Angiogeneza

Angiogeneza – Prevencija angiogeneze tumora prirodnim putem

4 minutes, 51 seconds Read

Kancer je zastrašujuća bolest koja predstavlja rast abnormalnog tkiva, koje se drugačije naziva tumor.  Tumorima su potrebne hranjljive materije, takođe i snabdevanje kiseonikom za njihov rast i napredak. U te svrhe tumorima je potreban priliv velikih količina krvi koje mogu da im obezbede dovoljan priliv kiseonika i hranjljivih materija. Stoga, dok se rak razvija on gradi svoju struktru krvnih sudova koji mu obezbeđuju sve potrebno za njegov opstanak i rast. Ovaj proces je poznat kao angiogeneza.

Normalna tkiva koja grade krvne sudove luče specifične polipeptide. Tumori takođe mogu formirati ove polipeptide VEGF I APN. Sekrecija ovih peptida rezultira neorganizovanim formiranjem krvnih sudova, koji pružaju  tumoru kiseonik i hranjljive materije.

Angiogeneza terapije:

U novijim metodama lečenja kancerogenih oboljenja se koriste lekovi koji sprečavaju formiranje novih krvnih sudova. Ovi lekovi imaju veoma nisku toksičnost jer njihov cilje da utiču na na prokrvljenost i formiranje krvnh sudova ali ne i na sam tumor. Kad formiranje krvnih sudova stane, tumor ne dobija dovoljno kiseonika i hranjljivih materija i samim tim njegove ćelije počinju da umiru.

Juda Folkman je prvi doktor koji je koristio mogućnosti nekih lekova protiv angiogeneze u cilju lečenja raka. Nakon njegovih uspešnih pokušaja formirana je kompletna linija lekova koja utiče na smanjenje snabdevanja tumora novim zalihama krvi.

Nove generacija lekova se koristi kao sredstvo za umanjenje faktora angiogeneze monoklonalnih antitetela kao što je bevacizumab. Ovakvi lekovi mogu da povećaju životni vek ljudi obolelih od raka.

Ovakve terapije najbolje deluju ako su kombinovane sa hemoterapijom ili radio terapijom. Ovu činjenicu potkrepljuju istraživanja u kojima je dokazano da agensi koji zaustavljaju angiogenezu su od ključnog značaja ali da kombinovani sa gore navedenim terapijama ostvaruju još veći uspeh.

Kako tumori metastaziraju?

Pre svega tumorske ćelije počinju da se povećavaju.  Nakon toga angiengenezom ove ćelije koje se ubrzano razvijaju i rastu se snabdevaju kiseonikom i hranjljivim materijama.  Do toga dolazi kad kancerogene ćelije oslobode faktore poput VEGF i APN. Onda, ove ćelije zauzimaju tkivo koje ih okružuje. Neke od ovih ćelija prevazilaze formu tumora i oslobađaju se  u krvotok ili limfovod. Odatle, ove ćelije se kreću ka drugim organima gde se vežu za tkivo i ponovnom deobom se umnožavaju takođe izaizvajući angiogenezu i formirajući nove krvne sudove. Na ovaj način tumori mogu da se šire u udaljene delove tela.

Kad su povećani VEGF i APN, povećana je angiogeneza a ujedno i razvoj tumora.

Terapija protiv angiogeneze može zavisiti od mesta gde se tumor nalazi i njegovog okruženja:

Angiogeneza tumora
Angiogeneza tumora

Faktori angiogeneze kao što su VEGF se ne luče samo iz tumora već i iz okolnog tkiva koje okružuje tumor.  Tako da mikrookruženje tumora može takođe da utiče na razvoj tumora. Zbog ove činjenice bilo koji lek upotrebljavali on treba da cilja angiogenske faktore kako tumora tako i okolnog tkiva. U tom smislu, prirodni lekovi deluju veoma dobro jer u malim dozama utiču na razne tačke puta angiogeneze. Na ovaj način, oni mogu biti efikasni protiv najrazličitijih tumora.

Upotreba biljaka protiv angiogeneze:

Prva anti-angiogena biljka koja je je korišćena u ove svrhe je fumagilin, koja ustvari predstavlja antibiotik proizveden od strane jedne gljivice. Neke od biljaka koje se danas koriste za inhibiranje angiogeneze uljučuju Aloe barbadensis, Chemillia sinensis, đumbir, beli luk, aloe veru, liquiroce, resveratrol i druge. Neke od ovih biljaka posebno ciljaju VEGF a to su Angelica sinensis, Viscum album, Taxus brevifolia i druge.  Ove biljke se daju kontinualno u niskim dozama tako da je prisustvo neželjenih efekata dovedeno do minimuma.

Nešto više o ovim biljkama:

Viscum album ili Iskador. Ova biljka deluje na VEGF i izaziva odumiranje ćelija tumora.

Slatki pelin ili artemisia annua. Derivat ove biljke artemisinin se koristi kao anti-malarični agens. Ova biljka takođe smanjuje formiranje novih krvnih sudova pošto inhibira nastajanje unutrašnjih kapilara nazvanih endotelium.

Resveratrol se dobija iz crvenog grožđa. Ovo jedinjenje smanjuje proizvodnju VEGF. Ono takođe utiče na druge puteve a takođe smanjuje proizvodnju MMP-2, koji predstavlja drugi faktor koji utiče na rast tumora.

Silybum marianum: Ovi flavonoidi deluju na mnoge faktore koji su uključeni u rast tumora. Pokazalo se da je ova biljka efektivna protiv raka jajnika.

Kuarcetin: Ovaj flavonoid je prisutan u nekoliko voćki uključujući jabuke i voće citrusa. Ovo jedinjenje utiče na nekoliko puteva uključujući VEGF, COX-2 , Lipokigenasu-5 i neke enzime. Svi ovi putevi su uključeni u angiogenezu i inhibiranjem istih se ograničava rast tumora.

Kamelija se nalazi u zelenom čaju zbog čega se zeleni čaj smatra veoma dobrim za zdravlje, posebno kao sredstvo protiv tumora. Ovo jedinjenje se proučava na glodarima i na ljudima i u dosadašnjem istraživanju pokazalo je obećavajuće rezultate.

Agensi protiv bakra:

razvoj krvnih sudova tumor

Bakar je potreban za različite korake formirana novih krvnih sudova. Biljke koje deluju kao agensi na bakar mogu smanjiti angiogenezu tumora. To su Caryophylli flos i Cinnamomi cortex.

Proizvodi dobijeni iz životinja:

Formiranje hrskavice u organizmu ne dozvoljava i formiranje novih krvnih sudova. Derivati iz ajkuline hrskavice se proučavaju u cilju zaustavljanja angiogeneze. Jedno od jedinjenja i ajkuline hrskavice AE-941 ne samo što inhibira angiogenezu već takođe i umanjuje formiranje tumora. Istraživanja na ovom jedinjenju su u toku.

Faktori anti-angiogeneze su veoma korisni za supresiju tumora. Korišćenje prirodnih proizvoda u tu svrhu je nešto čemu bi medicina trebala da posveti više pažnje. Najbolja stvar je to da su ovi lekovi relativno sigurni i da se mogu davati zajedno sa hemoterapijom u cilju poboljšanja efekata lečenja raka.

Share

author

Miko Lamberto

Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

Similar Posts