Kako nastaje rak

Kako nastaje rak – Sve što treba da znate o nastanku i lečenju kancera

Kako nastaje rak? Ne bi ste verovali koliko smo emailova dobili od pacijenata obolelih od kancera koji su prošli kroz ove tri faze:

1.Pacijent je imao hemoterapiju, radijaciju i operaciju.
2.Pacijentu je rečeno da je očišćen od kancera
3.Nekoliko meseci kasnije kancer se povratio i to su nazvali regresijom

Ovaj članak će objasniti šta je krenulo po zlu i kako sprečiti rak da se ponovo vrati.

Kad govorimo o tome šta stvara kancer moramo obratiti pažnju na dva različita nivoa.

Prvi nivo je sistemski nivo, koji pokazuje koja stanja u organizmu i procesi utiču na kancer da ponovo raste i da se otme kontroli, kako uticati na ovaj problem.

Drugi nivo predtsavlja nastanak kancera na celularnom nivou i uzroci njegovog nastanka. Drugim rečima zašto zdrava ćelija postaje kancerogena.

Ove dve tema su potpuno različite!

Naučnici mogu da istražuju kako da unište kancerogene ćelije ili kako da ih preobraze u normalne ćelije, ali takođe istraživače interesuje zašto je imuni sistem bio slab i zašto su individualne zdrave ćelije postale kancerogene.

Diskusija o tome šta izaziva rak na celularnom nivou je potpuno druga tema u odnosu na priču o tome šta stvara kancer na sistemskom nivou.

Pa započnimo izlaganje o tome šta stvara kancer na sistemskom nivou.

Kako nastaje rak na sistemskom nivou

kako nastaje rak sistemski nivo

Svi imaju kancerogene ćelije u svom telu, pa zašto se onda nekome nikad ne utvrdi dijagnoza raka dok se drugome utvrdi?

Rak uvek izaziva iste efekte i isti razvoj događaja

Prvo, gadni mikrobi i paraziti ulaze u organe i prave svoje stanište. Mikrobi generalno dolaze iz mesa koje nije bilo adekvatno pečeno, ali mogu doći i iz nekih drugih izvora.

Drugo,ovi mikrobi presreću glukozu koja je bila namenjena ćelijama organa.

Treće, mikrobi izlučuju mikrotoksine, koji imaju visoku pH vrednost i potpuno su bezverdni za ćelije.

Četvrto, zbog toga što ćelije u organima ne dobijaju hranu koja im je potrebna i zato što su prepotrećene mikrotoksinima, ćelije u organima postaju slabe.

Peto, organi su napravljeni isključivo od ćelija. Ako izvadite sve ćelije iz organa on neće ni postojati. Drugim rečima, ako su ćelije u organu slabe i organ postaje slab.

Šesto, zbog toga što jedan od organa postaje slab i imuni sistem postaje slab. Mikrobi slabe imuni sistem direktno i indirektno.

Sedam, zato što je imuni sistem slab on ne može da uništi dovoljno kancerogenih ćelija i rast ćelije sa otrgne kontroli.

Da sumiramo,koren nastanka kancera su mikrobi i paraziti koji su u organima debelom crevu ili krvotoku koji slabe imuni sistem.

Takođe i druge stvari mogu da izazovu rak. Kako nastaje rak? Naprimer vakcinacija može da oslabi imuni sistem uz pomoć žive i toksina.

Pacijenti koji boluju od raka koji imaju mikrobe u organima takođe imaju mikrobe u krvotoku. Pitanje je koliko će mikrobi koji se nalaze u organima i mikrobi koji se nalaze u krvotoku oslabiti imuni sistem. Jedno je sigurno paraziti kod ljudi obolelih od kancera se nalaze u organima.

Princip lečenja kancera

Kad razmatramo sve ove činjenice postoje tri osnovna načina da se izleči kancer

1.Sigurno uništavanje kancerogenih ćelija
2.Uništavanje mikroba unutar kancerogenih ćelija i vraćanje kancerogenih ćelija u normalne
3.Uništavanje mikroba koji imuni sistem čine slabim uključujući mikrobe u organima i krvotoku

Tačnije bez ovog trećeg koraka rak će se sigurno vratiti.

Čitaoc može da se zapita dali postoje prirodni tretmani protiv raka koji su specifično pripremljeni da indentifikuju i da unište mikrobe u organima? Odgovor je DA. Photon protokol osmiljen od strane Ed Skilling Instituta je predviđen da indentifikuje koji mikrobi su uključeni u organima i u kom indvidualnom slučaju.

Stručnjaci iz Ed Skiling Instituta prave individualni nutricionistički protokol za svakog pacijenta da unište određene mikrobe tako da imuni sistem može da sve vreti u normalu. Imuni sistem može da se izbori za kancerom. Oni takođe kombinuju elektromedicinski protokol Photon uređaj koji takođe ubija veliki broj mikroba, poboljšava linfni sistem, vraća energiju slabim ćelijama da bi održao pacijente u životu ili da smanji njihovu slabost, stvarajući azotne okside.

Photon protokol sadrži dve Photon sprave i individualni nutricionistički protokol. Svaka od ovih sprava  je izuzetno skupa ali pomaže obolelim od raka da se reše mikroba i da ojačaju slabe pacijente.

Sređivanje izvornog problema nastanka kancera

kancerogene ćelije i imuni sistem

Dok mnogi prirodni tretmani protiv raka dobro utiču na kancer, ono što ne dostaje je prirodni anti kancer protokol kojim se rešavamo od mikroba u organima koji su osnovni problem nastanka kancera.

Čistači jetre i specijalni preparati će biti potrebni da bi se uticalo na mikrobe i parazite. Činjenica je da mnogi prirodni anti kancer tretmani utiču dobro da bi se rešili ovih mikroba.

Kad se rešimo mikroba u organima, takođe ojačamo ćelije i imuni sitem,smanjimo broj kancerogenih ćelija na pravom smo putu da sprečimo rak da se ponovo vrati. Pacijent je izlečen zato što je njegov imuni sistem oporavljen i broj kancerogenih ćelija je smanjen. Kancer se neće vratiti dokle god pacijent vodi računa o sovjoj ihrani.

Iz ugla klasične medicine, imuni sistem se slabi uz pomoć hemoterapije, radijacije i  operacije. Ove metode stvaraju disbalans i još gore stvari je ovi tretmani utiču na imuni sitem i rade malo na uništavanju kancerogenih ćelija i još gori posao prilikom uništavanja mikoroba u organizmu.

Metodi klasične medicine će takođe ubiti zdrave ćelije, linfni sitem. Skoro svaki put se kancer vraća posle radijacije ili operacije. Ovo se naziva regresija.

Pitanje je samo kako odsecanje dojke utiče na oporavljanje imunog sistema?  Mnogo puta je potvrđeno da se kancer NE MOŽE ODSEĆI!

Iz tog razloga nije ni čudo što mnogi alternativni metodi lečenja raka imaju veći procenat uspešnosti u odnosu na klasičnu medicinu.Mnogi prirodni tretmani uključuju bustere imunog sitema i tretmane kojima ubijaju kancerogene ćelije. Neki protokoli takođe uključuju čišćenje krvi od mikroba, što takođe može da popravi imuni sistem.

Kancerogena oboljenja ne mogu da se se odseku i da se rak ponovo ne vrati jer niste odklonili izvor nastanka kancera i sa izvorom nastanka se treba pozabaviti.

Čak i u prirodnoj medicini rak može da se vrati

Mnogi prirodni tretmani za rak, dali uništavali kancerogene ćelije ili ih vraćali u normalne, imaju visok stepen regresije.

Jedan od razloga je onaj o kome smo diskutovali, mikrobi u organima i krvotoku nisu idnentifikovani i uništeni.

Drugim rečima čak i prirodni kancerogeni tretmani koji uništavaju kancerogene ćelije ili ih vraćaju u normalno stanje mogu da imaju povraćaj raka! Ako prirodni tretman ne izleči koren nastanka raka čisteći krv i naročito organe koji su zaraženi mikrobima i parazitima, kancer može da se vrati.

Šta izaziva kancer na celularnom nivou

kancer na ćelijskom nivou

Do sad smo analizirali kako nastaje rak na sistemskom nivou. Sad ćemo analizirati faktore koji utiču da individualna ćelija postane kancerogena. Mnoge kancerogene ćelije nastaju tako što se matična ćelija deli i stvara dve nezavisne kancerogene ćelije. Sledi objašnjenje kako normalna ćelija koja nije kancerogena postaje takva.

U normalnim ćelijama, molekuli zvani ATP proizvode energiju za ćeliju. ATP molekuli su proizvdeni u mitohondrijama koje se nalaze unutar svake ljudske ćelije. Postoje hiljade mitohondrija unutar svake ljudske ćelije.

Jedina definicija kancerogenih ćelija je niska ATP energija.

Normalni proces kreiranja ATP molekula je pojednostavljen:

1.Glukoza ulazi unutar ćelija krvotoka.
2.Jedan deo glukoze se konvertuje u pyruvate
3.Pyruvate ulazi u mitohondriju
4.Jednom kad uđe u mitohondriju, pyruvate započinje dve hemiske reakcije. U tim hemijskim reakcijama se stvararaju ATP molekuli kod normalnih ćelija.

Kancerogene ćelije uzimaju 15 puta više glukoze u odnosu na normalne ćelije. Očekivano bi bilo da kancerogena ćelija proizvede 15 puta više ATP molekula.

Ali realno stanje je da kancerogena ćelija proizvodi nula ATP molekula! Kancerogene ćelije skoro da nemaju ATP molekule. Zašto kancerogene ćelije koriste 15 puta više glukoze a proizvode zanemarujuću količinu ATP molekula?

Ono što blokira proizvodnju ATP molekula je veoma jedinstvena pleomorphic bakterija koja se nalazi unutar kancerogenih ćelija.

Nezavisna istraživačka kancer fondacija verujuje da mikrob Helicobacter Pylori i u nekim slučajevima Fusobacterium može biti uključena, pošto znamo da se ona nalazi unutar kancerogenih ćelija.

Pošto svi imamo H. pylori bakteriju u našim telima, kako to da H. pylori ulazi unutar zdravih ćelija? U suštini ona i ne ulazi u zdrave ćelije.

Drugi način kako ove bakterije mogu da uđu u ćelije je pošto u duvanu ima dosta materija koje oštećuju ćelijsku membranu one mogu nesmetano da se nasele unutar ćelije. Ne zaboravite iako svi u sebi imamo kancerogene ćelije mi takođe imamo i imuni sistem.

Pa kako onda bakterija blokira proizvodnju ATP molekula i pretvara ćeliju u kancerogenu?

Godine 2004  pronađen je model koji je još uvek aktuelan

Prvo, bakterija se hrani glukozom u ćeliji i ona uzima sve više glukoze. To znači manju proizvodnju pyruvate pošto ima manje glukoze. To takođe znači da će biti manje ATP molekula proizvedeno.

Drugo, mikrobi oslobađaju mikrotoksine, koji su visoko toksični i koji su bezvredni za organizam.

Umesto da mitohondrija pliva u moru pyruvat ona pliva u moru mikrotoksina!

Oba ciklusa pokazuju da mitohondrija ne dobija dovoljnu količinu pyruvata i jedan i drugi ciklus blokiraju proizvodnju ATP molekula u mitohondrijama.

Mikrob i njegovo delovanje

mikrobi uveličana slika

Ovaj mikrob je različitih dimenzija i oblika. Ovaj mikrob bukvalno može biti manji od virusa. Mnogi ljudi misle da mikrobi i gljivice stvaraju kancer, ali tačno je da ga stvara propustlivost zida ćelija i velika koncentracija pleomorphic bakterija.

Naučnici tvrde da je oštećeni DNK izvor raka a oštećenje je nastalo usled delovanja velikog broja mikroba. Ovo je slična tvrdnja kao i da je dim stvara vatru. Oštećeni DNK kancerogenih ćelija je nastao od visoke koncentracije pleomorphic bakterije koja blokira proizvodnju ATP molekula. Konkretno, ova bakterija utiče na mnoge procese koji pretvaraju zdrave u kancerogene ćelije, ona štiti kancerogene ćelije od imunog sitema i širi kancer po celo telu.

Tvrdnje naučnika koji se finansira farmakološka industrija su da DNK oštećenja nisu uzrok raka.

U svakom slučaju pošto nemaju dovoljno energije kancerogene ćelije su veoma slabe. Pošto kancerogene ćelije kradu glukozu ostatku organizma i zdravim ćelijama organiza postaje veoma bolestan.

Mnogi istraživači kancera, čiji je rad započet pre 100 godina daleke 1890, su izlovali i dokazali da kancer nastaje zbog mikroba, ali u to vreme oni nisu mogli da razumeju na koji način mikrobi ustvari utiču na ćeliju da ona postane kancerogena.

Kancerogeni mikrobi su pronađeni unutar i izvan kancerogenih ćelija. Jedan razlog je razmnožavanje ćelija deobom i tom prilikom mikrobi napuštaju kancerogene ćelije. Mikrobi putuju kroz telo stvarajući nove kolonije kancerogenih ćelija od strane matične kolonije. Melanoma, sarkomi i rak materice se šire po organizmu na ovaj način.

Ovo je samo početak.

Kancerogeni mikrobi takođe ispuštaju enzime izvan kancerogenih ćelija. Ovi enzimi blokiraju imuni sistem da bi indentifikovao kancerogenu ćeliju.

Otkriveno je da enzim pankreasa proizveden od strane pankreasa može da blokira enzime bakterija tako da imuni sistem može da indentifikuje i uništava kancerogene ćelije.

Kada pacijent uzima enzime pankreasa on ne bi trebao da jede meso i mlečne proizvode takođe i šećer.

Stravično je zapažanje Dr. Matthiasa Ratha koji je otkrio da ovi mikrobi i njihovi enzimi uništavaju tkivo i pripremaju ga da bi se rak mogao lakše širiti po tkivu.

Suma je da je nastanak kancera na sistemskom nivou je prouzrokovan disbalansom između snage imunog sistema i brojem kancerogenih ćelija. Na ovom nivou mnoge stvari mogu da izazovu kancer, posebno one koje slabe imuni sistem. Slab imuni sistem je skoro uvek izazvan mikrobima i parazitima koji žive unutar organa, ali nije pravilo da su oni unutar kancerogenih ćelija.

Kancer na celularnom nivou je prouzrokovan veoma posebnim mikrobima koji su unutar kancerogenih ćelija. Ovi neverovatni mikrobi rade mnoge neverovatne stvari koje pomažu kancerogenim ćelijama da naude organizmu a ujedno da se zaštite.

Mlečna kiselina i mlečni krug

Takođe može da se napomene da kancerogene ćelije oslobađaju velike količine mlečne kiseline,  a uzimaju velike kiseline glukoze. Mlečna kiselina odlazi direktno u krvotok i stiže do jetre. Jetra pretvara mlečnu kiselinu u glukozu. Ovo je prava ping pong loptica koj ide u krug, gde kancerogene ćelije pretvaraju glukozu u mlečnu kiselinu a jetra pretvara mlečnu kislinu u glukozu, to se takođe naziva mlečni krug.

Ovaj krug ubija oko polovine svi obolelih od raka zbog toga što se mnogo energije troši na svakom kraju kruga. Pacijent postaje veoma slab i na kraju umire.

Uticanje na mlečnu krug je glavni napor kod lečenja kancera. U to može biti uključen hidrazin sulfat Methyl-Sulphonal-Methane koji pomažu da se izbaci višak mlečne kiseline, D-Ribose da se dovede i poveća energija kod zdravih ćelija.

Kako nastaje rak na celularnom nivou deo 2

U Šta izaziva kancer poglavlju – celularni nivo deo 1 mi smo pričali o tome kako mikrobi spuštaju ATP energiju što predstavlja osnovnu definiciju kancerogene ćelije.

Postoje i druge stvari koje mogu da spuste ATP energiju. U ovom delu ćemo pričati o još nekoliko stvari koje mogu da stvore kancerogenu ćeliju.

Prva stvar su hemikalije. Kada hemikalije uđu u ćeliju, one oštećuju ili uništavaju veliki broj mitohondrija. Postoje i drugi načini kako hemikalije mogu da utiču na proizvodnju ATP a to je njihovo uplitanje u hemijske lančane reakcije koje proizvode ATP.

Druga stvar je oštećenje DNK. Klasična medicina tvrdi da su sva kancerogena oboljenja nastala usled DNK oštećenja. To je totalna glupost. Kancerogena oboljenja nastala usled oštećenja DNK nisu nimalo česta pojava.

Slažemo se da su neka kancerogena oboljenja nastala usled oštećenja DNK.

Za primer uzmimo BRCA2 gene. Predpostavimo da su BRCA2 geni oštećeni od strane hemikalija ili GMO hrane, ili od bilo kog drugog uzročnika.

Kada se indvidualni DNK podeli sve ćelije ćerke će imati isti gnetski poremećaj.

U ćelijama geni su šema po kojoj se proizvode enzimi i proteini. Ako su geni oštećeni proizvodnja enzima  i proteina će biti defektna.Šve što se događa u ćelijama je kontrolisano od strane proteina.Postoje proteini radnici, proteini koji nadgledaju i tako dalje. Ako su njihove uloge poremećene jedna ili više hemijskih rekacija u ćeliji može da se poremeti. To znači da je i proizvodnja ATP oštećena.

Ako je poremećena i umanjena proizvodnja ATP to znači da je ćelija postala kancerogena.Pa kako deformisani BRCA1 i BRCA2 geni izazivaju rak? Mi ne znamo kako i gde njihovi deformisani enzimi blokiraju proizvodnj ATP.

Oni ne mogu da blokiraju kompletnu proizvodnju jer bi se ćelija raspala.

Imuni sistem deo 1

imuni sistem

Normalnoj osobi neće biti diagnostifikovan kancer za ceo životni vek. Razlog je taj što postoji normalan balans izmedju njegovog imunog sistema i broja kancerogenih ćelija koji se nije otrgao kontroli.

Ono što većina ljudi ne razume je kako sofisticirani imuni sistem zapravo funkcioniše. Ustvari, veoma je retka pojava da nečiji imuni sistem potpuno ispravno funkcioniše, zbog čega se i zna toliko malo o snazi imunog sistema.

Prirodna medicina može da podigne imuni sistem do veoma visoke tačke. Klasična medicina se nikad ne poklapa sa radom prirodne medicine, ali klasična medicina kontroliše 99,99%  novca koji se izdvaja za medicinu i istraživanje. Iako se puno zna o tome kako može da se popravi imuni sistem uz pomoć prirodne medicine, veoma malo se zna kako zapravo imuni sistem izgleda kada se dovede do maksimuma.

Kada imuni sistem osobe u potpunosti funkcioniše taj čovek NE MOŽE DA DOBIJE RAK! Ovo je scenario koji klasična medicina ne želi da vidi.

Ono što znamo je da imuni sistem proizvodi dva glavna anti-kancer molekula interleukin i interferon. Ovi molekuli se još zovu neuropeptidi ili proteini živaca. Postoji preko 2000 različitih vrsta neuropeptida u telu  mnogi su potpuno nepoznati.

Interleukin i interferon i nekoliko drugih neuropeptida su u potpunosti smrtonosni za kancerogene ćelije.

Najveći problem je kad ljudski organizam ne proizvodi optimalnu količinu ovih neuropeptida ili kad proizvodi veoma malu količinu.

Razlog su mikrobi, ali ne oni isti koji žive u kancerogenim ćelijama,oni žive izvan kancerogenih ćelija. Zdrava osoba ima oko 900 grama mikroba u krvotoku i u drugim delovima tela. To su mikrobi koji utiču na imuni sistem da proizvodi glavne neuropeptide.

Imuni sitem deo 2

Dugi niz godina se zna da neke bilje i prirodne supstance pomažu izgradnji i poboljšanju imunog sistema. Mnoge gljive i pečurke su dokazani buster za imuni sistem.

Jedan od obećavajućih preparata je Beta-1, 3D Glucan

Ovaj preparat sadrži u sebi:

Beta glukane – polisaharide koji grade imuni sistem

Maitake i Šitake pečurke – antivirusne, antigljivične, antibakterijske, podržavaju rad ćelija

Kordiceps – polisaharidi, steroli

Insitol Hexaphosphate –  antikancer

Beta Sitosterol  – phytoserol

Ekstrakt lista masline – antvirusno, antigljivično, antibakterijsko

Ovo je lista drugih pojačivača imunog sistema:

1.Beta 1,3D Glukan
2.IP6
3.Organski germanijum
4.MG3N/MGN-3
5.AHCC suplement
6.Immune FX
7.Zeolites
8.Aloe
9.Moducare
10.Beli luk
11.RM-10 Ultra
12.Oncolyn
13.Artemisinin
14.Tečni kiseonik za oksidaciju

Postoji nekoliko načina kako možemo izlečiti rak:

1.Možete veoma lako uništiti kancerogene ćelije koristeći Artemisinin ili B17 vitamin
2.Možete veoma lako ubiti mikrobe sa DMSO,MSM takođe poričitajte više o DMSO/CD protokolu ovde
3.Možete ubiti mikrobe u krvotoku povećavajući interleukin a proizvodnja se povećava sa beta glukanom
4.Možete uništiti mikrobe u organima da bi se ojačao imuni sistem
5.Možete  poboljšati imuni sistem sa biljnim dodatcima ishrani i njihovim jedinjenjima koja uništavaju parazite i mikrobe.
6.Možete blokirati krug mlečne kiseline sa hidrazin sulfatom i Methyl-Sulphonal-Methane.
7.Možete obogatiti zdrave ćelije sa vitaminima i mineralima takođe im možete povećati energiju sa D-ribose.
8.Možete očistiti zaštiu oko kancerogenih ćelija sa enzimom pankreasa.

Klasičan tretman za rak može da sadrži tri ili četri stavke a u idealnom slučaju i svih osam.

Rak je sitemska bolest. On se stvara uz pomoć mikroba koji se nalaze u organima što slabi imuni sistem i takođe mikroba unutar kancerogenih ćelija koji smanjuju proizvonju ATP.

Share

author

Miko Lamberto

Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

Similar Posts

X