Alchajmerova bolest

Alchajmerova bolest i Demencija lečenje

Alchajmerova bolest je oboljenje koje lišava pojedince intelektualnih sposobnosti. Jedino je od deset najdominantnijih oboljenja koje nema postupak lečenja, način izbegavanja i zaokreta toka bolesti. Alchajmer nije jasna i očevidna bolest, ona predstavlja grupu simptoma za koje postoje različiti uzroci. Nekoliko razloga koji izazivaju Alchajmerovu bolest su sledeći:

Ogromne količine mikroorganizama u tijelu koji izbacuju  visoko kisela izlučenja koja služe za opstrukciju sistema u mozgu koji sluzi za slanje i primanje impulsa tj. poruka

Teški metali kao što je živa, olovo, aluminijum itd.
Potrebno je i spomenuti da su izvori žive zubni amalgami (amalgamske plombe), konzumiranje ribe i školjki {koje skladište živu u svojim telima u obliku metil žive koja predstavlja visoko otrovno jedinjenje žive}, vakcinacije, itd. Olovo je prisutno u čokoladama dok drugi teški metali mogu poteći iz bunarske vode.

Aluminijum potiče od imunizacije ili drugih resursa.

Istraživanje sa olovom

U četverogodišnjem istraživanju je posmatrano 535 osoba, koje su imale osam godina kontakta sa olovom na poslu. Ne samo da su nivoi olova u krvi i kostima izmereni, nego su sprovedena i neurološka istraživanja koja su kasnije upoređena sa rezultatima 118 osoba (sa istog lokaliteta) koji su bili izloženi olovu. Pronađeno je da su ljudi čiji su poslovi povezani sa olovom, imali veća pogoršanja ocena na testovima kao i pogoršanja u normalnim degeneracijama performansi mozga povezanim sa starenjem

Ostali uzroci nastanka Alchajmerove bolesti

Pronađen je još jedan uzrok bolesti a to su protiv-lekovi i hemikalije (posebno Aspirin i Tilenol)

Moždani udari

STEP (Strijatalno-obogaćena protein tirozin fosfataza) je neuron-specifična fosfataza koja kontroliše rad N-metil-D-aspartat receptora (NMDAR) i receptora  α-amino-3-hidroksi-5-metil-4-izoksazolpropionske kiseline (AMPAR), kao i druge aktivnosti. STEP je previše uzbuđen u mnogobrojnim neuropsihijatrijskim i neurodegenerativnim poremećajima, uključujući i Alchajmerovu bolest.

Bilo šta što ometa signale mozga

Hipertenzija (povisen krvni pritisak)

Izmorenost sistema telesne otpornosti od strane mikroorganizama i ostalih mikroba u organima

Nezakoniti lekovi

Određeni preporučeni lekovi

Hrana bogata lošim mastima (kao što su trans-masne kiseline) i siromašna dobrim (kao što su omega-3).

Ishrana koja sadrži obilje prerađene hrane i sećera. U suštini Alchajmerovoj bolesti je neodlučno dat nadimak Dijabetes melitus tip 3. Iako naš mozak proizvodi insulin potreban za opstanak naših moždanih ćelija, ipak smrtonosni protein poznat kao ADDL (amiloid beta-izvedeni difuzni ligandi) eliminiše receptore insulina na nervnim ćelijama, i u tom procesu čini neurone otporne na insulin i kako se ADDL proteini skupljaju, naše pamćenje poćinje da opada.

Aspartam, Monosodijum Glutamata, Humani Papiloma Virus, cistein i ostali kontaminati;

Nedostatak magnezijuma i drugih minerala/vitamina.

Dodaci ishrani (suplementi) bi trebalo da se uzimaju svakodnevno kako bi se izbegla Alchajmerova bolest i zaboravnost

kurkumin

Alchajmerova bolest se može preuprediti. Ovde se nalazi lista dodataka ishrani ili suplemenata koje bi trebalo uzimati iz dana u dana kada prisećanje predstavlja osnovnu brigu.

Kokosovo ulje i suplementi cinka: Ljudsko telo zahteva zdrave masti

Mineralna voda: Ljudskom mozgu su potrebni minerali

Dva jajeta svaki dan: Ljudskom mozgu je neophodan dobri holesterol na dnevnoj bazi, a žumance predstavlja najbolji izvor dobrog holesterola

Kurkuma: Potvrđeno je da ojačava moždane ćelije

Sok ljubičastog grožđa: Poželjan je sok od organski uzgajanog grožđa jer kao takav je još bolji  za zdravlje mozga

MSM: Mozgu je potreban MSM (Metil Sulfonil Metan)

LIPH:  Uništava mikroorganizme

Vitamin C i D: Mozgu su takođe potrebni vitamini C i D

Ginko Biloba:  Ne samo da popravlja intelektualne funkcije nego i štiti od Alchajmerove bolesti.

Dodaci joda, kao što su alge, kalijum jodid itd.

Suplementi ribljeg ulja

Jetreno ulje bakalara: Jedna kašika svaki dan je dovoljna.

Folna kiselina: Čisti „smeće“ iz ćelija.

Koloidno srebro:  Uklanja mikrobe iz krvotoka

Suplementi magnezijuma: U obliku Kalcijum, Magnezijum i Cink suplemenata

Hrom pikolinat:

Vitamini B-kompleks porodice: Primeri su vitamin B1, B2, B3, B12

Bakopa: Biljka koja služi kao tretman za probleme sa sećanjem

Beta-1.3 glukan (veoma dobro za jačanje imunog sistema)

Terapije koje možemo upotrebiti

Klorox kupka: To je domaća kupka za detoksikaciju i koristi se kao lek koji može potpomoći radikalno smanjenje infekcija (posebno onih izazvanih aureus stafilokokama) kao i značajno smanjiti potrebu za antibioticima.

Znojenje: Takođe može ukloniti toksine iz tela, pod uslovom da se koristi tehnika koja je bezbedna za pacijenta.

Ozonoterapija: Nenadmašiva tehnika oksigenacije; u suštini, ozon ponovo uspostavlja prodiranje kiseonika do tkiva u telu. Sa bilo kojom vrstom bolesti nivoi kiseonika padaju i ako se isprazne za 40% manje nego što je normalno, mnogo zdravstvenih problema će se pojaviti. Ne samo da je ozonoterapija nenadmašiv način oksigenacije već je i partner hiperbaričnog tretmana kiseonikom.

Alergije na hranu: Poznat uzrok moždanih oštećenja jesu alergije na hranu. U cilju utvrđivanja neke alergije, potrebno je veoma ograničiti ishranu na onu koja sadrži prehrambene proizvode koji se ne troše uobičajeno. Razlog leži u tome što jedna vrsta hrane ili više njih koje želite, se mogu ispostaviti kao uzroci oštećenja.

Helacija: Tehnika uklanjanja teških metala iz krvotoka koja se posebno koristi u slučaju trovanja olovom ili živom. Posebni pristup je helacija žive i aluminijuma iz mozga s obzirom na to da oni predstavljaju glavne uzroke demencije i Alchajmerove bolesti u najvecem broju slučajeva.

Sledi lista ovih supstanci:

Hlorela

Korijander

I hlorela i korijander su u stanju da otklone čak 80% štetnih materija, npr. teški metali.

Litijum orotat – soli orotične kiseline i litijuma

Helacija sa EDTA (Etilendiamintetraoctenom kiselinom)

Memorijski zastoji

demencija alchajmerova bolest

Naučnik koji je istraživao malignosti je višestruko proveravao sigurnost istraživačkih materija na samom sebi. Međutim, dok je to radio, potpuno je podcenio snagu jedne materije čiji je zadatak bio da iskoreni mikroorganizme u fabrikama za preradu vode.

Analizirao je njenu ulogu u borbi protiv upale sinusa, pa je s toga stavio 9  kapi te materije u kvart bocu (32 unca,~1 litar) misleći da je to premala doza i da će mu biti potrebno više od 9 kapi pre nego što postane funkcionalna. Pogrešio je, jer se ispostavilo da je pomenuta količina ovog proizvoda bila dovoljna da uništi milijarde mikroba.

Neidentifikujući kako je snažna ova materija, stavio je nešto vode iz kvart boce u nazalni raspršivač  i raspršio unutar svog nosa. Ono što je iskusio nakon toga bila je ogromna količina prekomerne zaboravnosti kao i osećaj da je njegov mozak beživotan. Ono što se zapravo desilo je ustvari to da je on usmrtio značajan broj mikroorganizama (koji su se raspali tokom umiranja ispunjavajući njegov mozak ostacima i izmetom mikroba). Ne samo da su se ovi ostaci pokazali kao izuzetno kiseli nego su i zagušili njegov mozak.

Takođe je otkrio da mozak ne prenosi signale samo putem hemijskih reakcija nego se povezuje i kroz električne uticaje. Izmet mikroba pospešuje štetu tako što ostaje u krvi i veoma je bitan za kočenje moždanih signala i čak ide i do toga da topi nerve. Pa čak i kad telo rekonstruiše ove nerve, nedostajuće sećanje se nikada ne vrati.

Kriminalni mikroorganizmi

Hlamidija, upala pluća i heliko bakterija su kriminalni mikroorganizmi koji takođe mogu pokrenuti Alchajemrovu bolest. Takođe, Herpes simpleks virus 1 je povezan sa Alchajmerovom bolešću kod ljudi koji zadržavaju APOE4 oblik APOE gena (APOE4 dozvoljava herpes virusu da ode u mozak). Izlučenje protozojske Taksoplazme gondi se takođe povezuje sa Alchajmerovom bolešću.

Ovi mikrobi uglavnom opstaju u jetri koja služi kao područje za njihovo uzgajanje. Njihova odbačena izlučenja se raznose putem cirkulacije krvi i tako dospevaju do mozga. Zapravo, mozak obolelih od Alchajmerove bolesti je praktično natopljen nesagledivim izlučenjima. U prisustvu svih ovih smrtonosnih supstanci, ništa manje od čuda zapravo nije činjenica da je mozak uopšte u mogućnosti da funkcioniše.

Kako odstraniti ove mikroorganizme i njihove smrtonosne supstance?

mikroorganizmi bakterije

Postoje dve najvažnije tehnike:

1.Prva tehnika je Foton Protokol – usmereni pristup koji teži ka posebnim mikroorganizmima koji izazivaju bolest.

Ispiranje jetre je deo Foton Protokola, I kao takvo postaje neophodno ako pojedinac ne koristi oba protokola, i Foton Protokol i Bob Bek Protokol. Bob Bek Protokol je veoma jeftin i neke od njegovih glavnih komponenti se mogu pripremiti I kod  kuće.

Ovaj postupak nesumnjivo uklanja mikrobe iz krvi i ima za cilj da podrži obolele od Alchajmerove bolesti, ali ne može da odstrani neke od glavnih oštećenja na jetri. Zajedno sa Bob Bek Protokolom, čišćenje jetre kao i žučne kese čini čuda. Čišćenje žučne kese je krucialno da bi se ona zaštitila od onoga što je očišćeno iz jetre.

2.Druga tehnika je Bob Bek Protokol – tehnika koja čisti krv od mikroorganizama kao nijedna druga stvar na svetu.

Ed Skiling – inovator, stipendista i pronalazač u polju elektro medicine

Jedinstveni pristup koji ide uz mikrobe jeste rad sa Ed Skiling Institutom. Pomoću seansi kroz razgovor oni mogu da identifikuju specifične uzroke Alchajmerove bolesti.

Ako su problem mikrotoksini, oni će verovatno onda sugerisati Foton Protokol (koji se obično koristi kod maligniteta). Postoje dve Ed Skiling strategije, Foton Genie (oko $4000) i Foton Genius (oko $25000). Foton Genie se može postaviti ispod vazdušnog dušeka tokom noći, ili može biti pričvršćen za telo, čak i kada vozite. Može da se koristi danonoćno kako bi se okrepile ćelije i kako bi se izvršili i dodatni poslovi.

Foton Genius je visok 1.8 metara, a širok 1.5 metara. To je zapravo pospešen Foton Genie (Skiling Institut ga oslovljava kao Foton Genie na steroidima) ali u suštini on radi i druge elemente, kao npr. infra-crveno zračenje. Zbog svoje moći i veličine, Foton Genius je nepokretan i potrebna mu je postojana žica od 40 ampera.

Pošto Foton Genie ne samo da je sve-univerzalni uređaj nego može pomoći I u stimulaciji nerava, stoga ako pojedinac ili stambena institucija (gde su smešteni stariji ljudi) nabavlja Foton Genius, onda bi takođe trebalo da nabave Foton Genie.

Međutim, bolje je prvo porazgovarati sa Ed Skiling Institutom da bi se otkrio glavni uzrok Alchajmerove bolesti. Diskusija/razgovor seansa će egzaktno proceniti tačan uzrok Alchajmerove bolesti.

Vitamin D u vezi sa Alchajmerovom bolešću i ostalim oblicima demencije

Dobijanje vitamina D putem sunca

Tokom studije, istraživači su posmatrali 1658 odraslih sa 65 godina i vise I pratili ih 6 godina. Niko od njih nije bolovao od demencije, kardiovaskularnih bolesti i moždanog udara kada je istraživačko ispitivanje počelo.

Utvrđeno je da:

Oni kojima je nedostajao vitamin D, imali su 53% veću mogućnost za dobijanje demencije bilo koje vrste; takođe za njih se više očekivalo da dobiju oboljenje.

Opasnost je strmo porasla za 125% među onima koji su uzimali rigorozno manje vitamina D nego što je potrebno. Istraživanje je objavilo da unos vitamina D pomaže inhibiciji demencije I Alchajmerove bolesti.

ALDEHIDI i Amiotrofična lateralna skleroza

Aldehidi su organska jedinjenja koja se formiraju oksidacijom alkohola, npr. Etanal takođe poznat kao acetaladehid (bleda impulsivna tečnost aldehida stečena oksidovanjem etanola) izgleda da jača simptome amiotrofične lateralne skleroze – obolenje koje napada nervne ćelije u mozgu i kičmenoj moždini.

Vaša ishrana je u izuzetno bitnoj vezi sa borbom protiv Alchajmerove bolesti

Navedeno bi trebalo biti potpuno uklonjeno iz Vaše ishrane, kao i iz ishrane osoba obolelih od Alchajmera:

Aspartam

MSG

Hidrolizovani biljni protein (HBP)

Cistein

Drugo

Probiotici i Alchajmerova bolest

Alchajmerova bolest je povezana sa crevima. Pored eliminisanja loših mikroorganizama i njihovih odbačenih izlučenja, takođe je obavezno i akumuliranje dobrih mikroorganizama u telu. Ubrzo posle eleminisanja loših mikroorganizama, treba koristiti probiotik kako bi se povratili dobri mikrobi u telu. Iako odbačena izlučenja dobrih mikroba nisu nužno alkalna, ipak prave dobru sredinu u mozgu.

Aluminijumske posude i plastične flaše

Sve aluminijumske posude i lonce bi trebalo iskoreniti iz vaše kuće; sve plastično bi trebalo eliminisati. Takođe, budite svesni činjenice da na dnu svih palstičnih posuda se nalazio trio sa  brojem. Nikada ne treba piti iz plastične boce sa brojem 3 ili više. Samo 1 ili 2 su korisni za vas.  U slučaju da ne postoji trio sa brojem, nikada to nemojte koristiti. Pored svega ovoga, plesan i buđ bi trebalo savladati korišćenjem brojnih suplemenata. Trebalo bi da odstranite sav šećer, polirano brašno i mlečne proizvode iz vaše ishrane.

Zaključak

Mediji rade na tome da opšta javnost  bude slepa I sprečava je da identifikuje šta se dešava iznutra.
Što se tiče Alchajmera (ili bilo koje druge bolesti u kojoj je intelektualna funkcija ometena), nešto služi da ometa ćelijsku živost u moždanim ćelijama. To nešto može biti aluminijum, živa, mikroorganizmi u jetri itd. Indentifikuj to nešto I pokušaj da ga izbegneš.

Share

author

Miko Lamberto

Ja sam nutricionista sa 10 godina iskustva, neke od svojih zapažanja sam preneo u naš blog. Za najnovije vesti i informacije o prirodi i pridonom lečenju nas pratite.

Similar Posts

X