glutation

Glutation i njegova uloga u organizmu

Glutation je protein koji se stvara u svakoj pojedinačnoj ćeliji u ljudskoim organizmu. Izuzetno je bitan za zdravlje i opstanak ljudskih bića. Sastoji se od tri aminokiseline a to su: Glutaminska kiselina, Cistein, Glicin i selena u malin količinama.

Glutation je veoma bitan za ljudski organizam

Glutation je veoma bitan za ljudski organizam a grupisan je u velikim koncentracijama u jetri. Njegova funkcija koju obavlja u jetri je dekontaminacija.
Za vreme procesa varenja, hrana se razlaže da bi stvorila energiju. Tom prilikom se proizvode veoma opasni derivati poznati kao slobodni radikali. Da bi neutralisala ove zagađivače u organizmu, jetra je opremljena sa odbrambenim antioksidansima koji uklanjaju ove opasne materije. Među enzimima koji učestvuju u dekontaminaciji jetre glutation je odlučujući u sprečavanju oštećenja u organizmu usled velike koncentracije slobodnih radikala.

Moćni kompleks glutation je jedan od četri neophodna sastojka za normalno funkcionisanje ćelije. Ostali su voda, kiseonik i glukoza. Takođe, on je prisutan u tečnosti u ćelijama iako u mnogo manjoj koncentraciji od jetre.

Nestabilnost i metabolički značaj glutationa povezuju ga sa napredovanjem mnogih oboljenja u koje spadaju malignitet, bolesti starenja, cistična fibroza, kardiološke inflamantacije i mnogih drugih bolesti. Suštinski razlog nastanka nekih bolesti je amortizovan nivoima glutationa u organizmu čije smanjene koncentracije inteziviraju opasnost od nastanka bolesti. Glutation brani ćelije od opasnih transmutacija koje su prvi korak do nastanka maligniteta.

Glutation je agresivno pozadinsko jedinjenje koje oporavlja organizam iza linije borbe

Zbog ogromnog uticaja glutationa na performanse ćelija bilo bi veoma problematično označiti ulogu glutationa u nastanku neke bolesti.
Isto tako, održavanjem određene količine glutationa unapređuje performanse ljudskog imunološkog sistema. Vaš imuni sistem je vezan za ćelije i njihovu funkcionalnost. Što se tiče maligniteta, prilikom zadnjeg  stadijuma i bilo koje vrste ovog oboljenja ( kad je telo prepravljeno malignitetom i imuni sistem oslabljen) povećanjem nivoa glutationa  se ne preporučuje jer na ovaj način mogu još da se učvrste i ojačaju maligne ćelije.

Jedinice nasleđivanja poznate kao geni su umešani u raspad glutationa a takođe i u rasporedu i uticaju enzima koji su umešani u ponovno stvaranje i prerađivanje glutationa.  Istraživači vrše ispitivanja na anomalijama na glutation S transfer gena koje mogu da demonstriraju sledeće: odnose u dijagnoziranju maligniteta i reakciju maligniteta na anti kancer tretmane.
Pojedini medicinski izvori ispituju ove gene da bi shvatili kako oni utiču na hemijsku reakciju glutationa.
Podaci dobijeni iz ovih ispitivanja evidentiraju podatke o svakoj osobi i daju detalje o telesnim funkcijama organizma koji pomažu prilikom odabira direktnih individualnih tremana na pacijentu koji je oboleo od maligniteta.

U svakom trenutku, svi u svom organizmu imamo deformisane ćelije za koje se može utvrditi da su maligne.  Tada je najbolje primeniti apoptozu ili normalnu ćelijsku smrt, štaviše u tom trenutku treba držati na visokom nivou glutation, koji obavja druge značajne funkcije u zdravim ćelijama koji sa zdravim životom, proverenom i zdravom hranom čistom vodom mogu da budu presudna razlika između zdravog stanja i bolesti. Tom prilikom se značajno smanjuje koncentracija slobodnih radikala.

Sad se pitate dali u prisustvu malignitetea povećanjem koncentracija glutationa radimo dobru ili lošu stvar za naše zdravlje?

Odgovor dajemo na osnovu odnosa malignih ćelija i ćelija imunog sistema koje su founkicionalne i spremne da se bore protiv maligniteta. U jednom slučaj u kom su ćelije maligniteta raširene po celom telu a u odnosu na njihov broj, broj ćelija imunog sistema je veoma mali upotreba glutationa će biti kontra produktivna njegovom očekivanom delovanju na organizam i malignitet. Na ovaj način se ojačavaju maligne ćelije. Na drugoj strani ako je malignitet u samom razvoju i tako je dijagnostifikovano, u takvoj situaciji povećavanje koncentracije glutationa bi pojačalo funkcionisanje imunog sistema a ujedno umanjilo broj malignih ćelija. Ako se glutation koristi pre definisane terapije a malignitet je prisutan ovaj preparat može da stvori i ojača otpor maligniteta od hemoterapije.
Ukratko prisustvo povećanih koncentracija glutationa u ćelijama štiti ćelije od nastanka maligniteta.  Posle zračenja ili hemoterapije ćelije treba da imaju dovoljno glutationa da bi se ojačao imuni sistem.

Treba naglasiti da glutation ima povoljne i nepovoljne osobine prilikom primene. Treba uključiti i njegovu izuzetnu antioksidativnu sposobnost i preventivno delovanje ka nastajanju bilo kakvog vida maligniteta i shvatićete kolika je vrednost ovog jedinjenja.

Share

author

Miko Lamberto

Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

Similar Posts