DMSO i njegova antikancer svojstva

DMSO Dimetil Sulfoksid, je prirodna suptanca. Ovaj proizvod se često koristi od strane trenera atletike kao tretman za teške povrede kod atletičara. On povećava dotok krvi u predelu povrede. On je priznat kao veoma blaga ali veoma moćna supstanca za lečenje. Postoje hiljade slučajeva koji potvrđuju sigurnost DMSO i efikasnost ovog preparata u poslednjoj deceniji.
Ovaj preparat pomaže osobama obolelim od kancera I to teškim slučajevima da bi sebi produžili životni vek.Najveći uspeh DMSO ima protiv melanoma, kancera prostate, kancera debelog creva, glioblastoma, limfoma.
Ovaj preparat u čistom obliku je tri puta jači od molekula vode. Ovaj preparat zbog toga vrlo lako prolazi kroz ćeliske membrane gurajuči druge supstance sa sobom, takodje I kroz kancerogene ćelije čija je propustljivost veoma mala .Neki od naučnika veruju da osnovna terapeutska vrednost ovog preparata ta da pošto povrati oštećene ćelije on ih hidratizuje, menjajući strukturu vode i povećavajući ćelisku propustljivost koja omogućava ćelijama da se lakše hrane i da izbacuju veću količinu otpada.
Iako se ne može nazreti kompletan mehanizam ove supstance poznato je da DMSO rastvarač I da se meša sa dekstrozom na taj način utičući na kancerogene ćelije kao trojanski konj,pošto ulazi u zidove ćelije kancera koja se hrani dekstrozom. DMSO napada I uništava metabolički najaktivnije kancerogene ćelije bez uticaja na zdrave ćelije.
Mnogi naučnici veruju da DMSO može da prođe kroz proteinski omotač koji okružuje kancerogene ćelije I da može da pomogne lekovima, anti kancer preparatima i imunom sistemu prilikom prepoznavanja I uništavanja kancerogenih ćelija.Takođe se veruje da DMSO može da poveća nivo energije u malignim ćelijama I na taj način one postaju benigne.
DMSO stimuliše mnoge segmente imunog sistema . On takodje uništava slobodne radikale, posebno hidroksil radikale najopasnije od svih. Pošto radikali direktno utiču na rast kacera, ovo može da bude jedan od mehanizama u kome DMSO smanjuje razvoj kancera.Ovo takođe može da bude veoma bitno za ljude koji uzimaju hemoterapiju, jer pacijenti koji su prilikom uzimanja hemoterapije konzumirali DMSO nisu imali nus pojave kao što je gubitak kose, suva usta. Postoje činjenice koje dokazuju da DMSO takođe štiti organizam od radijacije.
DMSO takođe smanjuje bol kod ljudi koji sa veoma ozbiljnim zdravstvenim problemima.
Dmso u tečnom stanju se preporučuje količina između 5 i 10 ml dnevno.

DMSO Dimetil sulfoksid 250 ml prodaja

Dimetil sulfoksid ili skraćeno DMSO je preparat koji se koristi u saniranju povreda, takodje naučno je dokazano da utiče na povćanje cirkulacije krvi smanjuje bol i vraća kancerogene ćelije u normalno stanje.