Когато казваме НИЕ, под това имаме предвид Eistira.com.

В Ейстрия  портал като част от функцията за оставяне на коментари за новини на сайта, Eistria позволява на потребителите да оставят коментари за новини на сайта със съдържание, което те определят, както и под псевдоним, който те определят. Следователно, що се отнася до оставянето на коментари, в съответствие с вашето право на свобода на изследване, вие избирате кои и дали ще направите вашите лични данни достъпни за обществеността и дали изобщо ще имаме вашите лични данни. В допълнение към тази информация относно коментари, които публикувате на нашия портал, ние също събираме часа и датата на коментара, както и IP адреса, от който е публикуван коментарът.

Ние събираме цялата горепосочена информация за вас единствено с цел да ни даде възможност да търсим в нашия сайт и да оставяме коментари за новините. Достъпвайки се до сайта и оставяйки коментари, вие приемате Условията за ползване, както и тази Политика за поверителност, които се показват на самия сайт. Освен това обработваме вашата информация въз основа на нашия законен интерес, за да открием и премахнем грешки и технически проблеми, които могат да възникнат във връзка с търсенето в сайта. Можем също така да обработваме вашите данни на същата основа в случай на възможна злоупотреба с акаунта, както и предотвратяване на същите в коментарите.

Това включва блокиране на коментари, които нарушават нашите Условия за ползване и съответните закони. И накрая, можем да разкрием или споделим вашата информация с определени държавни агенции, ако това се изисква от закона. Можем също така да ги разкрием въз основа на законосъобразно, писмено, съдебно или друго решение на държавен орган, който въз основа на съответните разпоредби може да даде достъп до лични данни.

За да Ви дадем възможност да използвате сайта безпрепятствено, ние си сътрудничим с отделни бизнес партньори. Ние избираме нашите партньори въз основа на това дали те предоставят достатъчно ниво на гаранция по отношение на защитата на личните данни. В ситуации, в които имаме партньори извън ЕИП, ние винаги изискваме подписването на договор, който определя точно как нашите партньори могат да имат достъп до вашите данни и когато те са длъжни да прилагат подходящи технически и организационни мерки в съответствие с член 46.2, буква в) от GDPR. Също така в тези случаи и с такива партньори подписваме Стандартите на договорната клауза. Информация за тези компании и взетите мерки за защита е достъпна при поискване на kontakt@eistria.com. Можете да получите информация за мерките за защита, които сме предприели по отношение на нашите ИТ и други системи, като се свържете със същия адрес.

Във връзка с вашите коментари ние съхраняваме само определена информация, която сме длъжни да съхраняваме съгласно закона през предвидения от него период като минимален период на съхранение. Текстът на коментара обаче остава запазен в онлайн архива на новините заедно с текста на новината.

Нашият сайт съдържа нашите бисквитки, както и трети страни, които ви позволяват лесно да използвате сайта и да навигирате през него. Някои от тези бисквитки се използват и за целите на анализа, поставяне на определени реклами или предлагане на определени новини. При първото посещение на сайта ще бъдете уведомени за всички бисквитки, които използваме, каква информация вземат и за какви цели. Всички бисквитки са класифицирани в следните категории: необходими, за да се подобри работата на сайта, маркетинг, статистика и други. Не е възможно да търсите и използвате нашия сайт без необходимите бисквитки. За всички останали „бисквитки“ ще имате възможност дали да приемете използването им или не. Ако не сте съгласни с използването на такива бисквитки, това няма да ви попречи да използвате сайта, но може да повлияе на функционалността на използването му.

Всички въпроси и искания относно вашите данни могат да бъдат зададени на нашия служител по защита на личните данни на следния имейл адрес kontakt@eistria.com

Eistria.com си запазва правото да променя или модифицира тази Политика. Eistria може да информира потребителите за важни промени и допълнения по имейл или като ги публикува на портала. С използването на каквото и да е съдържание на портала “Eistira izvor zdravlja” се счита, че сте запознати с най-новите правила относно условията за ползване, както и с политиката за поверителност.

Тази политика за поверителност влиза в сила на 17 май 2019 г.