Homeopatski lekovi

Homeopatski lekovi za genetska oboljenja

Homeopatija je korisna u smislu da se bavi uzrocima a ne indikativnim simptomima koji su specifični za određenu bolest. Simptomi se isključivo koriste kao trag koji definiše preciznu terapiju za pacijenta. Homeopatija leči pojedinca u celini, a ne posebni deo tela ili organ. Oboljenja od prehlade do maligniteta mogu da se tretiraju uz pomoć homeopatije.

Homeopatske terapije i geni

Homeopatske terapije deluju takođe i na gene – sveobuhvatnu kolekciju naslednih smernica svake jedinke.  Svaki genom obuhvata sve podatke koji su potrebni za razvoj i napredak jedinke. Telo svake osobe obuhvata milione ćelija koje imaju svoju apsolutnu grupu smernica.  Ovaj skup smernica se naziva genom i uključuje DNK. U unutrašnjosti DNK se nalazi karakterističan hemijski program koji kontorliše razvoj i napredak svakog pojedinca. Ovaj program je ragulisan sa 4 nukleotidne baze adenin, citozin guanin i timin. Ljudski genom obuhvata dve vrste gena: gene koje održavaju zdravlje i gene koje proizvode odrđene elemente kad smo bolesni i jedino tada se manifestuju.
ljudski genom
Neke homeopatske terapije direktno utiču na nasledne genetske strukture i intenziviraju manifestaciju pojedinih gena.
DR. Jeaner i DR. Marichal istaknute homeopate su utvrdili da DNK molekuli koriste aranžman nukleotida u cilju održavanja dejstva gena. Ovo otkriće je otvorilo put u evoluciji SSHD.
SSHD terapije su terapije koje utiču na ljudski genom i regulišu određene karakteristike DNK koje su nastale u novijem dobu.
Lekovi koji su povezani sa homeopatijom mogu da izmene zdravstveno stanje čoveka i u različitim slučajevima mogu da poprave siptome koji se manifestuju usled raznih zdravstvenih problema. Oni takođe sređuju neke nepovezane procese u organizmu koji štetno utiču na zdravlje.

Homeopatski lekovi

lekovi za dnk
Sve u svemu, homeopatski lekovi ne sadrže supstance koje deluju u farmakološkom smislu. Kao rezultat,  ovi lekovi modifikuju zdravstveno stanje interrelacijom količine gena koji se nalaze u specifičnom tkivu i reorganizacijom ekspresije pojedinih gena koji utiču na pojedine promene u zdravstvenom stanju bolesnika.Ova činjenica je od vitalnog značja iz razloga što su se u predhodnim godinama naučna istraživanja radikalno izmenila i cilju nadogradnje gena koji promovišu siptome raznih oboljenja, ograničavanje njihove manifestacije, kao i gena koji podstiču siptome neželjenih zdravstvenih problem i koji povećavaju njihovu manifestaciju.  Mnoga istraživanja su dokazala da homeopatske terapije mogu da utiču i spreče simptome i delovanjegore navedenih gena.
DR. Saha i saradnici su saznali da specifične terapije kao što su  Condurango i Hydrasis Candensis imaju kapacitet da reorganizuju stuktutru preko 100 gena.
Sa stanovišta zdravstvene zaštite, ovo je veoma značajno otkriće, jer ljudski genom obuhvata bezbroj gena koji uzrokuju oboljenje, kao i onih koji promovišu zdravlje u cilju odbrane od bolesti. Oni su takođe utvrdili da svaki od ovih lekova može reorganizovati nizove koji su veoma slični genima. Dr. Jeaner je potvrdio da se DNK molekuli sa označene nukleotidne kategorizacije mogu koristiti i promovisati u cilju fokusiranja i kontrole brojnih zdravstvenih akcija i promena u organizmu.

Homeopatski lekovi sa životinjskim DNK

Homeoatski preparati povezani sa DNK ribe ( izolovan iz sperme lososa i haringe) ili preparati iz stoke (Izolovani iz timusa teleta) su upotrebljavani u praksi mnogih naučnika poput DR. Jeanera, DR Robinsa i drugih. Pošto je prilikom brojnih zdravstvenih problema bila neophodna primena homeopatskih DNK proizvoda, mnoge pogodnosti ovih preparata su dokumentovane prilikom njihove primene u ovakvim stanjima. Zaključeno je da homeopatski DNK proizvodi utiču takođe na gene koji oslobađaju proteine koji su povezani sa simptomima raznih ozbiljnih promena  u organizmu.
Efikasnost terapije formulisane iz homeopatskih DNK molekula za označenom  kategorizacijom nukleotida je priznata od strane međunarodnog naučnog društva je ova prezentacija DNK molekula sa posebnim aranžmanima i rasporedom u homeopatskom okruženju dozvoljava stavljanje autorskih prava na isti proizvod. Isto tako, istraživanje homeopatskih lekova pomoću molekula DNK sa posebnim aranžmanima je prihvaćeno od strane Svetske Zdravstvene organizacije.

SSHD terapije

Medicina napreduje sa ovim otkrićima, a takođe je uspostavljen širok asortiman SSHD terapija. Korišćenjem ovih terapija iz prve ruke se dobija korist širokog asortimana osnovnih metodoloških otkrića koja su nastala u najnovijim istraživanjima u poslednjih godinu dana.
DNK molekuli koji se koriste u SSHD terapijama se proizvode upotrebom klasične DNK tehnologije za sintezu u najboljim genetskim laboratorijama. Ove laboratorije upotrebljavaju tipične metode za proizvodnju DNK materijala pod nazivom lančana polimeraza. (lančana polimeraza je ekspertiza u molekularnoj biologiji koja stvara repliku celog ili dela DNK i brezbroj duplikata određene DNK kategorizacije).
Poslednji  SSHD molekuli su veoma potentni i apsorbovani su u vodenom rastvaraču da bi uvek bili sveže njihove inovativne funkcije DNK.  Utvrđeno je da je delovanje ovih molegula bolje u vodenom rastvaraču a takođe oni daju određene elektromagnetne pokazatelje da mogu biti lakše prihvaćeni  od molekula DNK sa istim aranžmanom.
Izragrađeni na ogromnom istraživačkom radu i trudu, SSHD lekovi su smišljeni da budu potpuno bezopasni jer su im cilj samo geni koji su otkriveni da podržavaju zdravlje i brane organizam od bolesti.
Postoje različiti načini na koje geni mogu da stimulišu simptome ozbiljnih zdravstvenih tegoba, naprimer brojne su urođene ili i vremenom nastale promene DNK strukture gena. Ove promene se nazivaju mutacije. Ove promene, mutacije stvaraju štetne posledice po zdravlje usled stvaranja proteina koj ne funkcionišu kako bi trebali.
SSHD lekovi se koriste kad se dobiju rezultati da je nivo  pojedinih gena niži od najboljih mogućih.

Geni

Geni istraživanje
Manifestacija pojedinih gena se smanjuje sa godinama starosti naprimer KL gen. Istraživači su otkrili da gen KL obavlja važnu ulogu u usporavanju procesa starenja organizma. Naučnici su otrili prilikom eksperimenata sa životinjama da smanjena akcija KL ubrzava proces starenja nekih delova organizma, preciznije ubrzava dezintegraciju i boranje kože. Ove karakteristike su u potpunosti poništene povećanjem sadržaja ćelija genom KL.
Naučnici su takođe otkrili da KL igra veoma važnu ulogu pomoći kod CD4+ ka T lifocitima, ćelija koje regulišu kretanje imunog sistema. Da bi se zaštitili od mnogih poremećaja i bolesti, veliki broj ljudi može da predupredi ove promene uzimanjem KL gena kroz SSHD terapiju. Ovaj metod mogu da koriste uglavnom stari ljudi .Jedna od mnogih veoma uspešnih SSHD terapija KL genom je terapija Super Srce. Ova terapija je osmišljena da produži vek trajanja srca.

Funkcije gena

Od vitalnog značaja je je prepoznavanje funkcije gena koji su pod uticajem raznih homeopatskih lekova. Ljudski genom ima gene koji uzrokuju široku paletu bolesti. Takvi geni su nekim slučajevima baš oni koji podstiču upalu. Otkriveno je da homeopatski lekovi Nux vomica i Calendula officinalis, utiču veoma dobro na osobe koje boluju od gastritisa a takođe umanjuju manifestaciju HB-EGF gena u ćelijama želudca kod ljudi koji boluju od bakterije Helicobacter pylori.
Ljudski genetski nacrt ili genom ima skoro 25000 gena. Brojni od njih pokreću čitav niz oboljenja.
Pošto  homeopatske terapije imaju dimenziju izmene manifestacije mnogih gena, one postaju veoma bitne u kompletnom sistemu lečenja ljudi. Posebne terapije i uticaj na pojedine gene mogu smanjiti prevashodno predispoziciju za pojedine bolesti. Upotrebom homeopatskih DNK molekula može da se popravi zdravstveno stanje bolesnika kod kojih klasični lekovi nisu dali nikakve ili su dali minimalne rezultate.

Share

author

Miko Lamberto

Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

Similar Posts

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *