DCA

Dihloroacetat ili DCA u borbi protiv raka

Ovaj lek poznat kao dihloroacetat ili DCA ubija maligne ćelije kako in vitro tako i u organizmu čoveka. Sa druge strane, dali on može da umanji veličinu tumora bez ikakve štete po ljutski organizam, te informacije tek treba da se istraže.

Klinička ispitivanja na pacijentima koji boluju od maligniteta mozga (glioblasoma) daju nadu ljudima koji boluju od maligniteta.

Veoma interesantna osobina dihloroacetata je da je ekonomičan i da na ovaj proizvod ne mogu da se polažu autorska prava. Ova informacija ga čini prozvodom od zanemarljive vrednosti za farmaceutske  korporacije koje profitiraju od novih skupih lekova.

Samo četri godine unazad, urađena su tri kvantitativna testa koji se odnose na korišćenje DCA i njegov uticaj na malignitet. U nekim od ovih istraživanja je posmatran DCA i njegovo delovanje sa drugim lekovima kao što je hemoterapija i zajednički uticaj sa radioterapijom.

Metabolički pravac delovanja malignih ćelija naspram zdravih ćelija

Dva veoma važna procesa u našim ćelijama je pretvaranje šećera u energiju a to su proces oksidacije glukoze i proces glikolize.

Oksidacija glukoze ili ćelijsko disanje: Ovo je glavni energetski metabolizam u normalnim ćelijama i odvija se u našim mitohondrijama, malim elektranama naših ćelija. Ovaj proces zahteva prisustvo kiseonika koji je neophodan za naše disanje a takođe i za kucanje našeg srca koji pomera putem krvi kiseonik širom našeg organizma. Glikoliza se odvija u citoplazmi naših ćelija i nije povezana sa prisustvom kiseonika. Glikoliza nije specifična za normalne ćelije, proces glikoze više praktikuju kancerogene ćelije i predstavlja lakši način prerade šećera.

Maligne ćelije veoma uspešno stiču energiju uz proces glikoze zbog činjenice da poseduju veoma energičan piruvat dehidrogenaza kinazu. Tehnika da se uspori i smanji proizvodna energije kod malignih ćelija se postiže blokiranjem enzima piruvata dehidrogenaza kinaze i na taj način se kancerogena ćelija prinudi da koristi proces oksidacije glukoze umesto procesa glikolize. Ovaj način promene stvaranja energije u kancerogenim ćelijama se naziva Warburg hipoteza maligniteta. Dihloroacetat obavlja ulogu blokatora i na ovaj nčin izaziva masovno uništenje kancerogenih ćelija.

Dihloroacetat ili DCA blokira enzim piruvat dehidrogenaze kinaze

Dihloroacetat DCA

Dihloroacetat ili DCA blokira enzim piruvat dehidrogenaze kinaze i pojačava rad mitohondrija ćelija i na ovaj način ubeđuje maligne ćelije da odbace svoj standardni metabolički pravac, a na ovaj način ćelije raka dovode same sebe do konačnog uništenja. Ovaj porces samouništenja nastaje zbog toga što su mitohondrije glavni kontrolori ćelijskog uništenja i one su opremljene senzorima koji reaguju na anomalije koji uključuju proces samouništenja ćelije koja nije zdrava.

Kada mitohondrije maligne ćelije prepoznaju da je ćleija maligna onae momentalno aktiviraju samoubistvo. Iz tog razloga krjnji rezultat hemoterapije i radioterapije imaju zastrašujuće nus-pojave. Naše zdrave ćelije u suštini sa mnogo više napora izvršavaju samouništenje.

Uzrok brzog rasta maligniteta je razlog što su mitohondrije isključene, takođe zbog neaktivnosti se ometa rad i funkicoinsanje ćelije a sve nastaje usled nedostatka kiseonika. Dihloracetat preokreće ovo stanje sa drugim anti-malignim lekovima kao što su radioterapija, genetska terapija i najnoviji tretman virusima.

Uticaj na malignitet

Više istraživanja je sprovedeno, zajedno sa kliničkim ispitivanjima na pacijentima koji boluju od maligniteta mozga. Ljudima koji su oboleli od glioblastoma je davandihloroacetat u periodu od godinu dana.

Kod 3 od 5 pacijenata koji su koristili dihloroacetat se smanjila veličina tumora. Kod ova 3 pacijenta postoje dokazi da je usporeno razvijanje tumora, a više malignih ćelija je prolazilo kroz programiranu ćelijsku smrt. Nažalost jedan od 5 pacijenata je odustao, dok je drugi imao operaciju i ova dva čoveka nisu završili kompletan tretman DCA. Treba napomenuti kod kojih drugih oboljenja su zabeleženi uspesi prilikom tretiranja pacijenata sa DCA :

malignitet endometrijuma

malignitet prostate

malignitet dojke

malignitet debelog creva

malignitet grlića metrice

Treba napomenuti da  DCA ima veliku budućnost kao hemijsko sredstvo kojim će se sprečiti dalja progresija kancera a ujedno ovim preparatom može da se zatvori mlečni krug i smanji odlive energije kod pacijenata obolelih od raka koji se manfiestuje gubitkom težine obolelih, povećanim umorom koji je izazvan prekomernom proizvodnjom mlečne kiseline.

Share

author

Miko Lamberto

Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

Similar Posts