Alternativna medicina predstavlja metod lečenja bolesti koji se upotrebljava izvan okvira klasičnih medicinski terapija. Alternativnu medicinu u mnogim zemljama praktikuju doktori kao dodatak klasičnim medicinskim metodama. U mnogim naučnim istraživanjima se dokazuje da kombinovanjem alternativnih medicinski metoda sa klasičnim metodama se postižu znatno bolji rezultati u lečenju i sanjiranju simptoma nekih veoma teških bolesti. Alternativna medicina se sastoji iz raznih tipova delovanja na organizam bolesnika. Takođe treba naglasiti da u nekim slučajevim u kojima je klasična medicina digla ruke od bolesnika, alternativna medicina se pokazala znatno učinkovitijom i u mnogim slučajevima je popravila stanje bolesnika pa čak i dovela do potpunog izlečenja.

Objave