Alchajmerova bolest je poremećaj nervnog sistema koja se manifestuje kroz promena u ponašanju i načinu obavljanja osnovnih životnih funkcija. Alchajmerova bolest se javlja u starosnom dobu između 65 i 70 godina. Simptomi Alchajmerove bolesti su kratkotrajna memorija, smanjena sposobnost u obavljanju dnevnih aktivnosti a kod Alchajmerove bolesti su veoma izrašeni poremećaji u ponašanju kao i psihički poremećaji.

Objave

alchajmerova bolest

Alzheimerova bolest i liječenje demencije

Alzheimerova bolest je bolest koja pojedincima oduzima intelektualne sposobnosti. To je jedina od deset najdominantnijih bolesti koja nema postupak liječenja, način da se izbjegne i preokrene tijek bolesti. Alzheimerova bolest nije jasna i očita bolest, to je skupina simptoma za koju postoje različiti uzroci. Nekoliko razloga koji uzrokuju Alzheimerovu bolest su sljedeći: Ogromne količine mikroorganizama […]

Ashvagandha

Ashwagandha – drevna biljka, lijek za Alzheimerovu bolest

Ashvagandha mala je zimzelena višegodišnja biljka koja može doseći visinu od gotovo 5 metara. Uobičajena imena za ovu biljku su zimska trešnja, indijska ginseng a latinsko ime je Vithanie Somnifera. Ashavagandha raste isključivo u Indiji i antropogena je biljka koja je također dio indijskog medicinskog sustava već nekoliko tisućljeća te se u svijetu medicine smatra […]