Indol 3 karbinol leči hormonski rak

Veoma je interesantna činjenica da su pojedine farmaceutske kompanije početkom 2010 godine uložile veliki novac u istaživanje i proizvodnju sintetičkog jedinjenja koje će biti srodno indol 3 karbinolu. Indol 3 karbinol bi trebalo u budućnosti da bude osnovi medikament u tretiranju mnogih teški oboljenja poput artritisa pa čak i kancerogenih oboljenja.

U budućnosti indol 3 karbinol bi treba da bude efektivna pa i bolja zamena za Tamoksifen. Indol 3 karbinol vam verovatno ne bi bio interesantan naziv, verovatno za njega niste nikad čuli ali on je veoma značajan u delovanju na kancerogena oboljenja a evo i zašto:

Indol 3 karbinol istraživanje

U jednom od najnovih istraživanja je uspešno dokazana hipoteza da žene koje troše tamoksifen mogu da koriste manje doze ovog leka ako uz njega uzimaju i indol 3 karbinol postižući iste rezultate. Na ovaj nači pacijentima su smanjeni propratni efekti prilikom uzimanja tamoksifena.

Indol 3 karbinol može da se pronađe  u brokoliju, karfiolu i drugom povrću. Ovaj preparat ima mnoge antikancer efekte ali prilikom kuvanja namirnica on gubi mnoga anti kancer svojstva. Mnoga istraživanja su dokazala antikacerogena svojstva indol 3 karbinola.

Od 1990 godina do dana današnjeg izvršeno je oko 120 naučnih studija o preparatu indol 3 karbinolu i njegovom uticaju na kancerogena oboljenja poput kancera dojke, kancera respiratornog sistema i nekih ženskih tipova kancera poput kancera materice i jajnika uslovljenih povećanom koncentracijom estrogena. Upotrebom između 200 i 400 mg dnevno u ranim fazama oboljenja čak 8 od 17 žena je potpuno izlečeno!

Indol 3 karbinol i DIM

Pored indol 3 karbinola veoma efektivan preparat je DIM o kome smo pisali u jednom od predhodnih članaka Obilno krvarenje prilikom menstrualnog ciklusa – biljni tretman a koji ima veoma usklađeno dejstvo sa predhodno navedenim preparatom. Kombinujući jedan  i drugi uvećana je količina inol 3 karbinola u krvnom sistemu u odnosu na stanje u kom nije konzumiran DIM.

Oba preparata su antioksidansi koji neutrališu slobodne radikale. Prilikom istraživanja utvrđeno je da ova dva preparata veoma dobro neutralizuju negativne efekte HPV virusa i smanjuju rizik od nastanka kancera kod osoba koje imaju ovo oboljenje. Ova dva preparata takođe mogu da očiste organizam od hemikalija koje nastaju usled oboljenja HPV virusom koje se nazivaju dioksini i spreče nastanak oštećenja na DNK. Ova oštećenja su jedan od razloga deformacije kancerogenih ćelija a o tome smo pisali u članku Kako nastaje rak .

Indol 3 karbinol i DIM aktivnosti

Aktivnost ova dva preparata se ovde ne završava. Ova dva preparata utiču na kancerogena oboljenja koja su nastala usled povišene koncentracije estrogena i hormonskog poremećaja reverzibilno. Kod ovih kancerogenih poremćaja oestradiol se vezivao za receptore ćelija i tom prilikom je stvarao havariju unutar ćeija, menjajući im strukturu i predvarajući ih u kancerogene.

Indol 3 karbinol i DIM menjaju oestradiol iz veoma agresivne strukture koju sam gore naveo u podnošljivu i dosta slabiju formu koja ne narušava mikrocelularni sklop i metabolizam ćelija.

Oestradiol je karcionogen koji utiče na stvaranje kancerogenih ćelija a takođe utiče i na razvoj kancera i direktno je povezan sa rakom prostate, rakom dojke, jajnika i materice.

Takođe ova dva preparata utiču direktno na receptore i modifikuju ih na samoj ćelijskoj membrani tako da prilikom detekcije oestradiola ovi receptori ne stvaraju haos unutar ćelija i ne menjaju struktru a takođe ne doprinose bilo kavim promenama koje prouzrokuju nastanak kancerogene ćelije.

Ova dva preparata imaju i mnoge uticaje i na kancerogena oboljenja u koja nije direktno uključen estrogen kao pokretač nastanka raka. Da napomen DIM ima sposobnost da kod već formiranih kancerogenih ćelija indikuje ponovnu aktivnost p21 gena koji sprečava sintezu DNK prilikom stvaranja novi kancerogenih ćelija.

Na ovaj način DIM sprečava formiranje i rast kancera.Takođe uticaj oba preparata je smanjio HIF-1 alfa koji  je direktno povezan sa anginogenezom i formiranjem mikro kapilara. Ova dva preparata su smanjila razvoj kancerogenih oboljenja kod kancera dojke, prostate, jetre i limfoma utičući direktno na Cdc25A molekul koji je odgovoran za progresiju i razvoj ovih oboljenja.

Ostali uticaji

Naučnim istraživanjima uspešno je dokazano da ova dva jedinjenja podjendako dobro utiču na kancere izazvane nekim drugim faktorom u odnosu na kancerogena oboljenja nastala estrogenom.

Indol 3 karbinol veoma efektivno suzbija delovanje HPV virusa u predkancerogenim fazama ovog virusa. Postoje takođe dokazi da ovaj preparat utiče na razvoj respiratornih papiloma. Istraživači su dokazali da veoma dobro štiti jetru a najznačajni je  otkriće negovovog reverzibilnog uticaja na razvoj kancera jetre u kom kancerogene ćelije postaju zdrave a razvoj tumora se u potpunosti smanjuje.

Indol 3 karbinol ima takođe uticaj na smanjenje proizvodnje mnogih enzima koji su direktno povezani sa nekim kancerogenim procesima. Ovaj preparat smanjuje koncentraciju alfatoksina u organizmu koji je izraziti karcinogen i koji direktno utiče na razvoj i nastanak kancera. Takođe indol 3 karbinol utiče na apoptozu proces u kome kancerogene ćelije izvršavaju samouništenje.

Rezime

Gore sam naveo tipove kancrogenih oboljenja koja imaju kako direktno dako i indirektnu povezanost sa hormonskim disbalansom i na koja indol 3 karbinol i DiM imaju izuzetno jak uticaj zamenjujući mnoge veoma jake lekove koji sa sobom povlače veliki broj neželjenih efekata. Treba napomenuti da su ova dva preparata veoma dobra u rešavanju problema i regulacije hormonalnih poremećaja a koji kod žena mogu da prouzrokuju mnoge probleme poput obilnih menstruacija, odliva, cista i poremećaja u endometrijalnom predelu.

Share

author

Miko Lamberto

Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

Similar Posts