Alchajmerova bolest je poremećaj nervnog sistema koja se manifestuje kroz promena u ponašanju i načinu obavljanja osnovnih životnih funkcija. Alchajmerova bolest se javlja u starosnom dobu između 65 i 70 godina. Simptomi Alchajmerove bolesti su kratkotrajna memorija, smanjena sposobnost u obavljanju dnevnih aktivnosti a kod Alchajmerove bolesti su veoma izrašeni poremećaji u ponašanju kao i psihički poremećaji.

Objave