Lečenje multiple skleroze konvencionalnim i prirodnim putem

Uprkos neverovatnom napretku medicine, tehnologije i farmaceutske industrije, nemoćni smo protiv mnogih bolesti.

Određeni broj autoimunih, neoplastičnih ili idiopatskih etiologija leči se samo simptomatskim putem, glavni cilj je ublažavanje stanja pacijenta (simptomatska terapija i terapija održavanja, u nekim oblicima karcinoma koristi se palijativno lečenje.

Često je teško kreirati efikasnu terapiju kao posledica nepotpunog i nezadovoljnog razumevanja bolesti, faktora koji je uzrokuju i procesa koji se dešavaju u organizmu tokom bolesti.

Multipla skleroza je tipičan primer bolesti za koju ne postoji definitivan tretman, a koriste se samo sredstva i metode za ublažavanje simptoma, usporavanje progresije ili kontrolu akutnog napada.

Nada mnogih stručnjaka iz ove oblasti je stvaranje, razvoj i primena efikasnih i bezbednih lekova za lečenje multiple skleroze u narednih nekoliko decenija. Desetine lekova se trenutno istražuju i klinički testiraju, ali rezultati nisu dovoljno zadovoljavajući (ili je efikasnost uporediva sa bilo kojim od korišćenih lekova ili postoji preveliki rizik od neželjenih efekata i komplikacija pri upotrebi leka).

Šta je multipla skleroza (MS)? Koji su tipični simptomi i komplikacije?

U suštini, multipla skleroza je autoimuna inflamatorna bolest koja zahvata centralni nervni sistem, koju karakterišu karakteristična oštećenja različitih oblasti (moždanog debla, kičmene moždine) ili diseminovana.

Bolest dovodi do progresivnog oštećenja nervnih struktura, usled čega se razvijaju manifestacije specifične za bolest. Kako su zahvaćeni procesi prenosa nervnih impulsa do odgovarajućih izvršnih organa, u zavisnosti od zahvaćenih područja i strukture, primećuje se širok spektar simptoma.

Često se terapija bolesnika priprema na osnovu ispoljavanja bolesti prisutnih kod određenog pacijenta i prema pojavi bolesti (relapsno-remitentne, prvenstveno progresivne, sekundarno progresivne, relapsirajuće, benigne, maligne).

Klinički simptomi i znaci multiple skleroze uključuju neke od sledećih:

 • slabost mišića i povećan umor
 • mrlje, mrlje, ukočenost
 • tremor
 • mučnina (vidi kod 90% pacijenata)
 • oštećenja vrste
 • poremećaji u ravnoteži
 • promena u toku
 • kognitivno oštećenje
 • promene raspoloženja, depresija, anksioznost (svaki drugi pacijent pokazuje znak depresije)
 • Poremećaji karličnih rezervoara: konstipacija (nosi rizik od naknadnog razvoja fekalne inkontinencije), otežano mokrenje
 • oštećenje čula
 • neurološke manifestacije: epileptični napadi, hemiplegija, piramidalni simptomi, hemianopsija i dr.

Kod nekih pacijenata bolest prolazi neprimećeno, jedva primetni simptomi koji postaju opipljivi kako proces napreduje i dolazi do ozbiljnog oštećenja nervnih struktura. Kod ostalih pacijenata, početak bolesti je dramatičan, to su teške manifestacije koje je često teško kontrolisati.

Bolest je češća kod belaca, žene su dvostruko češće obolele, a prvi simptomi se najčešće javljaju između 15. i 50. godine.

Etiološki faktori koji dovode do pojave bolesti još nisu u potpunosti razjašnjeni, a raspravljalo se o različitim teorijama.

Korisne informacije o karakterističnim znacima, komplikacijama, napredovanju bolesti, metodama dijagnoze možete pronaći u odeljku Bolesti :

 • Multipla skleroza

Nema etiološkog, definitivnog lečenja bolesti. Lekovi iz različitih grupa koriste se za kontrolu simptoma, usporavanje progresije, ubrzavanje procesa oporavka i poboljšanje udobnosti pacijenta.

Nozak kod pacijenta od MS

Lečenje multiple skleroze: sredstvo za kontrolu akutnih napada

Lekovi iz grupe kortikosteroida najčešće se koriste za kontrolu akutnih napada, brzo poboljšanje stanja pacijenta i ubrzanje procesa oporavka.

U zavisnosti od težine napada i opšteg stanja pacijenta, različiti lekovi se primenjuju oralno (u blagim oblicima) ili parenteralno (u teškim slučajevima).

Najčešći agensi su prednizon u obliku tableta, metilprednizolon u obliku intravenske infuzije, kod nekih pacijenata se koriste prednizolon, betametazon, kombinovani lekovi i drugi.

Terapiju propisuje lekar koji je prisutan i prati pacijenta sa multiplom sklerozom, doza i trajanje kursa se određuju pojedinačno.

Kortikosteroidi se obično primenjuju u režimu sa postepenim povećanjem doze i, posledično, sa postepenim smanjenjem nakon prekida terapije, ili kod nekih pacijenata korišćenjem naizmeničnih kurseva.

Lekovi iz ove grupe su veoma efikasni i imaju snažno antiinflamatorno i imunosupresivno dejstvo, brzo kontrolišu zapaljenski proces u organizmu i dovode do poboljšanja opšteg stanja.

Međutim, ne treba preterivati sa njihovom upotrebom zbog visokog rizika od ozbiljnih neželjenih efekata dugotrajnog lečenja. Na primer, kratkoročni kursevi terapije najčešće uključuju poremećaje spavanja, promene krvnog pritiska, promene položaja, zadržavanje tečnosti, povećan rizik od infekcije i još mnogo toga. Dugotrajna terapija ima povećan rizik od razvoja Kušingovog sindroma, osteoporotskih promena kostiju, katarakte, peptičkog ulkusa, promena na koži i dr.

U lečenju kortikosteroida, upotreba drugih lekova se sprovodi sa oprezom u vezi sa rizikom od neželjenih interakcija lekova. Takvi lekovi su, na primer, rifampicin, fenitoin, oralni kontraceptivi, fenobarbital, antifungici i drugi.

I odsustvu efekat lečenja kortikosteroidima ili pri prisustvu različitih kontraindikacija koje ne dozvoljavaju da oic vrsta lečenja kontroliše akutne plućne bolesti može se primeniti plazmaferezu.

U ovoj metodi terapije, tečna komponenta krvi (plazma) se odvaja od krvnih zrnaca i podvrgava posebnom tretmanu (obično se ćelije mešaju sa proteinom, kao što je albumin).

To je u suštini terapeutska, invazivna metoda za uklanjanje abnormalnih makromolekula iz sistemske cirkulacije pacijenta. Koristi se kod akutnih napada, jer ima kratkoročni efekat.

Glavni rizici izvođenja procedure uključuju akutni pad krvnog pritiska kod pacijenta (hipotenzija), hipokalcemiju (akutni nedostatak kalcijuma), mučninu, potiskivanje imunološkog sistema i druge. Veći rizik od komplikacija primećuje se kod osoba sa nestabilnim vitalnim znacima, uglavnom hipotenzije, anemije, aktivnog krvarenja, teške bronhijalne opstrukcije itd.

Postupak dovodi do zaključka specijaliste u određenoj bolnici.

Lečenje multiple skleroze: lekovi za usporavanje progresije bolesti

Da bi se usporilo napredovanje multiple skleroze (MS), koriste se različite grupe lekova i oni imaju različite mehanizme delovanja. Mnogi lekovi imaju imunosupresivna svojstva (suzbijaju imuni sistem pacijenta, uglavnom T i / ili B ćelije), u vezi sa čime dugotrajna terapija nosi ozbiljan rizik od neželjenih efekata.

Različiti lekovi se daju sami ili u kombinaciji u zavisnosti od težine bolesti i niza individualnih karakteristika pacijenta.

Najčešće korišćeni lekovi u kliničkoj praksi koji utiču na progresiju multiple skleroze su:

 • Interferoni : Interferoni, posebno beta-interferoni, su jedan od najčešće korišćenih agenasa u lečenju MS. Najčešće se koriste interferon beta-1b, interferon beta-1a, peginterferon beta-1a, obično subkutano ili intramuskularno. Uobičajeni neželjeni efekti koji se javljaju tokom terapije uključuju simptome slične gripu, oštećenje jetre, reakcije na mestu injekcije i još mnogo toga.
 • natalizumab : Lek je selektivni imunosupresiv i jedan je od najčešće korišćenih agenasa kod multiple skleroze. Natalizumab sprečava i blokira širenje imunih ćelija koje oštećuju sistemsku cirkulaciju u strukturi mozga i kičmene moždine. Šifra mnogih pacijenata je lak izbor, ali joj se pristupa individualno (šifra nekih pojedinaca se koristi u slučaju neupotrebe drugih sredstava). Njegova upotreba nosi rizik od virusnih infekcija moždanih struktura, posebno progresivne multifokalne leukoencefalopatije kod osetljivih pacijenata.
 • teriflunomid : Lek je selektivni imunosupresiv, a aktivni metabolit je leflunomid. Najčešće se koristi za lečenje relapsno-remitentne multiple skleroze i primenjuje se jednom dnevno. Ima izražena antiinflamatorna svojstva, dovodi do smanjenja proliferacije brzo rastućih ćelija, dovodi do smanjenja broja limfocita. Glavni rizici njegove upotrebe uključuju oštećenje jetre, alopeciju, neutropeniju, glavobolju, alergijske reakcije, bolove u zglobovima i mišićima, promene krvnog pritiska i drugo.
 • alemtuzumab : je monoklonsko antitelo koje usporava napredovanje multiple skleroze suzbijanjem broja belih krvnih zrnaca. Obično se daje parenteralno u posebnom režimu, sa nekim od najčešćih neželjenih efekata uključujući stomačne tegobe, senzorno oštećenje, depresiju i povećan rizik od infekcije. Lek je teško otkriti i dostupan je u posebnom režimu
 • mitoksantron : U suštini, antineoplastični agensi su citotoksična aktivnost koja se koristi u kompleksnoj terapiji određenih maligniteta. Koristi se kod nekih pacijenata sa MS samo u strogim indikacijama i kao poslednje sredstvo kod pacijenata sa visokim rizikom od neželjenih efekata, oštećenja kardiovaskularnog sistema i povećanog rizika od hematoloških neoplazmi.
 • Fingolimod : je selektivni imunosupresiv, a za lečenje MS (uglavnom relapsno-remitentnog oblika) koristi se jednom dnevno ili specifičan mehanizam dovodi do preraspodele limfocita i usporava napredovanje MS. Njegova upotreba je povezana sa povećanim rizikom od infekcije (herpes virusi, virusi gripa), oštećenja vrsta, glavobolja, neuroloških manifestacija, ekstremnih lupanje srca i dr.
 • glatiramer acetat : Lek je imunostimulant (imunostimulans), koji se obično primenjuje subkutano. Njegovi glavni efekti su da pomognu imunološkom sistemu da blokira napade mijelina, što zauzvrat usporava napredovanje MS. Često dovodi do iritacije kože na mestu injekcije, osipa, edema, simptoma sličnih gripu, neuroloških i gastrointestinalnih problema

Lekovi koji se koriste za usporavanje progresije multiple skleroze se koriste sa oprezom samo pod medicinskim nadzorom, jer nose značajan rizik od neželjenih efekata koji variraju u težini, kratkoročno i dugoročno. Nepravilna upotreba može dovesti do pogoršanja stanja pacijenta.

Mnogi od ovih lekova nisu dostupni u Bugarskoj, što zahteva uvoz iz drugih zemalja.

Brojni lekovi imaju potencijal da uspore napredovanje MS.Klinička ispitivanja se testiraju širom sveta, ali to je proces kontroverze (u proseku traje 10 do 15 godina), skup i težak za lečenje.

Lečenje multiple skleroze: simptomatski lekovi

Često, da bi se ublažila manifestacija multiple skleroze, u glavnu terapiju se uključuju simptomatska sredstva koja su specifično usmerena na određeni simptom pacijenta.

Individualizacija terapije je neophodna u vezi sa višestrukim manifestacijama bolesti i njihovom različitom rasprostranjenošću kod pojedinih pacijenata.

U zavisnosti od glavnih pritužbi, koristi se određena grupa lekova:

 • za ublažavanje depresivnih epizoda i promenu raspoloženja : koriste se antidepresivi . 19459012], kao što su fluoksetin, sertralin, paroksetin i drugi, gde doza i trajanje terapijskog kursa određuju mahune.
 • za ublažavanje mučnine : mučnina je simptom koji se javlja kod oko 90 odsto pacijenata i u nekim slučajevima dovodi do značajnog narušavanja komfora pacijenta, zbog čega je neophodno prepisati odgovarajuće lekove iz grupe antiemetika . Koriste se agonisti dopamina (metoklopramin, domperidon), antagonist serotonina (ondansetron) i drugi.
 • za ublažavanje mišićnih grčeva : za ublažavanje manifestacije spastičnosti, parestezije, peckanja, grčeva u mišićima i drugi, često primećeni kod multiple skleroze, lekovi iz grupe [19] relaksansa . Najčešće se koriste baklofen, tizanidin (miorelaksanti centralnog dejstva), a kod nekih pacijenata dijazepam (predstavnik benzodiazepina). Obično se daju oralno u odgovarajućem režimu doziranja
 • za ublažavanje simptoma karličnog rezervoara : kod urinarne inkontinencije (nemogućnost ili otežano mokrenje) preparati kao što su oksibutinin [194591409] (194591409]) 19459011] tolterodin i drugi, kolitis, opstrukcija creva [19459] [19459], itd.
 • za sindrom bola: Neki pacijenti osećaju bol različitog stepena, uz upotrebu odgovarajućih analgetika [195].
 • kod kognitivnog opadanja : u prisustvu oštećenja pamćenja, koncentracije, oštrine uma koriste se različita sredstva, najčešće iz grupe nootropnih lekova [1245] [1945]. 19459016], što različitim mehanizmima dovodi do poboljšanja kognitivnih funkcija. Pored toga, mogu se naučiti različiti suplementi za poboljšanje pamćenja i koncentracije.

U zavisnosti od glavnih pritužbi određenog pacijenta, mogu se koristiti i druga sredstva za ublažavanje simptoma i poboljšanje kvaliteta života.

Bez obzira na vrstu simptomatskog agensa, sve lekove treba konsultovati sa lekarom koji je prisutan kako bi se smanjio rizik od neželjenih interakcija lekova kombinovanih i/ili pogoršanja teških bolesti (dijabetes, visok krvni pritisak, visok krvni pritisak, pritisak) . disfunkcija i drugo). ).

Dodatni i alternativni lekovi za lečenje multiple skleroze: fizikalna terapija, vitamini, lečenje

Za lečenje multiple skleroze (MS), alternativne metode, biljke i neki vitamini se često koriste u konvencionalnim lekovima.

Svrha je podrška osnovnoj terapiji, smanjenje nekih neželjenih efekata korišćenih lekova i poboljšanje kvaliteta života pacijenta.

Alternativne metode i pomoćna sredstva ne zamenjuju terapiju lekovima i ne bi trebalo da služe kao jedino sredstvo terapije.

Prilikom njihove upotrebe potrebno je unapred konsultovati lekara o mogućem efektu efikasnosti nekih lekova u slučaju nepravilne upotrebe (rizik od neželjenih interakcija između biljaka, suplemenata, vitamina i lekova koji se koriste za lečenje multiple skleroze).

Najčešće korišćene alternativne i komplementarne mere za kontrolu simptoma i usporavanje progresije bolesti uključuju:

 • Fizikalna terapija : Brojne tehnike koje se koriste u fizikalnoj terapiji mogu se koristiti za ublažavanje nekih manifestacija multiple skleroze. Takve su, na primer, radna terapija, obuka u rukovanju određenim tehnološkim sredstvima za olakšavanje komfora pacijenata, primena određenog seta vežbi za poboljšanje mišićnog tonusa i drugo.
 • vitamini, minerali i drugi suplementi : u kompleksno lečenje bolesti preporučuje se uključivanje odgovarajućih doza vitamina D , koenzima Q10, omega-3 masnih kiselina , vitamina A , selena , magnezijuma , nekih vitamina B (B-kompleks) , probiotici i drugi izbor preparata uzimajući u obzir individualne potrebe konkretnog pacijenta
 • bilje i lekovito bilje : ašvaganda se koristi za smanjenje anksioznosti i stimulacije nervnog sistema, žutika i ehinacea se mogu koristiti za ublažavanje upale, đumbir dovodi do ublažavanja tegoba u želucu, ali takođe ima potencijalne antiinflamatorne i neuroprotektivne funkcije koristi se ginkgo biloba za poboljšanje kognitivnog statusa, antioksidativni i antiinflamatorni potencijali korena maslačka se koriste za ublažavanje nekih simptoma MS, borovnice , brusnice , kanabis i mnogi druge biljke mogu biti lekovi za kontrolu nekih simptoma bolesti i poboljšanje neurološkog, mentalnog i mišićnog tonusa pacijenata
 • druge alternativne metode : lečenje pčelinjim otrovom (apiterapija), refleksologija, magnetna terapija i druge se primenjuju po potrebi kod nekih pacijenata

Plan lečenja i lečenje multiple skleroze su složeni, često dugotrajni i zahtevaju praćenje pacijenata kako bi se primetili neželjeni efekti lekova i metoda lečenja.

Prognoza se razlikuje od pacijenta do pacijenta, uz niz faktora. Kod nekih pacijenata je moguće kontrolisati manifestacije i dugotrajnu remisiju standardnim sredstvima, ali kod drugih nedostatak efekta različitih mera lečenja i smrtni ishod.

Nade su usmerene na eksperimentalnu medicinu i stvaranje novog, veoma efikasnog i bezbednog sredstva za upotrebu.

multipe skleroza ljudi
Source Everyday Health

Alternativni lekovi za simptome multiple skleroze

Multipla skleroza je hronična, autoimuna bolest centralnog nervnog sistema. Uglavnom utiče na mozak, kičmenu moždinu i optički nerv.

Patogenetski mehanizmi bolesti uključuju oštećenje zaštitne nervne ovojnice (mijelinske ovojnice) pod uticajem sopstvenog imunog sistema, koji ih pogrešno prepoznaje kao strano telo. Poremećaj mijelinske ovojnice, zauzvrat, dovodi do poremećaja u prenosu nervnih impulsa između nervnih ćelija. Naziv bolesti potiče direktno od prisustva mnogih područja skleroze, koja predstavljaju područja demijelinizacije unutar ljudskog nervnog sistema.

Simptomi multiple skleroze se kreću od blage, privremene do teške i trajne invalidnosti. Najčešće obuhvataju progresivnu slabost, umor, narušen izgled, probleme sa pamćenjem, poremećaje pokreta, ravnoteže i koordinacije, promene osetljivosti udova (osećaj peckanja), disfunkciju i druge poremećaje.

Još uvek ne postoji lek ili metoda koja može u potpunosti da izleči bolest. Lečenje je prvenstveno usmereno na usporavanje razvoja bolesti i ublažavanje već ispoljenih simptoma.

Upotreba alternativnih lekova za simptome multiple skleroze je sve češća praksa. Mnogi ljudi se okreću nekonvencionalnim metodama lečenja kada tradicionalna medicina ne uspe da poboljša simptome.

Lečenje multiple skleroze lekovitim biljkama

Ašvaganda

Ashvagandha je biljka poznata po raznim imenima, uključujući indijski ginseng, asana i Vithania somnifera. Među njenim korisnim svojstvima su stimulacija nervne aktivnosti, oslobađanje od stresa i anksioznosti, poboljšanje imunološke funkcije. Ponekad se koristi za hronične bolove i upale.

Astragalus

Astragalus je biljka koja se koristi u tradicionalnoj kineskoj medicini. Postoji mnogo varijanti ove biljke, ali se u medicinske svrhe najčešće koriste Astragalus membranaceus i Astragalus mongholicus. Postoje dokazi da su reakcije astragalusa medicinski dizajnirane da kontrolišu imunološku aktivnost, zato treba biti oprezan prilikom upotrebe.

Žutika

Žutika je biljka koja se dugo koristi u indijskoj i istočnoj medicini kao sredstvo za ublažavanje upale, borbu protiv infekcija, lečenje dijareje i antacida.

Đumbir

Đumbir se dugo koristio u medicinske svrhe kod gastrointestinalnih tegoba, mučnine, bolova u zglobovima i mišićima. Međutim, neke studije su otkrile antiinflamatorni i neuroprotektivni potencijal. Većina ljudi može koristiti đumbir u razumnoj količini bez ikakvih neželjenih efekata.

Ehinacea

Ehinacea je biljka koja se može naći u različitim oblicima za upotrebu. Poznato je po upotrebi protiv prehlade i infekcija gornjih disajnih puteva. Kod ljudi sa multiplom sklerozom, studija se fokusirala na antiinflamatorni potencijal biljkei njenu sposobnost da poboljša imunološku funkciju.

Neki ljudi mogu biti alergični na ehinaceju, pa budite oprezni sa njihovom upotrebom! Osim rizika od alergijske reakcije, ona je obično bezbedna.

Ginko biloba

Ginkgo biloba je bik poznata po svojoj sposobnosti da poboljša pamćenje i mentalne performanse. Ekstrakt ginka bilobe pokazao se efikasnim u poboljšanju pamćenja i razmišljanja, ublažavanju bolova u nogama i preaktivnim nervnim reakcijama. Utiče na problem sa izgledom i smanjuje vrtoglavicu.

Kurkuma

Kurkuma je popularan začin koji sadrži kurkuminoide, koji su pokazali neuroprotektivna svojstva i potencijal da ublaže simptome multiple skleroze i drugih autoimunih bolesti. Međutim, da bi se upotpunio efekat kurkume na struju i razvoj multiple skleroze, kao i tačna doza, mora se pre toga proučiti da se široko preporučuje za upotrebu kod osoba sa multiplom sklerozom.

Čičak koren

Čičak je poznat po svojoj sposobnosti da poboljša cirkulaciju krvi i smanji upale. Njegova antioksidativna i antiinflamatorna svojstva za potencijalne efekte raka, dijabetesa, kožnih bolesti i gastrointestinalnih poremećaja se još uvek proučavaju. Još uvek postoji potreba da se istraži njegova efikasnost u lečenju multiple skleroze.

Koren putera

Koren maslačka se koristi kao biljka za poboljšanje opšteg zdravlja. Studije na životinjama pokazuju da koren žutovine može smanjiti umor i poboljšati imunološku funkciju. Njegova antioksidativna i antiinflamatorna svojstva mogu pomoći u ublažavanju simptoma multiple skleroze.

Mačja trava

Neki Goodies su koristili mačju travu da kontrolišu bol kod multiple skleroze. Međutim, treba imati na umu da mačja trava ima sedativni efekat i može pogoršati umor, kao i da pobegne od delovanja lekova ima sedativni efekat. U Judimi nedostaju studije, ali eksperimenti na životinjama su suštinski ekstrakti koji pokazuju da ima antiinflamatorna svojstva i izbegava bol.

 Crvena viburnum

Kora viburnuma se koristi u lečenju mišićnih grčeva. Iako su rađena istraživanja o ovoj bolesti kod ljudi, čini se da ima antioksidativne i antikancerogene efekte koji mogu inhibirati rast tumora i širiti leziju.

 borovnica

Borovnice, poznate i kao Hutzkleberri-borovnice, koriste se kao hrana, a voće i lišće se takođe mogu koristiti za pravljenje biljnih ekstrakata. Koriste se za lečenje vrsta poremećaja, skorbuta, dijareje i poremećaja cirkulacije. Vorovnica je bogata  antioksidansima, ima potencijal da poboljša izgled, smanji upale i smanji kognitivna oštećenja. Se ove osobine čine borovnice pouzdanim sredstvom u borbi protiv simptoma multiple skleroze.

Brusnica

Sok od brusnice (nezaslađen, 100% prirodan) se dugo koristi u lečenju infekcija urinarnog trakta. Sok od brusnice je pogodan lek za pacijente sa multiplom sklerozom i disfunkcijom bešike.

Kanabis (marihuana)

Kanabis je poznata biljka prvenstveno po svojim narkotičkim svojstvima, ali se poslednjih godina sve više koristi termin medicinski kanabis (medicinska marihuana), koji se povezuje sa upotrebom kanabisa i njegovih derivata za ublažavanje i lečenje simptoma niza ozbiljnih bolesti, uključujući multiplu sklerozu, rak, neurodegenerativne bolesti, glaukom, srčani udar, epilepsiju. U mnogim zemljama upotreba kanabisa u medicinske svrhe je legalizovana i regulisana, ali se o tom odnosu još uvek mnogo raspravlja, pa tako i kod nas.
Nakon istraživanja i testiranja, ustanovljeno je da je supstanca u marihuani (kanabinoidi) dovela do značajnog ublažavanja mišićne spastičnosti, ukočenosti, bola, problema sa bešikom i tremora kod multiple skleroze. Pored toga, kanabinoidi imaju određena neuroprotektivna dejstva, što je posebno važno za dugotrajnu kontrolu bolesti.

Vitamini i suplementi za multiplu sklerozu

Koenzim Q10

Koenzim Q10 se koristi zbog svoje sposobnosti da uspori razvoj neurodegenerativnih bolesti. Dalje istraživanje je neophodno pre nego što počne primenjivati na osobama sa multiplom sklerozom, ali se generalno dobro toleriše i bezbedna je supstanca.

Dokozaheksaenska kiselina (DHA)

DHA je omega-3 masna kiselina koja se može dobiti konzumiranjem ribe i omega-3 dodataka. Prema Nacionalnom centru za komplementarnu i alternativnu medicinu (NCCAM), dokozaheksaenska kiselina je važna za protok krvi, mišićnu aktivnost, varenje, rast ćelija i aktivnost mozga. Kod pacijenata sa multiplom sklerozom, dodatak dokozaheksaenske kiseline može pomoći u zaštiti centralnog nervnog sistema i smanjenju težine oštećenja. Neželjeni efekti su obično blagi, ali treba imati na umu da razređuje krv i otežava zgrušavanje krvi.

Polinezasićene masne kiseline

Polinezasićene masne kiseline se mogu dobiti prirodnim putem, pravilnom ishranom ili u obliku suplemenata. Omega-3 i omega-6 masne kiseline mogu biti od pomoći u smanjenju upale i smanjenju težine i trajanja ponavljanja multiple skleroze.

Magnezijum

Magnezijum je neophodan za mnoge telesne funkcije. Nedostatak magnezijuma može dovesti do slabosti, umora, peckanja, grčeva, napadaja, mišićnih kontrakcija i još mnogo toga. Neke studije sugerišu da nedostatak magnezijuma može biti povezan sa simptomima multiple skleroze, kao i sa nekim drugim hroničnim, progresivnim stanjima. Dodatci magnezijuma i ishrana koja sadrži prirodni izvor magnezijuma mogu biti od pomoći u sprečavanju pogoršanja simptoma.

Selen

Selen je mineral koji se sve više korisiti radi poboljšanja zdravlja. Dugo se koristi za prevenciju srčanih problema i raznih vrsta karcinoma, ali još uvek postoje ograničeni naučni dokazi  o ovim delovanjima selena. Neka istraživanja pokazuju da selen igra ulogu u poboljšanju zdravlja očiju i imunološkog sistema.

Vitamin A

Vitamin A igra važnu ulogu kod izgleda, reproduktivnog zdravlja i imunološke funkcije. Može se dobiti prirodnim putem iz određenih namirnica (lisnato povrće, meso, voće i mlečni proizvodi) ili uzimati kao dodatak. Zbog rizika od hipovitaminoze vitaminom A, ne treba ga uzimati dugo i u velikim dozama bez konsultacije sa lekarom! Dodatak vitamina A povezan je sa degeneracijom makule povezane sa rastom. Antioksidansi u vitaminu A mogu biti od pomoći osobama sa multiplom sklerozom, ali njihova veza još uvek nije dobro proučena.

Vitamin B1

Vitamin B1, poznat i kao tiamin, je od velikog značaja za pravilno funkcionisanje mozga, za pravilan metabolizam, aktivnost nerava, mišića i srca. Nedostatak vitamina B1 je povezan sa različitim neurodegenerativnim bolestima, uključujući multiplu sklerozu. Nedostatak vitamina B1 može dovesti do slabosti i umora. Prirodni izvori su orasi, semenke, mahunarke, cela zrna, jaja i nemasno meso.

Vitamin B6

Vitamin B6 je poseban sastojak za pravilno funkcionisanje metabolizma. Sadrže ga neke namirnice, kao što su nemasno meso, riba i skrobno povrće. Iako je nedostatak vitamina B6 redak, njegovi niski nivoi nisu neuobičajeni kod autoimunih bolesti. Nedostatak vitamina B6 može biti povezan sa disfunkcijom mozga, depresijom, konfuzijom i problemima sa bubrezima.

Multivitamini i multimineralna formula

Multimineralni suplementi i multivitamini mogu se naći u obliku tableta ili praha, kombinujući širok spektar vitamina i minerala. Poželjno ih je dobijati uglavnom iz prirodnih izvora, u zdravoj i uravnoteženoj ishrani, ali za neke to nije uvek moguće. Još uvek postoje kontroverze među naučnom zajednicom o značaju multiminerala i multivitamina u prevenciji širokog spektra zdravstvenih problema. Međutim, postoje dokazi koji ukazuju na to da neki multivitamini i multiminerali mogu pomoći u prevenciji problema sa očima, upale mozga, neurodegenerativnih problema, umora i kognitivnih oštećenja.

Za neke ljude sa multiplom sklerozom, multivitamini i multiminerali mogu biti od pomoći u prevenciji deficitarnih stanja.

Probiotici

Probiotici su žive bakterije za koje se smatra da su korisne za telo i mikrofloru creva. Probiotici se mogu naći u obliku kapsula, praha ili mleka. Mali broj studija je pokazao da mogu biti od koristi u prevenciji malapsorpcije.Gudijeva bolest je multiple skleroze. S druge strane, probiotici mogu imati antiinflamatorna svojstva, stimulisati imunološku funkciju i poboljšati zdravlje nerava.

Apiterapija za multiplu sklerozu

Apiterapija obuhvata svaki tretman na bazi pčelinjih proizvoda, kao što su med, pčelinji otrov, matični mleč, propolis i pčelinji polen.

Pčelinji otrov

Lečenje uboda pčela se takođe klasifikuje kao apiterapija (pčelinji otrov je takođe poznat kao apitoksin). U terapiji pčelinjim otrovom, živi ubod pčela se koristi kao „alat“ za ubrizgavanje otrova u telo pacijenta kako bi se ublažio bol, slabost mišića i koordinacija. Za razliku od mnogih drugih biljaka i suplemenata koji se koriste za lečenje multiple skleroze i njenih simptoma, pčelinji otrov je posebno proučavan zbog njegovih efekata na multiplu sklerozu u nekoliko kliničkih ispitivanja.

Apamin je komponenta sadržana u pčelinjem otrovu za koju se smatra da ima sposobnost da poboljša prenos impulsa između nerava. Adolapin i melitin su otrovani pčelinjim otrovom, za koji naučnici veruju da će izazvati prirodno slabljenje lekovitih otrova kako bi se smanjio bol i bol. Ovo je osnova nade da se pčelinji otrov može koristiti za pomoć ljudima sa multiplom sklerozom.

Pčelinji polen

Pčelinji polen je bogat izvor minerala, vitamina, enzima i hranljivih materija. Češće se koristi u obliku dijetetskog suplementa. Iako se njegova svojstva još uvek proučavaju, čini se da ima neka antioksidativna i antimikrobna svojstva. Izuzetno je bogat mineralima i vitaminima, elementima u tragovima, proteinima i aminokiselinama. Koristi se za ubrzavanje zarastanja rana i stimulisanje imunog sistema, za ublažavanje zatvora i za poboljšanje izdržljivosti. Drugi predlozi sugerišu da je pčelinji polen koristan za stimulisanje imunog sistema i borbu protiv hroničnih bolesti.

Apiterapija se koristi za lečenje visokog krvnog pritiska, oštećenja mozga, cerebralnog krvarenja i oštećenja pamćenja.
Može se koristiti samo kao pomoćna terapija i ni na koji način ne može zameniti sve tretmane koje je propisao lekar! Osobe za koje se sumnja da imaju alergijsku reakciju na pčelinji ubod, pčelinji polen ili med treba da izbegavaju sve oblikeovog lečenja.

Magnetna terapija

Magnetna terapija je oblik energetske medicine i upotrebljava magnetnu silu. Veruje se da ova sila poboljšava funkcionisanje tela. Neke studije sugerišu da može da smanji umor, ali još uvek nema jasnih dokaza da će ova terapija pomoći u lečenju simptoma MS.

Refleksologija

Refleksologija je terapijakoja uključuje pritiskanje nogu, ruku ili ušiju. Veruje se da su ove tačke centri organizma i sistema organa, a uticaj na ove tačke poboljšava njihovo funkcionisanje. Malo je dokaza da refleksologija pomaže u liječenju parestezije (pegavosti ili drugih neuobičajenih kožnih promena), ali je još uvijek potrebno istraživanje kako bi se utvrdilo da li refleksologija može pomoći u ublažavanju drugih simptoma MS.

Vežbanje

Vežbanje nudi mnoge prednosti za osobe sa multiplom sklerozom. Osim toga, poboljšava opšte zdravlje, snagu mišića, smanjuje umor i poboljšava funkciju bešike i creva. Vežbe smanjuju ukočenost i povećava pokretljivost. Da bi se postigla maksimalna efikasnost i izbegle potencijalne komplikacije, plan vežbanja treba da pripremi i sprovodi specijalista.

Upravljanje stresom

Veza između stresa i egzacerbacije multiple skleroze je dobro poznata – čini se da različite vrste stresa različito utiču na svaki slučaj. Važno je da svako pronađe strategiju upravljanja stresom koja mu najviše odgovara. Pogodne za ovu svrhu su meditacija, akupunktura, Reiki terapija.

Navedena biljka i način terapije ne pokrivaju punu listu opcija za alternativno lečenje simptoma multiple skleroze. Članak nudi kratak pregled nekih od najčešćih bolesti, suplemenata i metoda o kojima se govori kao korisnih za osobe sa multiplom sklerozom. Neki dodatak lečenju kao tehnika i metoda, može izazvati interakcije lekova ili komplikacije ako se koriste nepravilno. Pre upotrebe bilo kog suplementa, alternativne ili komplementarne terapije za lečenje multiple skleroze, razgovarajte sa svojim lekarom o svim potencijalnim prednostima i rizicima!

Psorijaza prirodno lečenje bolesti

Ne postoji definitivan lek za psorijazu, ali dobrim prirodnim tretmanom ova bolest može nestati na duži vremenski period a takđe se može smanjiti njen intenzitet.

Šta je psorijaza?

Psorijaza je hronični inflamatorni proces kože koji se odlikuje ubrzanom diferencijacijom i proliferacijom epidermisa: ograničene crvenkaste erupcije, ponekad sa preklapajućim plakovima prekrivenim srebrnastim ljuspicama, a drugi put sa otvrdnućem.

Pojavljuje se na koži glave, spoljnim delovima ekstremiteta (zglobovi, laktovi, kolena i zglobovi nogu) i mestima ponovljenog trenja. Psorijaza se takođe može manifestovati abnormalnostima noktiju.

Utiče na 2% populacije , češće je kod ljud bele puti i postiže svoj maksimalan intezitet između 20 i 30 godina i između 50 i 60 godina.

Šta uzrokuje psorijazu?

Uzrok psorijaze je višestruki , sa genetskim komponentama i komponentama životne sredine. Ponekad postoji porodična istorija ove bolesti. Kada jedan od roditelja pati od psorijaze, rizik da dete ima ovaj poremećaj je 14%. Ova cifra raste na 41% kada oba roditelja pate od nje. U svakom slučaju ova bolest nije prenosiva.

Među faktorima koji utiču na psorijazu je malapsorpcija proteina , zbog čega crevne bakterije stvaraju toksične aminokiseline, poliamine: ako se povećaju, psorijaza se pogoršava. Enzimi koji poboljšavaju varenje smanjuju poliamine.

Toksini u crevima poput Candida albicans i drugih kvasaca pogoršavaju psorijazu. Post i gluten – free ishrana dovode do poboljšanja kod pacijenata sa psorijazom. Takođe smanjenje potrošnje alkohola i uzimanje ulja od mlečnogčička, koji poboljšavaju funkciju jetre.

U faktore koji aktiviraju pojavu psorijaze se ubrajaju fizička trauma, promene na koži (Koebner fenomen), infekcije (streptokokni faringitis), hipokalcemijom, stres i neki lekovi, kao što je litijum, lekivi za malariju ili interferon.

Uticaj trudnoće na psorijazu: polovina žena sa psorijazom doživljava pogoršanje tokom trudnoće, a druga polovina poboljšanje.

Lečite psorijazu prirodno

Opšte je verovanje da za psorijazu ne postoji lek , iako može nestati na duži vremenski period. Konvencionalni tretman se fokusira na sve agresivnije lekove sa više neželjenih efekata.

Prirodni lek , međutim, naglašava negu kože , koja pomaže da se smanji minimum svrab i trauma kože. Ovo sprečava Koebner-ov fenomen u psorijatičnim lezijama.

Evo nekih preporuka koje pomažu u poboljšanju psorijaze:

Kupanje u hladnoj ili toploj vodi sa blagim sapunima.

Česta i periodična primena hidratantnih sredstava, naročito dok je koža još uvek vlažna, pomaže da psorijatična koža ostane glatka i pod kontrolom. Ovsene pahuljice ili čaj od kamilice i emolijensa će da se pomoći ublaži svrab i iritacija izazvani psorijazom. Isto važi i za primenu maslinovog ulja .

Sunčanje ili sunce su se pokazali efikasnim za psorijazu, koja obično poboljšava tokom letnjih meseci, kada se se poveća izloženost sunčevoj svetlosti. Ultraljubičasto zračenje B smanjuje sintezu DNK i ima imunoregulatorne efekte. Danas je poznato nekoliko mehanizama u kojima delovanje svetlosti interveniše u regulisanju ovog elementa imunog sistema koji je uključen u psorijazu.

Fotosenzibilni efekti furokumarina poznati su vekovima i objašnjavaju da upotreba pčelinjih ili rutilnih biljaka – poput rue ili Ruta graveolens – zajedno sa progresivnim sunčanjem pomaže u suzbijanju psorijaze na jednostavan i efikasan način.

POBOLjŠAJTE PSORIJAZU DIJETOM

Visok unos masnih kiselina omega 3, dijeta sa niskim – kolicinama kalorija i vegetarijanska ishrana pokazuju korisne efekte kod psorijaze.

Neki pacijenti koji ne podnose gluten se oporave nakon dijete bez glutena .

Koristan Ishrana treba da bude bogata sledećim elementima:

Omega-3 masne kiseline, poput semena lana.

Folna kiselina: spanać, kupus, zelenilo repa, zelena salata i lisnato zelenilo uopšte.

Vitamin A: sokovi bogati karotenima, poput šargarepe, kupusa, dinje ili paradajza.

Vitamin E: seme razno.

Cink: valjani ječam, seme bundeve, pasulj, neprženi indijski orah …

Selen: ulja blitve, belog luka, pomorandže, lanenog semena i noćurka.

Enzimi: ananas (bromelain), papaja (papain), koji pospešuju varenje proteina.

Možete dodati hranu bogatu psoralenovima kao što su smokve, peršun.

Fitoterapija: NAJEFIKASNIJE BILjKE PROTIV PSORIJAZE

Nekoliko lekovitih biljaka može biti korisno za rešavanje problema:

Lokalni ekstrakt aloje izgleda smanjuje ljuštenje, eritem i infiltraciju psorijatičnih plakova.

Iako mlečni čičak ( Silibum marianum ) nije dokazano uspešan u lečenju psorijaze, on štiti od hepatotoksičnosti vide kao nuspojave metotreksata, anti-inflamatornog leka. Silimarin je aktivni sastojak čička.

Poželjno je uzimati 50 do 100 grama sveže napravljenog soka gorke dinje ( Momardica charantia ).

Eektivno je lokalno lečenje kremom na bazi mahonije akvifolium .

Ekstrakt paprati Polipodium leucotomos , u narodu poznat i kao kalaguala , starosedeoci Hondurasa tradicionalno koriste kao lek protiv različitih stanja kože.

Rue ( Ruta graveolens ) se koristi za efektivno lečenje psorijaze.

Helichrisum ( Helichrisum italicum ) ispoljava anti – inflamatorno dejstvo.

Kineska medicina i drugi vidovi terapija

psorijaza prirodno lečenje sunce

Kineska medicina obilje kombinovanih lokalnih preparata , mnogi od njih su bogati sa prirodnim kortikosteroidima, što bi objasnilo njegovu efikasnost. Neki od ovih proizvoda ne preciziraju svoj sastav, što je stvorilo lošu reputaciju za kineske biljne lekove.

Kao i kineska medicina, homeopatija smatra da je psorijaza lokalni odražaj sistemskog poremećaja. Svaki pacijent se procenjuje pojedinačno i lečenje se primenjuje na osnovu „formirane strategije“: izabrani lek u velikoj meri zavisi od osobe do osobe.

Kod homeopatskih tretmana, pacijenti mogu iskusiti pogoršanje simptoma pre nego što se povuku: ovo je poznato kao kriza zarastanja .

Terapije sa vodom i parom

Neki ljudi posećuju odmarališta I kliničke centre na Mrtvom moru i provode od dve do četiri nedelje na suncu i u slanoj vodi. Studija sa 740 nemačkih pacijenata koji su tamo lečeni otkrila je 70% potpunu remisiju simptoma nakon četiri nedelje u jednoj od ovih klinika.

Svaka morska plaža može se koristiti za lečenje psorijaze. Među najčešće korišćenim tehnikama su morske kupke, helioterapija, ukjučujući alge u sihrani, morski mulj i psamoterapija između 40-60 ºC (obloga vrućim morskim peskom i relaksacija 20 minuta ili dok se ne oznojite).

Psorijaza je jedno od dermatoloških oboljenja koje se najviše leči u banjama . Studije pokazuju pozitivne kliničke rezultate.

Pored hlorisanih voda i morske klime, banje nude sumpornu vodu za lečenje psorijaze. Ova voda je dobra činjenice da joj pripisuju sledeće prednosti:

Glavni efekat vodonik-sulfidnih kupki potiče iz njihovog antioksidativnog kapaciteta. Sumporne vode imaju antiinflamatorno dejstvo i, usled transformacije sumpora i vodonik-sulfida u pentationsku kiselinu u dubokim slojevima epidermisa, imaju antifungalni, antibakterijski i antipruritički kapacitet.

Čini se da sumporne vode igraju ulogu u imunoregulaciji kože. Blagotvorni efekti na imuni sistem takođe se pripisuju odmoru i suncu.

Najčešće korišćene tehnike primene u banjama su:

Baregina peloida ili sulfurized glicerin vode se veoma često koriste kod psorijaze.

Druga mogućnost su veoma tople kupke na 42 ° C, tokom 15 do 30 minuta, praćene 2-3 minuta mlazom vruće vode ili filiformnim tušem na 30 cm od kože, koji deluju antipruritično.

Takođe se izvode Ingran lečenja koja se sastoje od kupatila sa vrlo vrućom vodom, na 40-42 ºC tokom 10 minuta u kombinaciji sa izlaganjem suncu.

Generalno, poboljšanje stanja psorijaze kod tretmana koji se koriste u banjama možemo pripisati iz nekoliko razloga:

Termička stimulacija. Povezana je sa vazodilatacijom : povećava cirkulaciju krvi i smanjuje krvni pritisak. Hipertermija se koristi da ublaži bol i proizvedu imunosupresivnog efekat. Takođe deluje protivupalno.

Mehanički efekti. Efekti se vide na tonus mišića , pokretljivost zglobova i intenzitet bola. Takođe se javljaju fiziološke promene , poput povećanja količine urina i smanjenja nivoa plazme.

Psihološki faktor. Prednosti u lečenju kožnih lezija dodaje se i psihološki faktor, jer su ovi centri uglavnom prijatna mesta, daleko od stresnih svakodnevnih aktivnosti i gde oni koji su oboleli mogu da komuniciraju sa drugim ljudima koji pate od iste patologije.

Povećan stres kod psorijaze

Dobro je poznato da pacijenti sa psorijazom imaju povećani stres kao rezultat svoje bolesti. Opsežno istraživanje članova Nacionalne fondacije za psorijazu dokumentovalo je da patnja od psorijaze ima duboke emocionalne, socijalne i fizičke efekte na kvalitet života.

Isto tako, pokazalo se da emocionalni faktori, posebno stres, imaju snažnu korelaciju sa pojavom i pogoršanjem psorijaze .

Mehanizam delovanja stresa na psorijazu je odavno poznat.

Takođe je potvrđeno da stepen stresa utiče na terapijske rezultate . Pacijenti u grupi sa pojačanim stresom postigli su remisiju 19 dana kasnije od onih u grupi sa smanjenim stresom zabrinutošću (bila je 1,8 puta sporija).

Sindrom policističnih jajnika uspešno prirodno lečenje!

Sindrom policističnih jajnika je najčešći hormonski disbalans, koji pogađa približno 5-18% žena u reproduktivnom  dobu.  Ovaj endokrini poremećaj karakteriše heterogena klinička slika određena različitim znacima i simptomima, što veoma otežava postavljanje  dijagnoze.

Disfunkcija menstrualnog ciklusa (oligo / anovulacija)

Klinički ili biohemijski hiperandrogenizam ( hirsutizam, akne i / ili alopecija).

Ultrazvučni kriterijumi (policistična morfologija jajnika)

Sindrom policističnih jajnika, simptomi:

Veoma neredovni menstrualni ciklusi

Amenoreja

Odsustvo menstruacije. Javlja se u 70% slučajeva.

Oligomenoreja

Smanjenje broja menstruacija (dugi ciklusi, veći od 35 dana).

Polimenoreja

 Vrlo česti menstruacijski periodi (kratki ciklusi, kraći od 25 dana)

Hipermenoreja

Dugotrajna, obilna i bolna menstruacija

Predmenstrualni sindrom

Predmenstrualni sindrom ( PMS)  karakterišu različite fizičke promene (mučnina, debljanje, umor, glavobolje, itd.) I psihičke (razdražljivost, izmenjeni libido, depresivno raspoloženje, promene ponašanja …). Ovi simptomi se javljaju u lutealnoj fazi menstrualnog ciklusa (nedelju dana pre menstruacije) i žene sa sindromom policističnih jajnika imaju tendenciju da ih teže  podnose.

Problemi sa plodnošću

Anovulacija je odsustvo ovulacije i jedan je od najčešćih uzroka ženske neplodnosti.

Višak androgena (hiperandrogenizam) je povećanje muškog hormona u krvi. Višak androgena može  dovesti do hirsutizma, (povećana dlakavost na telu u oblastima kao što su lice ili dojke), akni ili seboreje (prekomerna proizvodnja lojnih žlezda) i / ili akantoze nigricans (prisustvo lokalizovane hiperpigmentacije na potiljku, pazuhu ili naborima).

Žene sa prekomernom težinom češće pate od sindroma policističnih jajnika.  Žene sa normalnom težinom (BMI 18,5-25) takođe pate od ovog sindroma. Stoga se ne može sa sigurnošću tvrditi da postoji direktna veza između prekomerne težine i Sindroma policističnih jajnika.

Insulinska rezistencija

Insulinska rezistencija kod Sindroma policističnih jajnika  nastaje zbog defekta ili nesposobnosti mišićnog receptora insulina da uhvati glukozu, što dovodi do povećanja glukoze u krvi. Zbog toga žene sa Sindromom policističnih jajnika  su izložene povećanom riziku od komplikacija poput dijabetes melitusa, prevremene ateroskleroze, hipertenzije, srčanog udara, pobačaja i koronarne bolesti srca.

Tačan uzrok sindroma policističnih jajnika je nepoznat. Većina stručnjaka slaže se da je reč o multifaktorskom entitetu na koji genetski faktori sve više utiču. Identifikovani su geni povezani sa gonadotropinima (hormoni koje proizvodi hipofiza odgovorni za oslobađanje ženskih hormona LH i FSH) i drugim hormonima povezanim sa insulinom i njegovim receptorima.

Najčešći uzroci

Hormonalne promene

Hipofiza je odgovorna za lučenje ženskih hormona luteinizirajućih (LH) i folikularno stimulišućih (FSH). U slučaju Sindroma policističnih jajnika dolazi do dekompenzacije u proizvodnji ovih hormona i luči se više LH nego FSH (u normalnim situacijama bi trebalo da bude obrnuto). Ova dekompenzacija dovodi do povećane proizvodnje androgena. Povišeni nivoi muškog hormona mogu sprečiti odvajanje jajašca od jajnika (sprečavanje ovulacije) i poremetiti  ženski menstrualni ciklus.

Hiperinsulinemija

Insulin je hormon koji proizvodi pankreas i koji je uključen u metaboličku upotrebu hranljivih sastojaka i odgovoran je za regulaciju količine glukoze u krvi dok se ne pretvori u energiju. Kod žena sa Sindromom policističnih jajnika  primećene su promene u receptorima za insulin, što dovodi do povećanja glukoze u krvi. Pankreas kao kompenzacijski odgovor proizvodi više insulina i ova prekomerna proizvodnja ima direktne posledice na jajnik. Proizvodi se višak nivoa testosterona i generišu tipični znakovi sindroma (hirsutizam, anovulacija, akne itd.)

Važno je uzeti u obzir i druge uzroke kao što su stres, emocije, prehrana i neaktivni način života jer oni mogu uticati i uzrokovati promene u hormonskom sistemu.

Plodnost, trudnoća i PCOS

Plodnost

Žene sa Sindromom policističnih jajnika imaju problema sa menstrualnim ciklusom (anovulacija je vodeći uzrok neplodnosti kod ovih pacijentkinja). Insulinska rezistencija i povezane promene u razvoju endometrijuma mogu imati negativan uticaj na plodnost.  Približno 85-90% žena koje nemaju ovulaciju i žele da zatrudne odlazi u centre za vantelesnu  oplodnju, iako to ne znači da ne mogu zatrudneti prirodnim putem. 60% žena sa Sindromom policističnih jajnika je plodno i mogu zatrudneti za manje od 12 meseci. Šanse da spontano zatrudnite se smanjuju ako imate oligoovulaciju.

Trudnoća

Žene sa Sindromom policističnih jajnika  imaju veći rizik od određenih komplikacija tokom trudnoće (gestacijski dijabetes, hipertenzija, preeklampsija, prevremeni porođaj). Uobičajene bolesti poput metaboličkog sindroma (insulinska rezistencija) i hiperandrogenizam mogu povećati rizik od obolevanja u trudnoći. Nekoliko studija tvrdi da je veća verovatnoća da će bebe biti veće za svoj gestacijski uzrast i da će tokom porođaja pretrpeti spontani carski rez ili gušenje.

Dijeta i Sindrom policističnih jajnika

Najefikasniji  tretman Sindroma policističnih jajanika je  vođenje zdravog načina života praćenog uravnoteženom ishranom i redovnim fizičkim aktivnostima.

Ishrana koja se preporučuje

Celi ugljeni hidrati

Konzumacijom celovitih žitarica mogu se smanjiti rizici od upale i gojaznosti koji  karakterišu razvoj insulinske rezistencije.  Žitarice sadrže vlakna i niži glikemijski indeks, lagano podižu nivo glukoze u krvi, za razliku od rafiniranih ili jednostavnih šećera. Savetuje se da u  ishranu uvrstite konzumaciju žitarica poput kinoe, heljde, prosa, ovsa, amaranta.

Koji je glikemijski indeks( GI)? Da li se GI hrane može izmeniti?

Glikemijski indeks je sposobnost namirnica da podiže glukozu u krvi.

Hidratacija, sazrevanje i toplota imaju sposobnost da povećaju GI u hrani. Preporučuje se da  izbegavate predugo  kuvane namirnice: pirinč, belu testeninu i krompir,  slatki krompir jer brže podižu glukozu u krvi (bolje je kuvati „al dente“).

Voće i povrće

 Voće I povrće bogato je vitaminima, vlaknima, mineralima i antioksidantima. Njegova konzumacija  je neophodna za zdravu i uravnoteženu ishranu. Imaju vrlo nisku kalorijsku vrednost, odlično zasite, smanjuju  apetit i zbog toga se preporučuju u svim dijetama za mršavljenje.

Voće

Voće ima veoma promenljiv GI koji  može biti visoki -srednji -niski. Voće koje se konzumira sa kožom (jagode, borovnice, višnje) ima tendenciju da ima niži GI od onog voća  koje  se jede bez kože (lubenica, ananas, mango itd.).  Preporučuje se  izbegavanje konzumiranja dehidriranog voća, voća u vidu u sirupa  kao I prirodnih sokova sa veštačkim zaslađivačima.

Povrće

Povrće se može klasifikovati prema sadržaju skroba. Skrobno povrće (bundeva, grašak, šargarepa) ima viši  Glikemijski indeks, tako da može podići glukozu u krvi više od one koja ga ne sadrži (zeleno lisnato povrće, paprika, tikvice, paprika itd.)

Voćni sok nije ekvivalent porciji voća, bez obzira koliko je prirodan. Kada preradimo voće (isečemo ga, oljuštimo, iscedimo itd.), uz vlakna se izgubi približno 50% vitamina i minerala.

Voće sadrži prirodan  šećer, ali sadrži i druge hranljive sastojke koji pružaju brojne koristi za naše zdravlje ako ga konzumiramo neprerađeno. Ako ga uzmemo u obliku soka, jer ne sadrži pulpu ili vlakna, brže podiže nivo glukoze u krvi.

Celo voće  moramo žvakati, pruža nam veću sitost od unosa soka koji se brzo apsorbuje i svari.  Uvek trebate  dati prioritet konzumaciji celog voća u odnosu na sokove. Povrće koje sadrži skrob ne morate da izbacite iz ishrane, ali preporučuje se  da ga uvrstite u ishranu u malim količinama.

 Mahunarke

mahunarke

Mahunarke su bogate vlaknima i imaju nizak GI, pored toga što pružaju sitost  povezane su sa gubitkom kilograma. U nekoliko studija je primećeno da njihova  redovna konzumacija (najmanje 2-3 puta nedeljno) može da pomogne u povećanju nivoa transportnog proteina SHBG (polnih hormona) što bi pomoglo u smanjenju nivoa slobodnog testosterona u krvi.

Proteini

Proteini ne podižu nivo insulina poput ugljenih hidrata. Njihova potrošnja je  povezana sa gubitkom težine i masti, kao i sa stabilizacijom nivoa šećera u krvi. Proteini se nalaze  u hrani životinjskog i biljnog porekla (mahunarke, orasi, tofu …). Ne postoji standardni unos proteina. Vaša preporuka treba da bude personalizovana, jer varira u zavisnosti od intenziteta i vrste sporta kojim se bavite. Iako se ne može standardizovati, u nekoliko studija je primećeno da konzumacija oko 1,8-2g / kg / dan proteina ima pozitivne efekte na gubitak težine.

Zdrave masti

Omega-3 masti su neophodne jer poboljšavaju osetljivost na insulin i nivo holesterola u krvi. Žene sa Sindromom  policističnih jajnika  mogu imati vrlo visok nivo prolaktina (hormona koji proizvodi hipofiza), što dovodi do promena u menstrualnom ciklusu (anovulacija) i mogućih problema sa plodnošću. Neophodno je uključiti konzumaciju zdravih masti kako bi se povećao nivo HDL holesterola, neophodan za optimalnu hormonsku proizvodnju (svi polni hormoni potiču od holesterola). Zdrave masti se nalaze u  orasima, semenkama, žumancetu, avokadu ili u ekstra devičanskom maslinovom ulju.

Hrana koja se ne preporučuje:

Jednostavni ugljeni hidrati

Jednostavni ugljeni hidrati brzo podižu nivo glukoze u krvi povećavajući rezistenciju na insulin i telesnu težinu. Možemo ih pronaći u ultra prerađenim proizvodima poput peciva, slatkih žitarica, čokolade, sladoleda, peciva, slatkiša, bezalkoholnih pića.

Rafinisani ugljeni hidrati

Rafinisani ugljeni hidrati su male hranljive vrednosti. Ne daju mnogo hranljivih sastojaka osim skroba. Njihovim prečišćavanjem, pored vlakana gube se velike količine mikroelemenata, što ih čini beskorisnom hranom. Poput jednostavnih ugljenih hidrata, oni podižu nivo glukoze u krvi, ali ne tako brzo. Za njihovu obradu potrebno je više energije. Beli hleb, testenine, pirinač i slatke žitarice bili bi primer jednostavnih ugljenih hidrata.

Peciva

Peciva su obogaćena  šećerima, zasićenim  ili transmastima i rafiniranim brašnom. Imaju visok GI koji pogoršava rezistenciju na insulin, a njegova potrošnja je posebno kontraproduktivna kod žena koje pate od Sindroma policističnih jajnika. Primeri su slatkiši, kolačići i proizvodi od peciva.

Voćni sokovi

Voćni sokovi ne zasite, lako se probavljaju, brzo podižu nivo glukoze u krvi i skoro da ne sadrže vitamine. Bolje se odlučiti za ceo komad voća i smanjiti upotrebu u vidu sokova, bez obzira da li su oni prirodni ili ne.

Mleko

U vezi sa konzumacijom mleka  ima puno kontraverzi i diskusija. Postoje dokazi da mleko, posebno obrano mleko, može da doprinese povećanju androgena, pogoršavajući akne i hirzutizam. Ova povezanost nije pronađena kod  fermentisanih mlečnih proizvoda,  jer generišu manje aktivacije IGF-1. Kao zaključak savetuje se da ograničite konzumaciju mleka i pojačate konzumiranje fermentisanih mlečnih proizvoda (kefira) ili biljnih napitaka bez dodavanja šećera.

Bezalkoholna pića i alkohol

Oni podižu nivo glukoze u krvi, pogoršavaju rezistenciju na insulin i njihova konzumacija ozbiljno šteti našem zdravlju.

Vitamini koje treba uzeti u obzir

Inositol

Supstanca koja pripada vitaminima B grupe i pruža brojne prednosti: pomaže u regulisanju hormonalnih ciklusa (smanjuje nivo slobodnog testosterona i povećava nivo LH), poboljšava hirzutizam i akne i interveniše u metabolizmu šećera i masti u korist mršavljenja. Utvrđeno je da uzimanje 3-4g inozitola dnevno povećava osetljivost na insulin i poboljšava ovulaciju.  Namirnice u kojima se nalazi: agrumi, mahunarke, orasi.

Folna kiselina

folna kiselina

 Dodatak vitamina B9 može pomoći u lečenju ovulatorne neplodnosti. nekoliko studija je pokazalo da dodatak vitamina B9 zajedno sa inozitolom da pozitivno utiče na žene žena i reguliše njihov  menstrualni ciklus . Folnom kiselinom je bogato zeleno lisnato povrćevoće I mahunarke.

Vitamin D

 Nedostatak vitamina D povezan je sa povećanom rezistencijom na insulin i debljanjem. Izlaganje suncu je glavni faktor u proizvodnji kalciferola (vitamin D3). Takođe ga možemo naći u hrani kao što su mlečni proizvodi, masna riba i žumance.

Sindrom policističnih jajnika  i fizička aktivnost

Uticaj fizičkog vežbanja na žene sa Sindromom policističnih jajnika  pruža brojne prednosti:

Poboljšava emocionalno stanje (depresija, anksioznost, promene raspoloženja …)

Povećava osetljivost na insulin

Poboljšava hormonski profil LH / FSH

Povećanje SHBG pomaže u smanjenju nivoa testosterona u krvi

Gubitak kilograma i telesne masti

Smanjuje i poboljšava predmenstrualni bol

Alergije na hranu – mere predostrožnosti, lečenje, ishrana

Nakon gutanja, hrana se raspada na komponente – proteine, masti i ugljene hidrate. U nekim slučajevima neke od ovih komponenti mogu ući u krvotok. Kao rezultat apsorpcije antigena u krvotoku, imuni sistem tela ih doživljava kao pretnju. Kao rezultat, imuni sistem proizvodi odgovor koji uključuje posebne proteine – imunoglobuline i neurotransmitere upale – antihistaminike.

Potrebno je neko vreme da imuni sistem pripremi sve što je potrebno za odgovor alergena. Tokom određenog vremenskog perioda, ćelije imunog sistema proizvode specifična antitela usmerena na određeni alergen. Zbog toga se pri prvom susretu sa potencijalno opasnim proizvodom ne može dogoditi ništa neobično. Akutni imunološki odgovor može doći mnogo kasnije. Ovo je podmuklost alergije kao bolesti.

Međutim, treba napomenuti da je istinska alergija, odnosno patološki proces koji uključuje resurse imunog sistema, relativno retka. Mnogo češće kod alergija na hranu meša se netolerancija na određenu hranu ili trovanje hranom.

Hrana koja najčešće izaziva alergiju su mlečni proizvodi, jaja, jagode, riba i morske školjke, žitarice i neki začini.

Simptomi alergije na hranu

Alergijske reakcije mogu se razviti čim alergen uđe u telo i nakon nekoliko sati ili čak dana. U poslednjem slučaju govore o odloženoj alergijskoj reakciji.

Alergije na hranu kod odraslih u nekim slučajevima mogu uticati samo na pojedine organe: kožu, digestivni trakt, respiratorne organe, a u drugim slučajevima se razvija sistemska alergijska reakcija koja pogađa celo telo.

Klinički simptomi alergija na hranu su najčešći kod sledećih vrsta atopijskog dermatitisa

Osip,

bronhijalne astme,

angioneurotskog edema,

anafilaktičkog šoka.

Simptomi takođe uključuju , mučninu, povraćanje, dijareju, nadimanje, migrenu, iritaciju na koži, preosetljivost, promene raspoloženja, umor i nezasitni apetit.

Koje su najčešće alergije na hranu

Prema dostupnim informacijama, više od 70 namirnica može izazvati alergije na hranu.

Većina alergijskih reakcija kod odraslih izaziva voće, povrće, orasi i kikiriki.

Ljudi koji su alergični na polen ili lateks često imaju alergijske simptome kada jedu određeno voće, povrće ili orašaste plodove.

Takva „unakrsna reaktivnost“ nastaje usled činjenice da telo ne može da razlikuje alergene u polenu ili lateksu i srodne proteine u hrani. U Evropi i Sjedinjenim Državama kikiriki i orasi su najčešće prijavljena hrana koja izaziva reakciju opasnu po život.

Hrana koja izaziva alergije:

• žitarice koje sadrže gluten, tj. pšenicu, raž, ječam, einorn ili njihove hibridne sorte i njihove proizvode;

• Rakovi i mekušci i proizvodi od njih;

• Jaja i proizvodi od jaja;

• Riba i riblji proizvodi;

• kikiriki, soja i proizvodi od nje;

• Mleko i mlečni proizvodi (uključujući laktozu);

• lešnici i orasi;

• Sulfidi u koncentraciji od 10 mg / kg ili više.

Mere predostrožnosti za alergije na hranu

• Alergije na određenu hranu ponekad su rezultat prevremenog odvikavanja bebe od dojenja. Pokušajte da dojite najmanje prvih šest meseci, a ako je moguće i duže. Polako i pažljivo bebu navikavajte na novu hranu, pre nego što pređete na sledeću, treba da se uverite da je beba prihvatila prethodnu. Počnite sa pirinčem i proso za bebe. Prve godine bebi nemojte davati pšenicu ili mleko.

Šta još može izazvati intoleranciju na hranu

Genetski predisponirani na alergije. Otprilike polovina pacijenata sa alergijama na hranu pati od drugih alergijskih bolesti (peludna groznica, atopijska bronhijalna astma, itd.) Njihovi krvni srodnici imaju ove bolesti. Od velikog značaja je genetski određena sposobnost tela da proizvodi alergijska antitela.

Poremećaji ishrane tokom trudnoće i laktacije (zloupotreba određenih proizvoda sa izraženom senzibilizujućom aktivnošću: riba, jaja, orasi, mleko itd.).

Rano prebacivanje deteta na veštačko hranjenje. Poremećaji ishrane kod dece, izraženi u neusklađenosti zapremine i odnosa hranljivih sastojaka prema telesnoj težini i starosti deteta.

Nedostatak soli kalcijuma u ​​ishrani pomaže povećanju apsorpcije proteina.

Povećana propustljivost crevne sluzokože, koja se primećuje kod inflamatornih i degenerativnih bolesti creva, disbioze, helmintičkih i protozojskih invazija.

Smanjena kiselost želučanog soka, insuficijencija pankreasa, enzimopatija, diskinezija žuči i creva doprinose apsorpciji jedinjenja velike molekulske težine.

Sastav crevne mikroflore, stanje lokalnog imuniteta crevne sluznice.

Alergije na hranu

Prvi korak je saznati koju hranu (ili piće) ne podnosite. Možete koristiti sledeći metod:

• Napravite listu svih namirnica koje su loše za vas ili izazivaju umor, kožne reakcije, prekomernu aktivnost, razdražljivost itd.

• Napravite listu hrane i pića koje jedete svakog dana.

• Napravite listu sve hrane koja vam redovno izaziva nezasitni apetit.

• Napravite listu namirnica koje će vam nedostajati ako ih nemate pri ruci.

• Napravite listu svih namirnica koje ste nedavno konzumirali.

• Bilo koji proizvod koji se više puta pojavi na ovim listama potencijalni je uzrok alergije.

• Uzroke alergija možete prepoznati merenjem pulsa. Izmerite ga nakon buđenja, neposredno pre jela, 30 minuta posle i pre spavanja. Ako su merenja stalna, malo je verovatno da hrana koju jedete izaziva alergije. Ako puls varira za 6 ili više otkucaja, vrlo je moguće da hrana izaziva alergiju. Proverite dijagnozu namirnica na koje sumnjate. Zaustavite unos hrane na koju sumnjate najmanje 2 nedelje, a zatim pokušajte ponovo i proverite da li ta hrana uzrokuje simptome. Zamenite hranu koja izaziva alergije sličnom, poput sojinog, kozjeg mleka ili mleka u prahu koji mogu zameniti kravlje mleko. Posle 6 meseci pokušajte ponovo sa dotičnom hranom: verovatno ćete otkriti da je vaša osetljivost na nju nestala.

Specijalizovana pomoć kod alergija na hranu

Da bi smanjili osetljivost na alergije na hranu, naturopati obično preporučuju dijetu za uklanjanje toksina. Međutim, za ovo treba da se obratite specijalisti.

Ako ne možete da utvrdite šta uzrokuje alergiju, u pomoć dolazi kineziolog koji će pregledati mišiće kako bi utvrdio koja hrana dovodi do gubitka težine.

Saveti homeopata ojačaće imuni sistem u celini i time smanjiti osetljivost na potencijalne alergene.

Tradicionalni lek za alergije na hranu

 Lekari preporučuju izbegavanje potencijalnih alergena. Pažljivo pregledajte sadržaj prerađene hrane kako biste bili sigurni da ne sadrži supstance koje mogu izazvati napad.

Vrste alergije na hranu

Danas postoji mnogo vrsta alergija na hranu. Najčešćih je pet:

česti alergeni

1. Alergija na jaja

Alergija na pileća jaja je neželjena imunološka reakcija izazvana konzumacijom i kontaktom sa jajetom. Ova vrsta alergije se razvija samo kod ljudi koji su proizveli IgE imunoglobuline usmerene protiv proteina jaja. Kod ovih pacijenata će se svaki put kada dođu u kontakt sa jajetom pojaviti alergijska reakcija.

Najčešći faktori rizika za alergiju na jaja su porodična istorija, ako je neko iz porodice imao  alergiju na drugu hranu ili atopijski dermatitis.

Simptomi:

Prema Eleni Alonso , specijalistkinji za alergologiju i pedijatriju u Službi za alergije Opšte univerzitetske bolnice Gregorio Maranon , u Madridu, kao i kod drugih alergija, simptomi alergije na jaja mogu biti veoma različiti i mogu se razlikovati u blagim manifestacijama, poput blagog svraba u ustima i / ili grlu , do ozbiljnijih simptoma koji osobu mogu dovesti u opasnosno loše stanje.

„Simptomi se javljaju u kratkom vremenu, najviše sat vremena, nakon što pojedu jaje. Najčešći su crvenilo kože , svrab , otok usana i kapaka . Nisu retki ni probavni simptomi sa povraćanjem , bolovima u stomaku i prolivom “, kaže Alonso, respiratorni simptomi se javljaju ređe, što može biti praćeno poteškoćama u disanju i gutanju. To su vrlo ozbiljni simptomi, pa pacijent mora da se obrati lekaru u trenutku kada se počnu dešavati.

Prognoza:

70% dece alergične na jaja na kraju se izleči . U stvari, ponekad se to dogodi rano. „Sa 24 meseca 20% dece toleriše jaja“, objašnjava Alonso, koji ističe da ova cifra raste na 30-35% za tri godine i 50-55% za pet godina. „Kasnije se evolucija do tolerancije dešava sporije, dostižući 60-75% za 9 godina.“         

Prognoza za punoletstvo još uvek nije poznata.

Lečenje i dijeta:

Lečenje ljudi koji imaju alergiju na jaja zasniva se na održavanju dijete bez ove hrane i svih proizvoda koji je mogu sadržati. Međutim, ovu dijetu  je često teško postići, zbog čega specijalisti preporučuju da pacijenti i rođaci budu dobro upoznati sa simptomima i protokolom nege koji treba da sledi ako se konzumiraju jaja.

Pacijenti sa ovom alergijom mogu imati problema kada se pridržavaju dijete, jer mnogi proizvodi sadrže jaja, a da potrošač to ne zna, a pojavljuju se u drugoj hrani, poput sosova ili peciva, kao i u kozmetici.

Alergija na ribu i školjke

Ove dve vrste alergija su neželjene reakcije koje nastaju reakcijom imunološkog sistema na hranu. U ova dva slučaja imuni odgovor posreduju IgE antitela specifična za ribu i školjke.

Prema Ani Fiandor , specijalistkinji za alergije u Službi za alergije u bolnici Universitario La Paz u Madridu, alergija na ribu razvija se u zemljama sa velikom potrošnjom ove hrane, poput Španije.

„Reakcije se javljaju u prvim godinama života i podudaraju se sa uvođenjem ribe u ishranu, prema prvoj godini života“, objašnjava Fiandor. „Kod dece je treći po brojnosti uzrok alergije, a kod odraslih je odgovoran za 12-14% slučajeva alergija na hranu u našoj zemlji.

„U Španiji su ribe koje najčešće proizvode reakcije oslić, pijetao ili molac “, kaže Pereiro.

Alergija na ribu može trajati decenijama, čak i celog života.

U slučaju školjki, ova vrsta alergije je češća kod odraslih nego kod dece

Simptomi:

Kliničke manifestacije koje se javljaju kod alergija na ribe i školjke slične su onima kod drugih vrsta alergija na hranu. Simptomi se javljaju nakon konzumiranja, iako se kod riba i školjaka mogu pojaviti samo udisanjem isparenja od kuvanja ili čestica koje se ispuštaju prilikom rukovanja hranom.

Lečenje:

Jedino trenutno dostupno lečenje je pridržavanje dijete koja ne uključuje ribu, školjke i njihove derivate i, u težim slučajevima, izbegavanje kontakta i izlaganja isparenjima

3. Alergija na mleko

Alergija na mleko je neželjena reakcija tela na proteine u ovom proizvodu. Međutim, prema rečima Marije Flore Martin , specijalistke za alergologiju u Službi za alergije u bolnici La Paz, nisu sve neželjene reakcije na mleko alergije.

Ova reakcija obično ima naslednu osnovu , pa se može prenijeti sa roditelja na decu putem gena, mada u razvoju učestvuju i faktori okoline.

Obično se pojavljuje u prvoj godini života. U Španiji, jedno ili dvoje dece na svakih sto razvije alergiju na mleko u prvoj godini života . U stvari, u razvijenim zemljama incidenca je između 2 i 3%. „Većina dece savlada alergiju na mleko tokom prve tri godine, a među odraslom populacijom klinička senzibilizacija na mleko je retka“, dodaje Martin.

Simptomi:

Manifestacije ove reakcije su raznovrsne, kao i težina, koja zavisi od stepena senzibilizacije i količine pojedene hrane. Pored toga, simptomi se mogu pogoršati ako pacijent vežba, konzumira alkohol ili se leči nekim lekovima.

Najčešće manifestacije su kožne , koje se javljaju u 70% reakcija. Obično je svrab praćen crvenilom kože sa koprivnjačom, edemom na mestima poput usana ili kapaka itd. Pored toga, patologije poput atopijskog dermatitisa imaju tendenciju da se pogoršavaju kada se reakcija javi.

Ostali simptomi koji se obično javljaju su probavni simptomi: bol u stomaku, povraćanje, povremena dijareja ili otežano gutanje. Na kraju, mogu se pojaviti respiratorni simptomi, mada su ređi, poput rinitisa ili astme .

Lečenje i prognoza:

Trenutno je jedini efikasan tretman isključenje mleka životinjskog porekla, njegovih derivata i proizvoda koji mogu sadržati mleko iz ishrane.

Većina slučajeva ove vrste alergije javlja se privremeno i prognoza je dobra kod dece . „Više od 70% dijagnostikovanih u prvoj godini postiže toleranciju tokom prve tri godine. U toku jedne godine tolerancija se uspostavlja kod 50-60% dece; u dve godine u 70-75% i u četiri, u 85% “, objašnjava Martin. „Od 10. godine alergija na proteine kravljeg mleka i dalje postoji u 10% početnih slučajeva. Evolucija u odraslom dobu je nepoznata ”..

4. Alergija na povrće i voće

Alergija na voće je najčešći uzrok reakcija na hranu kod dece starijie od 5 godina i kod odraslih. Prema podacima studije o alergologiji , 7,4% ljudi koji odu kod alergologa imaju alergiju na hranu. Od ovog procenta, 33% je alergično na voće, a 7% na povrće.

Prevalenca je podložna genetskim faktorima (da član porodice ima alergiju), faktorima okoline, kao što su prehrambene navike u zavisnosti od područja, ili prisustvu različitih polena koji mogu osetiti pojedinca.

Najalergičnije voće i povrće:

Mnogo je voća i povrća koje izaziva alergijske reakcije. U slučaju voća, najalergičnije su rozacee. Iz ove porodice, breskva je ta koja izaziva najviše alergija. Ostalo voće obuhvaćeno ovom grupom su jabuka, trešnja, kruška, kajsija, šljiva, nektarina, jagoda i tako dalje.

Pored ovih, drugo voće koje izaziva alergije su kivi, dinja , ananas, lubenica, grožđe, avokado i mango.

Što se tiče povrća, najalergičnije je povrće, poput paradajza, šargarepe, kupusa, zelene salate, patlidžana ili bibera . Drugo povrće koje izaziva reakcije su luk, spanać, šparoge, kao i začini poput bibera ili kima.

Simptomi i lečenje:

Najčešće manifestacije su pojava lokalnih simptoma kao što su svrab, eritem usana, otok usana i jezika , pojava crvenih mrlja na koži, dermatitis. Takođe se mogu pojaviti manifestacije koje utiču na probavni i respiratorni sistem.

Kao i kod drugih alergija na hranu, jedini efikasan tretman je izbacivanje voća i / ili povrća iz dijete.

5. Alergija na orašaste plodove, mahunarke i žitarice

Alergijske reakcije unutar grupe žitarica, mahunarki i orašastih plodova su vrlo česte po  konsultacijama sa alergolozima. Zapravo, kako objašnjava Ernesto Enrikue Miranda , specijalista za alergologiju u odeljenju za alergologiju Opšte bolnice u Castellonu , orasi su, zajedno sa voćem, vodeći uzrok alergije na hranu kod odraslih i jedan od prvih u detinjstvu.

Simptomi i tretmani se podudaraju sa svim ostalim alergijama na hranu.

Žitarice:

Prema Mirandi, prevalencija alergije na žitarice je niska u poređenju sa ostalim grupama hrane, iako varira u zavisnosti od starosti i geografskog područja. Ova vrsta alergije je česta tokom detinjstva i obično nestaje sa godinama.

Mahunarke:

Većina alergija na mahunarke nastaje usled uzimanja soje, sočiva, graška, leblebija, boranije, lupine ili pasulja.

Ova alergija je više uobičajeno u u zemljama sa mediteranske ishrane , na Bliskom istoku, Dalekom istoku i Indiji.

Kikiriki:

Alergija na kikiriki je najčešća od svih navedenih. U anglosaksonskim zemljama  se smatra javnozdravstvenim problemom, jer je 0,5% populacije alergično na njega, au 50% slučajeva reakcije koje proizvede su toliko ozbiljne da mogu čak uzrokovati smrt.

Lešnik je drugi orah koji najviše izaziva alergije. Pored toga, u Španiji orasi i bademi izazivaju veliki broj reakcija.

Dijagnoza

Kada pacijent pretrpi reakciju prilikom konzumiranja bilo koje hrane, Fernandez Rivas preporučuje da se konsultuje sa lekarom. U ovim slučajevima porodični lekar ili pedijatar će razmotriti simptome pacijenta i, ako sugerišu na alergiju, uputiti ih alergologu.

Kada ste u ordinaciji  specijaliste, on ili ona će prikupljati i detaljne kliničku istoriju reakcije u pokušaju da uspostave koja hrana je izazvala reakciju i uspostaviti vremenski odnos između unosa i pojave simptoma dati neophodne testovi za utvrđivanje dijagnoze i potvrđivanje IgE odgovora na hranu.

U istom smeru Pereiro komentariše da, „u slučaju sumnje na alergiju na hranu, roditelji treba da izbegavaju kontakt sa sumnjivom hranom i da se konsultuju sa svojim pedijatrom, koji će uputiti  na pedijatrijskog alergologa kod dece  kojoj je to potrebno“.

Stručnjak za Seicap potvrđuje da će se „ u zavisnosti od slučaja svakog pacijenta sprovoditi različiti testovi kako bi se potvrdila ili odbacila dijagnoza. Možda će biti potrebni testovi kože ( ubodni testovi ) ili krvni testovi . Kada provodimo testove kože, brzo dolazimo do rezultata. Ubodni test se vrši stavljanjem kapi različitih rastvora pripremljenih sa malim količinama potencijalno alergenih supstanci (u ovom slučaju, ekstraktima hrane) na redovan način i međusobno udaljene nekoliko centimetara. Svaka kap se zatim probuši tako da rastvor prodre u površinski sloj kože. Posle 15 minuta, proizvedena reakcija će se proceniti i uporediti sa primenjenim kontrolama“.

Tretmani

” Glavni tretman do pre nekoliko godina bilo je izbegavanje hrane koja izaziva alergiju . Preporučuje se da se izbegava jesti hranu, ali i kontakt sa kožom i isparenjima koja nastaju u njenoj pripremi (na primer, kuvanje pare ribe ) “, kaže Pereiro.

Fernandez Rivas preporučuje čitanje etiketa sa hranom i tačan sastav obroka kada se konzumiraju izvan kuće kako bi se izbeglo slučajno trovanje.

Stručnjak Seaic priznaje da eliminaciona dijeta može biti komplikovana za neke osnovne namirnice (poput mleka ili jaja) zbog velike frekvencije u kojoj se nalaze u prerađenim proizvodima. ” U slučaju slučajnog kontakta sa hranom mogu se javiti ozbiljne reakcije, posebno kod onih pacijenata koji su na nju osetljiviji. Simptome koji se javljaju treba lečiti. U najozbiljnijim slučajevima, čak i ako je količina konzumirane hrane minimalna, anafilaksa ( može doći do ozbiljne alergijske reakcije koja pogađa dva ili više sistema) i  zahteva intramuskularnu primenu adrenalina.Zbog toga se preporučuje da pacijenti sa alergijama na hranu imaju adrenalinske auto injektore i nose ih sa sobom , kao i da su dostupni u školama za decu koja pate od alergija “.

Ostali podaci

Novosti u terapijskom istraživanju alergije na hranu

Kao što Pereiro opisuje, „glavna novina u lečenju alergije na hranu su postupci desenzibilizacije hrane ili oralna imunoterapija (ITO) . Zasnivaju se na tome da pacijent stekne toleranciju na hranu davanjem sukcesivno sve veće količine u kontrolisanom okruženju. Ovaj metod je široko rasprostranjen za lečenje alergija na kravlje mleko ili proteine jaja. Cilj je izbegavanje simptoma koji nastaju usled izlaganja hrani. Do konzumacije hrane bez simptoma dolazimo desenzibilizacijom. Na ovaj način eliminiše se rizik od nehotične konzumacije hrane u ishrani koja se izbegava i teskoba koju stvara, poboljšavajući kvalitet života pacijenta “.

Na osnovu do sada objavljenih studija, stručnjak za Seicap ističe da se „ desenzibilizacija uspešno postiže kod 80-90% pacijenata, koji mogu uzimati hranu bez ograničenja. Zahtevi da bi se mogla sprovesti desenzibilizacija su da centri ispunjavaju minimalne standarde kvaliteta i sigurnosti i da ih primenjuju medicinski radnici sa iskustvom i obučeni za lečenje alergične dece. Dete se mora kontrolisati u centru nakon primene predviđene doze hrane kako bi se proverilo da li postoje alergijske reakcije proistekle iz terapije “.

Modifikacijiom imunog sistem nejgovom izbalansiranom aktivnošću sa preparatima poput kordicpes i sa enzimom serapetazom mogu da se smanje alergijeske reakcije.

Četiri uzroka hormonske neravnoteže

Hormonska neravnoteža uzrok je mnogih zdravstvenih problema. Problemi sa spavanjem i anksioznost mogu biti simptomi hormonske neravnoteže, ali takođe i neobjašnjivo debljanje, hronični umor, kožni problemi ili čak rak.

Hormonski poremećaji: mala odstupanja sa velikim posledicama

Čak i najmanji poremećaji u fino podešenom hormonalnom sistemu mogu biti uzrok širokog spektra simptoma I bolesti. Hormonski poremećaj može da izazove  glavobolju, alergije, depresiju.

Neprijatelji naše hormonske  ravnoteže mogu lako da izazovu te probleme i još mnoge druge.

Poremećaji menstrualnog ciklusa, gubitak kose, gubitak libida ili nagle kožne mrlje takođe su među posledicama neuravnotežene hormonske ravnoteže.

U mnogim slučajevima hormonski poremećaji su i pokretač za daleko ozbiljnije bolesti.

Napokon, ko zna da se bolesti poput Alchajmerove bolesti, astme, dijabetesa, epilepsije, multiple skleroze i mnogih vrsta karcinoma mogu takođe povezati sa hormonskim disbalansom.

Četiri neprijatelja hormona

Da bi se izbeglo da dođe do hormonskog disbalansa potrebno je znati:

Neprijatelj hormona br. 1: Nedostatak vitamina D.

vitamin d

Vitamin D je poznati tzv vitamin sunca, ali je zapravo neuroregulatorni hormon. Reguliše važne procese u nervnom sistemu. Nedostatak vitamina D  znači da ostali hormoni u telu više ne mogu nesmetano da šalju svoje signale. Kada je nivo vitamina D nizak ljudi su skloni promenama raspoloženja, depresiji i razdražljivosti. Takve promene raspoloženja su izražene  posebno u zimskim mesecima i u svim oblastima u kojima ima malo sunčanih dana.

Neprijatelj hormona # 2: stimulansi i stres

U slučaju stresa ili  nakon korišćenja stimulansa (kofein, nikotin, itd.), Nadbubrežne žlezde, odgovorne za formiranje hormona stresa oslobađaju veliku količinu hormona stresa.

Kratkoročno korišćenje stimulansa ne predstavlja problem za organizam. Kada stres postane hroničan, kada nedostaje sna i kada se svakodnevno unose obilne količine kafe i cigareta Nadbubrežne žlezde postaju preopterećene i dolazi do oštećenja ćelija u organizmu.

Kao rezultat procesa oštećenja ćelija u organizmu  proizvodi se sve manje hormona. Najblaži simptom  je umor, zatim  emotivna neravnoteža. Da bi nadbubrežna žlezda normalno funkcionisala treba da se hranite zdravo da izbegavate stres i stimulanse kao što su kafa I cigarete.

Da bi nadbubrežna žlezda normalno funkcionisala potrebno je unositi dovoljne količine B  kompleks vitamina, C vitamina, magnezijuma, probiotika I enzima bilo putem hrane ili suplementacijom. Normalno funkcionisanje utiče i na celokupnu  ravnotežu hormona u telu.

Neprijatelj hormona br. 3: zagađivači životne sredine, izlaganje zračenju i lekovi

Zagađivači iz okoline, ali i sveprisutno izlaganje zračenju (mobilni telefon, radiološki pregledi), kao i lekovi (uključujući kontracepcijske pilule) mogu imati negativan  efekat na hormonsku ravnotežu. Štitna žlezda može biti posebno neuravnotežena takvim stresom.

Loše funkcionisanje štitne žlezde slabi  celokupan metabolizam i iritira funkcije svih ostalih endokrinih žlezda.

Lekovi koji nepovoljno utiču na organizam i endocrine žlezde treba ukinuti ili smanjiti na najmoguću manju meru.

Mnoge hronične bolesti mogu se  ublažiti ili čak izlečiti holističkim ili naturopatskim merama, tako da ih prvo treba primeniti pre nego što se posegne za lekovima.

Ukloniti sve zagađivače ( razni toksini, teški metali I td)

Neprijatelj hormona br. 4: supstance sa hormonskim  dejstvom

Naše okruženje, a posebno svakodnevni predmeti, kao i hrana i njihova ambalaža, prepuni su hormonski aktivnih supstanci koje mogu uticati na hormonsku ravnotežu.

Ove supstance mogu odložiti ili ubrzati razgradnju hormona, inhibirati ili aktivirati proizvodnju hormona ili promeniti efekat sopstvenih hormona u telu.

Endokrini poremećaji nastaju zbog različitih supstanci, na primer:

Zagađivači poput polihlorovanih bifenila (PCB)

Pesticidi

Teški metali poput olova, kadmijuma i žive

Plastifikatori

Droga

Neki UV filtri u kozmetici za zaštitu od sunca

Bisfenol A (BPA) je hemikalija koja se nalazi u plastikama. Imitira polni hormon estrogen u našem telu, koji je između ostalog povezan sa rakom, gojaznošću i bolestima srca. Da biste izbegli BPA, neophodno je izbegavati sledeće proizvode: Plastika označena sa „PC“ (polikarbonat) ili kodom za reciklažu „Broj 7“ (trougao sastavljen od tri strelice sa brojem u sredini)

Triklosan , antibakterijska supstanca koja se nalazi u nekim zubnim pastama , tečnostima za ispiranje  usta, dezodoransima itd.

Konzervirana hrana

Piće iz plastičnih boca (bolje je koristiti staklene boce)

Kako endokrini poremećaji ulaze u organizam?

Endokrini poremećaji mogu pronaći svoj put u organizam  putem digestivnog trakta, pluća ili kože.

Ova zagađenja  su mnogo štetnija za decu nego za odrasle. Zbog toga je zakonom uredjeno da se u proizvodnji dečijih igračaka , duda I bočica za bebe strogo void računa pri izboru materijala od kojih se proizvode.

Ali bebe i deca  takođe dolaze u kontakt sa svim ostalim izvorima otrova, posebno zato što vole sve da istražuju i stavljaju u usta.

To mogu biti vinil pozadine koje sadrže PVC, tepihe, nameštaj od sintetičke kože, rukavice, kuhinjske i kupatilski predmeti, kablovi i još mnogo toga.

Pare podnih obloga koje sadrže PVC ulaze u vazduh, skupljaju se u kućnoj prašini i apsorbuju se kroz respiratorni trakt – i stari i mladi.

 Kroz kožu apsorbujemo endokrine ometače, naime u obliku kozmetičkih proizvoda poput šampona ili losiona za telo. Često sadrže hormonski aktivne konzervanse kao što su B. metil paraben.

Hormonski efekti endokrinih poremećaja

Naročito kod dece, hormonski efekti pomenutih supstanci mogu biti veoma štetni. I zbog toga zdravlje dece može biti ozbiljno narušeno fizički i psihički.

Kod dečaka i muškaraca, hormonska neravnoteža je povezana sa malformacijama genitalnih organa, rakom testisa i smanjenim brojem i kvalitetom sperme.

Promenjena hormonska situacija mogla bi biti uzrok rane adolescencije kod devojčica i razlog za povećani rizik od raka dojke kod žena.

Generalno se pretpostavlja da hormonski regulisani organi kao što su dojke i prostata češće razvijaju tumore ako postoji endokrini poremećaj.

 Hormonski aktivne supstance mogući  su uzrok  alergija, dijabetesa, gojaznosti, poremećajima u razvoju mozga, poremećajima u ponašanju i kardiovaskularnim bolestima.

Efekat koktela se javlja kada dođete u kontakt sa nekoliko toksina istovremeno, što je u današnje vreme uobičajeno. Kombinovani efekat toksina  može biti mnogo toksičniji nego što je to slučaj sa efektima pojedinih supstanci.

Efekat koktela već može nastati ako prvo koristite gel za tuširanje, nanesete kremu za kožu sa kremom za sunčanje, a zatim kosu oblikovate gelom za kosu. ljudi često koriste plastične kontejnere, konzumiraju voće i povrće iz konvencionalnog uzgoja, dobijaju račun sa BPA ili račun sa bankomata.

Supstance koje utiču na hormon brzo se sakupljaju i opasne količine ulaze u telo.

Da bismo zaštitili zdravlje svakodnevnu izloženost hormonskim zagađivačima treba drastično smanjiti.

Kako se hormonski poremećaji mogu izbeći?

Nije toliko teško izbeći ili barem smanjiti unos hormonski aktivnih supstanci kako bi se sprečili hormonski poremećaji.

Organska hrana je zdravija i sadrži manje štetnih toksina. Kroz raznovrsnu zdravu ishranu unosite u organizam optimalne količine vitamina mineral I drugih korisnih supstanci koje jačaju organizam I dovode hormone u ravnotežu.

Kupujte samo voće i povrće koje je prirodno mirisno i nema lepljivu površinu. Hranu temeljno operite pre nego što je pripremite.

Jedite gotove proizvode što je moguće ređe i češće menjajte marke proizvoda (u zavisnosti od proizvođača, isti proizvodi mogu u ambalaži sadržati različitu količinu endokrinih supstanci koje remete hormone i zbog toga dovesti do različitih nivoa hormonskih poremećaja).

Redovno čistite podove i tepihe organskim deterdžentima, često ih brišući prašinu i provetravajući kako biste smanjili hemikalije u kućnoj prašini.

Novi tekstil, kao što su posteljina, odeća i peškiri, kao I igračke, treba oprati pre prve upotrebe.

Kupite visokokvalitetne igračke koje u većini slučajeva garantuju najmanje moguće  oslobađanje od štetnih supstanci.

Roditelji mogu zaštititi svoju decu pobrinuvši se da deca u usta stavljaju samo stvari koje su napravljene i namenjene njima za njihov uzrast.

Veruj svom nosu! Proizvodi sa jakim mirisom često sadrže otpadne supstance koje su opasne po zdravlje i mogu da izazovu hormonske  poremećaje.

 Treba izbegavati dečje proizvode i ambalažu za hranu od plastičnog polikarbonata. Staklene posude i flaše za hranu su dobra alternativa.

U slučaju sumnje, potrošači imaju pravo da direktno pitaju proizvođača da li su u proizvodu korišćene opasne hemikalije. Evropska uredba o hemikalijama REACH pruža relevantnu pravnu i informativnu osnovu za ovo.

 Mogu li uljarice regulisati endokrini sistem?

Takozvane dijete sa hormonima pojavljuju se u medijima I služe regulaciji hormona. Na ravnotežu hormona – pozitivno utiču zdrava ishrana i  zdrav način života.

Rak izazvan upalom organizma

Zapaljenje, infekcije, previsok nivo insulina – ovaj trio voli da se ugnezdi kod ljudi sa nezdravim navikama i poveća faktor rizika od raka. Ova kritična stanja u telu mogu se izbeći promenama u našem načinu života i uklanjanjem toksina iz okoline.

Zapaljenje čini rak veoma verovatnijim

Upala u telu je aktivator za slobodne radikale, što zauzvrat može prouzrokovati mutacije ćelija koje uzrokuju rak i napasti DNK, kako je izvestio Arzte-Zeitung.

Budući da se upala često može pratiti unazad do, kisele dijete, treba izbjegavati one namirnice koji stvaraju probleme. Rafinisani šećer, pasterizovani mlečni proizvodi, prekuvana hrana, industrijski obrađena ili genetski modifikovana hrana, veštački aditivi kao što je mononatrijum glutamat (MSG) i industrijski ostaci (posebno pesticidi) posebno su opasni .

Alergije takođe mogu dovesti naš organizam u zapaljensko stanje i ubrzati rast ćelija karcinoma. Stoga alergičari treba apsolutno da se drže podalje od alergena. Soja , gluten i kikiriki su jaki alergeni.

Ako sumnjate na netoleranciju, vredi pokušati sledeće. Uklonite odgovarajuće proizvode sa svog menija na nekoliko nedelja i posmatrajte. Na nutritivnom nivou, međutim, nema smisla samo izbegavati određene stvari. U slučaju da ne znate kako obratite se našem nutricionisti za pomoć.

Izbegavajte upale pravilnom ishranom

Dajte svom zdravlju prednost nad rizikom od raka uz pomoć protivupalne hrane. Antioksidanti kao što su vitamin C i vitamin E, kao i fitonutrijenti (sekundarne biljne supstance) kao što su flavonoidi i glukozinolati, prirodno su oružje protiv raka. U našem telu deluju kao štitovi protiv upala i kancerogenih supstanci.

Redovno jedite krstašice i uživajte u brokoliju, karfiolu i sličnoj hrani. Za biljke praziluka, kao što su beli luk , luk i vlasac , kažu da imaju antikancerogena svojstva. Sve bobice (npr. Borovnice , maline, kupine) smatraju se zdravim  voćem koje može zasladiti vaš svakodnevni život mnogim antioksidantima i fitonutrijentima.

Efekti inhibicije raka takođe se pripisuju složenim ugljenim hidratima (npr. pasulj).

Za prirodnu efikasnost ove hrane presudno je poreklo i priprema. Trebalo bi da bude organski uzgajana kako bi se apsorpcija pesticida svela na minimum. Jedite je sirovu, na taj način biljne supstance protiv raka razvijaju svoj maksimalni potencijal lečenja.

Najbolje je svakodnevno pripremati sveže salate. Čak i povrće krstaša poput brokule može se poslužiti kao ukusan obrok od sirove hrane. Napravite test ukusa sa veganskim prelivom.

Omega-3 masne kiseline takođe mogu da se suprotstave upali i tako spreče rak. Sa biljnim izvorima poput lanenog, konopljinog ili orahovog ulja, za razliku od ribe, na sigurnom ste i kada su u pitanju teški metali. Jela obilno začinite kurkumom , đumbirom i korijanderom.

Ovo ne samo da poboljšava ukus, već ima i protivupalni efekat na vaše telo. Međutim, naša dijeta je samo neophodno sredstvo za sprečavanje upale i raka. Pored toga, ne treba potcenjivati toksine u životnoj sredini kojima smo svakodnevno izloženi.

Soda bikarbona: kućni lekovi za upale

Poznati soda bikarbona za domaćinstvo i pomoćni proizvodi takođe bi trebalo da pomognu u ublažavanju hroničnih upala. Studije iz aprila 2018. pokazale su da ako se soda bikarbona redovno uzima nekoliko nedelja, može da reguliše imuni sistem na takav način da antiinflamatorne odbrambene ćelije prevladavaju, a antiinflamatorne ćelije da se povuku.

Eliminišite toksine iz okoline

Rečeno je da su toksini u životnoj sredini u velikoj meri odgovorni za globalnu epidemiju raka i njene preliminarne faze. Konkretno, industrijske hemikalije (pesticidi, fungicidi), živa (npr. Plombe za zube, riba) i elektromagnetno zračenje (posebno mobilne komunikacije, visokonaponski vodovi) mogu da opterete naše ćelije.

Čak i ako ne možemo u potpunosti da izbegnemo uticaje okoline, ima smisla preduzeti određene mere predostrožnosti koje započinju organski hranom.

Takođe možete aktivno osloboditi telo toksina uz pomoć prirodnih antiinflamatornih lekova. Ova prirodna otrovna veziva uključuju mikroalge Chlorella i Spirulina. Prema studijama, tvrdi se da jabučni pektin, prirodno vlakno u jabukama , veže teške metale složenim mehanizmom i može da ih izbaci iz organizma kroz urin.

DMSA (dimerkaptosukcinatna kiselina) i lipoična kiselina se takođe preporučuju za ciljanu detoksikaciju od žive.

Nevidljiva opasnost od elektrosmoga u najmanju je ruku štetna . Ako je moguće, nemojte graditi svoju kuću u blizini radio tornjeva i trafostanica. Dugoročna šteta koju prouzrokuju mobilni telefoni i bežični telefoni takođe su u fokusu istraživanja. Ono što započinje upalom izazvanom zračenjem može dugoročno dovesti do tumora.

Infekcije kao pokretač raka

Hronične infekcije poput one izazvane glivicom Candida albicans nose povećani rizik od raka. Veza između infekcije i raka nastaje usled odgovora našeg imunološkog sistema, koji na infekciju reaguje zapaljenjem i stvara odgovarajuće povoljno okruženje za ćelije karcinoma.

Mnoge infekcije prenose se ne svojom krivicom, ali jak imuni sistem nas indirektno može zaštititi od mnogih infekcija. Na primer, u slučaju infekcije gljivicom  Candida albicans , možemo brzo intervenisati.

Gljivica se najudobnije oseća u kiselom okruženju. Zbog toga je zdrava kiselinsko-bazna ravnoteža posebno važna za sprečavanje infekcija Candidom. Alkalna ishrana i način života koji je stres-free mogu ukloniti plodno tlo za Candida.

Iznad svega, dosledno izbegavanje šećera i izolovanih ugljenih hidrata (ekstrakt brašna, skroba) može gljivicu izgladniti. Postojeće infekcije Candidom takođe se mogu boriti određenim prirodnim lekovima (uključujući šipak , ekstrakt semenki grejpa ).

Studije trenutno istražuju svojstva Francuske zelene gline . Baš kao i bentonit, francuska zelena glina izuzetno je bogata mineralima vulkanske zemlje koja se smatra prirodnim antibiotikom. U obliku maski za lice i aditiva za kupanje, osušeni prah ove zemlje je cenjen u vellness sektoru.

Međutim, njegova efikasnost bi trebalo da ide mnogo dalje. Za razliku od hemijskih lekova protiv infekcija, koji ne samo da uništavaju bolesno tkivo, već i zdravo tkivo i ubijaju korisne bakterije, ova lekovita zemlja treba da izleči bolesna područja u organizmu i da ima efekat kompletnog  čišćenja organizma.

 Razlika između bentonita i francuske zelene gline (koja se naziva i montmorilonit) uglavnom je mesto porekla. Bentonit potiče iz tvrđave Benton Vioming u Engleskoj, montmorilonit iz Montmorillona u Francuskoj. Sastav dve mineralne zemlje se teško razlikuje.

Povećani nivo insulina promoviše rak

Mnogi mogu visok nivo insulina povezati sa metaboličkom bolešću dijabetesom, ali ne i sa rakom. Objašnjenje je očigledno: Insulin je hormon koji stimuliše rast ćelija.

Ako je nivo insulina hronično visok, ćelije raka to lakše preživljavaju, jer na njihovim ćelijskim zidovima ima do deset puta više receptora insulina nego na zdravim ćelijama. Ovo se ne dešava samo dijabetičarima. Svi imaju u sebi potencijalne ćelije raka. Zato je važno održavati nivo insulina konstantnim.

U slučaju dijabetes melitusa tipa 2, prekomerno visoki nivoi insulina obično su rezultat loše prehrane, gojaznosti i nedostatka vežbanja. Dijeta (potencijalnih) dijabetičara često sadrži puno proizvoda od šećera, skroba i belog brašna.

Međutim, upravo oni uzrokuju rast nivoa šećera u krvi nekoliko puta dnevno. Da bi neutralisao poplavu šećera u krvi, pankreas mora da reaguje sa ogromnim količinama insulina. Ova vožnja toboganom sa insulinom može se sprečiti prekomernom alkalnom ishranom.

Naučnici takođe hroničnu upalu vide jedan od razloga razvoja dijabetesa. Odlučujući faktor je masnoća na stomaku koja je posledica prekomerne težine, za koju su studije pokazale da je vrlo metabolički aktivna i da proizvodi supstance koje podstiču upalu.

U ovim masnim naslagama neprimetno se mogu razviti žarišta upale koja u potpunosti poremete metabolizam i mogu dovesti do rezistencije na insulin.

Preparati koji smanjuju upale u organizmu

Prekini ciklus

Ispostavilo se da mnoge infekcije i bolesti imaju isto poreklo, uključujući I one koje smatramo za preteče raka. Zdravim načinom života i merama predostrožnosti protiv štetnih uticaja okoline možete prekinuti ciklus bolesti i u ranoj fazi pobediti rak.

Pre svega izbegavajte upale, infekcije i visok nivo insulina držeći se prirodnih pravila igre. Prirodna, pretežno alkalna dijeta, koja podržava prirodne lekove, dovoljno vežbanja i pojedinačne metode opuštanja (npr. Joga , Ki Gong) ne samo da podržavaju vaše lično blagostanje usred zahtevne svakodnevice, već i teraju patogene da beže od vas!

Alergija kod dece i odraslih i način smanjenja simptoma

Alergija je prekomerna reakcija imunološkog sistema na supstance koje kod nealergičara ne izazivaju nikakve reakcije, jer su one zapravo potpuno bezopasne. Ali postoji isto toliko alergija koje imaju sasvim drugačiji uzrok. S obzirom da su razlozi za alergijsku reakciju raznoliki kao i njeni simptomi, pokretački faktori nisu uvek odmah prepoznatljivi.

Alergije i imuni sistem

Većina ljudi je pogođena alergijama ovih dana. Broj alergičara neprestano raste, pa čak i malu decu sve češće pogađaju simptomi. Efekti alergijske reakcije mogu biti različiti koliko i njeni uzroci.

Najčešći simptomi alergija uključuju curenje iz nosa, jaku lakrimaciju, svrab, astmu, glavobolju, gastrointestinalne probleme, kožni osip i mnoge druge pojave.

Alergijska reakcija ukazuje na to da imuni sistem preterano reaguje na supstance koje su zapravo bezopasne. Ove supstance se nazivaju alergeni. Njihovi najpoznatiji predstavnici svakako su polen, grinje u kućnoj prašini, životinjski otrovi (otrov osa ili stršljen) i metali poput nikla.

Ali alergena imamo mnogo više . U današnje vreme praktično bilo koja supstanca može postati alergen i tako pokrenuti alergijske reakcije. Ovo posebno može da utičena ljude sa oslabljenim imunološkim sistemom.

Stoga alergičar često ne reaguje samo na jedan alergen. Neprimereno jaka reakcija njegovog imunog sistema vremenom dovodi do pretjeranog reagovanja u sve više situacija.

Kao rezultat, alergičar konačno pokazuje prekomernu reakciju na sve više i više supstanci – tj. reaguje alergično.

Alergija zbog oslabljenih nadbubrežnih žlezda

Korteks nadbubrežne žlezde proizvodi razne hormone – uključujući glukokortikoide poput kortizona i kortizola. Ovi takozvani hormoni stresa su sposobni da preteknu alergijske reakcije zbog svojih antiinflamatornih efekata.

Međutim, ovo deluje samo ako nadbubrežne žlezde već nisu oslabljene.

Oslabljene nadbubrežne žlezde često su rezultat ishrane sa visokim sadržajem šećera i ugljenih hidrata. Pijenje puno kafe ili alkohola takođe opterećuje nadbubrežne žlezde. Glavni uzrok adrenalnog zamora je, međutim, hronična stresna situacija.

Hronični stres može dovesti do toga da se nadbubrežne žlezde iscrpe. Proizvodnja kortizona i kortizola se smanjuje i podložnost tela alergijama se povećava u istoj meri.

Stresne situacije mogu pokrenuti alergiju

Alergičari imaju slična iskustva u pogledu svojih simptoma. Oni uglavnom već imaju neke simptome alergije u detinjstvu, ali simptomi nestaju u tinejdžerskom dobu.

Čim se u odrasloj dobi pojave stresne situacije, poput visokog stresa na poslu, problema sa decom, razvoda koji kida živce ili smrti voljene osobe, simptomi se ponovo javljaju.

Timusna žlezda – škola odbrambenih ćelija

Vakcine, lekovi, hemikalije takođe mogu biti odgovorne za alergijske reakcije kao što su kožni osip, svrab, astma itd., Jer ove supstance značajno narušavaju važne zadatke timusne žlezde.

Smatra se da je timusna žlezda škola T limfocita (odbrambenih ćelija), jer se ovde ove važne odbrambene ćelije obučavaju da mogu da prepoznaju alergene i učine ih bezopasnim.

Na ovaj način, ove ćelije daju značajan doprinos presretanju ili barem smanjenju alergijskih reakcija. To jasno govori da timusna žlezda takođe igra odlučujuću ulogu u razvoju alergija.

Spoljni proteini često pokreću alergiju

Spoljni proteini u krvotoku mogu prouzrokovati neposrednu alergijsku reakciju u telu. Ovi proteini uključuju životinjske proteine.

Ovde treba posebno pomenuti mleko i proteine od jaja. Ali takođe je poznato da proteini pšenice često izazivaju alergije.

Iz tog razloga alergičari moraju da obrate posebnu pažnju na to koju hranu jedu.

Netolerancija na gluten može izazvati alergiju

U slučaju postojeće netolerancije za gluten, hrana koja sadrži gluten može aktivirati alergijsku reakciju.

Crijevna sluznica se neprestano nadražuje, izazivajući zapaljenske procese koji razgrađuju delove sluzokože koji su odgovorni za apsorpciju hranljivih sastojaka.

Rezultirajuće stanjivanje crevnih zidova omogućava da toksične ili na bilo koji drugi način štetne materije brže uđu u krvotok, gde na kraju pokreću alergijske reakcije.

Netolerancija na laktozu i alergije

Intolerancija na mleko je takođe raširen fenomen. Mnogi ljudi se rađaju sa nedostatkom posebnog enzima – laktaze – koji je potreban za preradu mlečnog šećera.

Kod drugih ljudi, proizvodnja ovog enzima zaustavlja se mnogo kasnije.

Ako u organizmu nema dovoljno laktaze, mlečni proizvodi se ne mogu svariti, što rezultira njenim raspadanjem u crevima.

To rezultira simptomima kao što su dijareja, zatvor, gasovi, bolovi u stomaku ili druge alergijske reakcije. Pored toga, sam protein mleka – kao egzogeni protein – može pokrenuti dodatne simptome.

Bebe su posebno sklone alergijama

Nepravilno hranjenje dojenčadi odgovorno je za intoleranciju na gluten i mleko. Bebin gastrointestinalni trakt još uvek nije u potpunosti razvijen, pa je njegova sluzokoža daleko propusnija nego što je to slučaj kod odraslih.

Majčino mleko štiti dete od spoljnih proteina koji ulaze u krvotok praktično zatvaranjem gastrointestinalnog područja i na taj način ga čini manje propusnim.

U današnje vreme, međutim, vrlo malo dece majka doji dovoljno dugo. Umesto toga, dobijaju pasterizovano, homogenizovano i kravlje mleko kontaminirano antibioticima, pesticidima i hormonima rasta.

Ako su bebe prerano hranjene spoljnim proteinima – kao što su proizvodi od mleka životinjskog porekla, jaja ili proizvodi od pšenice, to može otvoriti put za doživotnu alergiju. Stoga je od najveće važnosti dojiti novorođenče najmanje od 9 do 12 meseci.

Proizvodi od pšenice promovišu alergije

Pored mlečnih proizvoda, naša deca takođe prerano dobijaju proizvode od pšenice. Potrebno je najmanje četiri do šest meseci dok se probavni enzimi odgovorni za preradu skroba ne formiraju u telu.

Može se primetiti da je deci, koja često pate od imunološkog nedostatka (prehlade, alergije, itd.), obično prerano davana škrobna hrana.

S druge strane, deca koja su duže bila dojena i koja su jela voće i povrće umesto škrobne hrane, u prvoj godini života su uglavnom mnogo stabilnija u svom zdravlju i retko pokazuju alergijske reakcije.

Kako se sprečava alergija

Po pravilu je slučaj da roditelji koji do tada hrane svoju decu nepoznatom hranom ne obraćaju pažnju na to kako ona reaguju na nove stimuluse. Ali da li zaista verujetei da je dobro za vaše dete da jede ono što vi jedete?

Možete li da zamislite da su pržena jaja, prženi proizvodi od krompira, hamburgeri, čips, slatkiši, kola ili druge slatki sokovi dobri za zdravlje vašeg deteta? Verovatno ne.

Stoga je izuzetno važno da prva hrana koju vaše dete pojede bude što prirodnija. Treba je konzumirati ili sirovu ili pripremljenu na lagano pari. Pored toga, detetu treba ponuditi samo male količine jedne hrane.

Dakle, tokom perioda od 2 do 3 dana možete vrlo dobro posmatrati da li dete dobija osip ili druge alergijske reakcije nakon što pojede novouvedenu hranu. Ako nema takve reakcije, možete polako povećavati količinu hrane i kombinovati je sa drugim već testiranim jelima.

Zdrava hrana takođe može pokrenuti alergijske reakcije

Ako otkrijete da vaše dete pokazuje neobične reakcije na zdravu hranu kao što su brokoli, kupus itd… ne biste ih smeli davati detetu šest do osam nedelja. Tada možete pokušati ponovo.

Ako vaše dete i dalje reaguje na tu hranu, verovatno da ima alergiju na hranu. Međutim, slučaj je da se takve alergije vrlo retko primećuju ako je hrana prethodno pravilno integrisana u detetovu ishranu.

Problemi sa jetrom oslabljuju imunološki sistem

Ostali faktori u razvoju alergija su takozvana trovanja jetre i krvi. Ako se ovi problemi pojave istovremeno sa nedostatkom određenih digestivnih enzima ili drugim hroničnim digestivnim problemima, povećaće se intezivitet alergijske reakcije.

U ovom slučaju bi trebalo izvršiti holističko čišćenje jetre kako bi se ona rasteretila, ali ovo nije pogodno za decu. Ako je moguće, trebalo bi da se odvija pod nadzorom ili u društvu naturopatskog terapeuta.

Genetski inženjering i veštački aditivi

Široka upotreba hemikalija, pesticida, genetski modifikovanih organizama i drugih razarajućih aditiva koji se koriste u proizvodnji hrane (npr. Aspartam, glutamat, boje i konzervansi) često je pokretač za razvoj alergija.

Alergija na kvasac

U slučaju posebno upornih alergija, često se može uočiti infekcija kvascem kod obolelih. Kvasac se širi u crevima i tamo iritira osetljivu sluznicu. Već ste upoznati sa efektima upale i tako propustljive sluznice creva.

Mere za ljude sa tendencijom na alergije

U osnovi je važno najpre dosledno izbegavati poznati alergen – ovo se odnosi na sve alergene.

S obzirom na to da se alergije na hranu često mogu pratiti do hemikalija, pesticida, aditiva, genetski modifikovanih organizama itd., sadržanih u hrani, treba jesti samo organsku hranu.
Dijeta treba da ima vrlo malo šećera i ugljenih hidrata, jer glukoza snažno zakiseljava telo i stvara ogroman napor na crevima. Oba faktora oslabljuju imunološki sistem i tako podstiču razvoj alergija.

U akutnoj fazi alergijske reakcije toplo se preporučuje takozvani brzi sok. Ovaj oblik terapijskog posta podržava brzo uklanjanje postojećih toksina i na taj način rasterećuje jetru i imuni sistem.

Svaka alergijska reakcija takođe ima ozbiljne negativne efekte na crevnu sredinu. Zbog toga je izuzetno važno da alergičari jednom ili dva puta godišnje dobro očiste creva. Akumulirani toksini, metabolički ostaci i drugi zagađivači moraju biti u stanju da se rastvore, vežu i izluče. Nakon toga, crevna flora mora biti stabilno obnovljena koristeći odgovarajuće sojeve bakterija.

Na tržištu postoji čitav niz efikasnih probiotika.

Ako se ove mere sprovode dosledno, alergičar je na dobrom putu da se oprosti od simptoma alergije.

Lupus bolest simptomi lečenje

Lupus bolest eritematozus (leptir lišaj, leptir eritem) je autoimuna bolest koja se uglavnom javlja kod žena. Imuni sistem pogrešno napada telesne ćelijske strukture. Većina vremena je bolest manje ili više ograničena na kožu, kao kod kožnog eritematoznog lupusa. Takođe mogu biti pogođeni unutrašnji organi (sistemski eritematozni lupus). Pročitajte više o uzrocima, simptomima, dijagnozi i terapiji bolesti lupusa.

Šta je lupus eritematozus?

Retka hronična inflamatorna autoimuna bolest koja uglavnom pogađa mlade žene.

Dva glavna oblika: kožni eritemski lupus (CLE) i sistemski eritematozni lupus (SLE).

Simptomi: CLE utiče na kožu samo sa tipičnim promenama kože u obliku leptira na delovima tela izloženim suncu, SLE takođe utiče na unutrašnje organe (npr. Upala bubrega, bolovi u zglobovima).

Koliko je bolest opasna? Kožni lupus ima dobru prognozu (čak i ako je neizlečiv). Ponekad se pretvori u sistemski lupus. Očekivano trajanje života je tada takođe normalno.

Uzroci i faktori rizika: Verovatni uzrok je poremećaj imunološkog sistema. Faktori kao što su UV svetlost, lekovi, hormonalne promene, stres i infekcije mogu favorizovati bolest ili izazvati relapse.

Pregledi: razgovor, testovi kože i krvi. Ako se sumnja na SLE, dodatni pregled unutrašnjih organa.

Lečenje: Dosledna UV zaštita, lekovi (kortizon, imunosupresivi, itd.), izbegavanje stresa, sprečavanje infekcija

Lupus eritematozus

lupus bolest

Lupus eritematozus (leptirov lišaj) je uglavnom relapsna autoimuna bolest iz grupe kolagenoza. To su bolesti vezivnog tkiva koje se ubrajaju u zapaljenske reumatske bolesti.

U slučaju autoimune bolesti, odbrambene ćelije imunog sistema (antitela) napadaju sopstvene ćelijske komponente tela i tako izazivaju zapaljenske promene. U zavisnosti od toga koje su to strukture i kako bolest napreduje, lekari razlikuju različite oblike eritematoznog lupusa. Dva najčešća su:

 • Kožni eritematozni lupus (CLE)
 • Sistemski eritematozni lupus (SLE)

Postoje i neki drugi, ređi oblici lupusa. Tu spadaju, na primer, eritematozni lupus novorođenčadi (NLE) i eritematozni lupus izazvan lekovima (DILE).

Kožni lupus eritematozus

Kožni eritemski lupus (CLE) javlja se uglavnom u 3. i 4. deceniji života, i češće kod žena nego kod muškaraca. Podaci o učestalosti bolesti u populaciji su ograničeni. U švedskoj studiji pronađena su četiri nova slučaja CLE na 100.000 stanovnika.

Većina CLE utiče samo na kožu. Javlja se u različitim pod-oblicima:

 • Akutni kožni lupus eritematozus (ACLE)
 • Subakutni kožni lupus eritematozus (SCLE)
 • Hronični kožni lupus eritematozus (CCLE) – sa tri podforme, a najčešći je diskoidni eritematozni lupus (DLE).
 • Intermitentni kožni eritemski lupus (ICLE) – sa podformom

Najvažnije varijante CLE uključuju subakutni kožni eritemski lupus (SCLE) i diskoidni eritematozni lupus (DLE).

Sistemski eritematozni lupus (SLE)

U ovoj varijanti lupusa, pored kože zahvaćen je i širok spektar unutrašnjih organa. Na primer, česta je upala bubrega, pluća i srca. Većina pacijenata takođe razvija bolove u zglobovima. Mišići takođe mogu biti pogođeni. Sve u svemu, tok bolesti se može veoma razlikovati od pacijenta do pacijenta.

Sistemski eritematozni lupus je najčešći kod žena u mlađoj odrasloj dobi. Bolest može izbiti i u detinjstvu.

Lupus eritematozus: učestalost

Lupus eritematozus je uobičajen, ali redak, širom sveta. Sve u svemu, autoimuna bolest se javlja kod oko 50 od 100.000 ljudi. Najčešće su pogođene žene u reproduktivnom dobu.

Lupus bolest simptomi

Koji koji će se simptomi javiti kod eritemskog lupusa, presudno zavisi od toka bolesti. Bolest se može ograničiti na kožu, ali može uticati i na unutrašnje organe.

Diskoidni eritematozni lupus (DLE)

Tipično, pojava oštro omeđenog, blago ispupčenog crvenila kože u obliku diska, koje se sastoji od grubih ljuskica, otkriva pojavu ovog oblika lupusa. Lupus volest se uglavnom pojavljuje u ovom obliku na delovima tela koji su često izloženi suncu, kao što su nos, čelo, obrazi, usne, ušne školjke i zadnji deo ruku. Crvenilo kože na licu često izgleda kao leptir. Zbog toga se lupus eritematozus naziva i bolest leptira.

Crvenkasto-ljuskave promene na koži šire se prema spolja.

Česti simptomi lupusa u diskoidnom obliku bolesti su takođe ožiljci u obliku jame sa vidno uvećanim malim kožnim sudovima (telangiektazije), kao i flekasta područja kože smanjene ili povećane obojenosti (hipo- ili hiperpigmentacija).

Subakutni kožni lupus eritematozus (SCLE)

Zauzima srednje mesto između kožnog lupusa (sa diskoidnim oblikom kao najčešće podgrupe) i sistemskog lupusa:

S jedne strane, kao i kod diskoidnog oblika bolesti, javljaju se zapaljenske promene na koži (svetlo crvene, ljuskave, ovalne ili u obliku prstena), posebno na licu, grudima i rukama. Međutim, ove pojave manje karakteristične od diskoidnog lupusa i ponekad podsećaju na psorijazu. Poremećaji pigmentacije se veoma retko javljaju.

S druge strane, unutrašnji organi takođe mogu biti pogođeni subakutnim kožnim eritemskim lupusom i specifična antitela se mogu otkriti u krvi – ova dva simptoma lupusa su inače tipična za sistemski eritematozni lupus.

Sistemski eritematozni lupus

Raznolika klinička slika sistemskog eritematoznog lupusa uključuje, na primer, kožne osipe (često u obliku leptira na licu), bolne i / ili upaljene zglobove i mišiće, kao i upaljene tetivne ovojnice (tendovaginitis). Pored toga, često se razvijaju znaci upale unutrašnjih organa (npr. pleuritis, miokarditis, perikarditis, upala bubrega).

Lupus eritematozus: koliko je bolest opasna?

Prema trenutnom saznanju, ne postoji lek za kožni eritemski lupus. Uz pravilnu terapiju, uključujući UV zaštitu kože, simptomi se mogu drastično smanjiti.

Različiti oblici kožnog eritemskog lupusa mogu se razviti u sistemski lupusu sa različitim frekvencijama. Na primer, kod diskoidnog eritemskog lupusa (DLE) to se dešava u manje od pet procenata slučajeva, kod subakutnog kožnog eritemskog lupusa (SCLE), međutim, u deset do 15 procenata slučajeva.

Tok i prognoza sistemskog eritemskog lupusa (SLE) prvenstveno zavise od toga koji su unutrašnji organi pogođeni i u kojoj meri. Ako su uključeni bubrezi, srce i pluća, SLE često zauzima neizvesan pravac lečenja. U pojedinačnim slučajevima, lupus može biti čak i fatalan. Međutim, u Nemačkoj većina pacijenata sa SLE ima normalan životni vek.

Lupus eritematozus: uzroci i faktori rizika

Tačni uzroci lupus eritematozusa još uvek nisu potpuno poznati. Prema stručnjacima, genetska predispozicija je osnova za poremećaj imunološkog sistema na kome se zasniva bolest. U kombinaciji sa drugim faktorima, može doći do nastanka bolesti lupus. Faktori su sledeći:

Pre svega, ovde treba pomenuti UV zračenje. Drugi mogući faktori uticaja su hormonski uticaji, jer se eritematozni lupus javlja mnogo češće kod žena i devojčica nego kod muškaraca i dečaka (hormonska ravnoteža kod žena podložna je većim fluktuacijama nego kod muškaraca). Pored toga, drugi faktori kao što su stres i infekcije mogu izazvati pogoršanje i napredak bolesti.

Lupus eritematozus: pregledi i dijagnoza

Na početku dijagnoze eritematoznog lupusa, lekar će detaljno razgovarati sa pacijentom (u slučaju dece sa roditeljima) o anamnezi. Na primer, on će pitati koji su simptomi prisutni, kada su se prvi put pojavili i da li pored tih simptoma pacijent ima neku drugu bolest. Nakon toga sledi fizički pregled, koji obično prate daljne analize.

Pregled kože

Tipične promene na koži javljaju se u različitim oblicima bolesti lupusa. Stoga je za dijagnozu važan test lupusa kod dermatologa. Da bi to uradio, lekar uzima uzorak tkiva (biopsija kože) sa pogođenih područja kože. Uzorak se detaljnije ispituje u laboratoriji primenom različitih metoda.

Dalje istrage

Kod kožnog eritematoznog lupusa (CLE), standardizovana foto provokacija može biti korisna u posebnim slučajevima. Koža je posebno izložena UV svetlu da bi se proverilo da li reaguje na nju sa tipičnim oštećenjem CLE. Oni se javljaju u proseku osam dana (plus / minus 4,6 dana) nakon izlaganja UV zračenju, a zatim traju duži vremenski period. Foto provokacija može pomoći, na primer, u razlikovanju CLE od polimorfne svetlosne dermatoze (oštećenje kože izazvano UV zračenjem javlja se ranije, a zatim nazaduje).

Testovi krvi takođe mogu pružiti važne naznake o autoimunoj bolesti. Na primer, kod sistemskog eritemskog lupusa i u većini slučajeva subakutnog kožnog eritemskog lupusa, specifična antitela se mogu otkriti u krvi.

Pored toga, kad god se sumnja na bolest lupusa, mora se razjasniti da li su bolešću pogođeni i unutrašnji organi. Ako je to slučaj, ovo sugeriše na sistemski eritematozni lupus. Korisni pregledi mogu biti, na primer, slikovni postupci (kao što su rendgen ili ultrazvuk), pregled fundusa ili testova funkcije pluća.

Lupus eritematozus: lečenje

Lečenje eritematoznog lupusa zavisi od oblika i težine bolesti.

Kožni eritematozni lupus: terapija

Promene kože zahvaćene bolešću lupus  se leče spolja (lokalna terapija). U nekim slučajevima, pacijenti takođe moraju uzimati lekove (sistemska terapija). Pored toga, postoje i druge mere koje mogu pozitivno uticati na tok bolesti.

Lokalna terapija

Koristeći lokalnu terapiju, zapaljenske promene na kožnom eritematoznom lupusu se leče spolja:

Lokalni glukokortikoidi („kortizon“): Lokalizovana područja sa promenama na koži se poželjno tretiraju lokalnim kortizonskim preparatima (npr. Kortizonska mast). Aplikacija treba da bude što kraća zbog mogućih neželjenih efekata.

Lokalni inhibitori kalcineurina: To su imunosupresivi, tj. supstance koje imaju umirujući efekat na imuni sistem (npr. Tekrolimus). Preporučuju se prvenstveno za lokalni tretman kožnih promena na licu i kao alternativa lokalnim preparatima kortizona.

Lokalni retinoidi: Lokalni tretman ovim derivatima kiseline vitamina A (kao što je tazaroten, tretinoin) je opcija u teškim slučajevima kožnog eritematoznog lupusa.

Hladno lečenje, laserska terapija: Ako druge mere lečenja protiv promena na koži ne pomažu, u posebnim slučajevima može se razmotriti hladni tretman (krioterapija) ili laserska terapija

Sistemska terapija

Možda će biti potrebno uzimati i dodatne lekove,  ako pacijenti ne reaguju na osnovne lekove ili ako je oštećenje kože vrlo izraženo. Dostupne su sledeće grupe aktivnih supstanci:

Antimalarijski lekovi: Aktivni sastojci kao što su hlorokin ili hidroksihlorokin spadaju u najvažnije osnovne lekove za lupus kože. Zbog rizika od oštećenja mrežnjače, pacijent treba da redovno pregleda oči kod oftalmologa tokom lečenja.

Glukokortikoidi: Upotreba preparata kortizona treba vremenski ograničiti zbog mogućih neželjenih efekata. Što je pre moguće, je treba zaustaviti postepenim smanjivanjem doze (sužavanje terapije).

Ostali imunosupresivi: Pored kortizona, i drugi imunosupresivi mogu se dati za kožni lupus. Na primer, metotreksat (MTKS) se smatra lekom drugog izbora u upornim slučajevima subakutnog kožnog lupusa (SCLE) i diskoidnog lupusa (DLE). Ako je moguće, koristi se zajedno sa antimalarijskim lekovima. Ostali imunosupresivi za kožni lupus uključuju azatioprin i ciklosporin.

Retinoidi: U određenim slučajevima kožnog lupusa uzimanje retinoida može biti korisno. Poželjno ih je koristiti sa antimalarijskim lekovima.

Dapsone: Ovo bakterijsko i antiinflamatorno sredstvo može se propisati, na primer, za lečenje buloznog oblika kožnog eritematoznog lupusa.

U određenim slučajevima lekar može da prepiše i druge lekove koje treba uzimati, na primer jake antiinflamatorne lekove talidomid ili belimumab – terapijsko antitelo protiv određenih imunih ćelija.

Određeni lekovi (npr. Retinoidi) ne smeju se koristiti kod pacijenata trudnica ili dojilja. Lekar ovo mora uzeti u obzir prilikom planiranja terapije.

Dodatak vitamina D je propisan za pacijente sa lupusom kada postoji nedostatak vog vitamina. Ovo je zapravo jedan od faktora rizika, za razvoj kožnog eritemskog lupusa i sistemskog eritematoznog lupusa. Ako se nedostatak nadoknadi, to u nekim slučajevima može imati pozitivan uticaj na tok bolesti.

Ostale mere lečenja bolesti lupus

Lečenje kožnog eritematoznog lupusa uključuje doslednu zaštitu od sunca: Pacijenti treba da izbegavaju direktnu sunčevu svetlost i da koriste kreme za sunčanje sa visokim zaštitnim faktorom protiv UV-A i UV-B zračenja. Veštački UV izvori (npr. u solarijumima) nisu preporučljivi i treba ih izbegavati.

Takođe se preporučuje uzdržavanje od aktivnog i pasivnog pušenja. Konzumacija nikotina je faktor rizika za eritematozni lupus kože.

U nekim slučajevima subakutnog kožnog eritematoznog lupusa (SCLE) može biti korisno izbegavati određene lekove (uz konsultacije sa lekarom koji leči!). Neki lekovi mogu da promovišu ovaj oblik bolesti lupusa, na primer anti-gljivični lek terbinafin, diuretik (diuretik) hidrohlorotiazid i različiti blokatori kalcijumovih kanala koji se koriste za lečenje visokog krvnog pritiska (poput verapamila).

Hašimotov sindrom simptomi i lečenje

Hašimoto tiroiditis ili hašimotov sindrom. Jeste li dobili ovu dijagnozu? Možda je neko u vašem okruženju ima? U vom članku želimo da vam ponudimo informacije o uzrocima, simptomima i mogućnostima terapije Hašimotovog sindroma. Verujemo da je najbolji način da se nosimo sa bolešću ako znamo puno o njoj.

Hašimoto tiroiditis ili Hašimotov sindrom je autoimuno zapaljenje štitne žlezde. Ovaj sindrom je poznat kao hronični limfocitni tiroiditis ili autoimunski tiroiditis. Često je pogođeno celo telo. Bolest vrlo različito napreduje od osobe do osobe. Pored Hašimotovog tiroiditisa, termin autoimuni tiroiditis uključuje i Gravesovu bolest. Prelazi između dve bolesti su mogući – ali retki.

Koji simptomi ukazuju na Hašimotov sindrom?

Ljudi mogu imati vrlo različite simptome. Pored uglavnom oboljenja bez simptoma, kod kojih se problemi mogu u potpunosti ukloniti regulisanjem tiroidnih hormona, postoje slučajevi sa brojnim, različitim i često zbunjujućim simptomima. Često bolest počinje polako, tako da pogođeni u početku teško primećuju simptome.

U početku su simptomi hiperfunkcije povremeno u prvom planu. Takozvana „hašitoksikoza“ je početna faza u kojoj se javlja uglavnom blaga hiperfunkcija, koja se zatim postepeno pretvara u hroničnu hipofunkciju. Procesi sa fluktuirajućim vrednostima hormona, u kojima pacijent prebacuje napred-nazad između preaktivnog i nedovoljno aktivnog, retki su, ali se dešavaju.
Pored simptoma promenjenog nivoa hormona, mogu se pojaviti i simptomi koji se mogu pratiti do efekata imunog procesa i antitela. Ovi simptomi su ovde sumirani kao simptomi imunološke bolesti. Moguće razdvajanje simptoma sa medicinske tačke gledišta nije u potpunosti tačno, jer još uvek nije jasno koji su simptomi uzrokovani hormonima, a koji su poesebni vezani za imuni procesi i antitela van štitaste žlezde.

Generalno, simptomi hipofunkcije su u prvom planu i treba ih uravnotežiti što je ranije nije bilo moguće uraditi sa odgovarajućim količinama hormona štitnjače.

Simptomi očne bolesti (endokrina orbitopatija), koja je retka kod Hašimotovog sindroma, navedeni su odvojeno na ovoj stranici.
Simptomi uzrokovani dodatnim autoimunim bolestima sumirani su na kraju ove stranice. Neki od onih koji su pogođeni Hašimoto-ovom bolešću imaju i druge bolesti. Simptomi ovih bolesti ovde ne mogu biti iscrpno navedeni zbog količine informacija. Važno je da bolesna osoba i njen lekar razmisle o prisustvu druge bolesti u slučaju atipičnih simptoma.

Šta je hašitoksikoza i koji su simptomi hiperfunkcije?

Na početku bolesti, neki pacijenti sa Hašimotom prolaze kroz kratku fazu hiperfunkcije. Ova faza takođe može proći nezapaženo ili se ne desiti. Sumnja se da je uzrok imunološko uništavanje tkiva štitne žlezde koja skladišti hormone. U ovoj fazi mogu se pojaviti i antitela koja stimulišu TSH receptore štitaste žlezde.

Simptomi hiperfunkcije su različiti. Većina simptoma su takozvani opšti simptomi, poput nervoze, nesanice i sklonosti ka znojenju. Mnogi simptomi se polako pojavljuju bez osećaja da zapravo smo bolesni. Samo kada se uz nesanicu pojave nervoza, prekomerno znojenje, dijareja, drhtanje i lupanje srca i ne nikako ne prolaze, tek onda se konsultuje lekar.

Palpitacija srca može se takođe percipirati kao bubnjanje u ušima. Simptomi prekomerne funkcije na početku Hašimotovog tiroiditisa često nisu jako izraženi.

Lečenje lekovima za štitnu žčezdu obično nije potrebno. Ako je hiperfunkcija uzrokovana uništavanjem tkiva koja čuvaju hormone u štitnoj žlezdi, lekovi za štitnu žlezdu koji smanjuju proizvodnju hormona štitnjače možda neće biti efikasni. Individualni tretman treba da sprovodi specijalista za hormone (endokrinolog).

Koji su simptomi koji mogu ukazati na Hašimoto i hiperfukciju?

Palpitacije, lupanje srca
Visok krvni pritisak
Nervoza, razdražljivost, nemir
Mišićna slabost, bolovi u mišićima
Drhtanje ruku
Poremećaji spavanja
Znojenje, vlažna koža
Žeđ
Gubitak kilograma uprkos dobrom apetitu
Proliv

Kod žena: poremećaji u menstrualnom ciklusu (neredovna ili jaka krvarenja, nedostatak menstruacije)

Bolesnici primećuju unutrašnji nemir i razdražljivost. Čulni utisci se mogu intenzivnije percipirati. Osećanja se takođe doživljavaju intenzivnije. Promene raspoloženja su veće i u pozitivnim i u negativnim oblastima. Povećana iscrpljenost se često primećuje čak i nakon malog napora. Mnogo pogođenih ljudi prijavljuju nesanicu, anksioznost i osećaj panike.

Tipični znaci su povećana sklonost ka znojenju i tečnoj stolici. Ako su ruke i prsti ispruženi, često je vidljivo suptilno drhtanje.
Prekomerna aktivnost štitne žlezde u nekim slučajevima dovodi do menstrualnih poremećaja. Pored prekomernog krvarenja, mogu se pojaviti skraćeni ili produženi ciklusi. Takođe je moguće odsustvo menstruacije.

U nekim slučajevima se javljaju bolni mišići i slabosti, posebno u ramenom pojasu i nogama. Bolno očvršćavanje mišića može se javiti i u predelu mišića leđa.

U većini slučajeva palpitacije mogu se pratiti do hiperfunkcije i polako se povlače kako hiperfunkcija popušta. Promena brzine otkucaja srca može se primetiti i kod neaktivne štitne žlezde. U naučnim studijama (Evangeloupoulou 1999), često su pronađene specifične promene na srčanim ventilima kod Gravesove bolesti i Hashimotothiroiditisa (prolaps mitralne valvule). Stoga je koristan ultrazvučni pregled srca kod ljudi sa autoimunom bolešću štitne žlezde i srčanim problemima.

Koji su simptomi nedvoljne aktivnosti štitne žlezde?

Nakon faze prekomerne funkcije, obično sledi postepeno rastuća podfunkcija. Hashimotov tiroiditis takođe može započeti sa neaktivnim stanjem. Brojni su i simptomi nedovoljne aktivnosti.

Koji simptomi mogu nastati?

Umor, opšta fizička iscrpljenost, nedostatak elastičnosti tela
Loša koncentracija, slabo pamćenje, poteškoće u pronalaženju reči
Visok krvni pritisak sa otkucajima srca ispod 70
Palpitacije, lupanje srca
Depresivno raspoloženje, anksioznost i napadi panike, razdražljivost, retko samoubilačke misli
Suve, čupava kosa
Gubitak kose
Suva koža
Zatvor, gasovi
Hladne ruke i noge
Povećanje telesne težine, retko izražen gubitak kilograma
Poremećaj menstrualnog ciklusa kod žena, neostvarena želja za rađanjem dece, tendencija pobačaja u neaktivnim uslovima
Smanjenje seksualne želje
Trnci u rukama i podlakticaam noću (sindrom karpalnog tunela)
Oslabljen sluh
Apatičan izraz lica
Promene u karakteru
Zvonjenje u ušima
Noćno znojenje
Pigmentne mrlje na licu, povećana pojava tamnih mrlja na telu
Napetost vrata, bol u vratu
Krhki nokti
Upala margine kapaka, edem kapaka
Otečena nosna obloga

Simptomi nedovoljne funkcije uglavnom se izražavaju umorom i lošom koncentracijom. Težina se povećava uprkos normalnim ili smanjenim količinama hrane.

Obično dolazi do povećanja težine kod Hašimotovog simptoma, ali poznati su i slučajevi bolesti kod kojih dolazi do gubitka kilograma uprkos nedovoljno aktivnom i dovoljnom ili povećanom unosu hrane. Ako je gubitak kilograma nejasan, takođe treba isključiti dodatne autoimune bolesti kao što su crevne bolesti (celijakija, ulcerozni kolitis), koje se mogu javiti zajedno sa Hashimotovim tiroiditisom.

Čak i nakon što se nivo štitne žlezde u krvi normalizuje, neki oboljeli i dalje imaju stalne probleme sa kilogramima. Uzrok uglavnom postojećeg neprimerenog debljanja još nije sa sigurnošću razjašnjen. Pored hormona štitaste žlezde, čini se da ulogu imaju i drugi hormoni (insulin, leptin, kao i nedostatak estrogena i androgena u menopauzi i snižavanje baznog metabolizma). Neki oboleli imaju koristi od zamene zamene hormona štitnjače sa čistog T4 na kombinovane lekove koji sadrže T3, kao i T4. Hipofunkcija retko ima ozbiljan gubitak kilograma.

Osobe sa slabo aktivnom štitnom žlezdom lakše se smrzavaju. Sa smanjenom brzinom metabolizma, prehlada se slabo podnosi.
Tromost gastrointestinalne aktivnosti javlja se gotovo redovno, pa neki oboleli uzimaju laksative. Noćno ponavljanje „uspavljivanja“ i trnci ruku i podlaktica, takozvani sindrom karpalnog tunela, mogu biti uzrokovani hipofunkcijom. Nakon normalizacije hormona štitaste žlezde, ona uglavnom nazaduje. Pored nedovoljno aktivne štitne žlezde, postoje i drugi razlozi za sindrom karpalnog tunela, koji se moraju isključiti ako simptomi potraju uprkos normalizovanim hormonima štitaste žlezde.
Neki oboleli primećuju smanjenje sluha, koje se normalizuje kada se hormoni štitnjače postave na referentni opseg.

Simptomi imunog sistem Hašimotov sindrom

hašimotov sindrom

Pored simptoma poremećaja funkcije štitne žlezde, mogu se pojaviti i simptomi uzrokovani poremećajem imunološkog sistema. U nekim slučajevima nije moguće utvrditi da li promenjeni tiroidni hormoni uzrokuju simptome ili imunološku bolest.

Treba napomenuti da veći deo obolelih od Hašimota ne pokazuje simptome imunološke bolesti nakon prilagođene zamene hormona štitnjače. Hašimotov sindrom može varirati od oblika bez simptoma do oblika sa različito izraženim imunološkim simptomima. Oni su navedeni u nastavku.

Simptomi kod imune bolesti i hašimotoa

Bol u zglobovima

Bolovi u mišićima

Otvrdnjavanje tetiva i mišića

Različite promene na koži (npr. urtikarija, rozacea)

Suvoća sluzokože (sicca sindrom)

Labilnost raspoloženja (oba uzrokovana imunološkim bolestima i hormonalnim promenama)

Neurološki simptomi (neuritis), vrtoglavica, nesiguran hod

Izuzetno retki epileptični napadi, halucinacije, psihijatrijski simptomi (Hashimotova encefalopatija)

Opšta slabost, niska elastičnost

Mučnina i gastrointestinalni problemi, probavni problemi

Očna bolest (endokrina orbitopatija)

Simptomi slični gripu

Oticanje limfnih čvorova

Groznica

Povećane vrednosti jetre

Na podlakticama bele bele tačke 

Imunološka bolest može uticati na različite organske sisteme i tkiva izvan štitne žlezde

U toku Hashimotovog tiroiditisa mogu se javiti razne promene na koži. Statistički podaci o učestalosti promena na koži koje se javljaju zajedno sa Hashimotovim tiroiditisom trenutno nisu dostupni.

Nezavisne autoimune bolesti kože, kao što su bolest bele tačke, vitiligo, retka mehurića na koži, pemfigus ili kružni gubitak kose, alopecija areata, moraju se razlikovati.

Suvoća sluzokože (usta, nosa, očiju itd.) Naziva se sicka sindromom. Lečenje je do sada bilo moguće samo simptomatski, npr. Veštačkom pljuvačkom, kapima za oči, gelom za oči. Od njega se mora razlikovati Sjogrenov sindrom, koji je samo po sebi autoimuna bolest.

Prijavljeno je bolno otvrdnjavanje tetiva i mišića. Mišići mogu biti osetljivi na pritisak. Bolovi u leđima i posebno u vratu mogu se naći kod mnogih obolelih. Uzrok bola je nejasan. Neki ljudi su prijavili bolove u zglobovima. Treba isključiti dodatne reumatološke bolesti.

Gastrointestinalni poremećaji i mučnina su česti. I ovde se moraju razlikovati dodatne autoimune bolesti (celijakija, perniciozna anemija, itd.).

Takozvana Hashimoto encefalopatija, uključivanje mozga je izuzetno retko i može postojati čak i sa normalnim nivoom hormona štitnjače u krvi. Mogu se javiti epileptični napadi, drhtavica, halucinacije i drugi psihijatrijski simptomi. U većini slučajeva može se otkriti snažno povećani nivo antitela na TPO. Lečenje kortizonom može učiniti da encefalopatija nestane. Takođe su zabeležena spontana izlečenja. Međutim, zbog retkosti, malo je istraživanja provedeno na ovom fenomenu bolesti.

Simptomi imunološke bolesti su različiti. Nije jasno kako se ovi simptomi javljaju kao rezultat imunološkog procesa i u kojoj meri antitela igraju ulogu. Mnoštvo mogućih različitih tumačenja, koja su samo delimično opisana u mnogim medicinskim udžbenicima, često dovodi do nesigurnosti kod lekara i pacijenata. Kada se imuni proces smiri, simptomi se često smanjuju.

Simptomi očne bolesti

Zahvaćenost oka, takozvana endokrina orbitopatija, nalazi se mnogo ređe kod Hashimoto-ovog tiroiditisa nego kod Graves-ove bolesti. Mogući su prelazni oblici iz Graves-ove bolesti i Hashimoto-ovog tiroiditisa. Simptomi endokrine orbitopatije se kreću od blagih simptoma kao što su suze, crvenilo očiju, suvoća očiju, osetljivost na odsjaj i osećaj stranih tela do retkih, teških oblika sa oštećenjem ili gubitkom vida.

Endokrina orbitopatija je takođe autoimuna reakcija. Određene imune ćelije i antitela usmerena protiv štitne žlezde takođe reaguju sa očnim tkivom.

Endokrina orbitopatija obično napreduje u udarcima. Godine recidiva su uobičajene. Prognozu razvoja endokrine orbitopatije u pojedinačnim slučajevima nije moguće. Orbitopatija može započeti dugo nakon pojave bolesti štitne žlezde. U nekoliko slučajeva, endokrina orbitopatija se javlja pre bolesti štitne žlezde.

Koji simptomi očne bolesti mogu nastati?

Vodene oči, pekuće oči, osetljivost na svetlost, zamagljen vid

Osećaj stranog tela u očima, osećaj pritiska iza oka

Suve oči, upala rožnjače, konjunktivitis

Isturene oči (egzoftalmus), slabo zatvaranje kapaka

Glavobolja

Dvostruki vid, problemi sa očnim mišićima, poremećaji vida

Retko: ozbiljno oštećenje vida zbog oštećenja vidnog nerva

Važno

Za tok očne bolesti je neophodno da se hormoni štitnjače optimalno prilagode. Obično je nivo fT4 u gornjem normalnom opsegu ili čak malo iznad najpovoljniji za tok bolesti.

Simptomi koji mogu ukazivati na dodatne imunološke poremećaje

Ulcerozni kolitis i celijakija

Ljudi sa Hašmotovim simtomom češće od zdravih razvijaju zapaljenske bolesti creva poput ulceroznog kolitisa ili celijakije. U slučaju hronične dijareje, neophodna je kolonoskopija sa uzorcima tkiva. Preporučuju se testovi za određena antitela. Indikacije za ulcerozni kolitis mogu biti povećani nivoi upale u krvi.

Celijakija može se primetiti gasovima i dijarejom. Otkrivanje se može izvršiti određivanjem antitela u krvi i biopsijom tankog creva (uklanjanje tkiva kolonoskopijom). Obično je lako lečiti dijetom bez glutena.

Perniciozna anemija

Pored anemije, mogu se javiti poremećaji želuca i peckanje jezika. Mogu se javiti slabost, umor, dijareja i otežano disanje, kao i neurološki poremećaji. Određivanje antitela protiv parijetalnih ćelija i unutrašnjih antitela u krvi je indikativno za dijagnozu.

Dijabetes

Autoimune bolesti štitne žlezde su relativno česte kod adolescentnog dijabetesa (dijabetes tipa 1). U većini slučajeva dijabetes se prvo javlja, a bolesti štitne žlezde javljaju se nakon razmaka od nekoliko godina. Žene koje su razvile dijabetes u detinjstvu su posebno pogođene.

Ako već postoji autoimuna bolest štitne žlezde, kasnije se dijabetes javlja ređe.

Budući da oko 10 do 15% svih dijabetičara tipa 1 razvija autoimunski tiroiditis koji zahteva lečenje tokom života, čini se preporučljivim rutinski pregled svih dijabetičara tipa 1 na antitela na štitnu žlezdu.

Posebna antitela su poznata za dijabetes tipa 1 (GAD).

Neki Hashimoto-ovci bez dijabetesa su prijavili dodatne poremećaje u metabolizmu šećera. Često dolazi do hipoglikemije nakon obilnih obroka, kao rezultat prekomernog oslobađanja insulina. Dekstroza ili voćni sokovi mogu preniski nivo šećera u krvi vratiti u normalu. U slučaju česte hipoglikemije, treba proveriti nivo šećera u krvi i HBA1c u krvi.

Insulinska rezistencija se povremeno javlja kod ljudi sa Hashimoto-ovom bolešću. Iako je količina sopstvenog insulina u telu normalna, samo ćelije više ne mogu reagovati u skladu sa insulinom. Telo to pokušava nadoknaditi povećanjem proizvodnje insulina. Istovremeno, često postoji prekomerna težina i visok nivo holesterola. Otpornost na insulin može se pretvoriti u dijabetes tipa 2 i treba da ga leči iskusan lekar. Cilj mora biti gubitak kilograma, koji kod ljudi sa bolestima štitne žlezde mora biti podržan prilagođenom zamenom hormona štitnjače. Insulinska rezistencija sama po sebi nije autoimuna bolest. Sposobna je za regresiju. Da bi se potvrdila dijagnoza, treba izvršiti stresni test šećera u krvi i određivanje insulina.

Vitiligo

Vitiligo, bolest bele tačke, često se javlja u kombinaciji sa Hashimotoovim tiroiditisom. Takođe bi trebalo da ga leči dermatolog. Povremeno su zabeležena poboljšanja nakon normalizacije tiroidnih hormona. Vitiligo dovodi do uništavanja pigmenata u koži. Koža postaje bela i više nije zaštićena od sunčeve svetlosti.

Reumatske bolesti

Reumatske bolesti kao što su primarni hronični poliartritis i spondiloartropatije mogu se javiti u kombinaciji sa Hashimotovim sindromom. Moguća je i kombinacija sa eritemskim lupusom, Sjoegrenovim sindromom ili drugim kolagenozama.

Addisonova bolest

Autoimuna bolest nadbubrežne žlezde (Addisonova bolest) sa smanjenim stvaranjem sopstvenog kortizola u telu povremeno se javlja zajedno sa Hashimotovim tiroiditisom. To može ukazivati na opštu slabost, glad za solju, nizak krvni pritisak, zatamnjenje kože i bolove u stomaku. Pre početka lečenja hormonima štitaste žlezde, nivo kortizola u krvi mora se normalizovati (tablete kortizona).

Sarkoid

Sarkoid je sistemska bolest koja može dovesti do otoka limfnih čvorova uz kašalj, groznicu i otežano disanje. Takođe se mogu javiti upale zglobova i plavkasto-crvenkaste mrlje na nogama (eritema nodosum). Uobičajena su spontana izlečenja. Žene u dobi između 20 i 40 godina su pretežno pogođene.

Poliendokrinopatija

Istovremena pojava nekoliko autoimunih bolesti naziva se poliendokrinopatija ili poliglandularni autoimuni sindrom. Ovde se pored autoimune bolesti štitne žlezde mogu naći i druge autoimune bolesti. Za one sa poliendokrinopatijama, rođaci prvog stepena treba da provere da li postoje znaci bolesti ili antitela itd.

Terapija – borba protiv simptoma

Najvažnija terapijska mera je uklanjanje hipotiroidizma putem individualno prilagođene rane zamene hormona štitnjače.
Nakon upotrebe suplementa sa hormonima štitaste žlezde, mnogi oboleli nemaju nikakvih simptoma. Rano lečenje u nekim slučajevima može dovesti do spontanog izlečenja. Međutim, neki od obolelih pokazuju niz različitih simptoma koji mogu potrajati i nakon normalizacije nivoa hormona u krvi.

Hirurško uklanjanje štitne žlezde može biti korisno ako je bolest teška.

Alternativni pristupi lečenju su se pokazali efikasnim. Tehnike opuštanja, akupunktura ili psihoterapija mogu podržati gore pomenute mogućnosti terapije.

Da li postoji alternativna terapija?

kineske biljke

Lek za Hashimotov tiroiditis sa “prirodnim” lekovima nije poznat.

Isceljenje može biti podržano vežbama opuštanja, akupunkturom i bihevioralnom psihološkom terapijom.

Da bi promovisao unutrašnju opuštenost i oporavak, svaka bolesna osoba mora pronaći svoj lični put. Budući da se danas nude razne mogućnosti opuštanja, oni koji su pogođeni treba da potraže opciju koja im odgovara.

Uz dodatnu napetost mišića, zabeleženi su dobri rezultati u pojedinačnim slučajevima sa kraniosakralnom terapijom, specijalnim fizioterapijskim tretmanom.

Tvrdi se da su enzimski tretmani sa Vobenzimom ili Phlogenzimom u nekim slučajevima doneli poboljšanja.

Ako ste kao bolesna osoba imali dobra iskustva sa drugim oblicima terapije, bili bismo zainteresovani da nas kontaktirate.

Jod?

Jod promoviše Hashimotov tiroiditis i nije pogodan kao terapija. Ljudi sa Hashimotovim tiroiditisom treba da izbegavaju lekove koji sadrže jod. S druge strane, male količine joda, koje se obično sadrže u hrani, ne predstavljaju problem.

Hormoni štitaste žlezde koji se kombinuju sa jodom, kao što su jodtiroks i tironajod, nemaju smisla, već bi trebalo odabrati hormone bez dodatnog joda kao što je L-tiroksin (videti pod hormoni).

Kontaktirajte nas

  Terapije za hašimotov sindrom

  Šta sadrži hormonska terapija za hašimoto sindrom

  Svi Hashimoto pacijenti sa simptomima ili abnormalnim nivoom hormona treba da se leče. Neobični nivoi hormona se javljaju kada se smanje fT3 i fT4 i poveća TSH vrednost. Povećana vrednost TSH sa normalnim vrednostima fT3 i fT4 takođe je razlog za lečenje. Označava već postojeću skrivenu (medicinsku: latentnu) podfunkciju.
  Ako su vrednosti krvi normalne, a simptomi Hashimotovog tiroiditisa normalni, takođe se može pokušati lečenje (počev od 25 µg L-tiroksina dnevno).

  Lekovi koji se koriste

  T4 prepari

  Euthirok® 25/50/75/88/100/112/137/150/175/200/300 se sastoji od natrijum levotiroksina
  L-Thirokin® Henning® 25/50/75/100/150/175/200/300 se sastoji od natrijum levotiroksina
  Berlthirok® 50/100/150 se sastoji od levotiroksin natrijuma
  Eferok® 25/50/75/100/125/150/175 se sastoji od natrijum levotiroksina
  L-Thirokin® Henning® depo sadrži 1 mg natrijum levotiroksin
  L-Thirok® Hekal® 25/50/75/88/100/112/125 / 137.5 / 150/175/200 se sastoji od levotiroksin natrijuma
  L-Tiroksin beta® 25/50/75/100/125/150/175 se sastoji od natrijum levotiroksina
  L-Thirokin HF® 50/75/100/125 se sastoji od levotiroksin natrijuma
  L-Thirokin Aristo® 25/50/75/100/125/150 se sastoji od natrijum levotiroksina
  L-Tiroksin ratiopharm® 50/100 se sastoji od levotiroksin natrijuma
  L-Thirokin Hekal® 88/112 se sastoji od levotiroksin natrijuma
  L-Thirokin AL® 50/100 se sastoji od levotiroksin natrijuma

  T3 preparati

  Euthirok® 25/50/75/88/100/112/137/150/175/200/300 se sastoji od natrijum levotiroksina
  L-Thirokin® Henning® 25/50/75/100/150/175/200/300 se sastoji od natrijum levotiroksina
  Berlthirok® 50/100/150 se sastoji od levotiroksin natrijuma
  T3 preparati
  Thibon® 20/100 Henning se sastoji od liotironina HCL
  Trijodthironin® BC 50 se sastoji od liotironina HCL

  T3 + T4 preparati

  Novothiral® / Novothiral75® sadrži natrijum levotiroksin i natrijum liotironin u omjeru 5: 1, dostupni u dozama od 100 + 20/75 + 15
  Prothirid® sadrži natrijum levotiroksin i natrijum liotironin u omjeru 10: 1, dostupan u dozi od 100 + 10

  Šta su Imunosupresivi i njihova veza sa hašimotom

  Lekovi koji potiskuju aktivnost imunog sistema mogu poboljšati mnoge autoimune bolesti. U Hashimotoovom tiroiditisu do danas nisu pronađeni efikasni terapijski pristupi koji koriste imunosupresive.

  Kortizon

  Lečenje kortizonom nije neophodno za Hashimotov tiroiditis i nije donelo nikakvo poboljšanje. Međutim, u kombinaciji sa drugim autoimunim bolestima, možda će biti potrebno dodatno lečenje kortizonom (reumatske bolesti, Addisonova bolest, zahvaćenost oka kod Hashimotovog tiroiditisa, itd.).

  Ostali lekovi koji potiskuju imuni sistem

  Lekovi koji suzbijaju imuni sistem (imunosupresivi poput metotreksata, ciklosporina itd.) Mogu teoretski dovesti do smanjenja aktivnosti bolesti Hashimoto-ovog tiroiditisa. Do sada, međutim, nisu poznati ubedljivi uspesi. Potrebna su dalja istraživanja.

  Hašimoto sindrom i antioksidansi

  Hašimoto sindrom se javlja kada je imuni sistem neuravnotežen zbog stresa, infekcije ili drugih faktora sa odgovarajućom genetskom osetljivošću. Imunske ćelije usmerene protiv vaše štitne žlezde, koje su obično pod kontrolom drugih imunoloških ćelija, izmiču kontroli i mogu da napadnu vašu štitnu žlezdu. Posledice u štitnoj žlezdi su primetne u vidu upale ili hipofunkcije.

  Istraživački rad i nalazi poslednjih godina pokazuju da slobodni radikali i oksidativni procesi zagrevaju imuni proces u štitnoj žlezdi i odgovorni su za značajan deo simptoma. Snabdevanje visokim dozama određenih antioksidansa pogodno je za što bolju izgradnju zaštitnih sistema od radikalnih oštećenja i podržavanje sopstvenih odbrambenih mehanizama u telu što je više moguće.
  U najvažnije antioksidativne supstance spadaju vitamini (C, E, B, flavinoidi), ekstrakti kore od grožđa i povrća, selen, alfa lipoinska kiselina, N-acetil-cistein, nikotinamid, bioflavonoidi i omega-3 masne kiseline (ulje lososa). Kombinacija visokih doza ovih prirodnih supstanci koje deluju zajedno namenjena je slabljenju zapaljenog procesa i obnavljanju poremećene imunološke ravnoteže.

  Selen

  Selen deluje protivupalno, neutrališući slobodne radikale u brojnim inflamatornim procesima. Ljudi koji slede vegetarijansku ishranu imaju tendenciju nedostatka selena.

  Nedostatak selena ne može se dovoljno dokazati merenjem nivoa selena u krvi, jer vrednosti u krvi nisu reprezentativne za štitnu žlezdu. Zbog toga ne treba nužno meriti nivo selena u krvi pre početka lečenja.

  U štitnoj žlezdi, H2O2 nastaje kao nusproizvod tokom formiranja tiroidnih hormona T4 i T3. Tako da H2O2 ne bi imao štetno dejstvo, mora se hemijski pretvoriti enzimom glutation peroksidazom. Aktivnost enzima glutation peroksidaze zavisi od prisustva selena. Ako je sadržaj selena prenizak, tkivo je oštećeno H2O2.

  T4 se pretvara u metabolički aktivan T3 pomoću drugih enzima koji se nazivaju dejodaze. Aktivnost dejodaza takođe zavisi od selena. Ako je zaliha selena preniska, iz raspoložive T4 ne može se proizvesti dovoljna količina T3.
  Unos selena takođe može biti koristan za reumatske bolesti, inflamatorne bolesti, virusne infekcije i neke karcinome. Doza od 200 µg selena nema neželjenih efekata i ima smisla. Samo sa dozama od 3000 µg selena dnevno tokom 3 nedelje mogu se javiti neželjeni efekti poput oštećenja jetre, sive boje kose i gubitka noktiju.

  Prema studiji prof. Gartnera (Minhen), uzimanje 200 µg selena dnevno moglo bi poboljšati simptome Hashimotovog tiroiditisa. Kada su pacijenti sa Hashimotovim tiroiditisom tretirani sa 200 µg selena dnevno, TPO antitela su se smanjila za 36% nakon 3 meseca. Antitela su uzeta kao pokazatelj aktivnosti bolesti.

  Kod pacijenata sa posebno visokim osnovnim nivoima antitela, primećen je pad nivoa antitela za 40%. Opšte stanje organizma se poboljšalo u smislu veće fizičke i mentalne otpornosti, sposobnosti koncentracije, raspoloženja i, u nekim slučajevima, zglobnih problema i alergija. Međutim, neki oboleli ne reaguju na lečenje selenom.

  Novija istraživanja su pokazala da selen može dovesti do česte pojave šećera (dijabetes melitus tipa 2). Tada treba izbegavati lečenje selenom, posebno za ljude koji imaju prekomernu težinu ili imaju porodičnu istoriju šećera.

  Cink

  Unos 20 mg cinka dnevno takođe se dokazao za neke obolele od Hashimota. Često veća osetljivost na infekcije i opšte stanje organizma poboljšavaju se unosom cinka. Treba sačekati dalja naučna istraživanja. Može se preporučiti unos cinka od 20 mg dnevno.

  Najbolji prirodni lijek za astmu

  Astma je alergija tijela na različite alergene prisutne oko nas.  Patite od čestih napadaja daha i između njih ste potpuno normalni. Astma je jedna je od češćih respiratornih bolesti i pogađa 2,5% populacije . 65% pacijenata simptome počinje pokazivati u ranoj mladosti. Ova je bolest prilično raširena u naprednim, industrijaliziranim zemljama, nego u primitivnim plemenskim područjima. Broj muškaraca koji su pogođeni ovom bolešću daleko je veći od žena.

  Astma potječe iz drevne grčke riječi koja znači “zadihan ili zadihan dah”. Čini se da hvatate zrak. Ali u stvarnosti imate više poteškoća s izdahom nego s udisanjem zbog prisutnosti grča manjeg prolaska zraka u plućima. Efekt puše u pluća zbog nemogućnosti pluća da izbace zrak prije nego što udahnu još jednom.

  Prirodni lijek za astmu

  Astma

  Najbolji način za liječiti astmu je stimulirati funkcije organa za izlučivanje pravilnim načinima prehrane kako bi se uklonila toksičnost tijela, rekonstruirala i prakticirala jogasane, jogijske krije i pranajame kako bi se omogućila pravilna asimilacija hrane i ojačale pluća, probavni sustav i krvožilni organe.

  Uzmite klistir kako biste očistili debelo crijevo. Nanošenjem blata na trbuh ublažit će fermentaciju uzrokovanu neprobavljenom hranom i poboljšati crijevnu peristaltiku. Ublažite zagušenja pluća i ojačajte ih nanošenjem mokrih omota na prsa. Pravite vruću kupku za noge, vruću kupku za kukove i sunčanu kupku kako biste povećali znojenje. To pomaže u stimuliranju kože i ublažavanju zagušenih pluća.

  Limunov sok s medom

  Postite nekoliko dana na limunovom soku s medom. Zatim prijeđite na dijetu s voćnim sokovima kako biste nahranili sustav i eliminirali toksine. Krenite s čvrstom hranom postupno. Vaša bi se prehrana trebala sastojati od ograničene količine ugljikohidrata, masti i proteina koji čine hranu koja stvara kiseline i liberalne količine alkalne hrane svježeg voća, zelenog povrća i klijalog grama. Izbjegavajte hranu koja uzrokuje flegm poput riže, šećera, leće i skute, kao i prženu i drugu hranu koja je teško probavljiva.

  Uvijek jedite manje od vašeg kapaciteta. Jedite polako i pravilno žvaćući hranu. Pijte 8 do 10 čaša vode dnevno, ali nemojte uzimati vodu uz obroke. Izbjegavajte začine, čili, kisele krastavce, višak čaja i kave. Nemate apetita kada je napad astme težak. Stoga se nemojte prisiljavati da jedete. Poštujte dok napad ne popusti. Ali uzimajte šalicu tople vode svaka 2 sata. Klizma će vam u ovom trenutku uvelike pomoći.

  Pravilnim odabirom hrane možete ublažiti ili spriječiti astmatični napad pomažući u suzbijanju temeljne upale zračnih prolaza, širenju zračnih prolaza, razrjeđivanju sluzi u plućima i sprečavanju alergijskih reakcija na hranu koje izazivaju napade astme.

  Luk

  Luk je jedan od najučinkovitijih lijekova protiv astme . Njegovo snažno protuupalno djelovanje prisutno je i u soku i u njegovim specifičnim spojevima. Kemijski difeniltiosulfinat prisutan u luku ima daleko veća protuupalna svojstva od najpopularnijeg protuupalnog lijeka prednizolona. Tiosulfinati u luku glavna su protuupalna sredstva i imaju izravne antiastmatične učinke. Luk također sadrži još jedan snažan protuupalni spoj nazvan kvercetin koji može ublažiti alergije.

  Trenutačno se oslobodite astme jedući vruću oštru hranu. Ljuta papričica, začinjena senf, češnjak i luk mogu vam olakšati disanje otvaranjem prolaza za zrak. Imaju aktivnost kretanja sluzi koja razrjeđuje viskoznu sluz koja bi inače začepila male dišne putove, što otežava disanje. Ova vatrena hrana stimulira živčane završetke u probavnom traktu, što zauzvrat oslobađa vodene tekućine u ustima, grlu i plućima. Ti izlučevi pomažu u razrjeđivanju sluzi, tako da ona nije u stanju blokirati dišne putove i može se izbaciti, što vam omogućuje normalno disanje.

  Med

  med za rak

  Med je neprocjenjiv lijek za liječenje astme . Ako držite vrč meda pod nosom i udišete zrak koji dolazi u kontakt s medom, počinjete lakše i dublje disati. U ovoj pogodnosti možete uživati oko sat vremena. To je zbog mješavine viših alkohola i eteričnih ulja u medu i para koje oni emitiraju. Ove pare umiruju bolesnike s astmom. Ali med je općenito pružio olakšanje pacijentima s astmom, bez obzira na to udiše li se struja zraka nad njim ili se jede ili uzima s mlijekom ili vodom, on razrjeđuje nakupljenu sluz i pomaže u uklanjanju iz dišnih putova. Tonizira e plućni parenhim i na taj način sprječava stvaranje sluzi.

  Češnjak

  Koristite češnjak u liječenju ovog problema. Uzmite češnje češnjaka kuhane u 30 grama. mlijeka dnevno kao lijek u početnoj fazi astme. Na pari čaj od đumbira s mljevenim češnjama češnjaka također će kontrolirati problem. Konzumirajte ga sa čajem ujutro i navečer. Kurkuma učinkovito liječi bronhijalnu astmu. Uzmite žličicu kurkuma u prahu s čašom mlijeka 2 ili 3 puta dnevno natašte.

  Masaža

  Masirajte gorušičino ulje pomiješano s malo kamfora preko stražnjeg dijela prsa. To će popustiti sluz i olakšati disanje. Također možete udahnuti paru kipuće vode pomiješane sa sjemenkama kima, što će proširiti bronhijalni prolaz. Slijedite ostale zakone prirode. Zrak, sunce i voda velika su ljekovita sredstva. Počnite sa redovnim postom jednom tjedno; povremeno uzmite klistir, radite vježbe disanja, svjež zrak, suhu klimu, lagane vježbe i ispravite držanje da biste izliječili bolest.

  Izvodite jogijske krije poput jalnetija, vamanadhoutija i asana poput ekpaduttasane, yogamudre, sarvangasane, padmasane, bhujangasane, dhanurasane, vakrasane, shalabhasane, paschimottanasane i shavasane. Pranajame poput kapalbhati, anuloma-viloma, ujjay i bhramari ublažit će vaš problem.

  Izbjegavajte prašnjava mjesta, izlaganje hladnoći, alergijskoj hrani, mentalne brige i napetosti.

  Simptomi astme

  • kašljanje koje ukazuje na nagli napad astme
  • Respiratorna infekcija što dovodi do postupnog dolaska astme
  • Pojačavanje otkucaja srca i brzine disanja praćeno nemirnim osjećajem i umorom označava ozbiljan napad
  • Kašalj
  • Zatezanje u prsima
  • Obilno znojenje
  • Povraćanje
  • Bolovi u trbuhu zbog jakog kašlja
  • Zvižduk piskanja uslijed potiskivanja zraka kroz sužene bronhije
  • Teške noći, posebno tijekom spavanja

  U starijih ljudi mogu se ponavljati razdoblja uznemirujućeg i noćnog kašlja, što upućuje na kasnu pojavu astme. Hripanje je najčešći uočljivi simptom ovog problema. Kad se promatraju tijekom dana, pluća izgledaju normalno, ali ako nekoliko puta tijekom dana i noći provodite serijska mjerenja izdaha kad vas probudi kašalj, pokazat će se široke varijacije, karakteristične za astmu.

  Uzroci astme

  • Alergija na vrijeme, hranu, lijekove, parfeme i druge iritanse. Prašina je najčešći alergen. Pamučna prašina, pšenična prašina, papirna prašina, polen, životinjska dlaka, gljivice i insekti su razne vrste prašine koje utječu na ljude. Pšenica, jaja, mlijeko, čokolade, grah, krumpir, svinjetina i govedina alergeni su hrani.
  • Nenormalna tjelesna kemija koja utječe na enzime u tijelu ili nedostatak u mišićnom djelovanju pluća.
  • Kombinacija alergena i nealergena poput emocionalne napetosti, onečišćenja zraka, nasljednih čimbenika i infekcija. Kada su oba roditelja oboljela od astme ili peludne groznice, djeca su u 75 do 80% slučajeva također pokazala alergijsku reakciju.

  Teško je analizirati vanjski uzrok astme kod starijih osoba, ali svejedno pokušati to učiniti. Otkrijte jesu li bili izloženi životinjama, kemikalijama ili organskoj prašini. Obavezno ne uzimajte nikakve lijekove koji mogu uzrokovati ili povećati opstrukciju dišnih putova. Naš moderni medicinski sustav još nije otkrio lijek za ovu bolest. Lijekovi imaju samo ograničenu ulogu u ublažavanju problema. Oni izazivaju ovisnost i s vremena na vrijeme morate povećati dozu da biste dobili istu količinu olakšanja. Ali ti lijekovi čine vašu astmu kroničnom i neizlječivom. Alergija, neposredni uzrok astme sama po sebi ukazuje na smanjeni otpor i unutarnju disharmoniju zbog pogrešne prehrane i loših navika. To je primarni uzrok i najbolji lijek je povratak u prirodu.

  Preparati koji pomažu kod astme

  Psorijaza simptomi i lečenje

  Psorijaza predstavlja ozbiljno hronično oboljenje kože, koje odlikuje neuobičajena epidermalna poliferacija. Verovatno Vam sada sve ovo zvuči nepoznato i nejasno, međutim sada ćemo malo pojasniti šta ovo zapravo znači. Epidermalna poliferacija je zapravo prekomeran rast gornjeg sloja kože. U velikoj meri psorijaza je genetski uslovljena.

  Vrste psorijaze

  Plaque Psoriasis Ovaj tip psorijaze je karakterističan po tome što se javljaju mrlje na koži, koje se spajaju u pljosnate površine koje dobijaju ovalni oblik.
  Ovi ovalni oblici drugačije se nazivaju plakovi i oni mogu biti različite veličine, mogu se lako identifikovati na koži, a boja im je uglavnom crvena, pa su stoga vrlo uočljivi. Uglavnom se javljaju na područjima glave, donjeg dela leđa, ali se neretko mogu pronaći i na laktovima.
  Još neke od poznatih vrsta su:
  Guttate Psoriasis
  Pustular Psoriasis
  Erythodermic Psoriasis
  Inverse Psoriasis

  Kako utvrditi da li imate psorijazu?

  psorijaza
  U nekim slučajevima se mora uraditi biopsija kože da bi se bilo sigurno da postoji psorijaza. Sada verovatno mislite o tome šta je zapravo biopsija.
  Biopsija kože je jedna dijagnostička procedura, u kojoj se uzima mali deo obolele kože. Ukoliko Vam je kojim slučajem data dijagnoza da imate psorijazu onda je dobro da se posavetujete sa svojim lekarom i da ga pitate koja je težina psorijaze.
  Težina se može izmeriti uz pomoć PASI ili DLQ skale. Utvrditi težinu psorijaze jako je važno jer će to ukazati na način lečenja.

  Kada se može pojaviti psorijaza?

  psorijaza na dlanovima
  Ova bolest nema neki limitirani period kada se može pojaviti, tako da je uvek možete očekivati. Najčešće je slučaj da se psorijaza javi između 15 i 25 godina života. Ali nije isključeno da se ne može pojaviti i kod male dece ili skroz odraslih pacijenata. Zanimljivo je još i to da se psorijazni plakovi mogu javiti čak i na noktima, tako da o svakom delu svoga tela treba voditi računa i naravno reagovati na vreme sa pojavom nekih od simptoma.

  Kako se leči psorijaza?

  Postoji nekoliko načina da se leči psorijaza, mi ćemo Vam izneti one najvažnije:
  Fototerapija, PUVA, Fototerapija UVB zracima, Konvencionalna sistemska terapija, biološki lekovi.

  Lečenje psorijaze na prirodan način

  Sigurno ste se zapitali da li postoji još neki način sem ovih gore navedenih terapija, na veliku radost mnogih, naravno da postoji i koristi se dugi niz godina. Postoji dosta načina da rešite problem psorijaze, a mi smo kao uvek tu za vas da Vam pomognemo i da ukažemo na to. Pa da počnemo:

  Zob kao pomoć pri lečenju psorijaze

  zob banana smoothie
  Upotreba zobenih pahuljica je jedan od sigurno najboljih lekova za simptome psorijaze. Najbolje je koristiti ih i stavljati u vidu obloga na mesto na kome imate problema, veoma su delotvorni protiv atopijskog dermatitisa ali i psorijaze.
  Ukoliko jedete zobenu kašu, tako ćete pomoći eliminaciju mrtvih ćelija kože i stvoriti protivupalni efekat.
  Crvenilo možete ukloniti i na sledeći način, spremite:
  4 litra vode
  80 grama zobenih pahuljica
  Pomešajte vodu i zobene pahuljice i kuvajte na niskoj temperaturi do 120 sekundi. Ovu smesu dodajte u kupku i u njoj se kupajte 10-15 minuta. Zatim se ponovo okupajte da biste uklonili ostatke na telu.

  Jabukovo sirće za psorijazu

  Ovo sirće je prirodni lek za psorijazu, opekotine na površini kože, ali i za gljivične bolesti. Pripremite :
  ½ šolje jabukovog sirćeta
  1 l mlake vode
  Jabukovo sirće pomešajte sa vodom i potom nanesite uz pomoć krpe ili obloga na kožu koja je oštećena. Ovo ponovite 2 do 3 puta najviše u toku dana, osetićete blago olakšanje.

  Maslinovo ulje za psorijazu

  Još jedan sigurno svima dobro poznat proizvod koji se neretko viđa u našim kuhinjama. Ovo ulje je vrlo bogato antioksidansima, esencijalnim masnim kiselinama koju su tu da poboljšaju izgled kože.
  Šta je potrebno da uradite? Potrebno je da zagrejete 3 kašike maslinovog ulja negde oko 50 ml, dok ne dostigne umerenu temperaturu. Ovo ulje možete da nanosiste tako što ćete masirati zahvaćeni deo kože. Kada završite ostavite još 15-20 minuta da ga koža dobro upije. Pored toga ovo ulje možete dodavati i u kupku. Ovaj proces možete ponavljati 3 puta u toku sedmice.

  Gel od aloe vere za lečenje psorijaze


  Pripremili smo još jedan recept za pravljenje aloe vera gela, koji ima vrlo umirujuće i protivupalno svojstvo. Aloe veru treba direktno nanositi na kožu. Ovaj gel je široko dostupan svuda u svim bolje snabdevenim prodavnicama zdrave hrane.
  Potrebni su nam:
  1 kašičica kokosovog ulja
  2 kašike aloe vera gela, izvađenog iz unutrašnjosti lista ove biljke
  Aloe vera gel pomešajte sa kokosovim uljem da bi se formirala homogena krema a zatim nanesite na kožu. Ovaj tretman možete slobodno ponavljati nekoliko puta u toku dana ali ne više od 3 puta. Ovo će biti zaista pravo otkrovenje za bolna i natečena mesta. Vaša koža će ponovo dobiti stari sjaj i napokon prodisati.

  Soda bikarbona za psorijazu

  Dosta osoba koristi sodu bikarbonu da bi ublažilo svrab na mestima na kojima se pojavila psorijaza. Kako to učiniti? Sipajte 1 šoljicu sode bikarbone u 3 l vode u balon. Dobro promućkajte zatim koristeći to natopite gazu i obložite bolno mesto.

  Ulje avokada za lečenje psorijaze

  Potrebni su nam sledeći sastojci za pravljenje ovog ulja:
  1 kašika cveta kamilice
  1 zreli avokado
  125 ml vode
  Pripremite pola šolje čajnog cveta od kamilice i pomešajte ga sa zrelim avokadom i stavite u posudu i izmiksajte, te dodajte i vodu. Nanesite ovo ulje na kožu i utrljajte ga. Ostavite da deluje narednih 20 minuta. Posle ovog vremena mlakom vodom isperite i obrišite kožu lagano i nežno sa krpom. Ovo ponavljajte nekoliko puta u toku nedelje.

  Kako još možete rešiti problem psorijaze na sasvim zdrav i prirodan način?

  Jedite hranu koja je bogata omega-3 masnim kiselinama, kao što su recimo riba i svi proizvodi od ribe. Utvrđeno je takođe i da crvene ljute papričice mogu biti vrlo korisne kada je u pitanju psorijaza jer u sebi sadrže kapsaicin koji se dobro bori protiv upala.
  Takođe postoji dosta hrane koja može biti od koristi kao što su recimo pasulj, orasi, borovnice, goji bobice itd…
  Koristite eterična ulja kao što su ulje čajevca, ulje lavande, ulje tamjana.

  Dodatne preporuke za izlečenje od psorijaze

  Ukoliko se kupate u kadi u vodu možete dodavati aromatičnu so ili morsku so, ona će takođe biti vrlo delotvorna kada je u pitanju psorijaza i oboljenja koja se javljaju na koži.
  Koristite šampone koji su na bazi katrana prilikom kupanja.
  I naravno ono najvažnije da reagujete na vreme i ne odlažete posetu dermatologu jer to može ostaviti ozbiljne posledice po Vas. Budite racionalni i pomozite sebi, nemojte čekati poslednji momenat, jer možete zakasniti.

  Crohnova bolest

  Crohnova bolest (lat. morbus Crohn) je sistemna, kronična granulomatozna ulcerokonstriktivna bolest koja zahvaća sve slojeve crijevne stijenke. Bolest je nepoznatog uzroka, i skupa s ulceroznim kolitisom spada u idiopatske upalne crijevne bolesti.

  Bolest je dobila ime prema dr. Burrillu B. Crohnu, koji je prvi opisao bolest u medicinskoj literaturi 1932. godine, s kolegama dr. Leonom Ginzbergom i dr. Gordonom D. Oppenheimerom. Bolest je originalno nazvana “terminalni ileitis,” što je bilo previše zastrašujuće pacijentima, jer su pogrešno pretpostavljali da imaju fatalnu (terminalnu) bolest. Neko vrijeme je korišten termin “regionalni ileitis,” ali je na kraju termin Crohnova bolest prevladao.

  Iako bilo koji dio gastrointestinalnog trakta može biti zahvaćen – od usta do anusa, pordučje gdje se sastaju tanko crijevo (terminalni ileum) i kolon (debelo crijevo) je najčešće zahvaćeno. Ova upala može zahvatiti sve slojeve crijevne stijenke (transmuralno), i može izazvati niz simptoma, uključujući abdominalnu bol, proljev, intestinalno krvaranje i gubitak težine. Ovi simpromi nisu specifični i mogu se pojaviti pri mnogim drugim poremećajima, uključujući ulcerozni kolitis i gastrointestinalne infekcije. Liječnik dijagnosticira Crohnovu bolest nakon anamneze i pregleda pacijenta, te nakon brojnih dijagnostičkih testova: krvnih pretraga, radiografije i često kolonoskopije.

  Liječenje se najčešće bazira na protuupalnim i imunomodulatornim lijekovima, s ciljem kontrole simptoma. U brojnim situacijama, potrebna je i operativna intervencija.

  Ne postoji lijek za Crohnovu bolest – to je kronična bolest, tako da su ciljevi terapije kontrola simptoma i bolje osjećanje pacijenta. Postizanjem tih ciljeva pacijenti mogu normalno živjeti, bez ograničenja povezanih s ovom bolesti. Zbog kronične prirode bolesti, pacijenti moraju aktivno sudjelovati u liječenju.

  Epidemiologija

  Incidencija Crohnove bolesti varira od zemlje do zemlje, ali je približno 4-10 novih slučajeva po 100,000 stanovnika godišnje, s prevalencijom od 27-106 po 100,000 stanovnika. Druga idiopatska upalna crijevna bolest, ulcerozni kolitis, ima incidenciju od 6-15 novih slučajeva godišnje po 100,000 stanovnika, s prevalencijom od 85-150 slučajeva po 100,000 stanovnika.
  Oba stanja su raširena u čitavom svijetu, ali su češća u zapadnim zemljama. Incidencija je niža u rasa koje nisu bijele.

  Crohnova bolest malo je češća u žena nego u muškaraca (M:Ž = 1:1,2), i pojavljuje se u mlađoj dobi (u prosjeku 26 godina) nego ulcerozni kolitis (M:Ž = 1.2:1, prosjek 34 godine).

  Etiologija/patogeneza

  Iako etiologija idiopatskih upalnih crijevnih bolesti nije poznata, sve je više izvjesno da su one rezultat triju esencijalnih interaktivnih kofaktora: genetičke podložnosti, okolišnih faktora i imunog odgovora domaćina, gdje okolišni faktori predstavljaju i lokalni mikrookoliš (crijevnu mikrofloru) i nutricijsko okruženje.

  Najšire prihvaćena teorija jest da imunosni sustav abnormalno reagira na neki supstancu u crijevima, koja je najvjerojatnije bakterija koja normalno obitava u crijevima, te da ovaj pretjerani imunosni odgovor započinje izlaganje nečemu iz okoliša. Zašto pojedine osobe razviju ovaj tip imunosne reakcije dok druge ne, vjeruje se da je povezanost s genetičkim faktorima i susceptabilnosti – drugim riječima, vjeruje se da osoba koja razvije Crohnovu bolest nasljeđuje neki tip defektivnog gena ili gene koji uzrokuju pretjeranu imunosnu reakciju. Aktivacija imunosnog odgovora naravno vodi do infiltracije crijeva upalnim stanicama. Kod pacijenata s Crohnovom bolesti, jednom aktivirani imunosni sustav ne “isključuje se”, što rezultira kroničnom upalom koja je karakteristika Crohnove bolesti. Zbog toga se mnoge trenutne terapije usredotočavaju na supresiju imunosnog odgovora.

  Genetički faktori

  Postoji značajna količina dokaza da genetički faktori pridonose razvoju Crohnove bolesti. Češće se viđa u određenim rasnim i etničkim grupama; bijelci, osobito židovskog porijekla, čiji rođaci dolaze iz istočne Europe (Ashkenazim) imaju posebni rizik. Dodatno, postoji viši rizik od Crohnove bolesti ako osoba ima rođaka u prvom koljenu s Crohnovom bolesti. Kako je ranije spomenuto, oko 20% pacijenata s ovom bolesti imaju također bolesne rođake u prvom koljenu.

  Okolišni faktori

  Čini se da se okolišni faktori kombiniraju s genetičkim faktorima i vode do razvoja Crohnove bolesti. Određeni okolišni faktori također utječu na tijek bolesti. Nažalost, okolišni faktori nisu dobro proučeni. Ipak, vjerojatno je uzrok ili u mukozi crijeva koja postaje permeabilnija – karakteristika povezana s pušenjem i uporabom nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAID) – ili promjena u bakterijskoj flori crijeva, situacija koja se može dogoditi s uporabom antibiotika ili pri gastrointestinalnim infekcijama.

  Dva najbolje proučena okolišna faktora su pušenje i nesteriodni antireumatici. Dokazano je da pušenje ne samo da povećava rizik od Crohnove bolesti, nego da i pogoršava tijek bolesti. Pušači mogu imati oslabljen odgovor na određene vrste lijekova, i podložniji su razvoju recidiva nakon operacije.

  Nesteroidni antireumatici (primjerice, ibuprofen, naproksen) mogu pokrenuti razvoj Crohnove bolesti, iako ne postoji opsežna medicinska literatura o ovom slučaju. Čini se da je sigurnija uporaba cox-2 inhibitora u pacijenata s upalnim crijevnim bolestima.

  Prehrana

  Malo se zna o prehrambenim rizicima, ali prehrana vjerojatno nosi određeni rizični faktor. Naravno, ne postoji pojedinačni prehrambeni faktor povezan s nastankom Crohnove bolesti. Najčešće se u tom kontekstu spominje prehrana bogata rafiniranim šećerima. Kada se ustanovi Crohnova bolest, ne postoji postoji specifična hrana koju pacijent treba jesti ili izbjegavati, i često se savjetuje samo uravnoteženija prehrana.

  Do sada nije dokazano da je bilo kakva dijeta učinkovita u ublažavanju simptoma. Mnogi pacijenti pogrešno sebi restriktiraju mliječne proizvode i voće, što češće vodi do različitih nutricijskih deficijencija nego do redukcije simptoma. Samo pacijenti sa jačim strikturama ili opstrukcijama tankog crijeva moraju slijediti dijetu i izbjegavati hranu koja se ne može lako probavljati, kao što je kožica voća, orašasti plodovi, sjemenke, ananas, gljive i svježe povrće. Naravno, pacijenti s utvrđenom intolerancijom na laktozu moraju izbjegavati mliječne proizvode.

  Patologija

  Seroza je granularna i tamno siva, a često se masno tkivo mezenterija zamota oko površine crijeva. Mezenterij zahvaćenog dijela crijeva je također zadebljan, edematozan, i ponekad fibrotičan. Stijenka crijeva je zadebljana, kao posljedica edema, upale, fibroze i hipertrofije muscularis propriae. Rezultat je gotovo uvijek suženje lumena, što se ponekad može vidjeti na rentgenskim snimkama uz pomoć barijevog kontrasta kao tanka vrpca. Strikture se mogu pojaviti i u debelom crijevu, ali su obično manje ozbiljne. Klasična osobina Crohnove bolesti je oštro razgraničenje zahvaćenog i zdravog dijela crijeva. Kada su zahvaćeni multipli segmenti, segmenti između zahvaćenog dijela su normalni (“preskočne lezije”).

  ccs
  Crohnova bolest (debelo crijevo). Vidi se duboka fisura koja se širi u mišićni zid, zatim, drugi, plitki ulcer (gore desno), te relativno očuvanje sluznice između zahvaćenih segmenata. Prisutni su obilni agregati limfocita, koji se vide kao guste plave nakupine stanica između sluznice i podsluznice.

  Karakterističan znak rane bolesti su fokalni mukozni ulceri (aftozni ulceri), edem i gubitak normalne mukozne teksture. S progresijom bolesti, mukozni ulceri se pretvaraju u dugačke, linearne ulcere, koji su obično orijentirani duž osi crijeva. Uske fisure nastaju između prijevoja sluznice, često se probijajući duboko u zid crijeva, te vode do nastanka adhezija i serozitisa. Daljnje proširenje fisura vodi do nastanka fistula ili priraslica, često do susjednih organa, izvan kože, ili u slijepu šupljinu. Mogu se razviti i perforacije, ili lokalizirani abscesi.

  Histološke karakteristike Crohnove bolesti su:

  • Upala sluznice;
  • Kronično oštećenje sluznice;
  • Ulceracije
  • Transmuralna upala koja zahvaća sve slojeve stijenke.
  • Nekazeozni granulomi.
  • Druge muralne promjene.

  Tipovi Crohnove bolesti

  Prema lokaciji

  • Gastroduodenalna Crohnova bolest:
   • Nije česta – simptomi u otprilike 5% pacijenata
   • Zahvaća želudac i prvi dio tankog crijeva (duodenum);
   • Simptomi uključuju mučninu, gubitak apetita, gubitak težine, povraćanje i bol u gornjem abdomenu;
  • Jejunoileitis – upala drugog dijela tankog crijeva (jejunuma)
   • Nije česta
   • Simptomi uključuju proljev, abdominalnu bole (obično nakon jela), malnutriciju zbog malapsorpcije nutirenata, i gubitak težine
  • Ileitis – upala zadnjeg dijela tankog crijeva (ileum)
   • Pojavljuje se u otprilike 30% pacijenata;
   • Simptomi uključuju proljev, abdominalu bol (obično u donjem desnom kvadrantu), i gubitak težin
  • Ileokolitis – upala ileuma i kolona (najčešće desnostrano):
   • Najčešći tip bolesti, zahvaća otprilike 50% pacijenata
   • Simptomi slični Crohnovom ileitisu: proljev, abdominalna bol (često u donjem desnom kvadrantu), i gubitak težine
  • Crohnov kolitis – upala samo kolona:
   • Nije rijetka, zahvaća otprilike 20% pacijenata s Crohnovom bolesti;
   • Simptomi uključuju proljev, rektalno krvarenje i abdominalnu bol.
   • Perianalna bolest i ekstraintestinalne manifestacije Crohnove bolesti češće su kada je zahvaćeno debelo crijeve. Za razliku od ulcerativnog kolitisa, gdje je upala kontinuirana i gotovo uvijek započinje od rektuma, napredujući prema debelom crijevu, Crohnova bolest obično pošteđuje rektum. Uz to, Crohnova bolest često nije kontinuirana – mogu postojati zdravi segmenti crijeva između zahvaćenih segmenata.
  • Perianalna bolest
   • Zahvaća otprilike trećinu pacijenata s Crohnovom bolesti.
   • Pacijent može imati fistule, fisure, kožne izrasline ili abscese
    • Perianalne fistule rezultat su manjih središta infekcije i upale koje se probiju od analnog mišića (sfinktera) na kožu oko anusa. To vodi do drenaže sluzi, stolice ili gnoja iz otvora oko perianalnog područja. Ako se otvor zatvori, mogu se razviti abscesi, koji će se karakteristično prezentirati oteklinom i boli oko perianalnog područja, s pratećom vrućicom. Tipično, to zahtjeva liječenje antibioticima i često kiruršku drenažu.
    • Fisure su ulceracije na koži koje prekriva analni kanal, što često može biti bolno.
    • Kožne izrasline: pacijenti s Crohnovom bolesti često razviju izrasline oko anusa. Ponekad mogu biti zamijenjene s hemoroidima. Često nisu bolne ni klinički bitne.

  Prema uzorku

  Simptomi i znakovi Crohnove bolesti nisu samo odraz lokacije, nego i uzorka bolesti.

  • Upalni oblik – oblik bolesti koji nastaje zbog upale crijeva. Simptomi uključuju proljev, abdominalnu bol, gubitak težine, vrućicu, krvarenje, umor, gubitak apetita, te usporeni rast (kod djece). Pacijenti također mogu razviti opstrukciju tankog crijeva, ili mase u desnom donjem kvadrantu. Takovi pacijenti najbolje odgovaraju na terapiju. Ovaj uzorak je tipičan rano u tijeku Crohnove bolesti.
  • Fibrostenotični oblik – obično se viđa u pacijenata s ileitisom. S vremenom, kontinuirana upala može voditi do nastanka ožiljaka na crijevnoj stijenci. Nakupljanje ožiljkastog tkiva na crijevnoj stijenci uzrokuje sužavanje samog crijeva. Eventualno crijevo postane tako usko da čak i mala upala uzrokuje zatvaranje lumena, rezultirajući opstrukcijom tankog crijeva. To karakterizira jaka abdominalna bol, mučnina, povraćanje i kontipacija. Većina opstrukcija rješava se brzo konzervativnom terapijom (bez hrane, IV tekućine). Pacijentima sa strikturama često je potrebna operacija radi otklanjanja dijela crijeva s ožiljcima, kako bi se spriječile opstrukcije u budućnosti.
  • Perforirajući/fistulizirajući oblik – zbog toga što Crohnova bolest zahvaća sve slojeve stijenke crijeva, pacijenti mogu razviti perforacije, što vodi do cijeđenja sadržaja crijeva u abdominalnu šupljinu; ili mogu razviti fistule, što je abnormalna veza ili tunel iz jednog dijela crijeva u drugi, ili čak u drugi organ.
   • Perforacija – može se prezentirati akutno s teškom abdominalnom boli, rigidnim abdomenom, vrućicom i tresavicom. Simptomi mogu biti slični onima pri apendicitisu. Alternativno, može biti prezentirana masom u abdomenu, vrućicom, tresavicom i lakšom boli. Perforacija obično rezultira intraabdominalni apscesom (nakupinom bakterija i upalnih stanica) koji zahtijevaju liječenje antibioticima i drenažu, najčešće kirurški.
   • Fistula – simptomi fistule ovise o organu do kojeg fistula vodi: primjeri različitih tipova fistule uključuju mokraćni mjehur (entero-vezikalna fistula), vaginu (entero-vaginalna fistula), kožu (entero-kutana fistula) i tanko crijevo (entero-enterična fistula). Najčešća fistula je zapravo perianalna fistula.
    • Entero-vezikalna fistula obično vodi do rekurentnih infekcija urinarnog trakta. Pacijenti se također mogu žaliti na prisutnost plinova, krvi ili stolice u urinu.
    • Entero-vaginalna fistula može biti prisutna, s prolaskom plina ili stolice kroz vaginu.
    • Entero-kutane fistule uzrokuju drenažu sadržaja crijeva kroz kožnu površinu.
    • Entero-enterične fistule mogu biti asimptomatične ili se prezentirati korz proljev ili abdominalnu masu.

  Klinička slika

  Česti simptomi Crohnove bolesti:

  • Proljev
  • Abdominalna bol
  • Gubitak apetita i težine
  • Vrućica
  • Umor
  • Rektalno krvarenje
  • Perianalne lezije
  • Usporeni rast u djece
  • Komplikacije: Fistule, perforacije, apscesi
  • UGI simptomi
  • Ekstraintestinalne manifestacije

  Simptomi Crohnove bolesti mogu varirati od blagih do teških. Abdominalna bol, proljev i gubitak težine su najčešći simptomi Crohnove bolesti. Konstitucionalni simptomi pothranjenosti, letargije, anoreksije, mučnine, povraćanja i manje vrućice mogu biti prisutni, te u do 15% pacijenata nema gastrointestinalnih simptoma. Crohnova bolest također može utjecati na druge dijelove tijela, uključujući zglobove, kožu, jetru i oči. Sve ih skupa nazivamo ekstragastrointestinalnim manifestacijama, i rijetko su među prvim simptomima koje ispoljava pacijent s Crohnovom bolesti. Kod djece se može manifestirati kroz odgođeni razvoj i rast. Približno jedna trećina pacijenata s Crohnovom bolesti razvit će simptome perianalno, ukljućujući fibroepitelialne polipe, fisure (puknuće analne kože), fistule, ili abscese. Enterične fistule (primjerice na mokraćnom mjehuru ili vagini) pojavit će se u 20-40% slučajeva, jednako raspodijeljene između vanjskih i unutrašnjih fistula; zadnje se obično pojavljuju nakon operacija.

  Klinička slika je varijabilna i ovisi djelomično o regiji crijeva koja je zahvaćena. Bolest se može pojaviti postupno ili akutno. Abdominalna bol može biti količna, što upućuje na opstrukciju, ali obično nema posebne karakteristike, i ponekad je prisutna samo minimalna količina neugode. Proljev je prisutan u 80% svih slučajeva, i u crijevnim bolestima obično sadrži krv, zbog čega je teško razlikovati od ulcerativnog kolitisa. Steatorea može biti prisutna u bolestima tankog crijeva. Pri Crohnovoj bolesti može se pojaviti akutna bol u desnoj ilijačnoj fossi koja oponaša apendicitis. Ako se obavi laparotomija, pronađe se edematozni crvenkasti terminalni ileum. Postoje drugi uzroci akutnog ileitisa. Kod do 30% pacijenata s akutnim ileitisom ispostavi se da imaju Crohnovu bolest. Crohnova bolest može se zakomplicirati analnim i perianalnim bolestima, što se događa u oko 25% slučajeva, i često se pojavljuju godinama prije simptoma vezanih uz tanko i debelo crijevo.

  Dijagnosticiranje

  Ne postoji jedinstveni test za ustanovljenje Crohnove bolesti. U dijagnostici se koristi kombinacija:

  • Povijesti bolesti,
  • fizikalnog pregleda,
  • laboratorijskih pretraga
  • endoskopije (gastroskopije/kolonoskopije)
  • rentgenskih snimaka (CT, magnetska rezonancija),
  • biopsija tkiva (patološki nalazi).

  Povijest bolesti i fizikalni pregled

  Ne postoji zamjena za dobru povijest bolesti i fizikalni pregled, Liječnik će pitati brojna pitanja u svezi simptoma kako bi suzio moguće dijagnoze. Detalji povijesti bolesti pomaži liječnicima da odluče jesu li pretrage potrebne. Liječnik će pitati o kroničnosti, akutnosti i težini simptoma. Pitat će pitanja u svezi palijativnih (stvari koje olakšavaju simptome) i provokativnih (stvari koje pogoršavaju simptome) faktora, osobito pogoršavaju li ili poboljšavaju simptome pokreti crijeva ili hrana. Važni su podaci o lijekovima koji se uzimaju, kontaktu s bolesnim ljudima, putovanja, pušenje, obiteljska anamneza gastrointestinalnih poremećaja.

  Fizikalni pregred je također važan pri definitivnoj dijagnozi. Liječnik će pregledati usnu šupljunu tražeći ulceracije, pritiskanjem abdomena tražit će mjesta neugode, mase u abdomenu, osipe, oticanje zglobova i perianalne bolesti. Često, liječnik u primarnoj zdravstvenoj njezi tražit će savjetovanje gastroenterologa ako zaključci pregleda upućuju na upalnu bolest crijeva.

  Krvne pretrage

  Postoje brojne krvne pretrage koje mogu pomoći pri dijagnosticiranju Crohnove bolesti. Kompletna krvna slika (CBC, od eng. complete blood count) može pokazati anemiju, ili povišeni broj bijelih krvnih stanica ili trombocita – gdje su i leukociti i trombociti markeri upale ili infekcije. Brzina sedimentacije (ESR, od eng. erythrocyte sedimentation rate) i C-reaktivni protein (CRP) su drugi nespecifični markeri upale koji se često mjere zbog sumnje na Crohnovu bolest. Nizak albumin također se može vidjeti kod pacijenata s dugotrajnim ili težim simptomima. Ovi rezultati mogu potvrditi da postoji upala, ali ne dokazuju što točno uzrokuje upalu. Stolica se također može testirati na bakterije i parazite, od kojih oboje mogu uzrokovati infekcije koje oponašaju simptome Crohnove bolesti. Postoje noviji testovi stolice koji testiraju prisutnost intestinalne upale, ali poput seroloških testova, nisu specifični za Crohnovu bolest i moraju se gledati u okviru drugih intestinalnih bolesti i infekcija.

  Kompletna krvna slika, brzina sedimentacije i CRP su krvni testovi koji se rade serijski u pacijenata s dijagnosticiranom Crohnovom bolesti kako bi se procijenila upala, osobito kada se pacijent žali na simptome koji su indikacija pogoršanja njihove bolesti. Ako pacijent sa simptomima daje u anemnezi podatak od nedavnom internacionalnom putovanju, konzumaciji nedovoljno skuhane ili svježe hrane, nedavnoj administraciji antibiotika zbog nepovezane bolesti – mogu se uzeti uzorci stolica za procjenu prisutnosti bakterija ili parazita kako bi se ustanovilo da ne postoji prateća gastrointestinalna infekcija.

  Postoje brojni noviji serološki markeri (ASCA, ANCA, ompC, anti-CBir1) koji mogu pomoći u postavljanju dijagnoze. Do sada, ti markeri još nisu dovoljno precizni za postavljanje dijagnoze samo na temelju njih. Ipak, mogu biti korisni u kombinaciji s povijesti bolesti, fizikalnim pregledom, radiološkim i endoskopskim nalazima.

  Endoskopija

  endoskopija
  Endoskopija tankog crijeva – na prvoj slici je normalno tanko crijevo, a na drugoj slici tanko crijevo zahvaćeno Crohnovom bolesti.

  Vrlo često, potrebna je inspekcija unutrašnjosti crijeva kolonoskopijom, sigmoidoskopijom ili endoskopijom uporabom fiberoptičkog endoskopa za dijagnozu Crohnove bolesti. Dugačka, fleksibilna cijev s izvorom svjetlosti i pričvršćenom kamerom umeće se u anus (“sigmoidoskopija” – ako se pregledava samo donja trećina kolona, “kolonoskopija” – ako se kolon u potpunosti pregledava). Kolonoskopija se često preferira kada se razmatra Crohnova bolest jer je često moguće doći do kraja tankog crijeva, terminalnog ileuma, koje je često mjesto koje Crohnova bolest zahvaća. U Crohnovoj bolesti, unutrašnjost kolona i terminalnog ileuma izgleda oteknuto, upaljeno i često s ulceracijama. Upala je često ograničena i diskontinuirana, za razliku od ulceroznog kolitisa.

  endoskopija debelog creva
  Endoskopija debelog crijeva – Na prvoj slici je normalno debelo crijevo, na drugoj slici debelo crijevo zahvaćeno Crohnovom bolesti.

  Mali uzorci – biopsija – uzimaju se tijekom endoskopije, tako da se mogu pregledati pod mikroskopom i utvrditi tragovi eventualne upale. Specifični tip upale poznat kao nekazeozni granulomi mogu se vidjeti kod odprilike 20% pacijenata s Crohnovom bolesti i mogu pomoći u potvrđivanju dijagnoze. Kombinacija endoskopije i patoloških uzoraka gotovo su uvijek nužni u postavljanju dijagnoze. Ovaj postupak može se odgoditi u pacijenata sa znakovima teškog kolitisa, jer je unutrašnjost crijeva vrlo ranjiva i može se oštetiti endoskopom. Ponekad, ako pacijenti imaju mnoge simptome povezane s gornjim gastrointestinalnim traktom, kao što su bol u gornjem adbomenu, refluks, mučnina – mogu se napraviti gastroskopija ili gornja endoskopija kako bi se pregledao jednjak, želudac i prvi dio tankog crijeva (duodenum).

  Radiografija

  Endoskopijom i kolonoskopijom se mogu vidjeti samo početak i kraj tankog crijeva, stoga postoje drugi, radiološki testovi, kojima se može vizualizirati tanko crijevo. Test koji se najčešće upotrebljava za vizualizaciju tankog crijeva je irigografija dvostrukim kontrastom (en. small-bowel seriesupper GI series, ili small bowel follow-through). TIjekom tog testa, pacijent pije konstrast koji sadrži barij, a onda se snima serija radiografa koji mogu pokazati upalu, fistule ili strikture tankog crijeva, ako su prisutne.

  Irigografija dvostrukim kontrastom
  Irigografija dvostrukim kontrastom – barijska studija – strelice pokazuju suženje tankog crijeva zbog Crohnove bolesti.

  Često su potrebni drugi radiološki testovi, kao što je CT ili MRI, kako bi se napravila kompletna evaluacija crijeva i isključile komplikacije Crohnove bolesti, kao što su perforacije, abscesi i fistule. CT i MRI se uglavnom upotrebljavaju za “pogled izvana” na crijeva, tj. za traženje komplikacija na stijenci crijeva, no novije oralne kontrastne boje i specijalizirane tehnike omogućavaju da ti testovi daju pobliži uvid i u stijenku tankog crijeva.

  Endoskopska kapsula

  Endoskopska kapsula je nova metoda snimanja koja omogućava inspekciju tankog crijeva. Pacijenti progutaju pilulu koja sadrži kameru i izvor svjetlosti. Kamera zatim prenosi slike na uređaj za snimanje i time dopušta inspekciju mukoze tankog crijeva na relativno ne-invazivan način. Ova metoda uglavnom se upotrebljava kod pacijenata s gastrointestinalnim krvarenjem kada se ne može naći izvor krvarenja na gornjoj endoskopiji ili kolonoskopiji.

  Mjere opreza moraju se poduzeti kod pacijenata s ustanovljenom Crohnovom bolesti zbog rizika retencije kapsule, jer će u tom slučaju kapsula morati biti kirurški odstranjena. Uz to, ove studije treba s oprezom evaluirati kako bi se izbjegla pogrešna dijagnoza – primjerice, nesterioidni antireumatici mogu uzrokovati ulceracije tankog crijeva što se može pogrešno interpretirati kao slične lezije pri Crohnovoj bolesti, a asimptomatične ulceracije mogu se zapravo vidjeti i u do 15% generalno zdrave populacije. Trenutno, ova metoda se ne koristi za pregled jednjaka, želuca ili debelog crijeva, i ne može poslužiti za uzimanje biopsije, stoga nije zamjena za endoskopske postupke, ali može poslužiti u specifičnim okolnostima.

  Diferencijalna dijagnoza

  Svi drugi uzroci proljeva trebali bi se isključiti, te uvijek napraviti kulture stolice. Na Crohnovu bolest treba posumnjati u svih pacijenata s dokazima malapsorpcije, primjerice, pri megaloblastičnoj anemiji, ili pothranjenosti, kao i u djece s niskim rastom. Ileokolična tuberkuloza česta je u zemljama u razvoju, to otežava dijagnozu Crohnove bolesti. Mikroskopiranje i kulture za tuberkulozu u bilo kojem dostupnom tkivu esencijalne su u zemljama u razvoju. Ponekad je potrebna i probna terapija antituberkulinskim lijekovima. Limfomi ponekad mogu zahavtiti ileum i caecum.

  Komplikacije

  Pyodera gangrenosum
  Pyoderma gangrenosum – kožna komplikacija u pacijenata s Crohnovom bolesti

  Postoje brojne komplikacije koje se mogu pojaviti pri Crohnovoj bolesti.

  Opstrukcija tankog crijeva – najčešća komplikacija je blokada crijeva, obično tankog crijeva. Opstrukcija se događa zbog upale stijenke crijeva koja eventualno vodi do nastanka ožiljaka i sužavanja lumena rijeva. S vremenom, lumen crijeva postaje tako uzak da čak i manja upala može dovesti do zatvaranja lumena i rezultirati opstrukcijom tankog crijeva. Pacijent će obično imati grčevitu abdominalnu bol, abdominalnu distenziju, mučninu, i ako se radi o težem slučaju, povraćanje, nedostatak pokreta crijeva ili nemogućnost prolaska plinova. U ovoj situaciji, pacijente se obično savjetuje da ne jedu, što obično vodi do poboljšanja. Mogu biti potrebne IV tekućine. Ako se opstrukcija ne riješi i vraća se unatoč terapiji, obično je potreban operativni zahvat.

  Fistule

  Crohnova bolest može također uzrokovati upalu i ulcere koji prolaze kroz zahvaćeni dio crijeva u okolne organe, kao što je koža (entero-kutane fistule), mokraćni mjehur (entero-vezikalne fistule), vaginu (rektovaginalne fistule), ili druge dijelove crijeva (entero-enterične fistule). Najčešći tip fistula su perianalne. Ovisno o zahvaćenom organu, fistule se definiraju kao unutrašnje (mokraćni mjehur, crijevo), ili vanjske (koža). Neke fistule koje se pojavljuju između dvaju dijelova crijeva ne zahtjevaju terapiju. Fistule drugih organa mogu odgovoriti na terapiju (imunomodulatore), ali može biti potreban i kirurški zahvat. Apscesi zahtjevaju drenažu kirurškim putem. Akutna perforacija je indikacija za operaciju. Takvi pacijenti imaju akutne prezentacije s teškom abdominalnom boli, rigidnim abdomenom, vrućicom i tresavicom. Simptomi mogu biti slični onima apendicitisa.
  Perianalne fistule – najčešći tip fistula. Ponekad se mogu terapijski liječiti, ali je u nekim slučajevima potrebna i kirurška intervencija.

  Osteopenija / osteoporoza

  blago prorijeđenje koštane mase (osteopenija) pojavljuje se kod dok 50% pacijenata s Crohnovom bolesti, a teže prorijeđenje koštane mase (osteoporoza) može se pojaviti kod oko 15% pacijenata. Ova komplikacija je češća kod pacijenata koji su trebali terapiju steroidima, kao i kod pušača, pacijenata s aktivnijom bolesti, te kod onih s niskim unosom kalcija i vitamina D. Kao posljedica, posebni radiograf, nazvan testiranje gustoće koštanih minerala je preporučen kod pacijenata koji uzimaju steroide, pacijentica u postmenopauzi, pacijenata koji su imali frakture pri blagoj traumi, te kod pacijenata s umjerenom do teškom Crohnovom bolesti. Pacijenti s osteopenijom / osteoporozom trebaju krvne pretrage koje isključuju druge uzroke gubitka koštane mase, uključujući hiperaktivnu tiroidnu žlijezdu i nisku krvnu razinu vitamina D. Svi pacijenti s Frohnovom bolesti trebaju biti upućeni da uzimaju kalcij suplemente i vitamin D dnevno. Za neke pacijente su potrebni dodatni lijekovi, kao bisfosftonati kako bi se spriječio daljnji gubitak koštane mase.

  Rak debelog crijeva

  Postoji povećani rizik raka debelog crijeva u pacijenata s Crohnovom bolesti. Rizični faktori uključuju: ozbiljniju bolest, duže trajanje bolesti, obiteljsku anamnezu raka debelog crijeva, ili prateću prisutnost primarnog skleroznog koloangitisa (PSC). Nadzor kolonoskopijama i biopsijama je preporučen svake dvije godine nakon dijagnoze, u trajanju od osam do deset godina. Iznimka od ovoga su pacijenti s primarnim skleroznim koloangitisom, koji bi trebali krenuti na nadzorne kolonoskopije odmah po dijagnozi.

  Rak tankog crijeva

  postoji jasan povećani rizik adenokarcinoma tankog crijeva u pacijenata s Crohnovom bolesti, ali ovo ostaje izrazito rijetka komplikacija. Ovaj tip raka obično nastaje u područjima dugotrajne aktivne bolesti ili strikture. Ne postoji trenutno preporučeni test praćenja zbog rijetke pojave komplikacije.

  Ekscesivni rast bakterija

  Tipično se prezentira proljevom i abdominalnim grčevima. Bakterije ekscesivno rastu u tankom crijevu, obično oko striktura, fistula, ili zbog gubitka zalistka između tankog i debelog crijeva (ileocekalni zalistak). Liječi se antibioticima.

  Nutritivne deficijencije

  Nutricijske komplikacije mogu se također vidjeti, uključujući deficijenciju proteina, kalorija ili vitamina. Ove deficijencije uzrokovane su neadekvatnim unosom, intestinalnim gubitkom proteina, ili slabom apsorpcijom nutrijanata kao posljedicom postojeće upale. Deficijencija vitamina B12 često se vidi u pacijenata koji su imali resekciju dijela terminalnog ileuma, dijela crijeva gdje se apsorbira vitamin B12. Isti pacijenti mogu razviti proljev zbog malapsorpcije žučnih soli. Pacijenti koji su imali veću ilealnu resekciju imaju rizik malapsorpcije masti, što može dovesti do deficijencije vitamina topljivih u mastima (vitamini A, D, E i K). Deficijencija vitamina D nije rijetka, i obično je povezana s restrikcijom mliječnih proizvoda koju si pacijent sam nameće zbog sumnje na intoleranciju laktoze. Malapsorpcija je drugi uzrok deficijencije vitamina D.

  Bubrežni kamenci

  Proljev i malapsorpcija masti mogu voditi do razvoja bubrežnih kamenaca, koji se prezentiraju teškom boli u donjem lateralnom dijelu leđa i krvlju u urinu.

  Žučni kamenci – Malapsorpcija žučnih soli može biti predispozicija za nastanak žučnih kamenaca. Kamenci obično ostaju asimptomatični, ali se mogu prezentirati intermitentom boli u desnom gornjem dijelu abdomena. Pacijenti s žučnim kamencima također mogu razviti upalu žučnog mjehura (kolecistitis), infekciju jetrenih duktusa (ascendentni kolangitis), ili upalu gušterače (pankreatitis). Ako se pojave simptomi, obično se žučni mjehur kirurški otklanja (kolecistektomija).
  Ekstraintestinalne manifestacije Crohnove bolesti (EIM) – Crohnova bolest može zahvatiti organe izvan gastrointestinalnog trakta kod oko 25% pacijenata. Obično se kategoriziraju prema zahvaćenom organu i povezanosti s aktivnošću bolesti. EIM su češće kod pacijenata kod kojih bolest zahvaća debelo crijevo. Mjesta koja mogu biti zahvaćena su:

  Zglobovi

  Crohnova bolest može zahvatiti donji dio kralježnice ili periferne zglobove (koljena, gležnjeve, itd.)

  Koža

  dva najčešća osipa povezan s Crohnovom bolesti su erythrema nodosum, koji se prezentira kao bolne izdignute crvene kvrge, i pyoderma gangrenosum, pri čemu koža razvija ulceracije.

  Oči

  uveitis se prezentira kao bol i/ili promjene vida. Episkleritis je bezbolno crvenilo konjunktiva i sklere.

  Jetra

  masna jetra je najčešća jetrena bolest u pacijenata s Crohnovom bolesti, ali je primarni sklerozni kolangitis (PSC) teži oblik povezane jetrene bolesti. PSC je upala jetrenih duktusa koji mogu eventualno uzrokovati zatajenje jetre. Pacijenti s PSC-om imaju veći rizik nastanka raka jetrenih duktusa.

  Liječenje i ciljevi terapije

  Opcije liječenja Crohnove bolesti:

  • Indukcija remisije
   • Oralni ili intravenski glukokortikosteroidi
   • Enteralna prehrana
   • Oralno glukokortikosteroidi + azatioprin ili 6-merkaptopurin (6MP)
  • Održavanje remisije
   • Aminosalicilati
   • Azatioprin, 6MP, mikofenolat mofetil
  • Liječenje bolesti otporne na glukokortikosterioide/imunosupresivnu terapiju
   • Metotreksat
   • Ciklosporin intravenski
   • Infliximab (TNF-α antitijelo)
  • Perianalna bolest
   • Ciprofloksacin i metronidazol

  Glavni ciljevi liječenja Crohnove bolesti su:

  • Pokrenuti remisiju
  • Održavati remisiju
  • Poboljšati kvalitetu života pacijenta
  • Minimzirati toksičnost.

  Ne postoji lijek za Crohnovu bolest; to je kronična bolest s kojom će se pacijenti nositi cijeli život. Stoga je glavni cilj terapije kontrola upale i simptoma, te vraćanja normalnog osjećanja pacijentu (pokretanje remisije), zadržavanje normalnog osjećanja (održavanje remisije), i sve to postizati uz što manje lijekova (manje toksičnosti i manje nuspojava). Postizanjem toga, kvaliteta života pacijenta se poboljšava. Djeluje se s ciljem kako bi pacijenti mogli živjeti bez ograničenja koja zadaje bolest.

  Pacijentima s blagim simptomima vjerojatno je potrebno samo simptomatsko liječenje. Potrebno je prestati pušiti. Proljev se može kontrolirati loperamidom ili kodein fosfatom. Proljev u dugotrajnoj inaktivnoj bolesti može biti zbog malapsorpcije žučnih soli, te se treba liječiti kolestiraminom. Anemija, ako joj je uzrok deficijencija vitamina B12, folne kiseline ili željeza, treba se liječiti prikladnim hematinicima. Anemija u aktivnijoj bolesti je obično normokromna i normocitična, i obično će se poboljšati s poboljšanjem stanja pacijenta. Pacijenti s aktivnim (umjerenim/teškim) napadima vjerojatno će se morati hospitalizirati. Pacijenti s umjerenim do teškim Crohnovim kolitisom liječe se identično ulcerativnom kolitisu.

  Glukokortikosteroidi se često koriste za indukciju remisije u umjerenim i teškim napadima Crohnove bolesti (oralno prednizolon 30-60 mg/dnevno). U Crohnovnoj bolesti koja zahvaća ileum i caecum, ali ne i kolon, polagano davanje budezonida je jednako efikasno kao i prednizolon oralno. Budesonid ima visoku topičnu potenciju i zbog ekstenzivne jetrene inaktivacije ima nisku sustavnu dostupnost, što inducira manju supresiju endogenog kortiziola i reducira frekvenciju i intenzivnost steroidnih nuspojava. Ukupna stopa remisije/odgovora varira od 60% do 90%, ovisno o tipu, mjestu i opsežnosti bolesti.

  Enteralna prehrana se rijetko koristi, ali je dobar način poticanja remisije u umjerenim i teškim napadima Crohnove bolesti, i njena učinkovitost je neovisna o nutricijskom statusu. Ako se koriste enteralne dijete s niskim mastima (1.3% ukupnih kalorija) i niskim sadržajem linoleičnih kiselina kao glavna prehrana tijekom 28 dana, stope indukcije remisije su slične onima koje se postižu steroidima. Stope relapsa su ipak visoke, osobito kod pacijenata kojima obolijeva kolon.

  Relapsi se često događaju nakon podešavanja doze steroida i/ili nakon prestanka enteralne prehrane, i moraju se primjeniti alternativne strategije liječenja, npr. privremeno povećanje doze steroida kako bi se ponovno inducirala i održala remisija. Aminosalicilati su osobito korisni pri Crohnovom kolitisu. Imunosupresivni agent azatioprin (AZA) i njegov metabolit 6-merkaptopurin (6MP) su oboje učinkoviti u indukciji i održavanju remisije, te imaju svojstvo štednje steroida. Mikofenolat mofetil, koji suprimira proliferaciju T i B limfocita, također je učinkovit u održavanju remisije.

  Izvori

  • Lichtenstein GR, Abreu MT, Cohen R, Tremaine W. American Gastroenterological Association Institute technical review on corticosteroids, immunomodulators, and infliximab in inflammatory bowel disease. Gastroenterology 2006;130(3):940-987.
  • Langmead L, Rampton DS. Review article: complementary and alternative therapies for inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther. 2006 Feb 1;23(3):341-9.
  • Caprilli R, Gassull MA, Escher JC, et al. European evidence based consensus on the diagnosis and management of Crohn’s disease: special situations. Gut 2006;55, Suppl 1:i36-58.
  • Travis SP, Stange EF, Lemann M, et al. European evidence based consensus on the diagnosis and management of Crohn’s disease: current management. Gut 2006;55, Suppl 1:i16-35.
  • Stange EF, Travis SP, Vermeire S, et al. European evidence based consensus on the diagnosis and management of Crohn’s disease: definitions and diagnosis. Gut 2006;55, Suppl 1:i1-15
  • Lichtenstein GR, Sands BE, Pazianas M. Prevention and treatment of osteoporosis in inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 2006;12(8):797-813.
  • Vermeire S, Rutgeerts P. Current status of genetics research in inflammatory bowel disease. Genes Immun. 2005 Dec;6(8):637-45
  • Carter, MJ, Lobo AJ, Travis SP. Guidelines for the management of inflammatory bowel disease in adults. Gut 2004; 53 Suppl 5:v1-16.
  • Sands BE, Cuffari C, Katz J, et al. Guidelines for immunizations in patients with inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis;10(5):677-92.
  • Egan LJ, Sandborn WJ. Advances in the treatment of Crohn’s disease. Gastroenterology. 2004;126(6):1574-81.
  • Hommes DW, van Deventer SJ. Endoscopy in inflammatory bowel diseases. Gastroenterology. 2004;126(6):1561-73.
  • Sartor RB. Therapeutic manipulation of the enteric microflora in inflammatory bowel diseases: antibiotics, probiotics, and prebiotics. Gastroenterology. 2004;126(6):1620-33.
  • Sandborn WJ, Fazio VW, Feagan BG, Hanauer SB; American Gastroenterological Association Clinical Practice Committee. AGA technical review on perianal Crohn’s disease. Gastroenterology. 2003;125(5):1508-30
  • Pearson DC, May GR, Fick GH et al. Azathioprine and 6-mercaptopurine in Crohn’s disease. A meta-analysis. Ann Intern Med. 1995;123:132-142.

  Akutni gastritis

  Akutni gastritis je pojam koji obuhvaća širok spektar entiteta koji izazivaju prolazne upalne promjene u želučanoj sluznici. Različite etiologije (nesteroidni antireumatici, alkohol, stres itd.) dijele jednaku kliničku sliku koja se prezentira varijabilnim stupnjem epigastrične nelagode, mučnine i povraćanja, a u težim slučajevima i erozijom sluznice, ulceracijama, krvarenjem, hematemezeom, melenom, ili, rijetko, i masivnim gubitkom krvi. Pacijenti sa histološki verificiranim gastritisom su uglavnom asimptomatski, a akutni gastritis je znakovit po infiltraciji sluznice antruma i korpusa polimorfonuklearima. Upala može zahvatiti cijeli želudac (npr. pangastritis) ili dio želuca (npr. antralni gastritis).

  Akutni gastritis se može podijeliti u dvije kategorije ovisno o težini oštećenja sluznice: erozivni i neerozivni. Dijagnoza akutnog gastritisa se obično uspostavi prilikom endoskopskog pregleda želuca zbog nekih drugih razloga. Epidemiološke studije pokazuju široku incidenciju gastritisa, naročito u osoba starijih od 60 godina. Većina oblika akutnog gastritisa dobro se podnosi i liječi kad je etiologija određena. Iznimka je flegmonozni gastritis sa stopom smrtnosti od čak 65%, čak i s liječenjem.

  Etiologija i patogeneza

  Etiologiju akutnog gastritisa čine određene vrste lijekova, alkohol, žuč, ishemija, bakterijske, virusne i gljivične infekcije, akutni stres (šok), zračenje, alergijske reakcije, trovanja hranom i izravna trauma. Zajednički mehanizam ozljede je neravnoteža između agresivnih i obrambenih čimbenika koji održavaju integritet želučane sluznice.

  Akutni erozivni gastritis (akutni hemoragični gastritis). Glavni je i, svakako, najdojmljiviji oblik akutnog gastritisa. Njegov nastanak može biti rezultat izlaganja različitim agensima kao što su nesteroidni antireumatici (NSAR), alkohol, kokain, stres, zračenje, refluks žuči i ishemija pa se često i naziva reaktivni gastritis. Pod ovim pojmom podrazumijeva se krvarenje iz sluznice želuca, koje u pravilu nastaje u ovom obliku gastritisa, i karakterističan prekid integriteta sluznice (erozije) uz upalne promjene i ulceracije. Erozije želuca i mjestimična krvarenja mogu se naći difuzno unutar želučane sluznice ili lokalizirano u korpusu ili antrumu želuca. Èesto su linearno smješteni na vršku nabora sluznice želuca.

  Nesteroidni antireumatici (NSAR), poput aspirina, ibuprofena ili naproksena, najčešći su agensi povezani s akutnim erozivnim gastritisom. Navedeni lijekovi inhibiraju aktivnost ciklooksigenaze u sluznici želuca. To smanjuje sintezu i koncentraciju endogenih prostaglandina koji imaju važnu ulogu u obrani sluznice.

  Također je utvrđeno da ovaj oblik gastritisa nastaje u više od 80-90% teško oboljelih, hospitaliziranih bolesnika. Najčešće pogađa bolesnike hospitalizirane u internističkim ili kirurškim jedinicama intenzivne skrbi koji su zadobili teške povrede, zatajenje jetre, bubrega i respiracijskog sustava, masivne opekline, teške infekcije sa sepsom, nakon velikih operacijskih zahvata ili u stanju šoka. Akutni erozivni gastritis, koji nastaje u navedenim stanjima obično se naziva stresni gastritis. Ishemija sluznice i kiselina u lumenu želuca su nedvojbeno glavni čimbenici etiopatogeneze stres gastritisa. Nekima od njih su dana specifična imena bazirajući se na mjestu pojavljivanja i kliničkoj slici. Na primjer:

  • Stres ulkusi su kod osoba u šoku, sepsi ili sa teškom traumom
  • Curlingovi ulkusi nastaju u proksimalnom dvanaesniku nakon teških opeklina ili traume,
  • Cushingovi ulkusi su povezani sa intrakranijalnim procesom i imaju veliku sklonost perforiranju.

  Akutni gastritis udružen sa Helicobacter pylori

  Akutni gastritis udružen sa Helicobacter pylori (aktivni kronični gastritis). Helicobacter pylori, spiralni, gram-negativni bacil je najčešći uzrok gastritisa. H. pylori se nalazi u dubljem dijelu sluzi koja oblaže sluznicu želuca i između sloja sluzi i apikalne površine epitelnih stanica sluznice. H. pylori opstaje u kiselom mediju želuca zahvaljujući sposobnosti stvaranja amonijaka koji može erodirati sluznu barijeru. Prijenos ove bakterije sa osobe na osobu se odvija feko-oralnim putem ili ingestijom kontaminirane hrane ili vode. Rezultat infekcije sa ovom bakterijom je češće nastanak kroničnog nego akutnog gastritisa.

  Gastritis udružen sa infekcijom H. pylori počinje obično kao akutni gastritis u području antruma, uzrokujući jaku upalu, a tijekom vremena može se proširiti na cijelu sluznicu želuca, što na koncu rezultira kroničnim gastritisom. H. pylori izaziva upalu želučane sluznice tako što aktivira brojne toksine (citotoksini) i enzime (bakterijske proteaze, lipaze) koji aktiviraju IL-8, koji privlači mnoštvo polimorfonukleara i monocita, koji gusto infiltriraju laminu propriju sluznice i epitelne stanice što je glavna histološka karakteristika aktivnog kroničnog gastritisa. Površina sluznice obično je intaktna, bez erozija (neerozivni gastritis) ili hemoragičnih lezija, a ukoliko i nastanu, erozije su male i plitke. Endoskopski izgled sluznice je najčešće uredan i ne prati histološki nalaz. Što je veća infiltracija sluznice polimorfonuklearima to je i infekcija teža i veća je vjerojatnost identificiranja H. pylori. Dokaz infekcije H. pylori može se naći u 20 % populacije mlađe od 40 godina i u 50 % populacije starije od 60 godina.

  Tuberkulozni gastritis

  Tuberkuloza je rijetko uzročnika gastritisa, ali se bilježi sve veći broj u imunokompromitiranih pacijenata i povezan je sa plućnim ili diseminiranim oblikom bolesti.

  Flegmonozni gastritis

  Flegmonozni gastritis je također rijedak oblik akutnog gastritisa, a uzrokovan je brojnim bakterijskim vrstama, uključujući streptokoke, stafilokoke, Proteus vrste, Clostridium vrste i E. coli. Ovaj oblik gastritisa se obično javlja u osoba koje imaju oslabljen imuni sustav. Povezan je i sa nedavnim unosom velikih količina alkohola, pratećom infekcijom gornjih dišnih putova i AIDS-om. Sam naziv ovog oblika gastritisa, flegmonozni, znači difuzno širenje upale ili unutar vezivnog tkiva, a kako ova upala podrazumijeva širenje u dublje slojeve želuca (submukoza i muskularis), može dovesti do gangrene stjenke želuca i širenja upale, rezultirajući sa životno ugrožavajućim stanjem, peritonitisom.

  Virusni gastritis

  Virusne infekcije mogu izazvati gastritis. Citomegalovirus (CMV) je čest uzrok gastritisa. Obično se susreće u pojedinaca koji su imunokompromitirani, uključujući i one s neoplazmom, imunosupresijom, transplantacijom, i AIDS-om.

  Gljivični gastritis

  Gljivične infekcije koje uzrokuju gastritis su Candida albicans i histoplazmoze. Predispozicija za ovaj oblik gastritisa je imunosupresija. C. albicans rijetko zahvaća sluznicu želuca, a kada je izolirana u želucu, najčešće se nalazi unutar želučanog ulkusa ili erozije. Diseminirana histoplazmoza može uključivati želudac. Obično se predstavlja kao klinički značajno krvarenje iz želučanog ulkusa ili erozije na velikim želučanim naborima.

  Parazitski gastritis

  Parazitske infekcije su rijetko uzrok gastritisa. Anisakidoza se povezuje sa konzumiranje kontaminirane „sushi“ hrane ili kontaminirane sirove ribe, češća je na Dalekom istoku nego kod nas. Uzročnik joj je migrirajuća larva Anisakisa, koja u čovjeka dospijeva jedenjem nedovoljno obrađene ribe, rakova i mekušaca. Domaćin parazitu su morski sisavci, a parazit nakon ugibanja ribe migrira iz utrobe u meso ribe i zato je ribi, nakon što se ulovi, potrebno što prije izvaditi utrobu.

  Eozinofilni gastritis

  Eozinofilni gastritis je često udružen zajedno s eozinofilnim gastroenteritisom, ali može biti povezan s različitim poremećajima, uključujući i alergije na hranu (npr. kravlje mlijeko, soja protein), kolagenske vaskularne bolesti, parazitske infekcije, rak želuca, limfom, Crohnovu bolest, vaskulitis, alergije na droge i H. pylori infekciju. Eozinofilni infiltrirati zahvaćaju želučani zid ili epitel.

  Enteropatski erozivni gastritis

  Enteropatski erozivni gastritis rijedak je klinički entitet koji uključuje multiple erozije sluznice želuca nepoznatog uzročnika. Erozije koje mogu biti pojedinačne ili brojne, obično se nalaze u vršcima želučanih nabora ali mogu biti prisutne u bilo kojem dijelu sluznice. Biopsija želuca izvodi se prvenstveno radi isključenja drugih bolesti kao što su limfom želuca, karcinom i Chronova bolest.

  Gastritis izazvan korozivnim sredstvima

  Korozivna sredstava kao što su octena kiselina i NaOH – kamena soda stvaraju teške komplikacije – pangastritis i difuzni peritonitis. Ako je unijeta manja količina korozivnog sredstva i bolesnik preživi intoksikaciju, sluznica želuca ostat će oštećena i nastaje kronični gastritis.

  Patologija

  Patohistološki, blagi akutni gastritis može biti teško prepoznati, pošto je samo blagi edem prisutan u lamini propriji, s blagom vaskularnom kongestijom. Površinski epitel je netaknut, iako mogu biti prisutni pojedini neutrofili razasuti između epitelnih stanica ili u mukoznim žlijezdama. Nasuprot tome, kronična bolest obilježena je obiljem limfocita. Prisutnost neutrofila iznad bazalne membrane u direktnom kontaktu s epitelnim stanicama abnormalno je u svim dijelovima gastrointestinalnog trakta i označava aktivnu upalu. Taj se termin preferira umjesto akutne upale, s obzirom na to da je gore pokazano da i u akutnoj i u kroničnoj bolesti može biti prisutna aktivna upala.

  S većim oštećenjem sluznice, razvijaju se erozije i oštećenje, s popratnim krvarenjem. Erozija označava gubitak površinskog epitela, stvarajući defekt sluznice ograničen na laminu propriu. Praćena je izraženim neutrofilnim infiltratom u sluznici te purulentnim eksudatom koji sadrži fibrin u lumenu.

  Može se javiti krvarenje i uzrokovati tamni punktat u obično hiperemičnoj sluznici. Konkurencija krvarenja i erozija više je u tekstu već opisana kao akutni erozivni hemoragični gastritis. Mogu biti zahvaćene neće površine sluznice. Ako se erozije prošire dublje, mogu progredirati u vrijedove (ulcere).

  Klinička slika

  anamnezi bolesnika koji boluju od akutnog gastritisa najčešće se susrećemo sa žarećom epigastričnom boli koja počinje naglo i traje nekoliko dana, povremeno praćenom sa mučninom i/ili povraćanjem, a bol se jedenjem može pogoršati ili smanjiti. Apetit je slab i postoji odvratnost prema hrani. Bolesnici s blagim erozivnim gastritisom su uglavnom asimptomatski, a u težim slučajevima akutnog gastritisa susrećemo se i sa erozijama sluznice, ulceracijama, krvarenjem, hematemezeom, melenom, ili, rijetko, i masivnim gubitkom krvi. Èesto u anamnezi bolesnik navodi prethodnu ozljedu sluznice želuca kao što su gastritis, peptička ulkusna bolest, endoskopske ozljede nakon polipektomije ili ozljede uzrokovane prethodnim kirurškim zahvatom. Pacijenti sa akutnim gastritisom također navode etiološke razloge spomenute u prethodnom dijelu gdje se govori o etiologiji, a kao čest uzrok valja ponoviti upotrebu nesteroidnih antireumatika.

  Fizikalnim pregledom pacijenta često nisu prisutni nikakvi patološki znakovi, a ponekad nalazimo suh i obložen jezik, epigastričnu napetost trbušnih mišića, bol na pritisak abdomena i fetor ex ore. Pregled ima tendenciju da pokazuje više patoloških znakova sa razvojem komplikacija vezanih za akutni gastritis. Tako se, na primjer, kod akutnog hemoragičnog gastritisa tahikardija, bljedilo i hipotenzija javljaju kod većeg gubitka krvi.

  Komplikacije

  U komplikacije akutnog gastritisa spadaju:

  • krvarenje iz erozije ili ulkusa,
  • opstrukcija izlaznog dijela želuca uzrokovanog edemom i zbog toga neadekvatan prijenos hrane iz želuca u tanko crijevo,
  • dehidracija od povraćanja,
  • bubrežna insuficijencija kao posljedica dehidracije.
  Akutni gastritis

  Dijagnoza

  U dijagnozi akutnog gastritisa često se ordiniraju laboratorijski testovi kao što su:

  • analiza kompletne krvne slike radi procjene anemije, koja može biti rezultat gastrointestinalnog krvarenja,
  • procjena funkcije jetre i bubrega,
  • procjena funkcije žuči i gušterače,
  • test na trudnoću,
  • test na okultno krvarenje.

  Radiološki su prisutna četiri karakteristična znaka za akutni gastritis bez obzira na etiologiju, a to su debeli želučani nabori, upalni čvorovi u sluznici, erozije i grube aree gastricae.

  Debeli želučani nabori (nabori deblji od 5 mm) u pacijenata koji su simptomatični sugeriraju na infekciju H. pylori. Uvećane aree gastricae nisu strogo povezane sa određenim uzrokom, o obično su od 1-3 mm veliki i zbog gubitka sluznice barijeva kaša ih može u potpunosti ispuniti. Erozije su jedan od najspecifičnijih znakova gastritisa, mogu biti ravne ili zakrivljene, mogu biti praćene oteklinom i mogu se vidjeti na ili u blizini velike krivine želuca, a najbolje se prikazuju primjenom dvostrukog kontrasta (barijeve kaše i zraka).

  Brojni su testovi za dokazivanje H.pylori dostupni. Postoje tri neendoskopska i tri endoskopska testa.

  Od neendoskopskih testova rade se izolacija H. pylori antigena (HpSA) iz stolice, urea izdisajni test i test prisutnosti antitijela na H.pylori u serumu. Endoskopski se rade brzi ureaza test (RUT), bakterijska kultura H.pylori i histološko dokazivanje biopsijom uzetog uzorka.

  Endoskopija je od velike važnosti u dijagnostici akutnog gastritisa, naročito erozivnog oblika. Na erozivni gastritis valja posumnjati u bolesnika s nalazom krvi u stolici i s nalazom krvi u aspiratu želuca. Dijagnoza se najbolje postavlja endoskopijom koja otkriva krvarenje, kongestiju, fragilnost i erozije sluznice, a u nekim slučajevima površinske ili duboke ulkuse, obično u fundusu ili korpusu želuca.

  Histološka obrada biopsijom uzetog materijala također je od velike pomoći u etiološkom svrstavanju gastritisa. Osjetljivost i specifičnost ove pretrage u dijagnostici H. pylori je iznad 90%.

  diferencijalnoj dijagnozi ovakvih bolesnika na pameti nam moraju biti:

  • Kolecistitis
  • Kolelitijaza
  • Apendicitis
  • Crohnova bolest
  • Rak želuca
  • Virusni gastroenteritis
  • Limfom B-tipa
  • želučani ulkus
  • Sarkoidoza

  Liječenje

  Primjena odgovarajuće terapije akutnog gastritisa, ako je potrebna, trebala bi se temeljiti ovisno o uzroku i patološkim nalazima.

  Ne postoji specifična terapija za akutni gastritis, osim slučajeva uzrokovanih H. pylori, kod koje se koristi suvremena kombinirana terapija: kombinacija dvaju antibiotika protiv H. pylori s lijekom koji blokira lučenje kiseline ili s protektivom (npr. azitromicin + amoksicilin + omeprazol. Njome se ublažuju simptomi, ubija njegov uzročnik i sprečava recidiv. Provjera učinka lijekova na H. pylori vrši se endoskopskom pretragom ili pretragom daha 4 tjedna nakon terapije. Antidijaroici (bizmutovovi spojevi) se koriste u slučaju pojave proljeva, koji se javlja kao nuspojava trojne terapije.

  Lijekovi koji neutraliziraju želučanu kiselinu (antacidi) ili drugi lijekovi koji smanjuju lučenje želučane kiseline obično će eliminirati simptome i poboljšati tijek bolesti.

  Antacidi se koristie za profilaksu, sadrže aluminij i magnezij i mogu olakšati simptome gastritisa neutraliziranjem želučane kiseline. Ovi lijekovi su jeftini i sigurni.

  Na tržištu se nalaze dvije grupe preparata za smanjivane želučane kiselosti: H2-antagonisti (ranitidin, cimetidin, famotidin) i inhibitori protonske pumpe (omeprazol, pantoprazol, lansoprazol). H2-antagonisti kompetitivnom inhibicijom djeluju na H2 receptore želučanih parijetalnih stanica, a kako histamin ima veliku ulogu u sekreciji želučane kiseline, tako je rezultat njihova djelovanje smanjenje bazalne sekrecije želučane kiseline i smanjenje volumena želučane kiseline koja se izlučuje na stimulaciju hranom i živčanim sustavom. Inhibitori protonske pumpe su potentni inhibitori protonske pumpe (tj. enzima H +, K +-ATPaze), koja se nalazi na apikalnoj sekretornoj membrani izvodnih stanica (parijetalnih stanica). Inhibitori protonske pumpe mogu u potpunosti spriječiti lučenje kiseline i imaju dugo djelovanje. Oni su najučinkovitiji blokatori želučane kiseline.

  Lijekovi koji mogu uzrokovati gastritis, također, se trebaju prestati uzimati, naročito alkohol i NSAR. Također prestati sa pušenjem.
  U terapiji može poslužiti lavaža želuca mlakom vodom preko nazo – gastrične sonde, zatim se daje kamilica u toku jednog do tri dana radi suzbijanja gađenja i da bi se povratio apetit. Nakon smirivanja tegoba prelazi se na lakšu hranu.

  Primijeniti tekućine i elektrolite ako je potrebno, osobito ako pacijent povraća. Kod teških oblika krvarenje se liječi davanjem tekućine IV i ukoliko je potrebno, transfuzijama.

  Kirurška intervencija nije potrebna, osim u slučaju flegmonoznog gastritisa ili masivnog krvarenja. Kod flegmonoznog gastritisa kirurška intervencije sa resekcijom zahvaćenog područja je najučinkovitiji oblik liječenja, budući da lijekovi nisu učinkoviti kod ovog oblika bolesti. U slučaju masivnog krvarenja treba pokušati endoskopsku hemostazu, s kirurškom intervencijom (totalna gastrektomija) kao odstupnicom.

  Prevencija

  Prevencija može smanjiti učestalost akutnog stresnog gastritisa. Ipak, najviše koristi visokorizičnim bolesnicima u JIL-u (teške opekline, sepsa, šok, traume CNS-a, politrauma itd.). Standardno se u jedinicama intenzivnog liječenja rizičnim bolesnicima daju H2-blokatori intravenski i antacidi per os kako bi se intragastrični pH povisio iznad 4,0. Rana enteralna terapija također smanjuje pojavnost krvarenja.

  30 prirodnih načina za pomoć u lečenju sindroma policističnih jajnika

  Sindrom policističnih jajnika je najčešće endokrino stanje u reproduktivnom dobu u celom svetu.  Njegovi simptomi uključuju: ciste na jajnicima, neredovni  menstrualni ciklusi, bubuljice, opadanje kose, dobijanje na težini.  Istraživači tvrde da su pouzdani uzroci policističnih jajnika komplikovani, ali insulinska rezistencija i regulacija hormona su ključni faktori.

  Možda ćete biti u mogućnosti da upravljate ovim faktorima i ublažite svoje simptome promenom životnog stila i uključivanjem dodataka ishrani, ali ne postoji takav pristup lečenja koji bi odgovarao svima. Uvek treba da razgovarate sa lekarom pre nego što isprobate drugi način lečenja. Lekari su ti koji vas mogu posavetovati o mogućem doziranju  prepisane terapije nuspojavama i interakcijama.

  Promena ishrane kod policističnih janika

  Primenjivanjem pravilne ishrane i izbegavanje određenih sastojaka može vam  pomoći u upravljanju simptomima koje prouzrokuju policistični jajnici. Prava dijeta može vam pomoći u regulisanju hormona i menstrualnog ciklusa. Konzumiranje prerađene, jako konzervirane hrane može doprineti upali i pojavi insulinske rezistencije.

  Sve je u hrani, ispravna hrana ne sadrži veštačke zaslađivače, hormone niti konzervanse.  Najbolje je koristiti namirnice koje su što bliže svom prirodnom neobrađenom stanju. Voće, povrće, integralne žitarice i mahunarke su najbolje namirnice koje možete koristiti u svojoj ishrani. Bez hormona i konzervansa vaš endokrini sistem može bolje da reguliše šećer u krvi.

  Uravnotežite unos ugljenih hidrata i proteina

  Ugljeni hidrati utiču na  nivo energije i hormona. Jedenje proteina stimuliše vaše telo da proizvodi insulin. Neobrađena hrana sa visokim udelom ugljenih hidrata može poboljšati osetljivost na insulin. Umesto da pokušavate dijetu sa malo ugljenih hidrata pokušajte da u ishrani obezbedite dovoljno zdravih proteina. Biljni izvori na bazi biljaka, kao što su mahunarke, orasi i integralne žitarice najbolji su izvor.

  Cilj namirnica koje deluju protivupalno

  Jedno istraživanje pouzdano opisuje sindrom policističnih jajanika kao hroničnu upalu niskog nivoa. Dodavanje protivupalne hrane u vašu ishranu može vam olakšati simptome policističnih jajnika. Razmotrite mediteransku dijetu kao opciju.  Maslinovo ulje, paradajz, lisnato zelje, masna riba poput skuše i tune kao i orašasti plodovi  bore se protiv upale.

  Povećajte unos gvožđa

  Neke žene sa sindromom policističnih jajnika dožive jaka krvarenja tokom menstruacije. Ovo može rezultirati nedostatkom gvožđa ili anemijom. Ako vam je lekar dijagnostifikovao bilo koje od ovih bolesti razgovarajte sa njim kako možete da povećate unos gvožđa. Lekari mogu preporučiti dodavanje hrane bogate gvožđem poput spanaća, jaja i brokolija u ishranu. Ne treba povećavati unos gvožđa bez prethodnog saveta sa lekarom . Previše gvožđa može povećati rizik od komplikacija.

  Povećajte unos magnezijuma

  Bademi, indijski orah, spanać i banana su namirnice bogate magnezijumom

  Dodajte u ishranu vlakna da biste pomogli procesu varenja hrane

  Dijeta bogata vlaknima može poboljšati vašu probavu. Brokoli, grašak,  kruške  i avokado su bogati vlaknima.

  Izbacite kafu

  Konzumacija kofeina može biti povezana sa promenama nivoa estrogena i ponašanja hormona. Pokušajte da pojačate energiju bezalkoholnom alternativom poput biljnog čaja. Kombuhina probiotska svojstva mogu biti takođe korisna. Ako ne možete bez kofeinskog stimulansa pokušajte sa zelenim čajem. Zeleni čaj jepouzdan izvor za poboljšanje stanja kod insulinske rezistencije. Takođe može pomoći u upravljanju težinom kod žena sa sindromom policističnih jajnika.

  Razmotrite proizvode od soje

  Pre nego što dodate više soje u ishranu pitajte lekara o najnovijim istraživanjima. Soja deluje poput estrogena u vašem organizmu. Ovo može pomoći u uravnoteženju hormona ako imate policistične jajnike. Ali postoji i dokaz da dodavanje soje u ishranu može da poremeti vaš endokrini sistem. Osobe sa porodičnom istorijom karcinoma povezanih sa estrogenom poput nekih karcinoma dojke trebalo bi da izbegavaju proizvode od soje. Ako vaš lekar odobri dodavanje soje u vašu ishranu uzmite u obzir sojino mleko, tofu i miso.

  Suplementi

  Suplementi

  Tvrdi se da suplementi odnosno dodaci u ishrani pomažu u regulaciji hormona, kod insulinske rezistencije i upalama povezanim sa sindromom policističnih jajnika. Pre nego što uzmete bilo koji dodatak ishrani razgovarajte sa lekarom. Neki od njih mogu ometati druge tretmane i lekove koji se koriste kod sindroma policističnih jajnika.

  Inositol

  Inositol je vitamin B koji može pomoći kod insulinske rezistencije. Takođe je otkriveno da pomaže kod povećanja plodnosti kod nekih slučajeva gde postoji sindrom policističnih jajnika.

  Hrom

  Dodaci hroma mogu da poboljšaju indeks telesne mase što vam može pomoći kod sindroma policističnih jajnika. Takođe mogu da stabilizuju insulinsku rezistenciju pomažući vašem telu da metabolizuje šećer.

  Cimet

  Cimet potiče od kore stable cimeta. Dokazano je da ekstrat cimeta ima pozitivan uticaj kod insulinske rezistencije. Cimet takođe može regulisati menstrualni ciklus. Pouzdana pomoč kod žena sa sindromom policističnih jajnika.

  Kurkuma

  Aktivni sastojak kurkume se naziva kurkumin.  Pouzdano kurkuma pomaže kod insulinske rezistencije i kao protivupalno sredstvo.

  Cink

  Cink je elemenat u tragovima koji može povećati plodnost i ojačati vaš imuni sistem. Prekomerni ili neželjeni rast kosei alopecija mogu se regulisati dovoljnim unošenjem cinka. Takođe možete jesti crveno meso, pasulj, orašaste plodove i morsku hranu da biste uneli više cinka u ishranu.

  Ulje noćurka

  Ulje noćurka se koristi za pomoć kod  menstrualnih bolova i neredovnih menstruacija. Takođe ulje noćurka utiče na normalan nivo holesterola i utiče na ublažavanje oksidativnog stresa kod žena koje imaju sindrom policističnih jajnika.

  Kombinovani vitamin D i kalcijum

  Vitamin D je hormon koji je veoma važan za endokrini sistem. Nedostatak vitamina  D je čest slučaj kod žena koje imaju policistične jajnike. Vitamin D i kalcijum mogu pomoći ženama koje imaju neredovne menstrualne cikluse kao i pomoći da imaju redovne ovulacije.

  Ulje jetre bakalara

  Ulje jetre bakalara sadrži vitamin D i A kao i velike količine omega 3 masnih kiselina. Ove kiseline mogu vam pomoći da pobpoljšate redovnost menstrualnih ciklusa a pri tom pouzdano oslobađaju masti oko struka.

  Berberin

  Berberine je biljka koja se koristi u kineskoj medicini  kao pomoć kod insulinske rezistencije. Ako imate sindrom policističnih jajnika  berberin poboljšava metabolizam i uravnotežuje endokrini status organizma.

  Adaptogene biljke

  Adaptogene biljke

  Kada vaše telo ne može da reguliše insulin, on u vašem telu može izazvati povećanje nivoa muških polnih organa koji se nazivaju androgeni. Adaptogene  biljke pomažu organizmu da održi zdravu ravnozežu ovih hormona. Neke adaptogene biljke takođe  olakšavaju druge simptome sindroma policističnih jajnika,  poput neredovnih menstruacija.

  Maka

  Koren biljke Maka je tradicionalana biljka koja se koristi za jačanje plodnosti i libido. Maka koren uravnotežuje hormone i  snižava nivo kortizola. Takođe pomaže u lečenju depresije  što može biti simptom sindroma policističnih jajnika.

  Ašvaganda

  Ašvaganda se još naziva i indijskim ginsengom. Može pomoći u balansiranju nivoa kortizola i da ublaži stres i simptome plicističnih jajnika.

  Koren sladića

  Koren biljke sladića sadrži jedinjenje zvano glicirizin koje ima nekoliko jedinstvenih svojstava. Deluje kao protivupalno srtedstvo, i utiče na metabolizam šećera i uravnotežuje hormone.

  Probiotici

  Probiotici ne pomažu samo vašoj probavi i zdravlju creva. Imaju važnu ulogu u lečenju sindroma policističnih jajnika. Takođe mogu da smanje upale i regulišu polne hormone poput androgena i estrogena. Razmislite o uzimanju probiotičkih dodataka i uzimanja probiotičke hrane poput kimčija i kombuhe.

  Održavajte zdravu težinu

  Održavanje zdrave težine može pomoći kod insulinske rezistencije i smanjivanju rizika od stanja povezanih sa policističnim jajnicima. Ako imate prekomernu težinu razmislite o postepenom mršavljenju primenjivanjem niskokaloričnih dijeta kao prva pomoć kod stanja vezanih za sindrom policističnih jajnika.

  Uravnoteženo vežbanje

  Vežbanje je važno za održavanje zdrave težine. Ali previše vežbanja može da poremeti vaše hormone tako da razgovarajte sa vašim lekarom , preporučuju se joga, pilates, lagani aerobik. Razgovarajte sa vašim lekarom koje vežbe su najbolje za vas.

  Održavajte dobru higijenu sna

  Spavanje utiče na nivo stresa i pomaže u regulisanju kortizola da uravnoteži  vaše hormone. Ali poremećaji sna su dvostruko češći kod žena sa sindromom policističnih jajnika. Da biste poboljšali higijenu sna: uspostavite redovnu rutinu spavanja, 8 do 10 sati spavanja svaku noć. Pre spavanja izbegavajte stimulanse i masnu hranu pre spavanja.

  Smanjite stres

  meditacija za otklanjanje stresa

  Smanjenje stresa može da reguliše kortizol.  Šetnja, joga, redvno spavanje, smanjenje kofeina mogu doprineti nižem nivou stresa.

   Ograničite ili izbegavajte endokrine disruptere

  Endokrini disrupteri su hemikalije ili sastojci koji ometaju ili blokiraju prirodne hormonske reakcije vašeg tela. Neki endokrini disrupteri oponašaju ženske i muške polne hormone uzrokujući zbrku u vašem reproduktivnom sistemu. Ovo može povećati rizik od simptoma sindroma policističnih jajnika. Oni se često nalaze u konzerviranim namirnicama, kozmetičkim sredstvima. Uobičajeni endokrini disrupteri uključuju: pesticide, dioksine i slične materije.

  Razmislite o akupunkturi

  Puno je istraživanja koja potvrđuju da akupunktura kao alternativni metod može pomoći kod sindroma policističnih jajnika. Povećavajući dotok krvi u jajnike , smanjuje se nivo kortizola dolazi do gubitka kilograma i pomaže kod insulinske rezistencije.  Međutim uvek se obratite lekaru pre nego što započnete bilo kakavu alternativnu terapiju.

  Vrba i salicin prirodno rešenje za reumatsku groznicu

  Godine 1764. Edmund Stone vikar u Chipping Norton mali grad u severnom Oxfordshire, zaključio je da kora uobičajenog stabla bele vrbe može biti lek za reumatsku groznicu.
  “Pre oko šest godina slučajno sam ga probao i bio iznenađen njegovom gorčinom, što mi je odmah izazvalo sumnju da ima svojstva peruanske kore. Kako ovo drvo uživa u vlažnom tlu gde pretežno obiluju razne bolesti, pretpostavka je da mnoge prirodne bolesti nose i lek sa sobom ili da njihovi lekovi leže nedaleko od njihovih uzoraka. “

  Izveštaj časopisa o reumatskoj groznici i čudotvornom leku

  remuatska groznica

  U izveštaju objavljenom u jednom časopisu Stone je izvestio da je tokom prethodnih godina lečio 50 slučajeva groznice sa vrbom “koja nikada nije uspela u uzlečenju osim u nekoliko slučajeva”.

  Iskustvo Edmunda Stonea nije spomenuto kada je više od stotinu godina kasnije Thomas Maclagan lekar iz Škotske izvestio o upotrebi salicina za lečenje simptoma reumatske groznice. Njegovo rezonovanje je bilo izvanredno slično Stonovom.

  “Reumataska groznica se danas smatra da je proizvedena nekim uzrokom koji se stvara u telu. Moja sopstvena istraživnja njegove patologije naterala su me da odbacim ovo gledište i da usvojim stari pogled na njegov način porekla, prema kojem se uzrok koji uzrokuje bolest unosi u organizam spolja.

  Držeći ovo mišljenje o patologiji reumatske groznice, impresionirani tačkama sličnosti između nje i povremene groznice, i imajući u vidu da u kininu imamo moćan lek, činilo mi se kao dobar razlog za popuštanje u nadi da će se otkriti neki lek koji može da deluje slično ako ne i jednako blagotvorno na reumatsku groznicu.

  Salicin i reumatska groznica

  U vreme kada je Maclagan predložio upotrebu salicina u reumatskoj groznici on je prestao da se koristi i čak je odbačen iz Britanske farmakopeje. Sada znamo da je to bila ozbiljna greška što postavlja pitanja kako je salicilin napušten. Maclaganov izveštaj iz 1876. god. o osam slučajeva reumatske groznice lečenja salicinom primer je lečenja sa efektima tako dramatičnim da je pažljivo kontrolisano istarživanje nepotrebno zaključiti da postoje. Kako piše Maclagan “iznenadno zaustavljanje bolnih simptoma i slučjni brzi pad pulsa i temperature koji je usledio odmah nakon primene salicina da je nemoguće ne pripisati mu njegovu upotrebu”.

  Izveštaj Dr Lacenta o salicinu i salicinskoj kiselini

  bela vrba kao lek

  Sledeći izveštaj Dr Lanceta sugerisao je da je Maclagan jednostavno sledio praksu i potvrdio rezultate nemačkih lekara Reiss i Stricker koji su procenili uticaj salicilne kiseline na reumatsku groznicu. To je podstaklo Maclagana da primeti da je njegov rad o salicinu, a ne o salicilnoj kiselini i da su rezultati koje je dobio upotrebom salicina bili tako izuzetni da je oklevao da ih objavi dok im dovoljni broj slučajeva nije dao sigurnost. Zatim je sugerisao da je salicin u prednosti u odnosu na salicilnu kiselinu i tvrdio da oni koji probaju oba leka neće uspeti da pronađu da je salicin bolji od njih dvoje.

  Ovi argumenti među Evropljanima su u perspektivi tri meseca kasnije kada Maclagan ponovo napisao Lansetu, reprodukujući i komentarišući pismo potaknuto originalnim izveštajem koje mu je poslato iz Južne Afrike. Aprila 1876. Frederick Ensor, hirurg u Pokrajinskoj bolnici u Port Elizabetu napisao je sledeće: Poštovani Gospodine, sa velikim interesovanjem sam video Vaše radove u časopisu Lancet o lečenju reumatizma salicinom i pomislio da bi sledeća priča mogla biti dobrodošla.

  Priča o izdancima vrbe i lečenju reumatske groznice

  izdanci vrbe

  1861.god. bio sam okružni lekar U Hope Town na obali reke Orang nedaleko od proslavljenog dijamantskog polja. Grad se nalazi na jednoj visokoj visoravni Južne Afrike a zemlju okupira rasa nomadskih Boera, koji žive u vagonima ili šatorima putujući od mesta do mesta gde su kiša ili povremene oluje grmljavine. Kada se osuše te udobine farmeri su dužni da utvrde boravišta na obali reke.

  Letnja temperatura je veoma visoka a suvoća atmosfere toliko velika da hirurški instrumenti ili oružje nikada ne zarđaju. Zima sa vedrim suncem i hladnom temperaturom najviše veseli. Jednom prilikom me ipak poslao da posetim suprugu holandskog Boera za koju je rečeno da je jako bolesna. Otkrio sam da je moj pacijent uobičajene holandske građe , ležala na krevetu u kampu u malom šatoru vezanih ruka i noga, mogu reći da je svaki zglob izgledao kao žestok napad reumatske groznice kakav sam ikad video. Veoma se znojila. Vreme koje je proteklo izbrisalo mi je sećanje na puls, temperaturu i srčane komplikacije. Prepisao sam uobičajenu alkalnu mešavinu, i otišao.

  Posle dva meseca moj bivši pacijent je ušao na operaciju , izgledajući izuzetno dobro vrlo dobro i ja sam čestitao sebi i njoj sto se tako uspešno oporavila. Upitajući šta joj je pomoglo rekla je da je stari Hotentot napravio pripravak od izdanaka vrba koji rastu na obali reke, te da je nakon nekoliko dana uzimala ovu terapiju.

  Vaši radovi u časopisu The Lancet vratili su mi u pamćenje sliku snažne holanđanke. Naknadno sam saznao da je vrba omiljeni lek protiv groznice i onoga što Boeri i domaći Hotentoti nazivaju potopljeni kor ili reumatska groznica.

  Komentarišući informacije koje je dobio iz Južne Afrike Maclagan je napisao:

  hotentoti i lek za reumu

  Ako ono što je već objavljeno u vezi sa efikasnošću salicina kao leka za akutni reumatizam bude potvrđeno širim iskustvom, to će stvoriti znatiželjan komentar naše civilizacije i napretkom medicinske nauke, da bi jedna od najčeših i bolnih bolesti civilizovanog sveta trebalo da ostane jedno od aproporcijacija medicine dugi niz godina nakon što je lek za to bio poznat nepristojnom Hotentotu iz Južne Afrike. Podjednako doseg obojice ikada su bili sredstvo za prekid bolesti, ali pastir Hotentot koristio je odgovarajuća sredstva dok je vrhunski lekar pokušavao i drugi lek, sa tolikim nezadovoljavajućim efektom da se skoro odrekao ideje da će ikada više od gledati prirodni napredak bolesti.

  Nadam se da ću dobiti detaljnije informacije o hotentot praksi.

  Rezime

  Izglead da Maclagan nije dalje nastavio Hotentot praksu. Zapravo, četvrt veka kasnije nekoliko godina pre smrti, još uvek se osećao neophodnim da brani svoj prioritet u korišćenju salicina u lečenju akutnog reumatizma. Napisao je: Moja zapažanja o lečenju akutnog reumatizma salicinom i nemačka zapažanja o njegovom tretmanu salicilatom sode bila su nezavisna i savremena. Ako postoji prioritet, to tvrdim za moje slučajeve iz 1874.god. koji su nesumnjivo bili prvi slučajevi akutnog reumatizma lečeni bilo kojim salicil jedinjenjom.

  Verovatno su ovi civilizovani Evropljani teško prihvatili mogućnost da su poniženi Hotentotovi stanovnici rta Dobre Nade za koje se smatralo da su na dnu Velikog lanca bića možda prvi otkrili efikasan tretman za simptome akutne reumatske groznice.

  Sindrom iritabilnog kolona iliti spastični kolon (IBS)

  U ovom ćemo članku detaljnije opisati jedan od najčešćih uzroka napuhavanja a to je sindrom iritabilnog kolona (IBS).

  Ono što je važno napomenuti jeste da je Sindrom iritabilnog kolona (irritable bowel syndrome) FUNKCIONALNI poremećaj crijeva, manifestira se grčevima i bolovima u abdomenu te proljevima ili/i zatvorom u odsutnosti organske, specifične patologije.

  Zahvaćeno je debelo crijevo (kolon) i unatoč izrazitim tegobama IBS ne dovodi do trajnog oštećenja crijeva.

  Još je davne 1892 godine Osler opisao pacijente sa abdominalnim tegobama (grčevi, proljevi, zatvor, sluz u stolici) i imenovao stanje MUKOZNI KOLITIS. Primijetio je povezanost te vrste kolitisa sa raznim psihičkim poremećajima. 

  Tradicionalno se dijagnoza iritabilnog kolona proglasi kad se isključe sve druge dijagnoze, ne postoji definitivan strukturalni problem tako da je i dalje IBS KLINIČKA DIJAGNOZA.

  Manning je utvrdio 6 kriterija za dijagnozu IBS:

  • Abdominalni grčevi praćeni učestalijim stolicama
  • Abdominalni grčevi praćeni proljevastim stolicama
  • Smanjenje boli nakon pražnjenja crijeva
  • Abdominalno nadimanje/napuhanost
  • Osjećaj nepotpunog pražnjenja crijeva
  • Sluz u stolici


  2006 godine su redividirani kriteriji za dijagnozu te je potrebno da pacijenti imaju tegobe najmanje 3 dana u mjesecu, barem 3 mjeseca uz 2 od gore navedenih simptoma.
  Ima nekoliko varijanti IBS: 1) Sindrom iritabilnog kolona sa pretežno proljevastim stolicama 2) Sindrom iritabilnog kolona sa opstipacijom 3) IBS sa kombinacijom proljeva i zatvora 4) Sindrom iritabilnog kolona kod kojeg se izmjenjuju periodi opstipacije i proljeva.

  Sindrom iritabilnog kolona uzroci

  sindrom iritabilnog kolona

  Postoji nekoliko teorija o uzroku IBS: od promjene motiliteta debelog crijeva, «hipersenzibilnosti» receptora u crijevima na podražaj i mnogo drugih.

  Osobe koje boluju od iritabilnog kolona pojačano osjećaju i doživljavaju normalni motilitet i peristaltiku u crijevima a k tome češće pate od depresivnih i anksioznih poremećaja te isto tako mogu imati i učestalo mokrenje, nagon na mokrenje te noćno mokrenje.

  U posljednjih se nekoliko godina govori i o mogućnosti mikroskopske upale crijeva: manji broj pacijenata ima povećani broj limfocita u sluznici debelog crijeva.

  Popularna je i teorija rasta bakterija u tankom crijevu zbog čega se u nekim slučajevima preporuča terapija probioticima i antibioticima.

  Učestalost IBS

  Jedan od 5 Amerikanaca ima tegobe od strane iritabilnog kolona s tim da manjina dođe na pregled. Neke studije kažu da u svijetu barem 10-20 posto ljudi ima tegobe vezane uz IBS s tim da od 20-50% gastroenteroloških konzultacija otpada na ovu dijagnozu.
  Češći je u žena (iako su u Indiji više pogođeni muškarci: 70-80 % oboljelih su muškarci) i to prije navršenih 35 godina života. Probavne tegobe koje se po PRVI put pojave nakon 40 te godine života je potrebno detaljnije obraditi te isključiti organski uzrok.

  Simptomi sindroma iritabilnog kolona

  Abdominalni grčevi i bolovi

  • Osjećaj napuhanosti/nadutosti
  • Pojačano stvaranje plinova/vjetrova
  • Sluz u stolici
  • Promjena u stolici: opstipacija/zatvor, proljevi praćeni grčevima, bolovima
  • Osobe sa Sindromom iritabilnog kolona imaju češće i smanjen libido, fibromijalgiju, PMS, dispeptične tegobe (žgaravica, kiselina), učestalo mokrenje nevezano uz upalu urotrakta.

  «ALARM SIMPTOMI» ( potrebna dodatna obrada: ne podržavaju dijagnozu iritabilnog kolona)

  • Tegobe nastaju kod osoba starijih od 50 godina
  • Noćne tegobe koje bude iz sna
  • Gubitak težine i apetita
  • Proljevaste stolice bez grčeva
  • Masne stolice
  • Krvarenje iz debelog crijeva
  • Progresija simptoma
  • Temperatura

  Obrada i dijagnoza IBS

  VRLO DETALJNA anamneza i pregled su ključni kod dijagnoze IBS
  Laboratorijske pretrage: kompletna krvna slika, jetrene probe (AST, ALT; GGT; AP, bilirubin), elektroliti (Na, K , kalcij), TSH (hormon štitnjače), sedimentacija, CRP , šećer u krvi
  Pregled stolice na okultnu krv (hemoccult)
  Pregled stolice na parazite, bakterije, antigen na Giardiu lambliu (parazit) te testiranje na Clostridium difficile ako postoji sumnja na infekciju ovim organizmima
  U nekim je slučajevima potrebno isključiti intoleranciju na laktozu (izdisajni test) i fruktozu (voćni šećer) te celijakiju (antitijela u krvi)

  U slučaju da postoji sumnja u organski poremećaj n a osnovu laboratorijskih pretraga daljnja obrada može uključiti:

  Rtg želuca te pasaža tankog crijeva: ovim se isključuju tumori i opstrukcija tankog crijeva, upalne i inflamatorne bolesti crijeva
  Irigografija/kolonoskopija : pregledi debelog crijeva

  Ultrazvuk žučnjaka
  CT abdomena sa osvrtom na pankreas
  Konzultacija gastroenterologa te eventualno psihijatra ili psihologa

  Diferencijalna dijagnoza

  Studenti medicine i specijalizanti interne medicine moraju proći «rešetanje» diferencijalnih dijagnoza. Što to znači? Znači da određeni simptomi mogu biti posljedica raznih bolesti i stanja i onda, na osnovu simtpoma, kliničkog pregleda, anamneze, laboratorijskih nalaza zaključujemo o kojoj se bolesti/stanju radi.

  Diferencijalno dijagnoza IBS je duga: inflamatorna bolest crijeva (ulcerozni kolitis, Crohnova bolest), ishemija, endometrioza, akutna intermitentna porfirija, razni tumori probavnog trakta, celijakija, hipotireoza, alergije na hranu, infekcije parazitima, povišeni kalcij u krvi, intoksikacija olovom, anskiozna stanja i poremećaji….

  Terapija

  sindrom iritabilnog kolona tretman i prevencija
  • Adekvatna hidracija (PIJTE VODU) , posebno kod osoba sa dominantnom opstipacijom
  • Izbjegavati kofein, grahorke te mliječne proizvode; ako se sumnja na intoleranciju laktoze: može se jednostavno 7-14 dana ne konzumirati mliječno i vidjeti postoji li poboljšanje simptoma
  • Izbjegavati masnu hranu, jesti redovito
  • Redovita tjelovježba: u crijevima postoje mišići koje se može «trenirati»: 30 minuta tjelovježbe dnevno uz 10 tak trbušnjaka može pomoći smanjiti zatvor tako da se ubrza peristaltika


  Hrana sa puno ostataka se u principu preporuča ali pažljivo kod onih koji naginju nadimanju i napuhavanju: sami isprobajte što je najbolje ZA VAS!

  Medikamenti za Sindrom iritabilnog kolona

  https://www.youtube.com/watch?v=dxBi5ot2efM

  Za opstipaciju može pomoći redovito uzimanje vlakana, može se pokušati laktuloza svakodnevno uz puno tekućina.

  Antikolinergici:mebeverin pomažu kod grčeva ali mogu pogoršati opstipaciju
  Loperamid: može biti od pomoći kod proljevastih stolica, ne preporuča se dugoročno korištenje

  Antidepresivi: obzirom da IBS često ide ruku u ruku sa raznim anksioznim poremećajima, depresijom i nervozom blokatori serotonina te triciklički antidepresivi (imipramin, amitrptyline). Razumljiv je otpor pacijenata uzimanju ovakove terapije ali moj je odgovor i preporuka:»nemate što izgubiti, osim tegoba!» Ako vam nije bolje ili imate nuspojave uvijek možete prekinuti terapiju», nema stvaranja ovisnosti niti navike, za razliku od benzodiazepina koji se konzumiraju redovito.

  Psihoterapija, biofeedback, meditacija, vježbe opuštanja…

  Specifični lekovi za IBS

  ALOSETRON: je antagonist serononiskih receptora u crijevima.Kad je po prvi put izišao na tržište bio je povučen radi brojnih nuspojava tako da ga sada mogu propisivati samo specijalisti gastroenterolozi.

  LUBIPROSTONE: odobren je u terapiji žena starijih od 18 godina koje boluju od IBS sa dominantim simptomom konstipacije: povećava stvaranje tekućine u crijevima i time olakšava pražnjenje.

  ALTERNATIVNA TERAPIJA:

  Akupunktura

  Biljni preparati: pepermint je antispazmodik (relaksira glatku muskulaturu crijeva) i može kratkotrajno umanjiti tegobe

  Probiotici: «dobre bakterije» koje su inače prisutne u crijevima te u jogurtu i raznim dodacima prehrani. Neka istraživanja pokazuju da osobe sa iritabilnim kolonom imaju manjak «dobrih bakterija» te redovito uzimanje probiotika može umanjiti simptome IBS: No, definitivnih studija u prilog tome još nema.
  Biofeedback, tehnike relaksacije, masaža, meditacija mogu pomoći smanjiti stres.

  Naučite što više možete o svom stanju: što više znate o svojoj bolesti, svom tijelu i dostupnim metodama liječenja to je bolje za vas: imajte vi kontrolu nad bolesti, ne ona nad vama!!

  Ubodi insekata – prepoznajte kukce i njihove ubode

  Krpelji

  krpeljiKrpelji su insekti koji se doslovno poput kukice mogu zakvačiti za kožu za vrijeme prolaska kroz travu ili za vrijeme šetnje parkom. Krpelji ne nose uvijek bolest i najviše uboda nije ozbiljne prirode, ali mogu nositi uzročnike ozbiljnih bolest uključujući Lajmovu bolest , Rocky Mountain točkastu groznicu, kao i uzročnika smrtonosnog krpeljnog meningoencefalitisa.

  Ubodi krpelja

  krpelj ujedKrpelji dolaskom na kožu obično traže toplo i vlažno mjesto kao što su pazuh i prepone. Kada dođu na odredište, hrane se krvlju, a prenose neke bolesti. Ubod krpelja može pokrenuti alergijsku reakciju. Ako se ubod dogodi, važno je krpelja pravilno odstraniti. U prevenciji uboda krpelja važno je da se za vrijeme boravka u prirodi prekriju ruke, noge i glava. Upotrijebite repelent protiv uboda. Nakon vremena provedenog u prirodi provjerite vaše ubode. Ako duže vrijeme boravite u prirodi cijepite se protiv krpeljnoh meningoencefalitisa.

  lajmska bolest prikaz

  Lajmska bolest

  Ubod krpelja može nositi bakteriju Lajmove bolesti koja se obično ne širi prvih 36 sati nakon uboda. Prvi znak infekcije je najčešće cirkularni osip po koži, rani znakovi mogu uključivati temperaturu i umor. Neliječena Lajmska bolest može se širiti na druge dijelove tijela uključujući mišiće, zglobove, srce i živčani sustav. Uspješno se liječi antibioticima.

  crna udovica pauk

  Pauk crna udovica: Otrovno!

  Šumski usjeci i panjevi drveća su mjesta gdje su skrivene otrovne ženke crne udovice. Ona je dugonoga i sjajno crne boje sa karakterističnim narančastim, crvenim ili žutim (poput pješčanog sata) rubom na donjoj strani. Promjer najvećeg broja pauka je 5 centimetara.

  ujed crne udovice

  Ubodi crne udovice

  Ubod crne udovice najčešće uzrokuje oštru, jaku bol no ponekad može proći i bezbolno. Na koži se vide jedna ili dvije crvene ranice nastale od ugriza otrovnih zuba. Oko njih vidi se crvenilo, oteklina i upaljeni limfni čvorovi. Ubod uzrokuje ozbiljne grčeve u mišićima, mučninu, povračanje i povišeni krvni tlak. Bolesniku je hitno potrebno pomoći. Liječničke ordinacije posjeduju protuotrov koji mora biti lako dostupan. Ako je moguće i ako uspijete uhvatiti pauka, donesite ga radi identifikacije.

  Što je to smeđi pustinjski pauk, je li njegov ubod smrtonosan?

  smeđi paukSkriven u tavanima i šupama – u državama srednjeg zapada Sjedinjenih Američkih Država – mjesta su gdje ćete pronaći smeđeg pustinjskog pauka. Pauci se rangiraju u boji od žuto smeđe do tamno smeđe sa tamnim nogama. Otrov im je izrazito otrovan i može uzrokovati velike rane i infekcije, no ubod je ponekada bezbolan.

  Ubodi smeđeg pustinjskog pauka

  ubod smeđeg paukaUgriz smeđeg pustinjskog pauka obično je bezbolan no uskoro koža pocrveni, problijedi i nastane bolni mjehur “bikovo oko”. Ovi ubodi mogu biti smrtonosni. Bolesnika hitno zbrinite i odvedite liječniku, a ako možete radi identifikaciju ponesite pauka.

  Ušljivost vlasišta: Svrbež!

  vaškeKosa je mjesto gdje čete pronaći uši koje su najčešće skrivene na vratu i iza uha. Uši se dobiju zajedničkim korištenjem šešira, češljeva ili drugih stvari od osoba koje ih imaju. Uši izazivaju svrbež, no češanje može uzrokovati infekciju. U ozbiljnijim slučajevima kosa može otpasti.

   

  Kako liječiti ušljivost?

  ujedi vaškeZa uništavanje ušiju i njihovih jajašaca (zvana nits) liječnik će Vam propisati losione, kreme ili šampone. Operite odjeću i češljeve kako bi spriječili širenje ušljivosti. Provjerite sve članove domačinstva i liječite sve koje imaju gnjide ili uši.

   

  buva

  Buhe – nisu samo odlika pasa 

  Buhe su mali, bezkrili, agresivni insekti koji sišu ljudsku krv i nisu prisutne samo kod kućnih ljubimaca.

   

  ujedi buve

  Ubodi buhe

  Neki ljudi su vrlo osjetljivi na ubode buha – ali svrbež i češanje može uzrokovati nastanak rana i posljedičnu infekciju. Najbolji način liječenja je ukloniti buhe s kućnih ljubimaca, a za to koristite insekticide. Ljubimce držite podalje od kreveta i svakodnevno usisavajte tepihe, a na zaražena područja posprejajte insekticide.

   

  Pčela, osa, stršljen 

  osa stršljenKad pčela ubode, ona izgubi žalac i umire, ali osa, stršljen ili žuta osa mogu nanijeti mnogostruke ubode jer prilikom uboda ne gube žalac. Ubodi kod alergičnih ljudi mogu izazvati ozbiljne reakcije.

  Što učiniti ako nas ubodu pčela, osa ili stršljen?

  ubod od oseAko imate ozbiljnu anafilaktičku reakciju lezite i pažljivo izvadite žalac. Ako pri ruci imate lokalni antihistaminik (kloropiramin, prometazon hidroklorid i sl.) namažite ubodeno mjesto. Upotrijebite podvezicu iznad uboda kako se otrov ne bi širio dalje, a oboljelu ruku imobilizirajte.

  Ako pak nemate alergijsku reakciju, odstranite žalac, očistite mjesto uboda, aplicirajte led, uzmite oralne antihistaminike za svrbež i uzmite ibuprofen ili acetaminophen za smanjenje boli.

  Vatreni mravi

  vatreni mravVatreni mravi sliče običnim mravima i nalaze se najviše u jugoistočnim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država. Oni prave velike zemljane brežuljke a kada ih se uznemire jako su agresivni. Tijekom napada vatreni mrav se raljama prikvači unutar kože i ubada svojim trbušnim dijelom. To injiciranje otrova može potrajati duže vrijeme.

  Ubod vatrenog mrava

  ubod vatrenih mravaUbod žutog-vatrenog mrava tipično uzrokuje crvenu, košnici nalik leziju koja je topla i koja svrbi. Uz navedeno pojaviti se mogu bolne gnojem napunjene lezije. Hladni oblozi, analgetici i antihistaminici mogu pomoći. Veliki broj uboda može uzrokovati toksičnu, ozbiljnu i po život opasnu alergijsku reakciju. Potrebna je hitna intervencija.

  Chiggers mala tropska muha: Svrbež!

  mala tropska muhaČigers su sitne muhe koje se nalaze u visokoj travi ili korovu tropskih šuma. One se pandžama prihvate za kožu i hrane se stanicama kože. Ubodi su bezbolni, ali lezije jako svrbe.

   Što uzrokuju ugrizi male tropske muhe?

  Poslije nekoliko dana bivanja na koži čigers otpadne – ostavljajući crvene promjene koje jako svrbe. Lokalni antihistaminici mogu pomoći smanjenju svrbeža.Ako koža izgleda inficirana ili se crvenilo rubno širi javite se liječniku.

  Svrab ili šuga

  šugaKada uzročnici svraba uđu u kožu mogu uzrokovati mnogostruke probleme. Ličinke se šire kroz kožu (koža-koža kontaktom) s inficiranih osoba na zdrave – ili kontaktom kože s inficiranim ručnicima, posteljinom i odjećom.

   Kako liječiti svrab?

  Intenzivan svrbež i bol kože se pojavljuje nekoliko tjedana nakon što larve uđu u kožu. Svrbež je vrlo jak i obično se pogoršava noću. Osip je tipično vidljiv na strani prstiju, zapešča, lakata, genitalija i butova. U liječenju liječnici propisuju losione i/ili tablete. U toploj vodi operite svu odjeću, ručnike i prostirače.

  Što su to Stjenice?

  stjenicaLegenda govori da su stjenice sitni insekti koji se nastoje skriti u postelju. Obično se nalaze u hotelima, bungalovima i apartmanskim kompleksima, a u kući se mogu nalaziti u prtljazi, u dlaci kućnih ljubimaca i ormarima. 

  Kako izgledaju ugrizi stjenica

  ugriz stjeniceUgrizi stjenica ostavljaju svrbež, crvene ugrize, obično na koži ruku ili na ramenima. Kao posljedica grebanja mogu nastati infekcije koje mogu prouzročiti još više neugodnosti. U liječenju upotrijebite protivupalnu kremu oralne antihistaminike i javite se svome liječniku.

  Gusjenice

  gusenicaNajotrovnije gusjenice nalazimo južnim državama Sjedinjenih Američkih Država gdje se one nalaze u sjenama drveća kao što su brijest, hrast i javor. Otrov je skriven u šupljem trnu između dlaka.

  Koji su simptomi uboda gusjenica?

  Ako Vas ubode gusjenica, može nastati intenzivna bol, osip, temperatura, povraćanje i grčevi mišića. U terapiji, iz kože odstranite polomljene trnove upotrebom celofanske trake ili komercijalnih pilinga za lice i javite se svome doktoru.

  Što su to škorpioni? Može li njihov ubod biti smrtonosan?

  škorpijaNisu svi škorpioni otrovni, ali oni koji jesu mogu izazvati smrt. Škorpioni se najčešće nalaze u tropskim I subtropskim područjima. U jugoistočnim i zapadnim dijelovima SAD-a te u Africi I u Australiji ubod škorpiona je smrtonosan. Simptomi uboda uključuju bol, otjecanje, svrbež, povraćanje, pojačano znojenje i gubitak svijesti. Odmah započnite s liječenjem.

  Izaziva li ubod žute muhe bol?

  žuta muhaŽute muhe žive u vlažnoj zemlji, vlažnim šumama i drugim vlažnim okruženjima. Žute muhe šire tularemiju, infektivnu bakterijsku bolest koju traži medicinsku pažnju. Repelenti i zaštitna odječa pomažu spriječiti ubode žutih muha. Bolne ožiljke namažite alkoholom kako bi spriječili infekciju.

  Je li komarci samo iritiraju?

  komaracKomarci su dosadni, ali češanjem rana nastalih od uboda koža se može inficirati. Oni mogu biti i potencijalno smrtonosni je prenose virus zapadnog nila, denga groznicu i druge bolesti. Kao zaštitu od komaraca prije izlaska u prirodu aplicirajte repelente i pokrijte sve dijelove tijela.

  Kućna muha – Prljavo, dlakavo!

  muvaKućna muha je prljavi insekt jer nosi više od milijun bakterija na svojem tijelu. Ona može širiti crijevne infekcije onečišćujući hranu. Da bi se štitili od muha, hranu čuvajte u zatvorenim, hladnim prostorijama, a smeće u zatvorenim kontejnerima.

   

  žohar

  Žohari

  Žohari nisu samo ružni, oni prenosenose uzročnike nekih zaraznih bolesti kao što je salmonela. Ako uginu, njihova mrtva tijela kod čovjeka mogu potaknuti alergijsku reakciju i astmu. Uništavanje se vrši pesticidima, čišćenjem kuće i popravljanjem napuklina i rupa u podu i zidovima. 
  Uništavanje može biti teško u toploj i vlažnoj okolini. 
  Ukratko: Ubodi insekata su vrlo česti i često izazivaju razne poteškoće, a katkada i smrt. Potrebno je poznavati kukce, ali i promjene po koži koje nastaju kao posljedica djelovanja njihovih toksina. Liječenje je najčešće simptomatsko no ponekad u liječenje mora biti uključena i hitna intervencija liječnika, kako bi na vrijeme spriječili jake bolove i smrt.

  Jeste li znali:

   Alergije na žohare su mnogo češće nego alergije na prašinu i mogu se zamijeniti sa drugim alergijama uključujući spomenutu alergiju na kućnu prašinu, alergiju na dlaku kućnih ljubimaca kao i plijesan.
   
  Alergija na žohare može se razviti iz njihove sline, vanjske ovojnice, jaja i fecesa. Simptomi alergije uključuju egzacerbaciju astme, šmrkanja ili začepljenost nosa, kronični sinusitis, infekciju oka te osip po koži. 

  Liječenje alergije na žohare je isto kao liječenje alergije na prašinu sa antihistaminicima, dekongestivima, anti inflamatornim sredstvima, antiupalnim lijekovima i izbjegavanjem područja koja bi mogla biti zaražena sa žoharima. Savjetuje se i redovito čišćenje kuće od štetočina i pokvarene hrane. 

  Ova tinktur pomaže kod uboda mnogih insekata

  Ruta Graveolens tintura

  Osteoporoza kako je primetiti i lečiti?

  Osteoporoza je kronična bolest koštanog sustava, u kojoj kosti postaju slabe, krhke i sklone prijelomima. Sama riječ osteoporoza znači „porozna kost “.

  Osteoporoza se razvija tijekom niza godina, a najčešće bez znakova bolesti. Zbog toga ju često nazivamo i tihom epidemijom. Danas je osteoporoza u razvijenim zemljama jedan od vodećih javnozdravstvenih problema. Na liječenje i zbrinjavanjene bolesnika sa osteoporozom troše se velika materijalna sredstva. Usprkos tomu čak i u najrazvijenijim zamljama svijeta liječi se najviše do 20% bolesnika sa osteoporozom.

  Osteoporoza se do nedavno smatrala prirodnim procesom starenja. No tu nema ništa prirodno. Izgubiti na visini ili slomiti kost pri penjanju stepenicama ili pri kašljanju nije prirodan proces. Nadalje, osteoporoza nije samo vezana uz godine. Danas se osteoporoza dijagnosticira i u mlađih osoba sa određenim kroničnim bolestima ( opširnije kasnije ).

  Isto tako do nedavno se smatralo da je osteoporoza bolest postmenopauzalnih žena . Međutim, trećina oboljelih od osteoporoze su muškarci (hrvatsko društvo za osteoporozu).

  Tako dolazima i do podjele osteoporoze:

  -Primarna (postmenopauzalna i senilna) 
  -Sekundarna (koju nevezano na godine nalazimo kod kroničnih bolesnika ili kao posljedicu uzimanja nekih lijekova ili kao posljedicu promjene načina života).

  Započnimo sa malim osvrtom na povijest osteoporoze

  Kod starih egipatskih mumija primjećeni su prijelomi kuka. To ukazuje da osteoporoza postoji već tisuće godina. Smatrana je kao neizbježan proces starenja. Stereotipi iz literature, umjetnosti i ostalih mediji tu su zabludu poticali prikazivajući starije osobe kao klimave, nesigurne, pognute i pogrbljene , često i sa grbom na leđima.

  starija pogurena ženaU 1830 godini u Francuskoj jedan je liječnik primjetio da su kod nekih ljudi kosti pune šupljina i da sliče na pčelinje saće. Primjetio je da takvo stanje uvelike slabi čvrstoću i strukturu kostiju. Tada je po prvi puta u literaturi opisano takvo stanje kostiju , koje je kasnije nazvano osteoporoza. No taj je francuski liječnik svoje istraživanje nastavio u drugom smjeru. O uzrocima se još dugo nije znalo nista. Tek oko 1940 u Americi u općoj bolnici u Massachusettsu, jedan obiteljski liječnik otkriva povezanost smanjenja hormona estrogena u starijih žena i nastanka osteoporoze. Tada počinje era nadomjesne hormonalne terapije.

  Tokom niza godina nova su otkriča promjenila razumijevaje osteoporoze, te vrlo složene bolesti koja ima utjecaj na sve aspekte zdravlja.

  Za borbu protive osteoporoze nikad nije prerano i nikada nije kasno! Naime, izgradnja čvrstih kosti u mladosti važna je jednako kao i postupci koji usporavaju slabljenje kosti u starosti.

  Osteopenija

  Osteopenija kosti

  Prije nego počnemo opisivati simptome osteoporoze, potrebno je objasniti pojam osteopenije.

  Osteopenija je stanje smanjene mineralne gustoće kostiju u odnosu na normale vrijednosti. Neki liječnici nazivaju osteopeniju prekursorom osteoporoze (stanjem koje prethodi osteoporozi). Osteoporozu ne razviju sve osobe sa dijagnosticiranom osteopenijom (na nalazu denzitometrije), ali sve su one izložene velikom riziku da osteopenija prijeđe u osteoporozu.

  Koštana se masa izgrađuje u mladosti i u doba spolne zrelosti. Količina koštane mase ustaljuje se oko 30-te godine. Nakon 40-te postupno se gubi, otprilike 0,5 do 1 % godišnje.

  Osteopenija nastaje u žena nakon menopauze kao rezultat gubljenja hormona estrogena.
  Može nastati i zbog načina života (i kod muškaraca i kod žena) kao naprimjer manjak vježbanja i kretanja, prevelika konzumacija alkohola, pušenje, produženo uzimanje lijekova kao glukokortikoidi (kod nekih bolesti kao npr. Astma) i dugotrajnog uzimanja lijekova za bolesti štitnjače. Osteopenija može nastati i u mlađih žena koje se bave intenzivno atletikom ili npr.maratonom, a isto tako i kod mlađih žene koje imaju problema sa bolestima pravilne prehrane (anoreksija, bulimija).

  Osteopeniju treba shvatiti ozbiljno i nastojati spriječiti njen prelazak u osteoporozu.

  Razlika između osteoporoze i osteoartritisa

  Prije opisa simptoma osteoporoze također je potrebno spomenuti i razliku između osteoporozeosteoartritisaOsteoporoza nije osteoartritis! Osteoporoza je bolest koja zahvaća kosti, dok osteoartritis zahvaća zglobove, dakle mjesta gdje se spajaju dvije kosti.

  Kod osteoartritisa postoji oštečenje hrskavice koja služi kao amortizer između dviju zglobnih površina, te se oštećenjem hrskavice oštećuje i kost, i tada se pojavljuje bol i ograničenje kretnji u zglobovima. Tako nastaju deformirani zglobovi.

  Za razliku od spomenutih vidnih znakova osteoartritisa, osteoporoza obično nastaje „tiho“, te je često prvi znak bolesti prijelom kosti.

  Nadalje, važno je spomenuti da se osteoartritis i osteoporoza stanja mogu pojaviti i istodobno.

  Siptomi osteoporoze

  prelom kosti RTG

  Gubitak koštane mase razvija se bezbolno tijekom više godina. U ranoj fazi bolesti nema vidljivih znakova niti simptoma, čak niti pri velikom gubitku koštane strukture.

  Najčešči prvi znak osteoporoze je prijelom kosti pri redovnoj dnevnoj aktivnosti ili pri manjem padu ili naporu, kao na primjer dizanje lakšeg tereta, pri čemu se događaju kompresivni prijelomi kralješka sa simptomima: bol u leđima, gubitak tjelesne visine i pogrbljeno držanje. 

  Iako su uglavnom uzroci boli u leđima mišična napetost i artritis, ako vam je dijagnosticirana osteoporoza, takva bol može biti povezana i s osteoporozom te zahtijeva detaljan liječnički pregled

  Osteoporoza često dugo ostaje neprepoznata, jer je to , kao što je to već rečeno, bolest bez karakterističnih simptoma i bez tipične boli. 
  Pa tako se podmukla bol i umor u leđima većinom zanemaruju, dok bi to zapravo trebalo pobuditi sumnju na osteoporozu, posebno u starijoj dobi.

  Primarna osteoporoza

  Primarna osteoporoza nastaje kao rezultat specifičnog procesa, iako se izravni uzrok ne prepoznaje, dok sekundarna osteoporoza(koja je rjeđa) nastaje kao posljedica poznatog uzroka, koji je uglavnom neka kronična bolest ili dugotrajno uzimanje nekih lijekova.

  Dva najčešća oblika primarne osteoporoze su postmenopauzna osteoporoza i starosna osteoporoza.

  Oba oblika mogu biti prisutna u iste osobe.

  Postmenopauzna osteoporoza 

  Postmenopauzna osteoporoza nastaje za vrijeme ili nakon menopauze (kao što samo ime i kaže). Kako se smanjuje koncentracija spolnog hormona estrogena, tako i bolest napreduje.

  U večine žena menopauza započinje oko 50 –tih godina života. Hormon estrogen je važan u procesu izgradnje kosti , tako da smanjenjem njegove koncentracije kost postaje poroznija.
  Smanjenje estrogena se može javiti nekoliko godina i prije početka menopauze.

  Ulazak u menopauza sa malom koštanom masom (osteopenija) može dovesti do bržeg stvaranja osteoporoze. Zato je početak menopauze zadnji čas da se poduzmu aktivne mjere u sprečavanju nastanka osteoporoze ako mjere nisu ranije započete. Do 70 –tih godina života žene izgube i do 50% koštane mase

  Starosna osteoporoza

  Svi ljudi sa starenjem gube koštanu masu, proces izgradnje kostiju se usporava a razgradnja ubrzava ili ostaje ista. Unutrašnja struktura kosti slabi, a vanjska se stanjuje. To je prirodna pojava starenja, no ako se izgubi previše koštane mase (što nije prirodno) dolazi do starosne osteoporoze. Obično se to stanje pojavljuje u dobi od 75godina. Starosna osteoporoza u žena je često povezana sa postmenopauznom osteoporozom.

  Sekundarna osteoporoza

  Sekundarna osteoporoza je uzrokovana drugim bolestima, lijekovima koji mogu ubrzati razgradnju kosti i nekim kiruškim zahvatima. Ovdje je važno spomenuti da muškarci obolijevaju također od osteoporoze ( pisati ćemo o tome kasnije) i to najčešće sekundarni oblik osteoporoze. 

  Uzroci sekundarne osteoporoze su bolesti endokrinih poremećaja kao npr. nedostatak spolnih hormona, porast razine paratireoidnog hormona , bolesti nadbubrežne žljezde, šećerna bolest tip I, bolesti probavnog trakta kao npr. Crohnova bolest, intolerancija laktoze, bolesti jetre, isto tako važno je spomenuti reumatoidni artritis, amenoreju (izostanak menstruacija ), dulje razdoblje nepokretnosti zbog bolesti, ili prevelika fizička aktivnost kao npr. u mlađih atletičara. 

  Od lijekova kao uzroka sekundarne osteoporoze treba spomenuti kortikosteroide, antikonvulzive, lijekove za bolesti štitnjače, lijekove za bolesti želuca,neki hormonski inhibitori (za liječenje tumora) a od kiruških zahvata uzrok sekundarne osteoporoze može biti transplantacija organa , operacije želuca i gornjeg probavnog trakta.
  Pri određivanju točnog stanja i prognoze osteoporoze treba gledati i na druge uzroke: struktura kosti , način života , navike, spol i dob.

  Denzitometrija u dokazivanju osteoporoze

  Denzitometrija

  Što je denzitometrija?

  Denzitometrijom se mjeri količina koštanog tkiva u određenom dijelu tijela, obično u donjem dijelu kralješnice, u kuku, podlaktici ili petnoj kosti.
  Liječnici koriste denzitometriju kako bi mogli procijeniti rizik od prijeloma i je li potrebno liječenje.

  Što denzitometrija pokazuje?

  Denzitometrija bilo koje kosti može predvidjeti sveukupni rizik od prijeloma kosti. Količina koštanog tkiva koja se mjeri često se naziva “gustoća kostiju”. 
  Gustoća kostiju se razlikuje kod ljudi kao i primjerice visina, ali što je manja gustoća kostiju to je veći rizik od prijeloma. Denzitometrija je puno učinkovitija metoda za određivanje gustoće kostiju od rentgenske snimke iako neki umjesto toga koriste ultrazvuk.

  Što je denzitometrija određenih dijelova?

  Denzitometrija određenih dijelova je mnogo prikladnija metoda za neke bolesnike. Denzitometrija kuka, na primjer, bolje predviđa prijelom kuka ali neki bolesnici se ne mogu namjestiti u položaj za obavljanje te pretrage.

  Denzitometrija podlaktice je brza i precizna ali se ne može obavljati kod osoba koje su prije imale prijelome zgloba šake ili koje boluju od nekih tipova artritisa.

  Denzitometrija kralješnice ponekad daje lažne rezultate kod osoba starijih od 60 godina ili kod ljudi koji su premršavi ili debeli.

  Koliko često je potrebno raditi denzitometriju?

  Jednom izvedena pretraga je dovoljna za većinu ljudi kojom se procijeni budući rizik od prijeloma. Ponovljena denzitometrija može biti potrebna nakon dvije do tri godine, ako je potrebna nova odluka o liječenju. 
  Denzitometrija se obavlja svake dvije do tri godine kod ljudi koji primaju kortikosteroidnu terapiju.

  Znači smanjena gustoća kostiju uvijek osteoporozu?

  Ne, neka druga stanja mogu uzrokovati smanjenu gustoću kostiju i također mogu uzrokovati prijelome. Tu spadaju osteomalacija (manjak vitamina D), prekomjerna aktivnost nekih žlijezda, neki poremećaji probave, i bolest lomljivih kostiju (osteogenesis imperfekta) te neka nasljedna stanja koja uzrokuje prijelome u djetinjstvu.
  Važno je pronaći te probleme jer zahtijevaju različite načine liječenja.

  Dijeta i ishrana za osteoporozu

  Kalcij

  Osim građe kostiju, kalcij ima vrlo važnu ulogu u pravilnom radu mišića, srca i živaca, te normalnom zgrušavanju krvi. Nalazi se u svakoj stanici našeg tijela, premda se oko 99% ukupnog kalcija nalazi u našim kostima, koje služe kao skladište kalcija u organizmu.

  Vitamin D

  Za njega se kaže da «otključva vrata kalciju» jer održava koncentraciju kalcija u krvi i povećava apssorpciju kalcija iz tankog crijeva. Ako nema dovoljne količine vitamina D, opada koncentracija kalcija u krvi.Za opskrbu vitaminom D najvažniju ulogu ima sunce. Pod utjecajem sunca proizvodi se oko 90% potrebnih količina vitamina D u orgnaizmu. Stručnjaci preporučuju izlaganje lica, ramena i ruku sunčevu svjetlu 10-15 minuta dva do tri puta tjedno, bez obzira na godišnje doba.

  Fosfor

  Prisutan je u većini hrane kao što su meso, perad, riba, jaja, mliječni proizivodi, lješnjaci, mahunarke, žitarice i žitne pahuljice. fosfor je važan za normalan razvoj i funkciju kosti i tkiva. U posljednjih 20 godina npr. u Americi je porastao unos fosfata u prehrani za više od 15% zbog povećanja potrošnje hrane s adivitima i gaziranih pića (stvaraju se nezdravi fosfati).

  Bjelančevine

  Su građevni elementi kostiju i važni za građu i obnavljanje tkiva. Potrebne su za zacjeljivanje prijeloma i normalan rad imuno sustava.Preporučena dnevna količina iznosi 44 grama za žene i 56 grama za muškarce. To znači:56 grama = 2 velike šalice mlijeka i 150 grama mesa.

  Korisni savjeti za povećanje unosa kalcija

  Saznanje o tome koja je hrana bogata kalcijem koristite u vašoj svakodnevnoj prehrani, te pokušajte uz svaki obrok dodati barem jedan obrok hrane bogate kalcijem. 

  Tri obroka dnevno osigurat će vam najmanje 900 mg, u odnosu na dnevnu potrebu od 1200 do 1500 mg. 

  a) Porcija od 2 šalice obrane juhe s mlijekom (može i sojinim) osigurat će vam barem 300 mg kalcija
  b) Zobena kaša s 1 dcl mlijeka osigurat će vam 150 mg kalcija
  c) Običan jogurt (2 dcl) u prosjeku sadrži 450 mg kalcija;
  d) Jedna šalica kuhanog zelenog povrća (kelj, špinat, crveni kupus) sadrži 200 mg kalcija
  e) Dodavajući 3 mg mlijevenih badema u salate ili variva,osigurat ćete dodatnih 50 mg kalcija
  f) Većina jela od soje sadrži mnogo kalcija:
  g) Jedna šalica sadrži oko 260 mg kalcija; 
  h) čvrsti tofu sadrži 860 mg kalcija na ½ šalice;

  Hrana bogata kalcijem

  Mliječni proizvodi

  a) Jogurt, obično, malo masni (1 šalica, 480 mg kalcija,140 kcal);
  b) Sojino mlijeko (1 šalica ,250 mg kalcija, 80 kcal);
  c) Mlijeko obično (1 šalica,300 mg kalcija, 150 kcal);
  d) Sir, švicarski (30 gr ,270 mg kalcija, 110 kcal);
  e) Mozzarella (30 gr. 205 mg kalcija,115 kcal)
  f) Tofu (½ šalice, 860 mg kalcija,180 kcal); 
  Ribe i plodovi mora 
  a) Sardine u limenci (85 gr (6 sardina), 325 mg kalcija,177 kcal);
  b) Losos ( 85 gr,180 mg kalcija,120 kcal);

  Voće

  a) Sok od naranče (1 šalica, 300 mg kalcija,105 kcal);
  b) Papaja (1 srednja, 70 mg kalcija, 120 kcal); 
  Povrće
  a) Soja (1/2 šalice, 230 mg kalcija,125 kcal);
  b) Kelj (½ šalice,130 mg kalcija, 30kcal);
  c) Špinat (½ šalice,120 mg kalcija, 20 kcal);
  d) Kupus ( ½ šalice.115 mg kalcija, 25 kcal);
  e) Grah (½ šalice,100 mg kalcija, 80 kcal); 

  Biće nastavljeno…

  Atopijski dermatitis

  Atopijski dermatitis je vrlo često, najčešće kronično (long-lasting) oboljenje kože koje zahvaća veliki udio svjetske populacije. Neki ga nazivaju ekcem, dermatitis ili atopija. Najčešće je vrsta alergije kože ili osjetljivosti, a nerijetko je vezan uz atopijski trijas koji uključuje astmu, alergiju (peludnu groznicu) i ekcem. Postoji poznata nasljedna komponenta bolesti koja je viđena u mnogim obiteljima. Glavni znakovi bolesti uključuju osip po koži i svrbež.

  Što je atopijski dermatitis?

  Riječ «dermatitis» znači upalu kože. «Atopijski» se odnosi na bolesti koje su nasljedne, teže širenju u familijama, i obično se pojavljuju zajedno. U atopijskom dermatitisu koža postaje pojačano svrbljiva i upaljena, uzrokujući crvenilo i oticanje kože, njeno pucanje, eksudaciju, kraste i ljuske. Suha koža je vrlo česta i uzrokoje neke od tipičnih osipa.

  Premda se atopijski dermatitis može pojaviti u svim dobnom skupinama najčešće zahvaća mlade ljude i malu djecu. U nekim slučajevima on može nastati u adultnoj dobi ili se prvo razotkriti u odrasloj dobi.Velik broj bolesnika uglavnom ima kroničan tijek sa različitim usponima i padovima. U najviše slučajeva postoje periodi kada se bolest pogorša, zvano egzacerbacija ili bljesak bolesti koji se izmjenjuje sa periodima kada se stanje na koži poboljša ili se ona očisti u potpunosti uzrokujući stanje zvano remisija. Puno djece sa atopijskim dermatitisom ostaje unutar trajne remisije bolesti kada ostare premda njihova koža može ostaje i dalje suha i lako se iziritira.

  Multipli faktori mogu biti okidač pogoršanja atopijskog dermatitisa uključujući suhu kožu, sezonske alergije, izloženost grubim sapunima i deterđentima, neke kreme i hladno vrijeme. Okolišni faktori mogu aktivirati simptome atopijskog dermatitisa kod starijih bolesnika što imaju nenasljedan oblik atopijske bolesti.

  Koja je razlika između atopijskog dermatitisa i ekcema?

  ekcem kod deteta

  Ekcem je upotrebljen kao općeniti termin za puno tipova upale kožne (dermatitis) i alergični-tip osipa kože. Postoje različiti tipovi ekcema, poput alergije, kontakta, iritacije i numularnog ekcema. Nekoliko drugih tipova ima vrlo slične simptome. Drugačiji tipovi ekcema su nabrojani i ukratko opisani ispod. Atopijski dermatitis je specifično kožno oboljenje povezano s tri stanja koja uključuju ekcem, alergiju i astmu. Najčešće nije svaka komponenta prisutna u isto vrijeme, ali obično su ti pacijenti skloni oboljevanju nekome od tri povezana simptoma.

  Tipovi ekcema

  • Kontaktni ekcem: lokalna reakcija koja uključuje crvenilo, svrbež i pečenje kože koje se pojavljuju nakon kontakta kože sa alergenom (na alergijska supstanca) ili sa iritansima kao što su kiseline, tvari za čišćenje ili druge kemikalije.

  • Alergijski kontaktni ekcem: crvena, svrbljiva, secernirajuća reakcija koja se pojavljuje kada koža dolazi u kontakt sa substancama koje imuni sistem prihvaća kao strano tijelo, kao što su određeni konzervansi u kremama i losionima, neki metali (nikal, kadmij), boje u tkaninama, sapuni deterđenti i dr.

  • Seboroički ekcem (također nazvan seboroički dermatitis ili seborea): je vrlo česta forma blage upale kože nepoznatog uzroka koji se manifestira kao žute, uljne, ljuskave mrlje u vlasištu na licu, ušima ili (ponekad) drugim dijelovima tijela. Obično je poznata kao prhut u odraslih ili tjemenica u djece.

  • Numularni ekcem: ekcem oblika kovanice (kruga), su izolirani plakovi iritirane kože – najčešće na ruci, leđima, bedrima i donjim udovima – koji mogu biti biti krustozni, ljuskavi i jako svrbe.

  • Neurodermatitis: je vrsta dermatitisa koja nastaje kao posljedica češanja kože. Osnovni uzrok može biti senzibilizacija ili iritacija lokaliziranih dijelova kože koja istiće kaskadu ponavljanog svrbež – češanje ciklusa. On se može manifestirati kao izgrebano i izbodeno polje kože. Ponekad plakovi ljusaka na koži glave, donjim udovima, ručnom zglobu ili podlaktica uzrokuju lokalizirani svrbež (tako kao ubod insekta) koji se intenzivnim češanjem mogu iziritirati.

  • Stazički dermatitis: iritacija kože donjih udova, općenito povezana sa problemima cirkulacije i zastojem vena nogu. To je najčešće crna pigmentacija, svijetlo smeđe ili purpurno crvena diskoloracija koja je uzrokovana kongestijom i zadržavanja krvi u venama nogu. Uglavnom se vidi na nogama sa varikoznim venama.

  • Dyshidrotički ekcem: iritacija kože dlanova ruku (najčešće) i donjeg dijela stopala (rjeđe) karakteriziran sa čistim, vrlo dubokim smještenim mjehurima koji svrbe i peku. Ponekad se opisuje kao “Tapioica puding” poput osipa na prstima ruku.

  Kako često se atopijski dermatitis javlja?

  Atopijski dermatitis je vrlo učestalo oboljenje rašireno diljem svijeta kojem se pojavnost povečava. Podjednako zahvaća muškarce i žene i broji 10% do 20% svih uputnica prema dermatolozima. Atopijski dermatitis se najčešće pojavljuje u mladih ljudi i dijece, i ta se pojavnost smanjuje sa godinama. Znanstvenici procjenjuju da 65% bolesnika razvije simptome u prvim godinama života a 90% simptome razvije prije pete godine. Početak poslije tridesete godine života je puno rijeđi i obično se pojavljuje poslije izloženosti kože grubim uvijetima života i rada. Ljudi što žive u urbanim područjima i u klimama sa niskom vlažnosti čini se da imaju povećani rizik za razvoj atopijskog dermatitisa.Oko 10% svih adolescenata i mlade djece ima neugodno iskustvo sa simptomima atopijskog dermatitisa. Približno 60% te djece nastavlja imati jedan ili više simptoma atopijskog dermatitisa podjednako i u doba zrelosti.

  Što uzrokuje atopijski dermatitis?

  Uzrok atopijskog dermatitisa nije poznat, ali bolest izgleda rezultira iz kombinacije genetskih (hereditarnih) i okolišnih faktora. Ovdje se čini da je osnovica preosijetljivost i povećani svrbež. Dokazi govore da je bolest povezana sa drugim tzv.-anim atopijskim bolestima kao što su sezonske alergije i astma, koje mnogi ljudi sa atopijskim dermatitisom imaju. Kasnije tijekom života, mnoga djeca što prerastu simptome atopijskog dermatitisa idu ka razvoju sezonskih alergija ili astme. Premda jedna bolest nije neposredno uzrokovana drugim, one mogu biti povezane, stoga istraživačima daju oslonac (trag) da razumiju atopijski dermatitis.Dok emocionalni faktori i stres mogu u nekim slučajevima egzacerbirati ili inicirati bolest, izgleda da oni nisu primarni ili osnovni uzrok bolesti. U prošlosti je postojalo mišljenje da je atopijski dermatitis u potpunosti uzrokovan sa emocionalnim faktorima.

  Da li je atopijski dermatitis zarazan?

  Nije. Atopijski dermatitis definitivno nije zarazan i ne može biti prenesen od jedne osobe na drugu neposrednim kontaktom kože sa kožom. Ova činjenica je olakšanje za osobe koje su u kontaktu sa osobama koje imaju aktivni atopijski dermatitis, osim u slućaju kada imaju aktivnu infekciju kože.Neki pacijenti sa atopijskim dermatitisom dobiju sekundarnu infekciju kože sa stafilokokom (staph), herpes virusom (hladna upala) ili manje uobičajenom kandidom i drugim gljivičnim infekcijama. Ove infekcije mogu biti zarazne kontaktom koža dviju osoba.

  Koji su simptomi atopijskog dermatitisa?

  Premda simptomi mogu varirati od osobe do osobe najčešći simptomi su suha, crvena koža koja jako svrbi. Svrbež je veliki žig bolesti. Tipična mjesta zahvaćanja su nabori ruku (lakatne jame, ručni zglobovi), koljenske jame, lice i dlanovi. Rjeđe su zahvaćeni predio (udubina) iza uške i drugi dijelovi tijela. Svrbež se osijeća kao važan faktor u atopijskom dermatitisu no češanje i trljanje u odgovoru na svrbež pogoršavaju upalu kože koja je karakteristična za tu bolest. Kod bolesnika sa atopijskim dermatitisom zbog pojačane osijetljivosti na svrbež razvija se prolongirani osijećaj što se manifestira kao “svrbež – grebanje” ciklus. Ekstremni svrbež kože uzrokuje da se osobe češu što naizmjenično pogoršava svrbež i tako dalje. Svrbež je najveći problem tijekom spavanja, kada se kontrola svijesti grebanjem smanjuje kao i prisustvo drugih vanjskih stimulansa tako da je svrbež mnogo zamjetljiviji. Mnogi bolesnici bilježe pogoršanje svrbeža u rano večer kada dođu kući sa posla ili škole kada su manji vanjski stimulansi koji odvlače pažnju.Kod atopijskog dermatitisa koža se može promjeniti grebanjem i dovesti do infekcije kože. Neki bolesnici razviju crvenu, ljuskavu kožu, drugi razvijaju tanju i hrapaviju kožu kao rezultat konstantnog grebanja i trljanja. Taj simptom se zove lihenifikacija. Neki drugi bolesnici razviju papule ili male izdignute izrasline na koži. Kada se papule grebu one se mogu otvoriti (ekskorirati) i postati krustozne i inficirane.

  Može li atopijski dermatitis zahvatiti lice?

  Da. Atopijski dermatitis može zahvatiti kožu oko očiju, očnih kapaka, obrva i trepavica. Grebanje i trljanje područja oka može promjeniti izgled kože. Neki ljudi sa atopijskim dermatitisom razvijaju na vanjskom naboru kože ispod očiju atopijski nabor ili Denni-Morganov nabor. Drugi ljudi mogu imati hiperpigmentirane kapke, znači da koža njihovih kapaka pocrni od upale ili povišene temperature (alergijska modrica na oku). Mrlje na obrvama i očnim kapcima mogu također biti rezultat grebanja ili trljanja.Lice je vrlo uobičajeno zahvaćeno u beba što je posljedica prekomjernog grebanja a postaje iritirano iz kontakta kože sa njezinom slinom.

  Da li je važan tip kože?

  Da. Razlika u koži ljudi sa atopijskim dermatitisom može doprinjeti simptomima bolesti. Epidermis koji je vanjski sloj kože koji je podijeljen u dva dijela: unutrašnji dio koji sadrži vlažne, žive stanice i vanjski dio koji sadrži suhe, spljoštene mrtve stanice. Pod normalnim uvjetima vanjski sloj kože čini prepreku, čuvajuči preostalu kožu od isušivanja i štiti druge slojeve kože od oštećenja, iritacije i infekcije. Kada je te barijera oštećena ili je prirodno tanka iritansi puno intenzivnije napadaju kožu.Koža osoba sa atopijskim dermatitisom gubi mnogo vlage iz epidermalnog sloja tako da koža postaje vrlo suha što smanjuje njezinu zaštitnu sposobnost. Zbog toga koža je vrlo slaba da ispravi oštećenje koje uzrokuju stafilokokne i streptokokne bakterijske infekcije, bradavice, herpes simplex i moluska kontagioza (uzrokovane virusom).

  Kožna obilježja atopijskog dermatitisa

  • Lihenifikacija: tanka, hrapava, koža koja nastaje od konstantnog grebanja i češanja
  • Lichen simplex: odnosi se na tanke plakove izdignute kože koja nastaje od ponavljanog češanja i svrbenja istog dijela kože.
  • Papule: mali izdignuti čvorovi. Kada se češemo postaju krustozne i inficirane
  • Ihtioza : suha, pravokutna ljuskava koža, obično na donjim udovima i goljenici
  • Keratosis pilaris: mali, hrapavi čvorići uglavnom na licu, gornjim udovima i bedru. Ovo je također opisano kao guščja ili kokošja koža.
  • Hiperlinearni dlanovi: povećan broj kožnih nabora na dlanovima
  • Urtikarija: urtike (crveni izdignuti plakovi) se pojavljuju uglavnom poslije izloženosti alergenima, na početku sunčanja ili poslije vježbanja ili tople kupke.
  • Heilitis: upala kože oko usana
  • Atopijski nabor (Dennie-Morgan nabor): na vanjskom naboru kože koji se razvija ispod oka
  • Crni krugovi ispod oka: mogu nastati od alergije i atopije
  • Hiperpigmentirani kapci: kapci koji nakon upale postaju tamnije boje 
  • Prurigo čvorići
   Grupirane bradavice nisu stvarne bradavice u potpunosti. To su male stanjene izbočine kože uzrokovane ponavljanim skupljanjem iste kože.

  Koji su stupnjevi atopijskog dermatitisa?

  Atopijski dermatitis se različito manifestira kod svakog dijeteta. U djece atopijski dermatitis tipično počinje oko 6 do 12 tjedna života. On se prvo može pojaviti oko obraza i i brade kao šareni osip lica koji može progredirati u crvenu, ljuskavu, vlažnu kožu. Takva koža može se inficirati. Kada djeca počinju puzati izložena područja kao što su koljena i laktovi također mogu biti zahvaćeni. Djeca sa atopijskim dermatitisom mogu biti nemirna i plačljiva zbog svrbeža i nelagode. Kod većine djece dolazi do poboljšanja sa 18 mjeseci starosti, premda postoji normalan rizik za razvojem suhe kože ili ekcema i dalje u životu.

  U djetinjstvu osip se pojavljuje iza koljena i u unutrašnjosti laktova na strani vrata i na ručnom zglobu, gležnjevima i rukama. Obično osip počinje sa prištićima koji kada se grebu postaju tvrđi i ljuskaviji. Koža oko usnica može biti upaljena i konstantno lizanje tog područja može voditi u malu, bolnu krastu. 
  Zabilježeno je nekoliko slučajeva atopijskog dermatitisa koji su utjecali na rast tako da djeca mogu biti niža nego prosječno.

  Bolest može ići u remisiju (disease-free period). Dužina remisije varira i može trajati mjesecima ili čak godinama. U neke djece bolest se poboljšava za duže vrijeme i vraća se na početku puberteta kada hormoni, stres i upotreba iritantnih preparata za njegu ili kozmetika mogu ponovno uzrokovati upalu.

  Uticaj atopijskog dermatitisa na sposobnost

  Premda najveći broj ljudi razvija atopijski dermatitis u dječjoj dobi mnogi simptomi atopijskog dermatitisa se pojavljuju i kod odraslih. Također je rijeđe (ali moguće) da se bolest prvi put pojavi u odrasloj dobi. Bolest u odraslih je slična onoj što se vidi u djece. U nekih odraslih mogu biti zahvaćeni samo ruke ili stopala koji postaju suhlji, svrbljiviji, crveniji i ispucaniji.

  Zbog navedenog može biti ograničena sposobnost za rad dok dugotrajna upotreba lijekova za liječenje bolesti može uzrokovati komplikacije. Odrasli sa atopijskim dermatitisom imaju predispoziciju prema iritantnom kontaktnom dermatitisu, posebno ako u poslu često vlaže ruke, peru ruke ili su izloženi kemikalijama. Neki ljudi razviju osip oko bradavica. Ti lokalizirani simptomi su teški za liječenje i ljudi ih obično ne kažu liječniku zbog srama ili zbunjenosti. Odrasli također mogu razviti kataraktu koja je teška za detekciju zato što ne stvara rane simptome.

  Pirodni lekovi za kožne bolesti

  Lečenje kožnih bolesti je vrlo složeno i obično veoma dugotrajno. U terapiji se koristi veliki broj biljaka, koje se primenjuju kako spolja tako i iznutra. Spolja se upotrebljava bilje koje sadrži ulja i masti:  bademovo, laneno, bundevino i drugo seme, koje mora biti potpuno sveže za upotrebu. Od ovog semenja se pripremaju maske koje podmlađuju i osvežavaju kožu, vraćajući joj vlažnost i mekoću.

  Druge biljke koje se koriste za lečenje kožnih oboljenja su: kamilica, bela i žuta hajdučka trava, beli i crni slez, odoljen, ljuska oraha.

  Iznutra za lečenje kožnih bolesti, zajedno sa kupkama i oblozima piju se razni čajevi od bilja: dan i noć, breze, maslačka,  bokvice, lipe i dr.

  Kupka protiv zapaljenja kože i lišaja

  Pomešati 50g kamilece i 25g hajdučke trave i 25g bokvice. Dobijen
  u mešavinu popariti sa 1l kjljučale vode. Ostaviti da odstoji 6 sati ocediti i pripremljeni čaj dodati vodi za kupanje.

  Čaj protiv ekcema (za piće)

  Pomešati po 25g korena maslačka, vodopije, orahovog lista i pupoljaka špargle. Tri kašike ove mešavine preliti sa 500ml ključale vode i posle 2 sata ocediti i piti nezaslađeno 3 puta dnevno po 150ml čaja, pre jela.

  Melem protiv ekcema

  Beli mesnati deo praziluka propržiti na 1 kašiki ulja, a zatim dodati 1 kašiku brašna. Sve dobrozajedno propržiti dok ne porumeni. Melem ohladiti, i mazati ekcem više puta u toku dana napravljenim melemom.

  Da koža bude sveža i meka

  Pomešati po 5g lista žalfije, ruzmarina, lavande. Dobijenu smešu bilja popariti sa 1 litrom ključale vode. Poklopiti i kad se ohladi dodati 5g sveže samlevenog semena slačice. Ostaviti 1 sat, a zatim procediti. Dobijeni čaj može se koristiti kao oblog ili kao kupka.

  Protiv  čira

  Sitno iseckati 2 glavice crnog luka, i tome dodati 150ml ulja. Blago kuvati na pari dok se ne dobije kaša. Ovim melemom namazati čir više puta u toku dana. Preko melema staviti gazu, vatu i zavoj. Obloge držati po 2 sata. Posle skidanja obloga obrisati čireve mlakom kamilicom. Za 2-3 dana čirevi će se očistiti i zarasti.

  Alergija na sunce simptomi i kako ih ublažiti

  Alergija na sunce čiji je okidač sunčeva svetlost, kao i fotosenzitivne promene na koži koje su reakcija na određene lekove ili sredstva za negu, naročito se pogoršavaju tokom leta.

  Dejstvom svetlosti iz UV spektra mogu nastati promene u strukturi određenih proteina kože koje potom ćelije imunskog sistema prepoznaju, pa se javlja alergijska reakcija. Tako nastaju primarne (idiopatske) fotodermatoze, bolesti kože koje pogađaju 10-20 odsto populacije. Te reakcije na koži najčešće su tokom letnjih meseci, kada je sunčevo zračenje najjače.

  Za pacijente s tim problemom zaštita od sunca sredstvima s visokim zaštitnim faktorom je neophodna, mada ponekad nije dovoljna, pa se primenjuje i terapija lekovima. Postoje i sekundarne fotodermatoze koje nastaju kao posledica izlaganja suncu i nekih bolesti, kontakta s određenim hemijskim supstancama, uzimanja lekova… Mnogi lekovi mogu izazvati fotosenzitivne reakcije, pa u letnjim mesecima pacijente dodatno treba upozoriti na tu mogućnost i eventualno modifikovati vreme primene tih lekova.

  Šta je alergija na sunce?

   svrab po telu alergijaFotoalergijske (fotosenzitivne) dermatoze, tj. alergija na sunce, oboljenja su koja nastaju zbog povećane osetljivosti kože na dejstvo UV zraka. Najčešće je reč o autoimunskim reakcijama koje nastaju tako što ćelije imunskog sistema greškom prepoznaju ćelije kože kao antigene, nakon promena u strukturi ćelijskih proteina kože nastalih dejstvom UV zračenja.

  Kod većine ljudi alergičnih na sunce alergijske reakcije ispoljavaju se već od proleća ako se nezaštićena koža izloži suncu. 

  U čemu je razlika između opekotina od sunca i alergije na sunce?

  Iako su simptomi ta dva problema slični, mehanizam nastanka potpuno je drukčiji. Kod reakcija fotosenzitivnosti aktivira se pacijentov imunski sistem koji dovodi do nastanka simptoma čak i ako je osoba relativno kratko boravila na suncu. S druge strane, opekotine nastaju kada se telo izloži UV zračenju toliko dugo da to premaši sposobnost kože da proizvodi melanin, koji je štiti od sunčevog zračenja.

  Alergija na sunce manifestuje se pojavom svraba, koprivnjače ili pečenja kože, uz vidljiv osip ili bez njega, kao reakcija na izlaganje suncu. U zavisnosti od tipa fotoosetljivosti, simptomi se javljaju različitom brzinom, od nekoliko minuta do nekoliko sati nakon bilo kakvog izlaganja suncu, a isto tako i prolaze.

  Da li su sve alergije na sunce iste?

  alergija na sunce

  Idiopatske (primarne) fotodermatoze uobičajeno se nazivaju alergijama na sunce i zapravo podrazumevaju različite reakcije: polimorfnu svetlosnu erupciju, aktinični prurigo, hronični aktinični dermatitis (karakterističan za starije osobe), solarnu urtikariju.

  Polimorfna svetlosna erupcija je veoma česta , i prema najnovijim istraživanjima, svaki četvrti pacijent koji ima alergiju na sunce ima ovu dijagnozu. Ovaj vid alergije na sunceveoma često pogađa mlade žene,a dosta se ređe pojavljuje kod muškaraca.

  Simptomi ovog tipa alergije na sunce se manifestuju u donjem delu vrata, na poleđini ruku, na pregibima nogu i ruku, par sati nakon kožu izložimo sunčanim zracima. Za polimorfnu svetlosnu erupciju su karakteristični osipanje, jak svrab i rumenilo kože, uz pojavu oticanja. Otoci liče na ubode insekata i infalamtaciju i upau koja nastaje posle njih. Simptomi veo ma često nestaju nakon nekoliko dana ako se spreči ponovno izlaganje suncu i koristi adekvatna zaštita. Simptomi su prisutni  na proleće i početkom leta, i smanjuju se kako se smanjuje izloženost kože sunčevim zracima i jakom suncu. Simptomi se smanjuju kako leto prolazi, ali se ponovo pojavljuju sledeće godine u isto vreme u istom intezitetu.

  Solarna urtikarija je takožđe česta pojava alergije na sunce. Ona se se veoma brzo nakon prvog izlaganja kože sunčevim zracima. Simptomi su  koprivnjača, nesnosan svrab, crvenilo kože, veoma šesto i plihovi. Solarna urtikarija se teško razlikuje od opekotina koje izaziva sunce, ali ovi simptomi brzo nestaju kako se koža ukloni sa sunca, manje od jednog dana.

  Simptomi se javljaju na donjem delu vrata, zadnjoj strani ruku, pregibima ruku i nogu, nekoliko sati nakon izlaganja kože suncu

  Šta uzrokuje alergiju na sunce?

  Zašto se alergija na sunce javlja, teško je reći. Pretpostavlja se da genetika ima određenu ulogu jer je uočeno da se alergije na sunce češće javljaju kod osoba kod kojih je u porodici već zabeležen taj problem. Faktori rizika uključuju i rasu, mada se alergijske reakcije na koži mogu javiti bez obzira na boju kože i količinu pigmenta, pol (češće kod žena) i godine (polimorfna svetlosna erupcija češće u uzrastu od 20 do 35 godina, hronični aktinični prurigo češće kod starijih osoba).

  Hemijska fotosenzitivnost nastaje kada različite supstance koje se unose u organizam ili nanose na kožu dođu u dodir sa svetlošću. Simptomi slični tim alergijama mogu se javiti kod pacijenata koji boluju od bolesti poput sistemskog lupusa eritematozusa (SLE), porfirije ili čak side, ali i kožnih bolesti poput vitiliga, ekcema, rozacee i slično.

  Da li neki lekovi mogu izazvati reakciju na koži koja je slična onoj kod alergije?

  lekovi i alergije na sunce

  Simptome na koži slične alergijskoj reakciji mogu izazvati različite hemikalije u sredstvima za higijenu i negu kože i kose (parfemi, sapuni, šamponi protiv peruti), kao i brojni lekovi. Te reakcije obično su ozbiljnije kod pacijenata alergičnih na sunce nego kod zdravih osoba. Nije retka ni reakcija poput kontaktnog dermatitisa, koji se javlja prilikom upotrebe sredstava za zaštitu od sunca. On se može javiti na bilo kom delu kože na koji je nanet preparat, ali je najčešći na onim delovima koji su izloženi suncu.

  U lekove koji najčešće izazivaju fotosenzitivne reakcije spadaju: retinoidi, nesteroidni antiinflamatori (ketoprofen, naproksen, piroksikam, ibuprofen), antibiotici (tetraciklini i sulfonamidi), antimikotici, oralni antidijabetici, diuretici, fenotiazini, triciklici, ali i neki hormonski preparati za oralnu kontracepciju. Fotosenzitivnost se može javiti i kada se lek unosi oralno i kada se primenjuje na koži. Preparati kantariona takođe često daju fotosenzitivne reakcije.

  Kako se dijagnostikuje alergija na sunce?

  Budući da je osip nespecifičan simptom, alergija na sunce ne može se dijagnostikovati samo na osnovu osipa i crvenila. Ipak, ako se osip javlja samo na delovima kože koji su izloženi suncu, to može biti znak da je možda reč o alergiji. Dijagnoza alergije na sunce postavlja se uglavnom nakon izvođenja specifičnih testova kada se koža izlaže UV svetlosti različitih talasnih dužina.

  Foto-pač testiranje primenjuje se ukoliko lekar sumnja da bi neke fotosenzitivne supstance s kojima je pacijent došao u dodir mogle izazvati reakciju na koži. Kod takvih testova koriste se po dva flastera impregnirana supstancom za koju se sumnja da izaziva reakciju. Flasteri se ostave na koži 24 sata, a potom se koža ispod jednog od flastera izlaže dejstvu UV svetlosti da bi se videlo ima li fotosenzitivne reakcije.

  Postoje li neke preporuke za ublažavanje simptoma?

  Beta karoten, prordni oblik Vitamina A je jako dobar za ljude koji boluju od alergije na sunce i mogu smanjiti fotoosetljivost kože. Sa primenom vitamina A treba biti oprezan i ne treba preterivati jer ovaj vitamin može da bude toksičan.

  Kožu treba sovežavati hidratantnom kremom i losionima koji smanjuju iritacije, njeno ljuštenje, suvoću i svrab. Preparat bogati alojom su odlični za ove probleme. Oosobe koje imaju alergiju na sunce treba da provode što manje vremena na suncu. Vreme izloženosti posebno ne treba da bude povećano u periodu između deset i šesnaest časova. Upotreba sredstava za zaštitu od sunca je obavezna.

  Kako se najbolje zaštititi od sunca?

  Pacijentima koji pate od alergija na sunce preporučuje se da nose odeću dugih rukava i nogavica, najbolje onu koja nije previše tanka, da UV zraci ne bi prolazili kroz nju, i obavezno šešir.

  Sve delove kože koji su izloženi sunčevoj svetlosti, kao i one ispod tanke odeće, treba zaštititi sredstvom za zaštitu od sunca s visokim zaštitnim faktorom (SPF 20 ili viši). Budući da postoje alergije na UVA, UVB ili oba tipa UV zraka, veoma je važno da se koristi sredstvo koje sadrži obe vrste UV filtera. Kožu treba štititi i u zatvorenom, jer UVA zraci prolaze kroz staklo.

  Bitno je zaštititi usne odgovarajućim stikom sa zaštitnim faktorom najmanje 20. Pacijentima se preporučuje postepeno izlaganje suncu i upotreba san-blok preparata, s visokim sadržajem mehaničkih filtera poput cink-oksida i titan-dioksida, a treba izbegavati preparate s para-aminobenzojevom kiselinom (PABA) jer mogu delovati dodatno iritantno na kožu.

  Koji je odgovarajući zaštitni faktor za osobe alergične na sunce i koliko često treba nanositi sredstvo za zaštitu?

  Osobe alergične na sunce ne bi trebalo da koriste zaštitni faktor manji od 20, mada postoje i preporuke da se koristi najmanje faktor 30. Budući da i UVA zraci izazivaju alergijsku reakciju, veoma je bitno da je na proizvodu naznačeno da ima i visoku UVA zaštitu. Sredstvo za sunčanje treba nanositi na celu površinu kože pola sata pre izlaganja suncu i potom barem jednom na svaka dva sata.

  Iako je proizvod vodootporan, treba ga naneti svaki put posle plivanja, kao i nakon svakog brisanja peškirom. Vodootpornost, naime, zavisi od vremena provedenog u vodi i proizvodi koji su tako deklarisani podrazumevaju zaštitu tokom 40 minuta, a u to je uračunato i vreme potrebno da se koža osuši bez trljanja peškirom.

  Šta treba činiti ako se pojavi osip?

  Ako se pojavi osip kada se osoba izlaže suncu, naročito ako se to dešava prvi put, treba ga tretirati kao da je u pitanju opekotina. Najbolje je staviti hladnu oblogu, a eventualne bolove umiriti paracetamolom. Potom treba potražiti savet lekara, koji će videti da li je u pitanju samo opekotina ili fotosenzitivna reakcija primarnog ili sekundarnog tipa.

  Kada se preporučuje terapija lekovima?

  Svrab je osnovni simptom na koji se žale pacijenti koji imaju problem s fotosenzitivnim reakcijama na koži. Ako pacijent ne toleriše svrab, preporučuje se upotreba oralnih antihistaminika (loratadin, cetirizin, desloratadin, levocetirizin). Kod ozbiljnijih formi mogu se koristiti i kortikosteroidni preparati za topikalnu primenu, najčešće s hidrokortizonom ili triamcinolonom.

  Neki slučajevi mogu zahtevati i oralnu upotrebu kortikosteroida, na primer prednizona. Ona je uglavnom kratka, da bi se neželjeni efekti sveli na najmanju meru, a indikovana je pre dužeg izlaganja suncu, na primer pre letovanja ili putovanja u tropske krajeve, kod osoba kod kojih se javljaju teške alergije.

  Moguće je raditi i fototerapiju – desenzibilizaciju kože ponavljanim izlaganjima svetlosti. Ona se obično preporučuje pacijentima sa solarnom urtikarijom ili polimorfnom svetlosnom erupcijom. Sprovodi se pod nadzorom lekara, obično pet puta nedeljno tokom tri nedelje da bi se indukovala tolerancija i ublažili simptomi.

  Šta je zaštitni faktor?

  Faktor zaštite od sunca (SPF) predstavlja meru zaštite od UVB zračenja. To je odnos između doze UV zračenja koja dovodi do pojave eritema kod zaštićene kože i doze zračenja koja dovodi do iste pojave kod nezaštićene kože. Preparat SPF 2 može da apsorbuje oko 50 odsto prispelog zračenja, dok SPF 45 apsorbuje 98 odsto UVB zračenja. Prema direktivi Evropske unije, da se korisnici ne bi zbunjivali, najveći faktor koji se može naći na kozmetičkim preparatima na evropskom tržištu je 50+.

  Treba imati na umu da se stepen zaštite ne povećava linearno s rastom SPF-a. Važno je napomenuti da laboratorijska testiranja kojima se određuje SPF podrazumevaju nanošenje 2 mg/cm2 zaštitnog sredstva, što znači da se standardna bočica od 200 ml troši na oko četiri-pet mazanja celog tela. Pacijenti uobičajeno nanose četiri puta manje sredstva za zaštitu (0,5 mg/cm2), pa treba imati na umu da to znatno umanjuje i navedeni faktor zaštite.

  Rezime

  Kako biste sprečili fotoalergijsku erupciju koja nastaje u sadejstvu sunčeve svetlosti i nanošenja na kožu krema za telo, parfema, losiona, šminke… Dermatolozi savetuju da prilikom izlaganja suncu ne koristite navedene preparate jer hemikalije koje ovi proizvodi sadrže takođe mogu da izazovu alergiju. 

  Uzročnici mogu da budu i neki lekovi, pre svega antibiotici, ali i antibebi pilule. Čak i kreme za sunčanje mogu da izazovu neželjene reakcije na koži, zato ih treba testirati – naneti manju količinu, najbolje na podlakticu i sačekati neko vreme kako biste videli da li će koža reagovati ili ne.

  Zvuči neverovatno, ali i veštački zaslađivači, zelena salata, šargarepa, celer, smokve, peršun, paškanat i mirođija mogu biti uzročnici, pa se savetuje izbegavanje ovih namirnica tokom izlaganja suncu.

  Preventivne mere su postepeno prilagođavanje kože suncu, nanošenje krema za zaštitu od UV zraka sa visokim faktorom, ali i adekvatna odeća – najbolje u beloj boji, dugih rukava i nogavica, a na glavi šešir, kačket… nešto što dovoljno pokriva lice. 

  Lekari kažu da alergija na sunce nije opasna po zdravlje, ali ukoliko primetite neke burnije reakcije na koži, konsultujte dermatologa.