kineska kapica

Kineska kapica – Scutellaria baicalensis biljka koja zaustavlja metastaze

Jedna od najcenjenijih i najkorisnijih biljaka u tradicionalnoj kineskoj medicini je kineska kapica scutellaria baicalensis. Iako je manje popularna među zapadnim zdravstvenim radnicima, bioaktivni agensi poput baikalein flavonoida pokreću mnoga istraživanja u kojima se ispituju njena lekovita svojstva. Zbog njenih antikancerogenih efekata i drugih zdravstvenih prednosti ova biljka je u Aziji sastavni deo mnogih kombinacija biljnih proizvoda koji se koriste u lečenju kancera.

Kineska kapica i kancer

Kineska kapica je član porodice nane i raste u Kini i Rusiji. Njen koren je bogat izvor preko 35 flavonoida koji mu daju zlatnu boju. Otuda i njeno tradicionalno ime zlatni koren ili Huang Kin. Jedan od glavnih flavonoida koji se nalaze u korenu je Baikalein, flavon glikozid, flavon baikalein. Baikalein se lako apsorbuje u krvotok, gde je pokazao širok spektar važnih bioloških aktivnosti. Baikalein je sastavni deo mnogih biljnih kombinacija TCM kojima se tretiraju razni zdravstveni poremećaji i stanja.

Jedno od njih je poznata Azijska mešavina Sho-saiko-to. Trenutno, na ovom jedinjenju se vrše istraživanja zbog njegovih anti-kancerogenih osobina a takođe anti-inflamatornih, anti-virusnih, anti-bakterijskih i anti-alergijskih svojstava. Jedna od najvažnijih osobina za nas je njegova sposobnost da spreči replikaciju većine linija ćelija kancera kroz inhibiciju enzimskog sistema lipoksigenaze.

Studije i istraživanja

U raznim eksperimentalnim studijama naznačena je indicija da baikalein inhibira rast ćelija kancera kroz mnoge direktne i indirektne fiziološke aktifnosti:

Inhibicija lipoksigenaze i indukcija apoptoze ćelija kancera

Kineska kapica i Balkalein su pokazali sposobnost da inhibiraju lipoksigenaze enzima koji konvertuje arahidonsku kiselinu u specifični leukotrien zvani eikosanoid. Ovo jedinjenje je potrebno  ćelijama raka za dalje razmnožavanje i deobu. Studije pokazuju da inhibicijom enzima, baikalein inhibira proliferaciju ćelija raka i indukuje apoptozu (programiranu ćelijsku smrt) linije ćelija raka želudca. Takođe, aktiviranje arhaidonske kiseline se pokazalo kao veoma kritična akcija za metastaze kancera prostate.

U eksperimentalnim istraživanjima je dokazano da posle tretiranja ćelija kancera prostate injekcijama baikaleina ove ćelije nisu pokazale nikakvu metastaznu aktivnost. Ovaj dokaz sugeriše da u prisustvu baikaleina može da se spreči metastaziranje raznih linija ćelija raka u druga tkiva. Primarni mehanizam ove reakcije je inhibicija lipoksigenaze. Inhibicija proliferacije ćelija raka takođe povećava apoptozu i daje bolju priliku ćelijama imunog sistema da unište ćelije tumora.

U drugim studijama je dokazano da bikalein kao antitumorski agens selektivno indukuje apoptozu u ćelijama hepatoma raka jetre sa minimalnim uticajem na zdrave ćelije. Sposobnost da indukuje apoptozu je pod intezivnom istragom. Mnoge studije pružaju dokaze da ovaj flavonoid ima sposobnost da indukuje apoptozu različitih linija ćelija humanog karcinoma.

Antiprofilerativni efekti

Baikalein je takođe pokazao antiprofilerativne efekte na humani karcinom bešike.

Ovo jedinjenje je je pokazalo antiprofilerativne efekte kod kancera bešike, pankreasa i kot T limfoidnih ćelija leukemije. Mehanizam akcije se pokazao kroz redukciju aktivnosti  proteina tirozin kinaze i aktivnosti protein C kinaze. Ova dva enzima su neophodna za normalnu ćelijsku proliferaciju Pored inhibicije enzima lipoksigenaze i indukcije apoptoze. Balkalein i kineska kapica takođe smanjuju proliferaciju ćelija raka direktnom i indirektnom inhibicijom specifičnih enzima potrebnih za ćelijsku deobu i proliferaciju.

Antioksidans

Kineska kapica scutellaria baicalensis  je takođe veoma jak antioksidans i dokazano štiti DNK od pokrenutih kancerogenih mutacija od strane potentnih kancerogena poput benzo pirena i aflatoksina.

Stimulacija enzima za popravku DNK

 U dosadašnjim studijama je dokazano da balkalein stimuliše popravku DNK, podržavajući organizam prilikom tradicionalnih metoda lečenja poput tretmana radijacijom u kome se stvaraju oštećenja DNK nizova i dodatni poremećaji u zdravom delu organizma.

Inhibicija enzima alfa reduktaze

Balkalein je pokazao sposobnost inhibicije alfa reduktaze, koja konvertuje testosteron u dihidrotestosteron. Ova akcija je direktno povezana sa uvećanjem prostate (benigna hiperplazija prostate) i rakom prostate. Kao takav balkalein se koristi za prevenciju ili lečenje androgeno zavisnih poremećaja, uključujući uvećanje prostate i rak prostate.

Kineska kapica i kancer prostate

Povodom navedenih osobina kineske kapice započeta su obimna istraživanja na ljudima koji su oboleli od kancera prostate. Na studijama koje su izvršene na univerzitetu Kalifornija u San Francisku, biljna kombinacija sa kineskom kapicom koja sadrži baikalein je data oralno ljudima koji imaju metastaze kancera prostate. Uspešno završenim ispitivanjem je dokazan reverzibilan proces i stabilizacija njihovog stanja sa velikim napretkom, poboljšanjem kvaliteta života. Pozitivni rezultati su se pokazali kod skoro svih pacijenata.

Posle tretmana u roku od 57 nedelja svi pacijenti sa adrogeno zavisnim oblikom raka su pokazali smanjenje od 80% i više njihovog PSA, a čak u 81% slučajeva on nije mogao biti detektovan. Kod 31 od 32 pacijenta, nivo testosterona je smanjen kao kod ljudi koji su kastrirani. Kod devet ljudi sa povišenim nivoom fosfataze ( marker za napredovanje raka) zabeležen je pad od 50%. Kod pacijenata kod kojih se rak proširio na kosti, jedna osoba je doživela kompletan nestanak kancerogenih koštanih lezija, dok je druga pokazala poboljšanje. Jedna osoba je pokazala potpuni nestanak kancerogene mase , potvrđeno je kroz CT skeniranje.

Kod 35 paicjenata sa androgeno-nezavisnim oblikom kancera prostate, kod 54% je prikazan pad PSA od 50% i više i kod 25 pacijenata sa metastazam na kostima, dva su pokazala značajan napredak, 7 je ostalo stabilno, kod 11 su metastaze napredovale.

Anti-tumorske osobine kineske kapice

Istraživači su pripisali mnoge antitumorske osobine kinsekoj kapici  scutellaria baicalensis koja sadrži baikalein. Ova biljka je pokazala ipresivno anti-kancerogeno dejstvo protiv andreogeno-zavisnih i androgeno-nezavisnih linija ćelija raka prostate.

Takođe su izvršena ispitivanja na drugim oblicima kancera stomaka, pankreasa,jetre i dojke kod kojih je takođe ova biljka pokazala izuzetne anti-kancerogene efekte.

U starim zapisima kineskih tradicionalnih lekara ovaj preparat je nekoliko vekova unazad korišten za lečenje leukemije i hepatoma kancera.

Kineska kapica scutellaria baicalensis ima takođe izuzetno jako antivirusno dejstvo što je dokazala inhibicijom Hiv-1 integraze, enzima koji je esencijalan za održavanje HIV virusa. Baikalein takođe inhibira hipersenzitivnu aktivnost koja nastaje kod astme i dermatitisa.

Anti inflamatorno delovanje
scutellaria baicalensis

Baikalein je pokazao imresivna anti-inflamatorna svojstva svojom sposobnošću da smanji leukoterin i inhibiranjem interleukina i prostaglnadina. Kineska kapica je pokazala takođe veoma značajna poboljšanja kod ljudi koji su oboleli od Alchajmerove bolesti.

Za dobre rezulate kod terapeutskog delovanja potrebno je uzimati od 150 do 200 mg balkaleina.

Share

author

Miko Lamberto

Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

Similar Posts