artemisnin istraživanje

Artemisinin: Prirodno čudo u borbi protiv bolesti

1
14 minutes, 12 seconds Read

Artemisinin je prirodni spoj koji se izdvaja kao izuzetno važan u medicinskom svetu. On se prirodno javlja u biljci poznatoj kao slatki pelin (Artemisia annua) i ima širok spektar terapeutskih potencijala.

Otkriven je kasnih 1960-ih godina kada su 1naučnici istraživali biljke iz kineske tradicionalne medicine. Artemisinin je postao poznat po svojoj uspešnosti u suzbijanju malarije, smrtonosne bolesti koju uzrokuje parazit Plasmodium. Njegovo djelovanje na malarijski parazit je jedinstveno – nakon unosa, artemisinin se razgrađuje u organizmu i oslobađa slobodne radikale koji napadaju parazitske stanice. To dovodi do oštećenja membrana parazita i njihovog uništenja.

U nastavku teksta istražićemo detaljnije ulogu i terapeutski potencijal artemisinina, prirodnog spoja koji se ističe u medicinskom svetu. Fokusiraćemo se na njegovu izuzetnu efikasnost u suzbijanju malarije, ali i istražiti druge mogućnosti primene ovog spoja u medicini.

Nadalje, istražićemo terapijski potencijal artemisinina u lečenju drugih bolesti. Proučićemo rezultate istraživanja koja sugerišu njegovu efikasnost u suzbijanju rasta tumora kod raka i mogućnost potencijalne primene u kombinovanoj terapiji. Takođe ćemo istražiti njegovu ulogu u lečenju drugih bolesti uzrokovanih parazitima i analizirati rezultate preliminarnih istraživanja u tom polju.

Kako se dobija artemisinin?

Artemisinin se dobija ekstrakcijom iz biljke slatkog pelina (Artemisia annua). Postupak dobijanja artemisinina obuhvata nekoliko koraka:

 1. Uzgoj biljke slatkog pelina: Biljka slatkog pelina se uzgaja u odgovarajućim uslovima, uključujući klimu, tlo i vodu. Najviše artemisinina se nalazi u lišću biljke.
 2. Berba biljke: Nakon što biljka dostigne određenu zrelost, vrši se berba. Obično se bere gornji deo biljke sa lišćem.
 3. Sušenje: Bereno lišće se suši na odgovarajući način kako bi se uklonila višak vlage. Sušenje može biti prirodno, na vazduhu, ili se može koristiti sušenje na kontrolisanoj temperaturi.
 4. Ekstrakcija artemisinina: Suvo lišće se podvrgava ekstrakciji kako bi se izdvojio artemisinin. Najčešće se koriste organski rastvarači, poput etanola, kako bi se artemisinin ekstrahovao iz biljnog materijala. Ovaj proces omogućava da se artemisinin izdvoji iz biljke i koncentriše u ekstraktu.
 5. Pročišćavanje: Nakon ekstrakcije, ekstrakt se podvrgava procesima pročišćavanja kako bi se uklonile nečistoće i dobila čista forma artemisinina. Ovi procesi mogu uključivati filtriranje, destilaciju i kristalizaciju.
 6. Testiranje i kontrola kvaliteta: Dobijeni artemisinin se testira i podvrgava analizama kako bi se osigurala njegova čistoća i kvalitet. Ovo je važno kako bi se obezbedila efikasnost i sigurnost prilikom upotrebe u medicinske svrhe.

Nakon ovih koraka, dobijeni artemisinin može se koristiti za proizvodnju farmaceutskih preparata ili za dalja istraživanja i razvoj novih derivata. Važno je naglasiti da se proces dobijanja artemisinina može razlikovati u zavisnosti od proizvođača i specifičnih uslova proizvodnje.

Koje su zdravstvene prednosti artemisinina?

Artemisinin ima nekoliko značajnih zdravstvenih prednosti i terapeutskih potencijala:

 1. Suzbijanje malarije: Artemisinin je izuzetno efikasan u suzbijanju malarije, smrtonosne bolesti uzrokovane parazitom Plasmodium. On uništava malarijske parazite napadajući njihove membrane i uzrokujući njihovo uništenje. Artemisinin se danas koristi kao ključni sastojak u kombiniranim terapijskim režimima za lečenje malarije.
 2. Potencijal u lečenju raka: Istraživanja su pokazala da artemisinin ima potencijalnu antikancerogenu aktivnost. On može inhibirati rast tumorskih ćelija i stimulišući njihovu apoptozu (programiranu smrt). Iako je istraživanje u ovom području još u toku, artemisinin se ističe kao obećavajući kandidat za razvoj novih antikancerogenih terapija.
 3. Lečenje bolesti uzrokovanih parazitima: Artemisinin se istražuje i kao potencijalni tretman za druge bolesti uzrokovane parazitima, poput babesioze i leishmanijaze. Preliminarna istraživanja sugerišu da artemisinin može imati antiparazitsko dejstvo i pomoći u suzbijanju ovih bolesti.
 4. Antiinflamatorno dejstvo: Artemisinin je pokazao antiinflamatorna svojstva, što znači da može pomoći u smanjenju upale u organizmu. Ovo svojstvo može biti korisno u tretmanu inflamatornih bolesti kao što su reumatoidni artritis ili inflamatorne crevne bolesti.
 5. Potencijalna antiviralna aktivnost: Istraživanja su pokazala da artemisinin može imati antiviralnu aktivnost protiv nekih virusa, uključujući hepatitis B i C viruse, virus denga i HIV. Ovo otvara mogućnost za primenu artemisinina u tretmanu virusnih infekcija.

Važno je napomenuti da upotreba artemisinina za lečenje ovih bolesti zahteva pažljivo praćenje, pravilnu dozu i nadzor medicinskog stručnjaka. Artemisinin takođe može imati interakcije sa drugim lekovima, pa je važno konsultovati se sa lekarom pre nego što se započne terapija artemisininom.

Artemisinin i rak

Artemisinin je prirodni spoj koji pokazuje potencijal u lečenju raka. Iako je najpoznatiji po svom učinku u suzbijanju malarije, istraživanja su otkrila da artemisinin može imati antikancerogeno dejstvo na tumorske ćelije.

Studije su pokazale da artemisinin može inhibirati rast tumorskih ćelija i indukovati njihovu apoptozu (programiranu smrt). Mehanizam delovanja artemisinina na tumorske ćelije još uvek nije u potpunosti razjašnjen, ali se pretpostavlja da su slobodni radikali, koji se oslobađaju tokom razlaganja artemisinina, odgovorni za oštećenje ćelijskih membrana i izazivanje smrti tumorskih ćelija.

Artemisinin se obično koristi u kombinaciji s drugim antikancerogenim agensima ili konvencionalnim terapijama kako bi se pojačao njihov učinak. Studije su pokazale sinergijsko dejstvo artemisinina sa drugim lekovima kao što su hemoterapija i radioterapija, što može pomoći u poboljšanju efikasnosti lečenja raka.

Trenutno se vrše brojna istraživanja kako bi se bolje razumela uloga artemisinina u lečenju različitih vrsta raka, uključujući rak dojke, pluća, debelog creva i jetre. Takođe se proučava mogućnost razvoja novih derivata artemisinina koji bi mogli biti još efikasniji u borbi protiv raka.

Kod kojih tumora artemisinin najbolje deluje?

Artemisinin je pokazao potencijalno antikancerogeno dejstvo na različite vrste tumora. Međutim, važno je napomenuti da istraživanja još uvek nisu dovoljno obimna i da se rezultati mogu razlikovati u zavisnosti od specifičnih karakteristika tumora i individualnih faktora pacijenata. Evo nekih od vrsta tumora kod kojih su istraživanja pokazala potencijalno povoljan odgovor na artemisinin:

 1. Rak dojke: Studije su pokazale da artemisinin može inhibirati rast tumorskih ćelija u rak dojke i indukovati njihovu apoptozu. Takođe se istražuju mogućnosti korišćenja artemisinina u kombinaciji sa drugim antikancerogenim agensima za poboljšanje terapijskog odgovora.
 2. Rak pluća: Artemisinin je takođe pokazao antikancerogeno dejstvo na tumorske ćelije raka pluća. Istraživanja su ukazala na njegovu sposobnost inhibicije rasta ćelija raka pluća i potencijalnu ulogu u smanjenju širenja metastaza.
 3. Rak debelog creva: Neka istraživanja su sugerisala da artemisinin može imati antitumorsko dejstvo na ćelije raka debelog creva. Istraživači su istakli njegov potencijal kao adjuvantnu terapiju u kombinaciji sa konvencionalnim tretmanima.
 4. Rak jetre: Preliminarna istraživanja su ukazala na potencijalnu korist artemisinina u lečenju raka jetre. On je pokazao sposobnost inhibicije rasta ćelija raka jetre i mogućnost smanjenja tumorske veličine.

Artemisnin istaživanje

Ispitivanja artemisinina u lečenju raka su obuhvatila različite zdravstvene ustanove i istraživačke centre širom sveta. Neki od ključnih centara istraživanja uključeni su:

 1. Ispitivanje artemisinina u kombinaciji sa hemoterapijom u lečenju raka dojke: Ovo ispitivanje je sprovedeno na Institutu za rak Dana-Farber u Sjedinjenim Američkim Državama. Preliminarni rezultati studije su pokazali smanjenje tumorske veličine i produženje preživljavanja kod pacijenata sa metastatskim rakom dojke.
 2. Ispitivanje artemisinina u lečenju raka pluća: Ovo ispitivanje je sprovedeno na Nacionalnom univerzitetu Singapur, a rezultati su pokazali smanjenje tumorske veličine i poboljšanje kvaliteta života pacijenata sa karcinomom pluća u kasnim stadijumima.
 3. Ispitivanje artemisinina u lečenju raka jetre: Istraživanja o upotrebi artemisinina u lečenju raka jetre su sprovedena na različitim mestima, uključujući Kinu i Tajvan. Studije su pokazale smanjenje tumorskog opterećenja i poboljšanje opšteg stanja pacijenata sa hepatocelularnim karcinomom.

Artemisinin i malarija

Artemisinin je prirodni spoj koji se istakao kao izuzetno efikasan u lečenju malarije, posebno onih oblika izazvanih parazitom Plasmodium falciparum. Evo nekoliko ključnih tačaka u vezi sa ulogom artemisinina u borbi protiv malarije:

 1. Efikasnost protiv malarije: Artemisinin i njegovi derivati, kao što su artemeter, artesunat i dihidroartemisinin, pokazuju izuzetnu efikasnost u ubijanju malarijskih parazita. Ovi spojevi su naročito korisni u lečenju malarije koja je rezistentna na druge antimalarijske lekove.
 2. Brzo delovanje: Artemisinin ima brzo delovanje protiv malarije. Većina pacijenata primećuje značajno olakšanje simptoma i smanjenje parazitskog opterećenja već nakon nekoliko dana primene.
 3. Kombinovane terapije: Artemisinin se najčešće koristi u kombinaciji sa drugim antimalarijskim lekovima u okviru strategije poznate kao kombinovana terapija za malariju (ACT – Artemisinin-Based Combination Therapy). Ova kombinacija lekova pomaže u smanjenju razvoja rezistencije na artemisinin i obezbeđuje efikasnije lečenje.
 4. Mekanizam delovanja: Artemisinin deluje tako što oštećuje parazitske membrane i izaziva stvaranje slobodnih radikala unutar parazita. Ti radikali zatim oštećuju parazitske ćelije, što dovodi do njihove smrti.
 5. Profil sigurnosti: Artemisinin i njegovi derivati obično pokazuju dobru sigurnost prilikom pravilne primene. Međutim, kao i kod svakog leka, moguće su neželjene reakcije i kontraindikacije. Važno je pridržavati se propisane doze i konsultovati stručnjaka pre primene.

Artemisinin je postao ključni deo svetskih smernica za lečenje malarije, a Svetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuje upotrebu kombinovane terapije sa artemisininom kao prvi izbor u lečenju malarije. Međutim, zbog pojave rezistencije na artemisinin, kontinuirana istraživanja i nadzor su neophodni kako bi se osigurala njegova efikasnost u dugoročnoj borbi protiv malarije.

Gde kupiti artemisnin?

U našoj online prodavnici Eistria, možete jednostavno i pouzdano kupiti artemisinin, visokokvalitetni i sertifikovani proizvod. Pružamo vam mogućnost da unapredite svoje zdravlje na prirodan način.

Sa Eistria, garantujemo povoljne cene i brzu dostavu. Naša misija je da vam omogućimo pristup vrhunskim proizvodima iz udobnosti vašeg doma, uz jednostavno i sigurno online naručivanje. Naš tim stručnjaka pažljivo bira i verifikuje sve proizvode koje nudimo kako bismo vam obezbedili najviši standard kvaliteta.

Kupovinom artemisinina u našoj prodavnici, možete biti sigurni da dobijate autentičan proizvod koji zadovoljava najstrože standarde. Svi naši proizvodi su sertifikovani, pružajući vam dodatnu sigurnost i pouzdanost.

Pored toga, naša brza i efikasna dostava osigurava da vaš artemisinin stigne na vašu adresu u najkraćem mogućem roku. Naš tim logistike radi naporno kako bi vam pružio izvanredno iskustvo kupovine.

Istražite našu široku ponudu artemisinina i iskoristite prednosti prirodne podrške za vaše zdravlje. Posetite našu online prodavnicu Eistria danas i otkrijte zašto smo prvi izbor za visokokvalitetne proizvode i brzu dostavu. Vaše zadovoljstvo je naš prioritet.

Artemisnin u lečenju virusa

Artemisinin i njegovi derivati su pokazali aktivnost protiv različitih virusa. Evo nekih od virusa kod kojih je istraženo antiviralno dejstvo artemisinina:

 1. Hepatitis B virus (HBV): Istraživanja su pokazala da artemisinin i njegovi derivati mogu inhibirati replikaciju HBV-a, virusa koji uzrokuje hepatitis B. Artemisinin ometa replikaciju virusa delujući na različite faze virusnog ciklusa, kao što je vezivanje na ćelije domaćina i sinteza virusnih proteina.
 2. Hepatitis C virus (HCV): Artemisinin je takođe pokazao antiviralno dejstvo protiv HCV-a, koji je glavni uzročnik hepatitisa C. Istraživanja su pokazala da artemisinin može inhibirati replikaciju HCV-a i smanjiti virusno opterećenje.
 3. HIV: Artemisinin je pokazao potencijalno antiviralno dejstvo protiv humanog imunodeficijencijalnog virusa (HIV), koji uzrokuje AIDS. Studije su pokazale da artemisinin može inhibirati replikaciju HIV-a i smanjiti virusno opterećenje u in vitro eksperimentima.
 4. Dengue virus: Artemisinin je takođe istraživan kao potencijalni lek za infekciju dengue virusom. Istraživanja su pokazala da artemisinin može inhibirati replikaciju dengue virusa i smanjiti virusno opterećenje.

Način delovanja artemisinina protiv ovih virusa uključuje nekoliko mehanizama. Artemisinin može oštetiti virusne membrane, izazvati oksidativni stres unutar virusnih ćelija, inhibirati enzime i proteine koji su ključni za replikaciju virusa, te modulirati imunološki odgovor organizma na infekciju.

Kako deluje artemisnin?

Artemisinin takođe može pokazati delovanje protiv kancerogenih ćelija, ali na način koji se razlikuje od mehanizma delovanja na malarijske parazite. Evo kako artemisinin deluje u reakciji sa gvožđem u kontekstu kancerogenih ćelija:

 1. Povećana koncentracija gvožđa u kancerogenim ćelijama: Kancerogene ćelije imaju tendenciju da akumuliraju više gvožđa nego normalne ćelije. Ova povećana koncentracija gvožđa omogućava selektivno delovanje artemisinina na kancerogene ćelije.
 2. Reakcija sa gvožđem(II): Artemisinin reaguje sa jonom gvožđa(II) unutar kancerogenih ćelija, stvarajući reaktivni međuprodukt – feri-artemisinin, slično kao u slučaju malarijskih parazita.
 3. Generisanje slobodnih radikala: Feri-artemisinin u prisustvu gvožđa(II) i kiseonika može da stvori slobodne radikale, uključujući hidroksilne radikale. Ovi slobodni radikali izazivaju oksidativni stres u kancerogenim ćelijama, oštećujući njihove ćelijske komponente i izazivajući smrt kancerogenih ćelija.

Mehanizam delovanja artemisinina na kancerogene ćelije putem oksidativnog stresa i generisanja slobodnih radikala može dovesti do inhibicije rasta i razmnožavanja kancerogenih ćelija, kao i izazivanja apoptoze (programirane ćelijske smrti) u tim ćelijama.

Istorija artemisnina

Artemisinin ima bogatu istoriju koja seže unazad hiljadama godina. Evo pregleda ključnih tačaka iz istorije artemisinina:

 1. Otkriće u tradicionalnoj kineskoj medicini: Upotreba biljke Artemisia annua (slatki pelin) u medicinske svrhe ima dugu tradiciju u Kini. Neki od najstarijih medicinskih tekstova iz Kine pominju upotrebu ove biljke za lečenje groznice.
 2. Otkriće aktivne supstance: U sedamdesetim godinama 20. veka, kineski naučnik Tu Youyou i njen tim proučavali su tradicionalne kineske medicinske tekstove u potrazi za efikasnim lekom protiv malarije. Oni su izdvojili aktivnu supstancu, koju su nazvali artemisinin, iz biljke Artemisia annua.
 3. Efikasnost protiv malarije: Nakon otkrića artemisinina, sprovedena su brojna istraživanja kako bi se procenila njegova efikasnost u lečenju malarije. Artemisinin i njegovi derivati su se pokazali izuzetno efikasnim u suzbijanju malarije, posebno u slučajevima rezistentnosti na druge antimalarijske lekove.
 4. Nobelova nagrada: Za svoj značajan doprinos u razvoju terapije protiv malarije, Tu Youyou je 2015. godine dobila Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu.
 5. Primena u svetskim smernicama: Artemisinin i njegovi derivati, kao deo kombinovane terapije za malariju, postali su ključni deo svetskih smernica za lečenje malarije. Svetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuje upotrebu kombinovane terapije sa artemisininom kao prvi izbor u lečenju malarije.

Artemisinin je primer kako tradicionalno znanje može poslužiti kao inspiracija za razvoj modernih lekova, a njegova istorija i otkriće predstavljaju važne korake u borbi protiv malarije i drugih bolesti.

Pitanja i odgovri o artemisninu

 1. Šta je artemisinin? Artemisinin je prirodni spoj izolovan iz biljke Artemisia annua, poznate kao slatki pelin. On se istražuje kao potencijalni lek za lečenje kancera.
 2. Kako artemisinin deluje protiv kancera? Artemisinin ima sposobnost da selektivno deluje na kancerogene ćelije. On reaguje sa povećanom koncentracijom gvožđa u kancerogenim ćelijama, formirajući reaktivne međuprodukte koji generišu slobodne radikale. Ovi slobodni radikali izazivaju oksidativni stres i oštećenje ćelija, što može dovesti do inhibicije rasta i razmnožavanja kancerogenih ćelija.
 3. Da li artemisinin ima neželjene efekte u lečenju kancera? Artemisinin se obično dobro podnosi u terapiji kancera. Međutim, mogućnost neželjenih efekata varira u zavisnosti od pacijenta i specifičnosti terapije. Moguće neželjene reakcije uključuju mučninu, povraćanje, vrtoglavicu i alergijske reakcije. Važno je konsultovati se sa lekarom pre upotrebe artemisinina.
 4. Koliko je efikasan artemisinin u lečenju kancera? Artemisinin se istražuje kao potencijalni lek za lečenje kancera, ali rezultati studija su još uvek ograničeni i dalja istraživanja su potrebna. Preliminarni podaci ukazuju na moguću efikasnost artemisinina u inhibiciji rasta kancerogenih ćelija, ali se za sada ne može doneti definitivan zaključak o njegovoj široj primeni u lečenju kancera.
 5. Kako se artemisinin koristi u terapiji kancera? Artemisinin se često koristi kao dodatak terapiji kancera. Doza i režim primene artemisinina mogu se razlikovati u zavisnosti od tipa kancera, stadijuma bolesti i individualnih faktora pacijenta. Važno je pridržavati se uputstava stručnog medicinskog osoblja i konsultovati se sa lekarom pre započinjanja terapije artemisininom.

Reference:

 1. Lai, H.C., Singh, N.P. Selective Cancer Cell Cytotoxicity from Exposure to Dihydroartemisinin and Holotransferrin. Cancer Lett. 1995 Aug 14; 91(1): 41-6.
 2. Efferth, T., Dunstan, H., Sauerbrey, A., Miyachi, H., Chitambar, C.R. The Anti-Malarial Artemisinin is also Active against Cancer. Int J Oncol. 2001 Mar; 18(3): 767-73.
 3. Hou, J., Wang, D., Zhang, R., Wang, H. Experimental Therapy of Hepatoma with Artemisinin and its Derivatives: In Vitro and In Vivo Activity, Chemosensitivity, and Mechanisms of Action. Clin Cancer Res. 2008 Dec 15; 14(24): 5519-30.
 4. Li, W., Gao, Q., Xia, J., Chen, C., Deng, W. Anticancer Activity and Mechanism of Artemisinin-Derived Compounds in Pancreatic Cancer. Tumour Biol. 2016 Nov; 37(11): 14581-14590.
 5. Efferth, T., Saeed, M.E., Mirghani, E., Alim, A. cytotoxic effects of artemisinin-derived compounds in cancer cells. Front Pharmacol. 2020 Feb 25; 11: 177.

Share

author

Jovan Subotin

Nutricionista sa 8 godina iskustva u pravljenju programa dijetetski suplemenata. dijeta i nutrcionističkih programa za čišćenje organizma, programa ishrane.

Similar Posts

Comments

 1. avatar
  Olika Drobnjak Tomasek says:

  Dozvolite jednu sugestiju- s obzirom na postojanje senzibilizacije na biljku Artemisia vulgaris,srodnu onoj koju ovde navodite,ne bi bilo lose da svojim potencijalnim kupcima napisete da je ” pre primene vaseg leka potrebno da oni koji imaju alergije na polene trave,korova i drveca, PRETHODNO KONSULTUJU ALERGOLOGA”, i da odrede nivo alergen specificnih IgE antitela ns Artemisiju i njoj srodne biljke u serumu”. Tim postupkom izbecice se brojne potencijalno opasne alergijske reakcije.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *