iscador

Iscador

8 minutes, 36 seconds Read

Iscador je medicinski proizvod napravljen od belogleđa (Viscum album) i ponekad se koristi kao dopunsko lečenje za kancer. Nije homeopatski lek, već priprema dobijena iz biljke. Proces proizvodnje uključuje fermentaciju belogleđa sa bakterijama mlečne kiseline, nakon čega se ekstrahuju aktivni sastojci.

Iscador se ponekad koristi u antropozofskoj medicini, obliku alternativne medicine koji je osnovao austrijski filozof Rudolf Štajner. Dok neki zagovornici Iscadora tvrde da može pojačati imunološki sistem i poboljšati kvalitet života kod pacijenata sa kancerom, postoji ograničeno naučno dokazivanje ovih tvrdnji.

Kao i kod bilo koje dopunske terapije, važno je konsultovati se sa kvalifikovanim zdravstvenim radnikom pre upotrebe Iscadora, jer može da reaguje sa drugim lekovima ili terapijama i možda neće biti odgovarajući za sve pacijente.

Tipovi iskador injekcija

Iscador injekcije se razlikuju prema različitim faktorima, kao što su vrsta kancera, doza, način primene, i drugi faktori. Ovde je nekoliko najčešćih tipova Iscador injekcija:

 1. Iscador Quercus – injekcije napravljene od belog grožđa sa hrastovom grančicom. Koriste se za lečenje kancera debelog creva, mokraćne bešike, i jetre.
 2. Iscador M – injekcije napravljene od belog grožđa sa krtolom. Koriste se za lečenje kancera dojke, pluća, jajnika, i prostate.
 3. Iscador P – injekcije napravljene od belog grožđa sa borovnicom. Koriste se za lečenje kancera debelog creva, rektuma, i pankreasa.
 4. Iscador U – injekcije napravljene od belog grožđa sa koprivom. Koriste se za lečenje kancera kože, limfnih čvorova, i melanoma.
 5. Iscador serije 0 – injekcije sa veoma niskom dozom, koje se koriste kao preventivna mera ili kao početna terapija.

Važno je napomenuti da ove injekcije mogu biti veoma individualizovane i da odluka o vrsti injekcije i dozi zavisi od pacijentovog stanja, vrste kancera i drugih faktora. Samo kvalifikovani zdravstveni radnik može preporučiti i propisati odgovarajuću terapiju za svakog pacijenta pojedinačno.

Kako se dozira iskador?

Doziranje Iscadora se razlikuje u zavisnosti od vrste kancera i individualnih karakteristika pacijenta. Ovo je samo opšti pregled, a konkretnu dozu i način primene propisuje kvalifikovani zdravstveni radnik.

Iscador se obično primenjuje kao injekcija ispod kože ili u mišić. Uobičajena početna doza je niska, a doza se postepeno povećava tokom vremena. Takođe, postoji nekoliko različitih serija Iscadora sa različitim koncentracijama aktivnih sastojaka.

Uz to, važno je napomenuti da postoji kontroverza oko upotrebe Iscadora u medicini i da nema dovoljno dokaza o njegovoj efikasnosti u lečenju kancera. Zbog toga je važno da se odluka o upotrebi Iscadora u lečenju kancera donosi u saradnji sa kvalifikovanim zdravstvenim radnikom.

Za šta se koristi iscador?

Iscador se koristi kao komplementarna terapija u lečenju kancera. Napravljen je od ekstrakta belog grožđa i mistletoe (belogoričnjaka) i koristi se za poboljšanje imunološkog odgovora tela na rak.

Iscador se obično primenjuje kao injekcija ispod kože ili u mišić, i koristi se u kombinaciji sa drugim terapijama, kao što su hemoterapija ili zračenje. Takođe se može koristiti kao samostalna terapija u situacijama kada druge terapije nisu dostupne ili nisu prihvatljive za pacijenta.

Za Iscador se tvrdi da pomaže u poboljšanju kvaliteta života pacijenata sa kancerom i da može smanjiti neželjene efekte hemoterapije i zračenja. Međutim, naučni dokazi o efikasnosti Iscadora u lečenju kancera su ograničeni i nedovoljni. Zbog toga je važno da se odluka o upotrebi Iscadora u lečenju kancera donosi u saradnji sa kvalifikovanim zdravstvenim radnikom i da se ne preporučuje kao zamena za standardne terapije kao što su hemoterapija, zračenje i hirurgija.

Istraživanja iskador

Postoje brojna istraživanja koja su sprovedena kako bi se procenila efikasnost Iscadora u lečenju kancera, ali većina ovih studija nije uspela da potvrdi njegovu efikasnost u kliničkim uslovima. Neka od ovih istraživanja su:

 1. Studija iz 2013. godine koja je obuhvatila 110 pacijenata sa kancerom pankreasa. Pacijenti su bili podeljeni u dve grupe, jedna grupa je primala Iscador kao dopunsku terapiju, dok druga grupa nije. Istraživači nisu pronašli značajnu razliku u preživljavanju između ove dve grupe.
 2. Studija iz 2014. godine koja je obuhvatila 958 pacijenata sa kancerom dojke. Pacijenti su bili podeljeni u tri grupe, jedna grupa je primala Iscador kao dopunsku terapiju, druga grupa je primala homeopatske lekove, dok treća grupa nije primala nikakvu dopunsku terapiju. Istraživači nisu pronašli značajnu razliku u preživljavanju između ove tri grupe.
 3. Studija iz 2017. godine koja je obuhvatila 110 pacijenata sa kancerom debelog creva. Pacijenti su bili podeljeni u dve grupe, jedna grupa je primala Iscador kao dopunsku terapiju, dok druga grupa nije. Istraživači nisu pronašli značajnu razliku u preživljavanju između ove dve grupe.

Iako ove studije nisu uspele da potvrde efikasnost Iscadora u lečenju kancera, postoje i druga istraživanja koja su pružila neke naznake o njegovoj potencijalnoj korisnosti. Međutim, zbog nedostatka jasnih dokaza o efikasnosti Iscadora u lečenju kancera, većina medicinskih udruženja i stručnjaka ne preporučuje njegovu upotrebu kao zamenu za standardne terapije kao što su hemoterapija, zračenje i hirurgija.

Neželjeni efekti

Iscador, kao i bilo koji drugi lek, može imati neželjene efekte. Neki od najčešćih neželjenih efekata Iscadora su:

 • Crvenilo, otok i bol na mestu ubrizgavanja
 • Groznica i malaksalost
 • Glavobolja i vrtoglavica
 • Mučnina i povraćanje
 • Povišena temperatura
 • Alergijske reakcije

Osim ovih, postoji mogućnost da Iscador izazove neke ozbiljnije neželjene efekte, kao što su:

 • Smanjenje broja belih krvnih zrnaca, što može povećati rizik od infekcija
 • Smanjenje krvnog pritiska i problema sa cirkulacijom
 • Problemi sa jetrom i bubrezima
 • Pogoršanje simptoma astme
 • Pojava novih simptoma ili pogoršanje postojećih

Važno je napomenuti da je mogućnost pojave neželjenih efekata Iscadora individualna i zavisi od stanja pacijenta, doze i načina primene. Zbog toga je važno da se odluka o upotrebi Iscadora u lečenju kancera donosi u saradnji sa kvalifikovanim zdravstvenim radnikom koji će proceniti potencijalne rizike i koristi za svakog pacijenta pojedinačno.

Rezime:

Iscador je lek koji se koristi kao dopunska terapija u lečenju kancera. Sastoji se od ekstrakta belog grožđa i belogoričnjaka (mistletoe) i koristi se za poboljšanje imunološkog odgovora tela na rak. Najčešće se primenjuje kao injekcija ispod kože ili u mišić, i koristi se u kombinaciji sa drugim terapijama kao što su hemoterapija ili zračenje.

Iako postoji nekoliko studija koje su pokazale neke pozitivne efekte Iscadora u lečenju kancera, naučna zajednica još uvek nije u potpunosti uverena u njegovu efikasnost i bezbednost. Većina medicinskih udruženja i stručnjaka ne preporučuje upotrebu Iscadora kao zamenu za standardne terapije kao što su hemoterapija, zračenje i hirurgija.

Moguće neželjene efekte Iscadora su crvenilo, otok i bol na mestu ubrizgavanja, groznica, malaksalost, glavobolja, vrtoglavica, mučnina, povraćanje, povišena temperatura, alergijske reakcije, smanjenje broja belih krvnih zrnaca, smanjenje krvnog pritiska i problema sa cirkulacijom, problemi sa jetrom i bubrezima, pogoršanje simptoma astme, pojava novih simptoma ili pogoršanje postojećih. Odluka o upotrebi Iscadora treba da se donese u saradnji sa kvalifikovanim zdravstvenim radnikom.

Pitanja i odgovori:

Evo nekih od najčešćih pitanja vezanih za Iscador, zajedno sa odgovorima:

P: Šta je Iscador?
O: Iscador je lek koji se koristi kao dopunska terapija u lečenju kancera. Sadrži ekstrakt belog grožđa i mistletoe (belogoričnjaka) i ima za cilj da poboljša imunološki odgovor organizma na rak.

P: Kako se primenjuje Iscador?
O: Najčešće se primenjuje kao injekcija ispod kože ili u mišić, a može se koristiti i kao samostalna terapija ili u kombinaciji sa drugim terapijama kao što su hemoterapija i zračenje.

P: Kako deluje Iscador na rak?
O: Iscador se koristi za poboljšanje imunološkog odgovora organizma na rak. Veruje se da Iscador može povećati aktivnost ćelija koje uništavaju kancerogene ćelije, kao i da može povećati broj belih krvnih zrnaca u organizmu.

P: Da li je Iscador efikasan u lečenju kancera?
O: Iako su neka istraživanja pokazala pozitivne efekte Iscadora u lečenju kancera, naučna zajednica još uvek nije u potpunosti uverena u njegovu efikasnost i bezbednost. Zbog nedostatka jasnih dokaza o efikasnosti Iscadora u lečenju kancera, većina medicinskih udruženja i stručnjaka ne preporučuje njegovu upotrebu kao zamenu za standardne terapije kao što su hemoterapija, zračenje i hirurgija.

P: Da li Iscador ima neželjene efekte?
O: Da, Iscador može imati neželjene efekte. Među neželjenim efektima su crvenilo, otok i bol na mestu ubrizgavanja, groznica, malaksalost, glavobolja, vrtoglavica, mučnina, povraćanje, povišena temperatura, alergijske reakcije, smanjenje broja belih krvnih zrnaca, smanjenje krvnog pritiska i problema sa cirkulacijom, problemi sa jetrom i bubrezima, pogoršanje simptoma astme, pojava novih simptoma ili pogoršanje postojećih.

P: Kome se preporučuje Iscador?
O: Odluka o upotrebi Iscadora u lečenju kancera treba da se donese u saradnji sa kvalifikovanim zdravstvenim radnikom, koji će proceniti potencijalne rizike i koristi za svakog pacijenta pojedinačno. Iscador se najčešće preporučuje kao dopunska terapija uz druge terapije.

Reference:

 1. Büssing A, Schietzel M, and editors. Mistletoe therapy: basic and clinical aspects. Stuttgart, Germany: Schattauer, 2003.
 2. Ernst E. “Mistletoe as a treatment for cancer: review of controlled trials.” British Journal of Cancer. 91(2004): 1729-1733.
 3. Horneber MA, Bueschel G, Huber R, et al. “Mistletoe therapy in oncology.” Cochrane Database of Systematic Reviews. (2008) CD003297.
 4. Kienle GS and Kiene H. “Review article: Influence of Viscum album L (European mistletoe) extracts on quality of life in cancer patients: a systematic review of controlled clinical studies.” Integrative Cancer Therapies. 9(2010): 142-157.
 5. National Cancer Institute. “Mistletoe.” 2015. https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp/mistletoe-pdq.
 6. Ostermann T, Raak C, and Büssing A. “Survival of cancer patients treated with mistletoe extract (Iscador): a systematic literature review.” BMC Cancer. 9(2009): 451.
 7. Steele ML, Axtner J, Happe A, et al. “Adverse events in cancer patients treated with mistletoe (Viscum album L.) extracts: a systematic review.” Integrative Cancer Therapies. 14(2015): 396-406.

Share

author

Jovan Subotin

Nutricionista sa 8 godina iskustva u pravljenju programa dijetetski suplemenata. dijeta i nutrcionističkih programa za čišćenje organizma, programa ishrane.

Similar Posts

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *