Pelinus lingzhi – nauka je zanemela pred njom

#14540
Miko Lamberto
Moderator
  @heal-with-natrure

  Pelinus lingzhiPelinus, prirodna Sang Hwang lingzhi, je dugo bila prepoznavana kao što je zabeleženo u starim dokumentima rečenicom: “Ako možeš pronaći lingzhi staru hiljadu godina na starom dudovom drvetu, možeš spasiti život umiruće osobe”. Lingzhi je bila široko korišćena u Japanu, Koreji i Kini. Godine 1993. Koreja je uspela u razvoju anti-tumor medicine iz pelinusa. Godine 1968. tim za istraživanje doktora Ikekawe objavio je svoj referat o antitumornom dejstvu određenih supstanci i posebno o dejstvu pelinusa u japanskom medicinskom časopisu. Lingzhi je postala veoma popularna u istraživanjima i među naučnicima.

  Efikasnost prirodno kultivisane Phellinus gljive: “Veštački uzgajana Phellinus Linteus može biti uskraćena za efikasnost. Jedino se u prirodi nalaze istinske i prave Phellinus Linteus gljive.

  Pelinus raste prirodnim putem na stablima vrbe, duda i bresta koja su starija od sto godina i koja će se razvijati u narednih 30 do 40 godina. Uslovi uzgajanja kao što su vlažnost, temperature i svetlo su delikatni, pa je pelinus veoma retka u prirodi. Iz tog razloga skoro je nemoguće sakupiti je u prirodi.

  Lingzhi spada u rod Phellinus-a, porodice Hymenochaetaceae, Aphylloporales reda, u klasi gljiva Basidiomycetes koja se najvećim delom sastoji od fungi medicinske upotrebe i jestive fungi. Naziv joj je Meshima u Japanu, Danjo na Islandu i Sanghwang u Kini i Koreji. U dodatku, Veliki rečnik kineske medicine (Jhoong-Yak-Dae-Sajeon; Šangajska naučna izdavačka kompanija) koristi termine poput Sang-Shin, Sang-Hwang-Go i Ho-Son-An.

  Način pripreme i doziranje gljive pelinus

  Pelinus pečurka je drvenastog sastava pa se stoga ne može koristiti u ishrani, ali se zato od nje pripremaju čajevi, razni lekoviti preparati koji se koriste u kombinaciji sa drugim lekovitim vrstama gljiva kao što su Ganoderma Lucidum – Reishi, Cordyceps Sinensis, Agaricus Blazei, Chaga, Shiitake.

  Kineska tradicionalna medicina preporučuje upotrebu 3-5 grama sušene pelinus gljive dnevno za održavanje dobrog zdravstvenog stanja organizma i 15-20 grama dnevno za oboljenja izazvanih kancerom ili kod nekih drugih teških oboljenja. Pelinus gljivu je najbolje konzumirati sa vitaminom C koji pomaže organizmu da bolje absorbuje lekovite sastojke gljive.