IP6

IP6 inozitol heksafosfat ubica kancera

4 minutes, 36 seconds Read

IP6 označava inozitol heksafosfat predstavlja jedinjenje koje se u prirodi nalazi u nekoliko namirnica koje koristimo. IP6 inozitol heksafosfat ima značajnu ulogu u lečenju raka. IP6 takođe poznat kao fitinska kiselina deluje vezujući gvožđe. Gvožđe ima ulogu kao pojačivač i pomagač razvoja ćelija raka i zato se IP6 smatra kao veoma uspešan preparat u tretmanima protiv raka.

Gvožđe i IP6

Gvožđe je neophodno za proizvodnju crvenih krvnih zrnaca u našem organizmu. Međutim, sa godinama, kad se postigne puna razvijenost organizma korišćenje gvožđa se smanjuje i ono polako počinje da se akumulira u organizmu. Ovaj proces kod žena nije toliko izražen jer one gube gvožđe tokom menstruacije.

Eugene D. Weinberg je dokazao da ova akumulacija gvožđa može izazvati razvoj raka. Postoji dosta primera. Rak se ubrzano razvija kad je visok sadržaj gvožđa u organizmu. Cigarete izazivaju rak pluća kad se oslobodi gvožđe iz njihovog skladišta feritina. Alkohol povećava apsorbciju gvožđa što takođe izaziva rak. Crveno meso je bogato gvožđem i to je u većini slučajeva jedan od izazivača raka. Pacijenti kod kojih je povećan nivo gvožđa su skloniji razvoju raka. Neispravan metabolizam gvožđa u crvenim krvnim zrncima može dovesti do leukemije.

Na isti način kao kod žena, ljudi koji redovno daju krv mogu smanjiti nivo gvožđa i stoga mogu smanjiti rizik od raka. Kod žena, rizik od raka dojke se povećava nakon menopauze kad se povećava i akumulacija gvožđa. Ljudi koji konzumiraju žitarice koje sadrže IP6, smanjuju nivo slobodnog gvožđa u organizmu. Tretmanom u kome se smanjuje sadržaj gvožđa u telu se pomaže organizmu da se izbori protiv raka.

Helatori gvožđa kao što je IP6 vezuju gvožđe u organizmu. Stoga ova jedinjenja mogu sprečiti razvoj raka. IP6 se nalazi u mekinjama i raznim semenkama i on je u potpunosti netoksičan. Ovo jedinjenje deluje selektivno plotiv ćelija raka i ne povređuje normalne ćelije.

Kako zapravo IP6 funkcioniše

Postoji gen koji štiti od raka poznat kao P53. Ovaj gen je otkriven na Univerzitetu u Koloradu prilikom posmatranja DNK kancerogenih ćelija. Otkriveno je da ovi DNK nizovi nemaju gen P53 a takođe je otkriveno da IP6 izaziva ekspresiju gena koji štite ćeliju od mogućeg nastanka tumora uključujući i ovaj gen.

IP6 je takođe potreban za reparaciju DNK. Oštećen  DNK može izazvati razvoj raka i njegova popravka je od suštinskog značaja za prevenciju raka.

U istraživanjima sprovedenim na medicinskom Univerzitetu Silesia dokazano je da je IP6 uticao na ekspresiju gena raka debelog creva. Geni koji su počeli da se pojavljuju su P65 i IkappaBalpha i oni su regulisari formiranje ćelija raka. Ip 6 je usporio ćelijsku deobu i rast kancerogenih ćelija.

Naše imune ćelije poznate kao ćelije ubice lociraju i ubijaju ćelije raka koje se pojave u organizmu. IP6 povećava broj ćelija prirodnih ubica prilikom neki stresnih situacija kao što je pojava kancera ili upotrebe nekih štetnih lekova poput hemoterapije. Ovaj preparat poboljšava sposobnost organizma u borbi protiv raka.

Kancer i IP6

Problem sa ćelijama raka je da one imaju nekontrolisanu podelu i ne odumiru kao normalne ćelije. Programirana ćelijska smrt je od vitalnog značaja za osptanak ljudi jer ovaj porces obezbeđuje obnavljanje odumiranjem starih i deobom novih zdravih ćelija u organizmu. Međutim, ćelije raka prevazilaze ovaj proces poznatiji kao apoptoza. IP6 može da normalizuje funkcionisanje raka ćelija tako što će ih prvovremeno uvesti u apoptozu.

IP6 smanjuje formiranje novih krvnih sudova čiji je razvoj iniciran od strane kancerogene mase. Na ovaj način kancer obezbeđuje dovoljne količine hranljljivih sastojaka za svoj dalji opstanak.

IP6 vezuje slobodno gvožđe i smanjuje njegov nivo u krvi a kao što je pomenuto hemohromatoza pomaže u formiranju raka.

Ćelije kancer se šire vezivanjem za proteine koji su prisutni u u drgim ćelijama. IP6 sprečava ovaj proces širenja.

Hronična inflamatacija, u mnogim slučajevima, može biti preteča formiranja raka. IP6 se bori protiv upale smanjenjem broja citokina, koji su supstance koje su neophodne za nastanak upale.

Slobodni radikali su usamljeni atomi koji vrlo štetno utiču na ćelije i njihov DNK.  IP6 deluje kao antioksidans, što znači da neutrališe slobodne radikale i da ih sprečava da prouzrokuju štetu na ćelijama.

Upotreba IP6

IP6 inozitol heksafosfatPacijenti koji su koristili 8 grama dnevno IP6 za tri i četri nedelje su primetili potiskivanje tumora. Ove nalaze su potvrdili mnogi nučnici širom sveta. Kao dodatni dokaz je činjenica da ljudi koji konzumiraju hranu bogatu sa IP6 imaju manju učestalost nastanka raka.

Kad se IP6 konzumira u ishrani, on je vezan za protein iz koga treba da se oslobodi pre nego što može da deluje. Ovaj preoces obavljaju enzimi koji takođe mogu i da unište IP6 iz tog razloga kroz hranu treba uneti velike količine IP6 da bi imao efekat. Međutim, kad se IP6 uzima kao dodatak dali je u slobodnoj formi ili vezan za proteine on se bolje apsorbuje i deluje mnogo bolje.

Zbog mnogobrojnih dokazanih prednosti prilikom istraživanja koja još uvek traju, IP6 je priznat  suplement i lek koji veoma aktivno utiče na lečenje raka. Pošto je dokazao svoje potencijale mnogi lekari klasične medicine ga prepisuju kao dodatak uz lekove za hemoterapiju.

author

Miko Lamberto

Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

Similar Posts

X