Fucoidan jedinjenje iz braon algi sa antikancerogenim svojstvima

3 minutes, 12 seconds Read

Fucoidan je prirodna komponenta iz  braon algi koja ima izuzetno jake antikancerogene efekte. Postoje različiti tipovi kancerogenih ćelija koje imaju delovanje na ćelijskom i molekularnom nivou. Mnoge anti-kancerogene terapije su projektovane da deluju na kancer putem raznih mehanizama akacije, ali su u većini slučajeva toksične kako za kancerogene ćelije tako i za zdrave ćelije koje okružuju kancer. Fucoidan deluje isključivo na kancerogene ćelije ciljajući samo određene molekule koji su aktivatori apoptoze. Ovo jedinjenje ograničava razvoj tumora i zajedno sa hemoterapijskim agensima pravi još veća oštećenja na kancerogenim ćelijama.
Fucoidan je sulfatni polisaharid koji postoji u mnogim vrstama braon algi poput mozuku, kombu i vakame algi i morske trave. Morska trava koja sadrži u sebi ovo jedinjenje se uglavnom konzumira u Japanu, Kini i Koreji.
Anti-kancerogeni potencijal fucoidan jedinjenja je demonstriran kako in vivo tako i u in vitro studijama na različitim tipovima kancerogenih ćelija. Fucidan aktivnost se odvija kroz razne mehanizme poput apoptoze i aktivacije imunog sistema. Neke sporedne aktivnosti su takođe otkrivene a to su indukcija inflamatacije putem imunog sistema, smanjenje oksidativnog stresa i mobilizacija ćelija imunog sistema.
Sposobnost fucidan jedinjenja da aktivira ćelijsku smrt ili apoptozu nije propraćeno inflamatacijom u procesu uklanjanja kancerogenih ćelija kao što je to običaj kod nekih drugih jedinjenja. U nekoliko studija je dokazano da kod kancera pluća, dojki i debelog creva ovo jedinjenje aktivira ćelijsku smrt ili apoptozu. Takođe je veoma značajne rezultate ovo jednijnje pokazalo kod leukemije.
Fucoidan inhibira razvoj novih krvnih sudova koje tumor koristi za povećanje priliva kiseonika i hranjljivih materija. Utvrđeno je da fucoidan inhibira VEGF, glavni molekul koji promoviše anginogenezu. U nekim studijama je dokazano da 10 mg/kg telesne težine ovog jedinjenja u značajnoj meri smanjuje broj krvnih sudova koje kancer koristi za dopremanje sveže krvi i to u roku od 20 dana.
Godine 1987 u jednom naučnom sitraživanju je dokazano da fucoidan značajno smanjuje metastaze u plućima, posebno kod metastaza adenokarcinoma. Dokazano je da fucoidan inhibira invaziju kancerogenih ćelija utičući na laminin u ćelijskoj membrani.
Dokazano je da unosom 100IU/ml fucoidana se smanjuje vezivanje kancerogenih ćelija na okolno tkivo za 80%.Prilikom odvajanja ćelija koje pokušavaju migraciju u druge delove organizma, većina ovih ćelija neće uspeti u svom cilju jer će biti uništena od strane imunog sistema. Ali ove ćelije mogu da se da se priključe na trombocite i da indukuju agregaciju ovih krvnih pločica i na ovaj način će omogućiti preživljavanje u mikro vaskularonom sistemu. Fucidan onemogućava vezivanje kancerogenih ćelija za trombocite.
Fucoidan pojačava aktivnost NK ćelija i T ćelija imunog sistema. Velika molekularna težina fucoidana iz Cladosiphon okamuranus  omogućava aktivaciju imunog sistema.
Ovo jedinjenje ima takođe sposobnost da smanji toksični uticaj standardnih anti-kancerogenih agensa poput hemoterapije i radiacije na zdravi deo organizma. Dokazano je da ovaj preparat utiče i smanjuje razvoj multiple myeloma. Takođe delovanje fucoidan je povećano zajedno sa konzumacijom preparata dobijenog iz grožđa zvanim resveratrol.
Ovo jedinjenje stavara minimalna oštećenja na zdravi deo organizma i kad se koristi u veoma visokoj koncentraciji i povećava stopu preživljavanja kod ljudi obolelih od benignih i malignih tumora smanjujući  razvoj metastaza i angignogeneze.
Iako je jedinjenje pokazalo značajan uticaja na razne vrste tumora ne postoji dovoljan broj zvaničnih studija da bi se u potpunosti moglo utvrditi njegovo delovanje na kancerogena oboljenja a samim tim da bi se ovo jedinjenje moglo uvrstiti u jedno od važećih antikancerogenih jedinjenja u klasičnoj medicini. Potrebni su dodatni eksperimenti i kliničke studije da bi se ovaj preparat podigao na viši medicinski nivo i da bi se u potpunosti dokazale njegove antikancerogene osobine.

Share

author

Miko Lamberto

Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

Similar Posts

X