Pod hronična oboljenja spada široki sektar kardiovaskularnih problema, neuroloških poremećaja, poremećaja digestivnog trakta, respiratornog sistema ili drugih sistema u ljudskom organizmu ili pojedinačnih organa.
U tekstovima ćete pronaći uticaj pojedinih biljaka i biljnih jedinjenja na ove tipove oboljenja.