lečenje kancera dojke, ne-malih ćelija kancera pluća kao i kolorektalnog kancera. Slično pomenutom, klinicko ispitivanje iz 2008-me koje je sproveo Zhang, kod 120 pacijenata sa poodmaklim rakom ne-malih čelija pluća je pokazalo da ekstrakt slatkog pelina u kombinaciji sa režimom hemoterapije sa vinorelbinom i cisplatinom je povećao jednogodišnju stopu opstanka za 13% sa veoma značajnim napretkom kontrole bolesti i vremena progresije tj, napretka bolesti. Nisu zabeležena dodatna neželjena dejstva.

U studiji iz 2006-te sprovedenoj od strane Singh-a i Panwar-a, ekstrakt slatkog pelina, Artemisinin, je korišten za lečenje sedamdesetpetogodišnjeg muškog pacijenta koji je bolovao od makroadenoma hipofize. Ovaj pacijent je imao probleme sa vidom, sluhom i kretanjem kao posledice njegove bolesti. Pacijent je ekstrakt slatkog pelina konzumirao oralnim putem u periodu od 12 meseci. Iako je tumor ostao isti po pitanju veličine, CT skeniranje je pokazalo smanjenje gustine tumora, i klinički, povezani simptomi i znakovi su se značajno poboljšavali kako je terapija odmicala. Pacijent je takodje naglasio da je profitirao u mnogome od ovog tretmana. To je, zapravo, produzilo njegov zivot i poboljšalo kvalitet njegovog života. Sve u svemu, treatman artemisininom je veoma koristan i efikasan u poboljšavanju kvaliteta života pacijenata.

U drugoj studiji iz 2014-te koju je sproveo Sanjeev, nasumična, placebo-kontrolisana ekperimentalna studija u kojoj ni subjekti ni istraživači nisu upoznati sa činjenicom kada je medikament dat pacijentu, bila je vezana za oralnu terapiju Artemisninom za kolorektalni rak i bila je primenjena na 20 pacijenata. Primarni cilj ove studije je bio da se odrede i utvrde efekti ekstrakta slatkog pelina, Artemisinina, koji se uzima oralnim putem, kod indukovanja apoptoze (programirane smrti ćelija) kod pacijenata koji su na čekanju za hiruršku operaciju kolorektalnog adenokarcinoma. Apoptoza u manje od 7% ćelija je viđena  kod 67% odnosno 55% pacijenata u artemisinin i placebo grupama, zasebno. Stoga, Artemisinin ima anti-proliferativna svojstva kod kolorektalnog kancera i generalno se dobro podnosi.

U 2008, Zhang je dizajnirao studiju da bi uporedio efikasnost i toksičnost Artemisinin tretmana kombinovanog sa NP-om ( režim hemoterapije sa vinorelbinom i cisplatinom) kao i NP-a samog u lečenju poodmaklog raka ne-malih ćelija pluća (NSCLC). Stotinu dvadeset slučajeva poodmaklog NSCLC-a su bili nasumično podeljeni u hemoterapijsku grupu kao i grupu sa kombinovanim Artemisininom i hemoterapijom. Pacijenti u kontrolnoj grupi su lečeni sa režimom hemoterapije sa vinorelbinom i cisplatinom. Pacijenti u ispitivačkoj grupi su tretirani sa režimom hemoterapije dopunjenim sa intravenoznim inekcijama Artemisinina. Stopa kontrole bolesti kod ispitivačke grupe (88.2%) je bila značajno viša nego kod kontrolisane grupe (72,7%)(P<0,05), i vreme progresije bolesti kod ispitivačke grupe (24 sedmice) je bilo značajno duže nego kod kontrolne grupe (20 sedmica). Stoga, Artemisinin kombinovan sa hemoterapijom može povećati stopu kontrole bolesti i produziti vreme progresije bolesti kod pacijenata sa poodmaklim NSCLC-om bez značajnih neželjenih efekata.

Studija iz 2002

Singh and Verma u 2002 godini su zabeležili da je Artemisinin uspešto korišten u lečenju karcinoma skvamoznih ćelija grkljana gde su lečeni pacijenti pokazali značajno smanjenje veličine tumora (do 70%) posle dva meseca tretmana. Sveukupno, Artemisinin terapija pacijenata je bila od velike koristi u pordužavanju i poboljšavanju kvaliteta života. Bez tretmana, pacijenti oboleli od raka grkljana umiru u porseku u roku od 12 meseci.

Studija o artemisininu iz 205

Nadalje, Berger u 2005. godini je dokazao da Artemisinin, korišten u kombinaciji sa standardnom hemoterapijom, je povećao opstanak i značajno smanjio metastaze kod pacijenata sa malignim rakom kože. Ovi pacijenti sa metastazičnim uvealnim melanomom su bili lečeni, nakon što je standardna hemoterapija sama po sebi bila neefikasna u pokusaju zaustavljanja rasta raka. Ovaj pacijent je idalje živ 47 meseci nakon što mu je prvi put dijagnostikovan uvealni rak u IV stadijumu, dijagnoza sa prosečnim preživljavanjem od oko 2-5 meseci, bez dodatnih neželjenih efekata.
Na kraju zaključujemo da je ekstrakt slatkog pelina, Artemisinina, u velikoj meri netoksičan i on je sa srodnim jedinjenima bio primenjen na preko 2 miliona pacijenata, kako dece tako i odraslih, širom sveta bez izveštaja o značajnim nuspojavama i neželjenim efektima. Takođe, Artemisinin je veoma pristupačan po pitanju cene za razliku od konvencionalnih lekova protiv raka. Finalni rezultat trenutnih kliničkih ispitivanja, koristeći Artemisinin kao terapiju ili dodatak protiv širokog spektra kancerogenih oboljenja, još uvek nije objavljen iako su prvobitni pronalasci pokazali jako pozitivne rezultate. Drugi slučajevi koji opisuju korištenje Artemisinina za lečenje raka su bili zabeleženi u Cancer Smart Bomb prvom i drugom delu studije (White, 2002).

[1] U laboratorijskim uslovima. (Bukvalan prevod sa latinskog: unutar stakla). Odnosi se na eksperimentalne biološke studije koje se sprovode koristeći komponente organizma koje su bile izolovane iz njihovog uobičajenog biološkog konteksta, da bi omogućila detaljnija ili podesnija analiza nego što bi bilo moguće sa celim organizmom. 

artemisinin

Share

author

Miko Lamberto

Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

Similar Posts

X