Medicina u razvijenim zemljama nije isključivo usmerena ka proizvodnji sintetičkih lekova i istraživanju sintetičkih jedinjenja.
Timovi naučnika širom sveta su otkrili veoma značajan potencijal prirodnih preparata u lečenju mnogih teških bolesti kao što su HIV, kancerogena oboljenja, kardiovaskularna oboljenja, razne vrste bakterija,…
Mnoga oboljenja su ostala misterija iako je nauka veoma napredovala u otkrivanju faktora koji utiču na nastanak istih. Iz tog razloga su naučnici svoju kreativnost usmerili u pravcu otkrivanja lekovitih osobina već formiranih prirodnih jedinjenja. U poslednjih 20 godina baš iz tog razloga su započete obimne medicinske studije i naučna istaživanja sa ciljem otkrivanja uticaja prirodnih jedinjenja na naš organizam.
U sledećim tekstovima ćemo upotrebiti informacije iz ovih naučnih studija u svrhu pronalaženja leka za razne bolesti.
Sve informacije su relevantne i prikupljene su iz medicinskih časopisa i stručne medicinske literature ili su delo autora nekih medicinskih istraživanja.