Цезиевият хлорид и високата Ph терапия унищожават рака

DMSO / CD протокол за прочистване на организма от микроби