Kancer dojke terapija i priodno lečenje

Kancer dojke terapija za lečnje uglavnom asocira na isrpljujuće hemioterapije koje se ponavljaju u kontinuitetu dok do te mere ne izmore organizam osobe koja je obolela da lekari zapravo I ne mogu da ih praktikuju. Takodje kancer dojke terapija asocira na bolne operacije za koje je potrban dugi vremenski period rehabilitacije da bi rane zarasle i pacijent normalno fukcionisao.Terapija za kancer dojke takođe može da predstavlja hormonska terpaija lekovima koji onemogućuju hormonski zavistan kancer da se dalje razvija.

Terapija za kancer dojke

kancer dojke terapija slika

Zapravo sve gore navedeno je tačno ali opet i nije. Hemioterapija kao kancer dojke terapija zapravo u nekim slučajevima je neophodna kao procedura za čišćenje organizma od zaostalih ćelija kancera koji ne može da se očiste operativnim putem. Ako smo primorani da koristimo hemioterapiju, zapravo nije nam onemogućeno da koristimo neke od prirodnih preparata koji pomažu organizmu da je lakše podnese ili preparata koji pojačavaju njeno delovanje.

Hemioterapija koja se najčešće koristi je ona u kojoj se koriste alkilujući agensi a uglavno su to mekhloretamin, ciklofosfamid, hlorambucil, heksametilmelamin, altretamin. Od predhodno navedenih se razlikuju nitroze koje mogu da pređu krvno-moždanu barijeru i one se koriste kod lečenja tumora na mozgu.

Alkaloidi biljaka se takođe koriste kao tretman hemioterapije a dobijaju se iz pojedinih tipova biljaka. Vinca alkaloidi se dobijaju iz Catharanthus rosea biljke. Taksani se dobijau iz biljke Taksus.

Pored ovih tipova hemioterapija imamo i anti tumor antibiotike, antimetabolite topoizomeraza inhibitore i antineoplastike.

Kancer dojke terapija

Svima njima je zajedničko da onesposobe kancer da se dalje razvija i da ako je moguće smanje njegovu aktivnost i da ga unište. Prilikom upotrebe ovih preparata se aktiviraju odrđeni metabolički procesi u organizmu koji ne samo da imaju uticaj na kancer kao sastavni deo bolesnog organizma jer njega ne možemo tretirati kao zasebnu celinu unutar organizma ili strano telo, već i na zdrave ćelije koje nisu mutirale u kancer.

Ka što smo naveli hemoterapije mogu da se koriste posle operacije da unište zaostale ćelije kancera, pre operacije da bi razbile tumor koji je onda lakše operisati ili kod naprednih oblika kancera kod kojih nije moguće izvršiti operaciju.

Kancer dojke terapija i u svrhu terapeutskog delovanja u vidu hemioterapije se najčešće koriste antraciklini kao što je doksoruicin andriamicin i epirubicin, taksani kao što su paklitaksel i docitaksel, 5 fluoruorouracil, ciklofosfamid i carboplatin.

Takođe veoma često se kombinuju 2 ili 3 metode u cilju suzbijanja kancera  manje naprednog stepena dok se kod naprednog stepena se koriste pojedinačni tipovi hemioterapije.

Propratni efekti

Propratni efekti kod hemioterapije su gubitak kose, promene na noktima, suva usta, gubitak apetita i gubitak težine, dijareja.

Da bi sprečili ove prateće pojave mođžete pročitate sledeće članke u kojima se spominu neke biljke koje pomažu kod odklanjanja ovi pojava  Hrana koja pojačava imuni sistem za vreme hemoterapije , rak dojke posle operacije i preventivno delovanje.

Veoma dobar u preventivnom delovanju i suzbijanju pratećih pojava se pokazao DMSO ili dimetilsulfoksid koji zapravo usmerava hemioterapiju ka konačnom cilju tumoru, ujedno ovaj preparat povećava polupropustljivost ćelijske membrane kancerogenih ćelija i omogućava veći apsorbciju leka u kancerogene ćelije. Više o ovom preparatu mođžete pročitati u članku DMSO i njegova anti-kancer svojstva

Najnovije metode lečenja kancera dojke

Najnovije savremene hemiotrapije koriste razne peptide kao mešavinu pojedinih peptida koje određeni organi nosioci tumora povećano apsorbuju i nanomaterija, na ovaj način se povećava distirbucija lekova i osetiljvost malignih ćelija. Takođe možemo koristiti i peptide u cilju povećanja delovanja imunog sistema.

Hormonski zavisni tumori se mogu tretirati takođe, pored hormonskih regulatora poput tamoksifena i sa prirodnim preparataima poput DIM i indol 3 karbinola. Više informacija o delovanju ovih preparata možete pročitati u člnacima Indol 3 karbinol njegov uticaj na estrogen i ženski rak dojke

Radi održavanja kompletnog stanja organizma uključujući i imuni sistem optimalnim mogu se koristiti razni multi vitaminski kompleksi, gljivica reishi, kordiceps koji održava nivo belih krvnih zrnaca.

Takođe posle upotrebe hemioterapije može da se koristi artemisinin koji ima osobinu da takođe uništava zaostale kancerogene ćelije. U zavisnosti od tipa hemioterapije artemisinin se može koristiti i za vreme hemioterapije ali je zbog njegovog specifičnog sistema delovanja preporučljivo ga kosristi nakon tri nedelje od poslednjeg tretmana hemioterapijom.

Postoperativna faza

U post operativnim fazama za smanjivanje otoka a i kod oticanja ruku i limfnih čvorova se preporučuje serapeptaza koja ima anti inflamatorno dejstvo i koja sagoreva neke od proteina koji su aktivatori oticanja i bola. Takođe se preporučuje d riboza , šećer koji ima regenerativnu aktivnost u organizmu i koji organizam koristi kao energiju u procesima zarastanja. Veoma je interesantno da je ovaj šećer ne upotrebljiv za kancer a veoma je energetski upotrebljiv za zdravi deo organizma. U tom slučaju se i kod veoma teških oblika kancer ovaj šećer može koristiiti za spašavanje nečijeg života. Više informacija možete da pročitati u članku D riboza vraća energiju srcu, spašava život.

Rezime

Uz pomoć ovih preparata kancer dojke terapija i lečenje tumora ne mora da bude toliko neprijatno kao što ste u prvom trenutku pomislili da mora da bude.

Treba uzeti u obzir da klasična medicina kako vreme prolazi napreduje i da su otvorena istraživanja na raznim tipovima transporta, novim preparatima za lečenje kancera, kombinovanim terapijama ali takođe ne treba zanemariti i uticaj prirodne medicine. U našem zdravstvenom sistemu je problem ili nedeovoljno iskustvo ili kod starijih doktora stiktno pridržavanje piedinim metodama koje su zastarele, nedovoljna otvorenost za nove metode.

Takođe kao što sam već pisao potreban je poreesionalan individualan pristup pacijentu u kome će se na osnovu pojedinih parametara i rezultata svakom ponaosob davati posebna terapija koja odgovara tipu oboljenja i njegovoj individualnoj genetskoj strukturi. Prirodna medicina mora da se uključi kao podpora klasičnoj i korz harmoniju ove dve medicinske grane mogu da se postignu značajni rezultati na polju lečenja maligniteta uključujući i kancer dojke.

    Popunite polja ispod radi kontakta.